Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE PETROLLERİ
Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı
Akreditasyon No: AB-0072-T
Revizyon No: 07 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0072-T
Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86
Söğütözü -Çankaya 06100
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0312 207 20 00
Faks
: 0 312 286 78 08
E-Posta : [email protected]
Website : www.tpao.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
PETROL ÜRÜNLERİ
Benzin, Motorin, Fuel
Oil, Kalyak
Yoğunluk tayini
TS EN ISO 12185
ASTM D 4052
Motorin
Orta Damıtma Ürünleri-YAME Tayini -İnfrared
Spektroskopi Yöntemi
TS EN 14078
Motorin ve Benzin
Bakır Şerit Korozyonu
TS 2741 EN ISO 2160
Motorin, Fuel Oil,
Kalyak
Kinematik Viskozite Tayini
TS 1451 EN ISO 3104+T1
ASTM D 445
Motorin, Fuel Oil,
Kalyak
Parlama Noktası Tayini
TS EN ISO 2719
ASTM D 93
Fuel Oil, Kalyak
Kükürt Tayini
TS EN ISO 8754
IP 336
Motorin, Benzin
Destilasyon Analizi
TS EN ISO 3405
ASTM D 86
Motorin, Benzin
Düşük Kükürt Tayini Analizi
TS EN ISO 20846
ASTM D5453
Motorin
Setan İndisi Tayini
TS EN ISO 4264
ASTM D 4737
Motorin
Toplam Kirlilik Tayini
TS EN 12662
Motorin
Oksidasyon Kararlılığı Tayini
TS EN ISO 12205
Motorin,Fuel Oil
Kül Tayini
TS EN ISO 6245
Fuel Oil
Toplam Tortu Tayini
TS ISO 10307-1
TS ISO 10307-2
Fuel Oil, Kalyak
Akma Noktası Tayini
TS 1233 ISO 3016
ASTM D 97
Fuel Oil, Kalyak
Su Muhtevası Tayini
TS EN 1428
ASTM D 95
Benzin
Buhar Basıncı (ASVP ve DVPE) Tayini
TS EN 13016-1
Benzin
Benzen Tayini
ASTM D 6729
Benzin
Oksidasyon Kararlılığının Tayini
TS 2646 EN ISO 7536
ASTM D 525
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE PETROLLERİ
Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı
Akreditasyon No: AB-0072-T
Revizyon No: 07 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0072-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzin
Kurşun Muhtevası Tayini
TS EN 237
Doğalgaz
C1-C6 (N₂,H₂,CO₂ ve Argon dahil)
Doğal Gazlarda Bileşim
ASTM D-1945
Motorin
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini
TS EN 116+AC
ASTM D 6371
Motorin
Su Tayini (Karl Fischer)
TS 6147 EN ISO 12937
ASTM D 6304
Motorin
Yüksek Frekanslı İleri-Geri Hareket Düzeneği
(HFRR) ile Yağlayıcılık Özelliğinin
Değerlendirilmesi
TS EN ISO 12156-1
Motorin
Mikro Karbon Kalıntısı Tayini
TS 6148 EN ISO 10370
İçme / Kullanma Suyu
Çevre / Atık Su
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği
ICP-OES Cihazı ile Çinko, Bakır, Kurşun, Nikel,
Demir, Krom, Kadmiyum Tayini
EPA Metod 200.7
ICP-OES / FIAS Cihazı ile Civa Miktarının Tayini
EPA Metod 200.7
kapsamı hariç)
İçme / Kullanma Suyu
Çevre / Atık Su
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE PETROLLERİ
Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı
Akreditasyon No: AB-0072-T
Revizyon No: 07 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0072-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
SONDAJ SIVILARI
KATKI MADDELERİ
Katkısız Bentonit,
Ocma Bentonit
Bentonit,
CMC-LV
CMC-HV
PAC-R
PAC-L
XCD Polimer
Modifiye Nişasta
İnceltici
Akış Özellikleri Tayini
Su Kaybı Tayini
API Spec 13 A
TS EN ISO 13500+AC+T1
ISO 13500
Ocma Bentonit
Bentonit
Barit
Yaş Elek Analizi
API Spec 13 A
TS EN ISO 13500+AC+T1
ISO 13500
Bentonit
CaCO₃
Rutubet Tayini
API Spec 13 A
TS EN ISO 13500+AC+T1
ISO 13500
Barit
Toprak Alkali Metal Tayini
Tane Boyu Dağılımı Tayini
API Spec 13 A
TS EN ISO 13500+AC+T1
ISO 13500
Barit
CaCO₃
Özgül Ağırlık Tayini
API Spec 13 A
TS EN ISO 13500+AC+T1
ISO 13500
CaCO₃
Kuru Elek Analizi
Ro-Top Testing Sieve Shaker
Model-B Kullanma Kılavuzu
İşletme İçi Metod: D.03.A.08
CaCO₃
Asitte Çözünürlük
Dowell Schlumberger Home
Method İşletme İçi Metod:
D.03.A.10
XCD polimer
pH Tayini
Oakton pH-500 Series Kullanma
Kılavuzu İşletme İçi Metod
D.03.A.09
Kil Mineralleri
XRD Kil Fraksiyonu Tayin Analizi
İşletme İçi Metod: D.05.A.02
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE PETROLLERİ
Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı
Akreditasyon No: AB-0072-T
AB-0072-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 07 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mineral Karışımları
Kaya, Toprak ve
Benzeri İnorganik Katı
ve Kristal Halindeki
Minerallerden oluşan
karışımlar
XRD Tümkaya Tayini Analizi
İşletme İçi Metod: D.05.A.02
Kil Numuneleri,
Mikrofosiller, Saha ve
Kuyu Numuneleri,
Toprak Numuneleri,
Yumuşak Sediman
Numuneleri, Doğal ve
Sentetik Mineral
Numuneleri,
Ametalik Numuneler,
Çamur Çimento
Numuneleri, Metalik
Numuneler, Scale
(Çökel) ve Korozyon
Numuneleri, Organik
Numuneler, İlaç
Hammaddeleri,
Atmosferik Toz
Numuneler.
SEM-EDS Tekniği ile Elementel ve Mineral
Tayini Analizi.
İşletme İçi Metod: D.05.A.01
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı