TÜRK KIZILAYI
EGE BKM
ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sıra No
1.
1.1
1.2
1.3
Ürün
Elektrikli Kan Nakil Kutusu
Tam Kan Torba Sistemi
Taşıma Kapasitesi
Adedi
40 adet tam kan torba
sistemi taşıma kapasiteli
10
Cihazlar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
Tam Kan Torba Sistemi: Ana kan torbası ve 2 (iki) adet transfer torba ile torbalara
entegre (bütünleşmiş) edilmiş olan hortumlardan oluşan CPD ve SAG-M ek solüsyon
içeren Top & Top ve Top & Bottom şeklinde dizayn edilmiş PVC’den üretilmiş kapalı
sistemdir.
Cihazlar, kan ve kan ürünlerinin T.C Sağlık Bakanlığı Kan ve Kan Ürünleri
Rehberi’ndeki belirtilen koşullarda taşınması amacıyla üretilmiş, aktif olarak
kullanılabilir ve taşınabilir özellikte olmalıdır. Kutuların tıbbi amaçlı üretildiği kalite
belgelerinden (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Sınıf I veya Sınıf IIa gibi), ürünün orijinal
katalog veya üretici internet adresinden ispatlanmalıdır.
1.4
Cihazların dış cephesi darbelere karşı dayanıklı, plastik ve/veya türevleri gibi bir
malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
1.5
Cihazların izolasyon (yalıtım) kalınlığı en az 40 mm olmalı ve CFC (kloro floro
karbon) içermeyen poliüretan panel olmalıdır.
1.6
Cihazların yan taraflarında taşıma kolu bulunmalıdır. Teklif edilen marka/model
cihazın tekerlek sistemi olmayacak her cihazla birlikte tam kapasite dolu en az bir
cihazın rahat bir şekilde taşınmasını sağlayacak portatif sistem katlanabilir el
arabası verilecektir.
1.7
1.8
Cihazın kapağında güvenlik kilidi bulunmalıdır.
Teklif edilecek cihaz; kan bağışçılarımızdan tam kan torba sistemi ile alınan kanların
en az 40 (kırk) adedini taşıyabilme kapasitesine sahip olmalıdır. Tam kan torba
sistemleri, en fazla üst üste iki sıra dizilecek şekilde yerleştirilebilir. (bakınız: Resim1) Dik bir şekilde yerleştirilen 2 sıra tam kan torba sisteminden sonra, cihazın altta
kalan torbalara herhangi bir baskı yapmayacak şekilde yerleştirilmiş bir rafı var ise
bu durum farklı bir sıra olarak değerlendirilecek olup, arada raf olmadan yeni bir
sıra daha oluşturulabilir.
• TÜRK KIZILAYI • ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ŞARTNAMESİ • 2014•
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
2
Resim 1
Teklif veren firmalar, Türk Kızılayı’nın kan alımında kullandığı torba sistemlerini ve
kan bağışçısından alınan tam kan miktarını incelemekten sorumludur.
1.9
Cihazda; kan bağışçılarından alınan tam kanın ve diğer kan bileşenlerinin düzgün bir
şekilde konulabileceği, kan torbalarına zarar vermeyecek (delme, yırtma, yıpratma
v.s) paslanmaz krom malzemeden yapılmış bölmeler (raf, sepet v.b şeklinde, Resim
1’deki sepet vb.) bulunmalıdır. Her cihazla birlikte cihazların orjinalinde var olan
sepet sayısı kadar yedek sepet verilmelidir.
1.10 Cihazda sıcaklık değeri (+2) °C – (+25) °C aralığında ayarlanabilir olmalıdır. (Cihazın
her türlü iklim koşullarında verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak hem soğutma
hem de ısıtma özelliği olmalıdır.)
1.11 Cihazın soğutması aktif - kompresör kontrollü olmalıdır.
1.12 Cihaz dijital termostat kontrollü ve sıcaklık takibinin yapıldığı dijital göstergesi
olmalıdır.
1.13 Cihaz hem 220 V AC şebeke elektriği hem de 12 V DC ile çalışabilir olmalıdır. Bunun
için gerekli bütün aksesuvarlar her cihaz için eksiksiz olarak verilmelidir. 12 V DC ile
çalışmasını sağlayacak kablosundan bir adette yedek verilmelidir.
1.14 Soğutma sisteminde kullanılan gaz R 134a olmalıdır. Firma bunu belgelemelidir.
1.15 Cihazda kanların konulacağı bölümde iç fan yan duvarında olmalıdır.
1.16 Cihazın boş ağırlığı 35kg’ dan fazla olmamalıdır.
1.17 Türk Kızılayı dilediği takdirde, ihale miktarını cihazların garanti süresi içinde aynı
fiyat ve şartlar altında %50’ye kadar artırma, cihazların teslim alınmasından önce
%20’ye kadar eksiltme hakkına sahiptir. Firma bunu kabul ve taahhüt eder.
• TÜRK KIZILAYI • ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ŞARTNAMESİ • 2014•
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
3
2.
İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR
2.1. Önerilen cihazların üretici firma, üretimin yapıldığı ülke, marka / model bilgilerinin
yer aldığı tablo,
Ürün
Üretici Firma
Üretimin
yapıldığı ülke
Tam Kan
Torba
Sistemi
Taşıma
Kapasitesi
Marka/Model
Elektrikli Kan
Nakil Kutusu
2.2.
Önerilen cihazların orijinal katalogundan birer adet ve Türkçe tercümeleri
verilecektir.
2.3.
İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi, (ithal ürünler için üretici firma tarafından
verilen ve üretim yapılan ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya apostile onaylı ve yetkili
distribütörlük belgesi Türkçe noter tasdikli tercümeleri ile birlikte teklife
eklenmelidir.)
2.4.
Üretici firmanın ISO belgesi verilecektir.
2.5.
Cihazın CE (Conformity of Europe) belgesi verilecektir.
2.6.
Cihaza teknik bakım verecek elemanlarının listesi ve arıza durumunda bildirimin
yapılacağı açık adres, telefon (iş ve cep telefonları), faks çağrı, e-mail vb. iletişim
bilgileri verilecektir.
2.7.
Firma her cihazla birlikte cihaza ait teknik özellikleri, çalışma prosedürünü,
kalibrasyon (ölçümleme ve düzenleyebilme) bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ve
servis manuelini Türk Kızılayına teslim edecektir.
2.8.
Cihazın yedek parça fiyat listesi ve herhangi bir sorun karşısında değişebilecek tüm
parçaların fiyat listesi (Türk Lirası, ABD doları veya AVRO cinsinden verilmelidir),
verilecek fiyatlar en az 5 (beş) yıl geçerli olacaktır ve firma bunu verilecek fiyat
listesinde taahhüt edecektir.
3.
TESLİMAT
3.1 Firma, cihazların dağıtımını hiçbir nam ve gerekçe adı altında ücret talep etmeden
Ege Bölge Kan Merkezi’ne teslim edecektir. Teslimat, sözleşmenin imzalanmasını
müteakip 45 (kırkbeş) takvim gününde tamamlanmalıdır.
• TÜRK KIZILAYI • ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ŞARTNAMESİ • 2014•
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
4
4.
GARANTİ KAPSAMI
Teknik bakım, cihazlar ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse
değişimi kapsar ve tümüyle ücretsizdir.
4.1. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti
hem üretici ve hem de yetki verilen temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti
süresince bakım, onarım arıza tespiti ve yedek parçadan hiçbir ücret talep
edilmeyecektir.
4.2. Cihaza ücretsiz 2 (iki) yıllık garanti süresinden sonra en az 10 (on) yıl süre ile ücreti
karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.
Garanti süresi cihazların kabul ve muayenesinin yapıldığı tarihten sonra başlar.
4.3. Teknik servis hizmeti günde 24 saat, haftada 7 gün olarak resmi ve dini bayram ile
resmi tatil günlerinde ilgili firma tarafından verilecektir. Yüklenici firma teknik
servisinin bulunduğu illerde, sorunun kendilerine bildirimini izleyen 24 saat içinde,
teknik servisi olmayan illerde ise garanti süresi dahilinde cihazın /cihazların, kargo
ücreti yüklenici firmaya ait olacak şekilde kargo ile teslim edilişini müteakip 24 saat
içinde verilmelidir.
4.4. Cihaz garanti kapsamında iken arızalanması durumunda, cihazların tedarik edildiği
firmaya yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten veya cihaz firmaya gönderildikten sonra
10 (on) iş günü içerisinde arıza giderilmelidir. Arızalı cihazın yurtdışında
tamiratının gerekliliği durumu teknik olarak firma tarafından belgelendikten ve
yazılı olarak Türk Kızılayına bildirildikten sonra işin aksamaması için arızalı cihaz
aynı vasıf ve özelliklere haiz başka bir cihaz ile değiştirilmelidir. Cihazın tamirat
süresi 4 (dört) haftayı aşmamalıdır. Süre aşımı söz konusu olduğunda cihaz ilgili
firma tarafından yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.
4.5. Cihaz garanti kapsamı dışında arızalandığında, arıza, bakım ve onarım ücreti dernek
tarafından kabul edildiği tarih itibarı ile 4.4 maddesindeki süreler geçerlidir.
4.6. Garanti süresi içerisinde arızaya müdahale süresinin aşılması halinde, Firma beher
gecikme günü başına her cihaz için günlük 100,00 TL para cezası ödeyecektir. (Bu
bedel firmanın kesin teminatından düşülür veya firma bu bedeli peşin olarak Türk
Kızılayı’na öder.)
4.7. Herhangi bir cihaz garanti süresi kapsamında, aynı arızayı 2 defa, farklı arızayı 4
defa göstermesi durumunda, hiçbir koşula bakılmaksızın cihaz yenisi ile
değiştirilecektir.
5.
MUAYENE
5.1. İhale aşamasında, teklif edilen cihazların muayenesi , ulaşım ve nakliye masrafları
firmaya ait olmak üzere Bölge Kan Merkezleri sorumlularınca aşağıda belirtilen
şekilde yapılacaktır.
1. Deneme: Oda sıcaklığında (yaklaşık 20°-24° C) en az 2 (iki) saat çalıştırılmadan
ve kapakları açık bekletilen cihazlar, 4° C’lik soğuk depoya konulacak, daha
sonra içinde 38° C su bulunan 12 adet kan torbası cihaz içine konulduktan sonra
cihazın kapağı kapatılacak ve 22° C çalışma sıcaklığına ayarlanarak (set edilerek)
çalıştırılacaktır. Cihazlardan ölçüm alan termometre 180 dakika sonunda 20° C
ile 24° C arasında bir sıcaklık değeri göstermiş olmalıdır.
• TÜRK KIZILAYI • ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ŞARTNAMESİ • 2014•
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
5
2. Deneme: 30-35 C ‘lik şartlandırılmış odada en az 2 (iki) saat çalıştırılmadan ve
kapakları açık bekletilen cihazlara içinde 38° C su bulunan 12 adet kan torbası
cihaz içine konulduktan sonra cihazın kapağı kapatılacak ve 4° C çalışma
sıcaklığına ayarlanarak (set edilerek) çalıştırılacaktır. Cihazlardan ölçüm alan
termometre 360 dakika sonunda 2° C ile 6° C arasında bir sıcaklık değeri
göstermiş olmalıdır.
3. Deneme : 30-35 °C ‘lik şartlandırılmış odada en az 2 (iki) saat çalıştırılmadan ve
kapakları açık bekletilen cihazlara içinde 38° C su bulunan 12 adet kan torbası
cihaz içine konulduktan sonra cihazın kapağı kapatılacak ve 22° C çalışma
sıcaklığına ayarlanarak (set edilerek) çalıştırılacaktır. Cihazlardan ölçüm alan
termometre 180 dakika sonunda 20° C ile 24 °C arasında bir sıcaklık değeri
göstermiş olmalıdır.
5.2. Kabul Muayenesinde, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin
kontrol ve sayımı yapılacaktır.
5.3. Kabul muayenesi sırasında firmadan cihazın teknik özellikleri ve performansına
ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği Firmalar
ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul muayenesinde oluşabilecek kaza ve hasarlardan
yüklenici Firma sorumlu olacaktır.
5.4. Kabul Muayenesi sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan cihazlar yeni
cihazlarla bedelsiz olarak değiştirilecektir.
5.5. Firma teslim aşamasında yapılan kabul muayenesi sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve
ücret talep edemez.
5.6. Firma Kabul Muayenesi sırasında her cihazla birlikte cihaza ait teknik özellikleri,
çalışma prosedürünü, kalibrasyon (ölçümleme) bilgilerini içeren kullanma kılavuzu
ve tüm devre şemalarını gösteren servis manuelini Türk Kızılayına teslim edecektir.
• TÜRK KIZILAYI • ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ŞARTNAMESİ • 2014•
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
6
Download

teknik şartnamesi