ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
: Esin TÜMER
: 29 Ekim 1967
: Yrd.Doç.Dr.
4. Öğrenim Durumu :
Derece
Lisans
Doktora
Alan
Mimarlık
Akıllı ve Enerji Etkin Binalarda
Tasarım Kriterleri
Üniversite
ODTÜ
Gazi Üniversitesi
Yıl
1989
2001
5. Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1996-2001
Doktor unvanını aldığı tarih: 2001
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı Bölümü, Öğrtim
Yrd.Doç.Dr. unvanını aldığı tarih: 2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü devam eden
tez danışmanlıkları :
1-Baz, A.: Açık Bakır Ocaklarında Araç Trafiği Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Bir Sistem
2-Elçi, A.: Yapı İşlerinde Sürdürülebilir Güvenlik İçin Bir Sistem Önerisi: Karekod-Barkod
Uygulaması,
3-Keklik, Ç.: Marangozluk Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik Bir Sistem Önerisi
4-Bingöl, E.Ö: Tekstil Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin
Geliştirilmesi,
5-Baykal, A: Avrupa Birliği Standardları ve Türkiye Uyumlama Süreci
6-Durgun, B: Kanalizasyon ve Yağmur suyu Hatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları,
7-Çil, Emrah: MEB Birinci Basamak Eğitim Kurumları için İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kiti
Oluşturulması,
8-Halıcı, M.: Yüksekte Çalışmalar için alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
9-Tetkik, Z: Yapı Sektöründe Kazalanmalar ve Demografik Bağları
10-Öztürk, S: Yapı Sektöründeki İş Ekipmanlarından Vinç ile çalışmalarda İş Sağlığı ve
Güvenliği
11-Sarı, S: Trafikte Sürdürülebilir Güvenlik için Almanya Modeli’nin Adaptasyonuna Yönelik Bir
Öneri
12-Aygün, M: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Planlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir
Çalışma
13-Sezen, A: Makine ve Ekipmanlarında Topraklama ve Risk Analizi
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1. Ayçam, İ., Utkutuğ, G., Tümer, E., Building Energy Codes & Standards, Energy Raiting
& Labelling. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği. IVth International Building Science &
Technology Symposium, İstanbul, 5 (1) : 38 (2000)
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
2. Tümer, E., Yeni Bina Kavramı Çerçevesinde Yeni Kabuk ve Yüzey Anlayışı.
GÜ.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve TMMOB Ankara Şubesi.
Kuram ve Uygulama, Mimari Biçimlerde Yüzey Sempozyumu Ankara, 1: 23, (1999)
3. Tümer, E., Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar Mühendis İşbirliğini Yansıtan Üç
Örnek Bina. TMMMOB Makine Mühendisleri Odası. TEKON’99, IV. Ulusal Tesisat
Mühendisleri Kongresi, İzmir, 3 (2) : 53 (1999)
4. Tümer, E., Enerji Etkinliği Çerçevesinde Ekolojik Tasarım Kriterleri ile Oluşturulmuş
Binalar. TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Tasarrufu Koordinasyonu
Kurulu Başkanlığı ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji
Tasarrufu Merkezi. Enerji 2000 Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, Ankara, 3 (1):28,
(2000)
5. Ayçam, İ., Utkutuğ, G., Tümer, E., Binalarda Enerji Kod ve Standardları, Enerji
Tüketim Profili ve Etiketleme. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 21.Yüzyılda
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Enerji ve Teknoloji, Türkiye 8.Enerji Kongresi, Ankara, 5
(3) : 25 (2000)
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
Diğer Mesleki Görevler
Habertürk Gazetesi, Emlak-Proje Köşe Yazarı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,
Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Hizmetleri
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller /Burslar
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans-Yüksek Lisans dersleri:
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Lisans Eğitiminde 1.Sınıflara İş Sağlığı ve
Güvenliği Giriş Dersi olarak vermektedir (devam ediyor)
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Lisans Eğitiminde 2.Sınıflara İSG Uzmanlarına
yönelik İş Hukuku Dersi vermektedir (devam ediyor)
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Lisans Eğitiminde 3.Sınıflara Risk Analizi dersi
vermektedir. (devam ediyor)
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Yüksek Lisans Eğitiminde İş Sağlığı ve
Güvenliği Giriş Dersini 2 saat online olarak vermektedir (devam ediyor)
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Yüksek Lisans Eğitiminde Mesleki Hukuk
Dersini 3 saat örgün olarak vermektedir (devam ediyor)
2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde “İş Hukuku” zorunlu dersi kapsamında İş
Kanunu, Borçlar Kanunu ve Yargıtay Kararları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ilişkisi
haftada 2 saat örgün eğitim olarak verililmiştir.
2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama”
zorunlu dersi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri güncel yönetmelikleri ve uygulama
konuları haftada 8 saat uzaktan ve örgün eğitim olarak verilmiştir.
Gazikent Kalyoncu Üniversitesi’nde verilen İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans dersi:
2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı Kış Döneminde “Enerji Etkin Akıllı Binalarda Strüktürel
Sistem Entegrasyonu” kapsamında, Strüktürel sistem tasarımın enerji etkinliğindeki önemi ve
yeri haftada 2 saat örgün eğitim olarak verilmiştir.
Download

Özgeçmiş (CV) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi