16 KANAL DİJİTAL KAYIT CİHAZI ŞARTNAMESİ
1. Cihaz, 16 (on altı) kanal video ile 4 (dört) kanal ses girişli, tek başına işlem yapabilen Dijital
Video Kaydedici “Standalone Digital Video Recorder” cihazı olmalıdır.
2. Dijital Kayıt Cihazı, PC Cihazlarlarına takılan video kayıt kartları( Capture Card) ile
oluşturulmuş, ticari işletim sistemlerine bağımlı olarak çalışan ve bu bağımlılık sebebiyle
sürekli halde güvenilir ve stabil bir performans grafiği düşük olan PC Bazlı kayıt kartları
tipinde olmayacaktır.
3. Cihaz yeni nesil kayıt cihazı olmalı, kurumun modeminde port açılmadan ve statik ıp adresi
olmadan cihazın görüntüleri uzaktan izlenebilmelidir.
4. Merkezi bir server yazılımı kullanılarak sisteme bağlı tüm kayıt cihazlarından cihazların
çalışır durumda olduğunu gösterir sağlık raporu alınabilmelidir.
5. Cihazda, canlı izleme de dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır.
6. Cihazın görüntüleri ve kayıtları cep telefonu üzerinden izlenebilmelidir.
7. Cihaza mikrafon bağlı ise cep telefonu üzerinden ortam sesi ve kayıtların sesleri
dinlenebilmelidir.
8. Dijital Kayıt Cihazı, 16 adet görüntü kanalını, CIF (352*288) çözünürlükte kayıt
yapabilmelidir. Dijital Kayıt Cihazı operatör tarafından girilen gün ve saatteki kayıtları
otomatik olarak bulabilmelidir.
9. Cihaz ortamda haraket algıladığında bağlı olan speed dome kamerayı hareketin olduğu
noktaya yönlendirmeli ve optik zoom yaparak ayrıntılı bir görüntü almalıdır.
10. Cihaz sistem güvenliği açısından herhangi bir şekilde kameranın görüntüsü kesildiğinde
(kameraya sabotaj yapıldığında) speed dome kamerayı, görüntüsü kesilen kameraya
yönlendirerek optik zoom yapmalı ve ayrıntılı bir görüntü almalıdır.
11. Cihazın kamera görüntüleri istendiğinde kurumun internet sitesine veya görüntülerin
yayınını yapacak servere yönlendirilebilmelidir. Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından
herhangi bir program kurmadan , akteviks yüklemeden, şifre girmeden görüntüleri
kurumun internet sistesinden izleyebilmelidirler.
12. Cihazda, geriye dönük kayıtlar izlenirken dijital zoom görüntüyü yakınlaştırma özelliği
olmalı bu sayede görüntüdeki ayrıntılar dahat güvenliği artırılabilir yapıda olmalıdır.
13. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) en az 64 adet kamerayı tek bir ekranda gösterebilmelidir.
14. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) aynı anda en az 128 adet kayıt cihazına bağlanabilmelidir.
15. Dijital Kayıt Cihazının tüm görüntü kanalları için toplam canlı gösterim ve kayıt hızı en az
100 (yüz) resim ( frame ) / saniye olacaktır. Cihaz bu sayede, her bir görüntü kanalını 25
(yirmibeş) frame realtime görüntü verebilmelidir.
16. Dijital Kayıt Cihazının VGA ve HDMI çözünürlüğü (1024x768, 1280x720, 1280x1024,
1440x900, x1920x1080) değerlerinde olmalıdır.
17. Cihazın HDMI yüksek çözünürlük çıkışı olmalıdır.
18. Dijital Kayıt Cihazı üzerinde tutulmakta olan görüntü kayıtları pentaplex özelliğine sahip
olmalıdır, canlı izleme, kayıt izleme ( Playback ) , ya da network erişimi ile cihazın takip ve
kumanda edilmesinden etkilenmeyecektir.
19. Cihazda en 2 adet USB girişi bulunmalıdır.
20. Cihaz USB çıkışından backup (yedekleme) alma işlemine imkan sağlamalıdır.
21. Cihazda en az 1 HDD girişi olacaktır. Bu HDD girişleri SATA olacak ve en az 4 TB hdd yi
destekleyecektir.
22. Digital Kayıt Cihazı elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir
müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir.
23. Dijital Kayıt Cihazının Harddisk arıza durumunda alarm çıkışı ve genel arıza durumunda
alarm vermelidir.
24. Dijital Kayıt Cihazı, kayıt kapasitesi dolduğunda tercihe bağlı olarak ya en eski kayıtlardan
başlamak üzere silerek yeni görüntüleri kaydetmeye devam edecek, ya da kullanıcı için
kapasite dolu ikazını verecektir.
25. Dijital Kayıt Cihazı üzerindeki kayıtların depolandığı Harddiskler, aynı model başka bir
dijital kayıt cihazına Harddisk formatlama işlemine gerek duyulmaksızın takılabilmeli ve
kayıtlı görüntüler bu dijital kayıt cihazından da izlenebilmelidir.
26. Cihaz sürekli, harekete duyarlı, alarm girişine bağlı ve anlık kayıt yapabilmelidir.
27. Cihazda PRE alarm özelliği olmalıdır.
28. Cihazda alarm anında alarm gelen alanın fotoğrafını çekip , çekilen fotoğrafı e-mail atma
özelliği bulunmalıdır.
29. Dvr sistemi aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme
(Quadruplex) yapıda olmalıdır.
30. Cihazın USB Mouse desteği olmalıdır.
31. Kamera görüntüleri istenildiği takdirde flash disk üzerinden alınabilmelidir.
32. Kayıt kalitesi en az 3 seviye olmalıdır.
33. Cihazın PTZ kontrol özelliği olacaktır.
34. Cihaz, manuel, programlı (haftanın belli günlerinde belli saatlerinde kayıt yapacak şekilde),
alarm (cihazın alarm girişlerinden gelen tetik ile beraber) ve hareket anında olacak şekilde
farklı kayıt yöntemlerine sahip olmalıdır
35. Cihaz USB bellek veya CMS yazılımı üzerinden ile güncellemesi kolay yapılabilir olmalıdır
36. Cihaz da, her kanal için ayrı ayrı harekete duyarlı (Motion) kayıt ayarı açılıp kapanır
şekilde menüsünden ayarlanabilmelidir
37. Her cihazın kendine ait bir seri numarası olmalı ve uzak kullanıcılar DDNS desteği
sayesinde bu seri numarası ile internet Explorer veya CMS üzerinden statik IP adresine
ihtiyaç duyulmadan cihaza bağlanabilmelidir.
38. Cihazın menüsü kolay kayıttan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gösterir yapıda
olmalıdır.
39. Cihazda smart search özelliği bulunmalıdır.(Akıllı Arama Özelliği )
40. Cihaz, hafızadaki kayıt izlenirken ileri – geri oynatma, görüntü dondurma, resim resim
ilerleme, normal oynatma, hızlı oynatma (2X, 4X, 8X,) hızlı kayıt oynatma desteğine sahip
olmalıdır
41. Cihaza uzaktan bağlantı kuran her bir farklı kullanıcıya farklı kameraları görebilmeleri için
ayrı ayrı kamera ve fonksiyonları yetkilendirmesi yapılabilmelidir
42. Cihazın menüsünden uzaktan bağlanacak ya da direk cihazın menüsüne müdahalede
bulunacak kullanıcıların her biri ayrı, ayrı yetkilendirilebilir olmalıdır.
43. Cihazın, uzaktan erişim yazılımları ile yetkili kullanıcı tarafından menü ayarları kontrol
edilebilmeli, yetkisiz kullanıcılar tarafından kontrol edilememelidir.
44. Cihazın görüntülerinin mahkemeler tarafından delil olarak kullanılabilmesi için
görüntülerinde Watermark özelliği olmalıdır.
45. Cihazın, menü işlemleri ve tüm kontrolleri şifre korumalı ve ayarlanabilir tuş kilidi olmalıdır
46. Cihazın görüntüsü üzerinde kayıt yapılan Hard diskin ne kadar boş alanı kaldığı ve daha
ne kadar sürelik kayıt yapılabileceğini gösterir bir yazılımı olmalıdır
47. Cihazın oluşabilecek problem durumunda kendini kapatıp tekrar açabilmesi için Watchdog
özelliği olmalıdır
48. Cihazın görüntüsü üzerinde sistemin tarih ve saatini gösterir bir yapısı olmalıdır
49. Uzak izlemede herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan web browserdan bağlantı
yapılabilmelidir.
50. Uzak erişimde geçmiş kayıtları izleme, ptz kontrolü ve görüntü modları değiştirilebilmelidir.
51. Uzak erişimde kayıt aramayı alarm, hareketli kayıt ve video sinyal olarak arattırılabilmelidir.
52. Cihaz, Avrupa Birliği Standartlarına uyumluluğunu belirten CE belgesine sahip olmalıdır
53. Cihaz, insan sağlığını tehdit edici maddeler içermediğini gösterir RoHS belgesine sahip
olmalıdır.
54. Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır
Download

16 KANAL DİJİTAL KAYIT CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, 16 (on altı