D-FUSE
Bahçecilikte
Lider
D-FUSE
Cam sera yüzeyi veya plastik sera
yüzeyinde yeni jenerasyon
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
daha az stres
daha iyi kalite
maksimum büyüme
ıslak koşullarda transparanlık
bitkinin orta kısımlarında üçlü PAR ışığı
bitki ısısının azalması
yüksek PAR transmisyonu
Bahçecilikte
Lider
Direct light
Diffuse light
D-FUSE ışığı difüze eder
D-FUSE nasıl kullanılır?
Işığın difüze edilmesinin bitkiye en büyük faydası ışığın bitkinin
derinlerine daha iyi penetre olmasıdır. Daha iyi penetrasyon
ise daha aktif bir bitki haline getirecek olan fotosentezin
artmasına vesile olur.
D-FUSE’un mekanik aplikasyonu optimal sonuçlar için daha
tercih edilenidir. D-FUSE un dozajı bitkiden bitkiye değişiklik
gösterir ve miktyarlar hektarda 1 ila 25 kova arasında
değişmektedir.
Sebze ve Çiçekçilik
Sezon sonunda D-FUSE seranın çatısından Removit adlı ürün ile
çıkartılır.
Işık gereksinimlerine istinaden sebze ve çiçek yetiştiriciliği
birbirinden ayrılır. Bundan dolayı, D - FUSE’ un her iki versiyonu
da mevcuttur. D-FUSE sebze ve D-FUSE çiçek, ki böylece her bir
çeşit o ürünün ihtiyaç duyduğu gerçek ışığı yakalamsını sağlar.
For further information contact your Brinkman-adviser or visit
www.brinkman.com.
Neden D-FUSE sizin bitkiniz için mükemmel bir
üründür?
Işığın dağılımının derecesi pus ( haze ) faktörü ile ifade
edilmiştir. %10 pus ışığın az bir dağılımını ve dağılmanın %
80’lik yüksek derecesini temsil eder. D-FUSE serada optimal
pus faktörü ile ışığın yaratılması için dizayn edilmiştir, bu
da ışığın bitkinin derinliklerine penetre olmasını sağlar. Kat
atılmayan camın altındaki bitki derinliklerine doğru daha
fazla bir gölgeleme ile karşı karşıya kalır. D-FUSE kullanılmış
seralardaki bitkinin orta ve alt kısımları ise daha fazla ışığa
sahip olacaklardır.Bundan dolayı, bitkinin orta ve daha
aşağıdaki yapraklarında daha fazla fotosentez işlemi oluşacak.
Bu daha iyi kalite ve büyümeye sebebiyet verecektir.
Royal Brinkman Turkey | Brinkman Tarım • Toptancılar Birliḡi Sitesi 102 Ada B Blok No:7 • Dӧṣemealtı – Antalya • T. 0539 691 50 60 • T. 0532 156 15 00
Download

D-FUSE Cam sera yüzeyi veya plastik sera