TEŞEKKÜR
Kapak tasarımı karikatür sanatçısı Sayın Suat ÖZKAN
tarafından yapılarak Yüksekokulumuza telif ve tüm diğer
yasal hakları ile hediye edilmiştir.
Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız!
2
İÇİNDEKİLER
I. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER ................... 5
II. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ......................... 9
1. Tanımlar ................................................................................... 9
2. Sınav Komisyonu ...................................................................... 9
3. Giriş Esasları ve Alınacak Öğrenci Sayıları ............................. 10
4. Özel Yetenek Sınavı Tarihi, Yeri ve Uygulamasına İlişkin
Esaslar ....................................................................................... 10
5. Adaylarda Aranan Nitelikler ..................................................... 11
6. Başvuru, Sınav ve Kesin Kayıt Tarihleri .................................. 11
7. Ön Kayıt İşlemleri.................................................................... 12
8. Ön Kayıt Tarihi ve Gerekli Belgeler ......................................... 12
9. Özel Yetenek Sınavının İçeriği ................................................ 14
9.1. Sportif Kariyer Puanlaması........................................... 15
9.2. Atletik Uygulama Sınavı ............................................... 19
9.3. Mülakat Sınavı ............................................................. 21
10. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Tespiti ............................... 21
11. Özel Yetenek Sınavı Aşamasında Ön Değerlendirme ........... 22
11.1. Ön Değerlendirme Puan Tablosu ............................... 22
12. Özel Yetenek Sınav Puanının Hesaplanması ........................ 23
12.1. Özel Yetenek Sınavı Puanının Hesaplanmasında Etkili
Oranlar ....................................................................................... 23
13. Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanlarının (ÖYSP–SP)
Hesaplanması ............................................................................. 23
13.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması ..... 24
13.2. Yabancı Uyruklu ve Bedensel Engelli Sporcu
Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması ...... 25
14. Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması ................................. 25
15. Sınav Sonuçlarının İlanı, Asıl ve Yedek Listeleri ................... 26
16. Asıl ve Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri ....................... 26
17. Sınav Düzeni ........................................................................ 27
18. Diğer ve İhtilaflı Durumlar ...................................................... 27
19. Yürürlük ................................................................................ 27
Ek 1: Yüksekokula 2013–2014 Eğitim–Öğretim Yılından İtibaren
Ortak Kontenjanla Alınacak Öğrencilerin 4’üncü Yarıyıldan Sonra
Program Tercihi ile Yerleştirilmeleri Hakkında Uygulama
Esasları....................................................................................... 28
3
Yüksekokulumuzun Sevgili Öğrenci Adayları;
Yüksekokulumuz, kuruluş yılı 1453 olan Üniversitemizin en
genç mensuplarındandır. 550 yılı aşan bir geçmişe sahip ve
dünyanın ilk 500 üniversitesi içine girme başarısını yıllardır üst üste
tekrarlayan Üniversitemizin bir Yüksekokulu olarak Siz öğrencilerine
en özgür, en çağdaş ve en kaliteli eğitimi vermek üzere kurulmuştur.
Dünya tarihinin en eski üniversitelerinden biri içinde kurulmuş bu
yuvada görev yapan Bizler, bu tarihi geçmişin verdiği köklü gelenek,
yüksek bilinç ve birikimin değerini bilerek ve haklı gururunu
taşıyarak, Sizlere, evrensel doğruların yanı sıra analitik düşünme, en
doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşma ve yeni bilgiler üretme
becerilerini de kazandırmak ile yükümlüyüz.
Kuruluşundan bu yana spor bilimleri alanında ülkemize ve
dünyaya katkı sağlayacak, Atatürk İlke ve Devrimleri'ne sadık genç
bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Yüksekokulumuzun giriş sınavlarında
Antrenörlük Eğitimi Programı ve Spor Yöneticiliği Programlarına özel
yetenek sınavı sonuçlarına göre bölüm tercihi yapılmaksızın ortak
kontenjanla öğrenci alınacaktır. Antrenörlük Eğitimi Programı (20
kadın, 20 erkek; toplam 40 kişi) ve Spor Yöneticiliği Programı (20
kadın, 20 erkek; toplam 40 kişi) olmak üzere Program
kontenjanlarına yerleştirme 4. yarıyıldan sonra yapılacaktır. Bu
işlemlerin yürütülmesine dair Uygulama Esasları hazırlanmış olup
ekte adayların dikkatine sunulmuştur.
Özel Yetenek Sınavı, elinizdeki kitapçıkta detaylı olarak
açıklanan Atletik Uygulama Sınavı şeklinde uygulanırken, adayın
sportif kariyeri ve barajı geçen adayın Mülakat Sınavı, sonucun
belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Sınavların her zaman olduğu
gibi adil ve hatta daha şeffaf olması için bu yıl da azami gayret ve
özen gösterilecektir.
Sizin için hazırlamış olduğumuz bu kılavuzu dikkatlice
okumanızı, sınavın düzenli, hassas ve objektif olması için koymuş
olduğumuz kurallara uymanızı rica eder hepinize İstanbul
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ailesine katılma
yolundaki gayretlerinizde sonsuz başarılar dileriz.
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Müdür
Tüm Öğretim Elemanları Adına
4
I. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE
YÜKSEKOKULU VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
SPOR
Antrenörlük
Eğitimi
Programı
ve
Spor
Yöneticiliği
Programlarına Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre bölüm tercihi
yapılmaksızın ortak kontenjanla öğrenci alınacaktır.
Dört (4) yıllık lisans eğitimi verilen Yüksekokulumuzda 2014–
2015 eğitim–öğretim yılı itibariyle 2 tanesi FARABİ Öğrenci Değişim
Programı çerçevesinde kurum dışından gelerek Yüksekokulumuzda
eğitim gören toplam 564 öğrenci eğitim almıştır. Amacımız; spor
bilimleri alanında bilgi ve beceriye sahip, kendine güvenen,
profesyonel yeterlilik ve verimlilikte spor insanları yetiştirmektir.
Yüksekokulumuzun önemli bir özelliği bir akademik yıl süren
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının bulunmasıdır. Kayıt
yaptıran öğrenciler belli bir kontenjan dâhilinde bu hazırlık sınıflarında
konusunda deneyimli öğretim elemanları tarafından seviyelerine göre
İngilizce dil eğitimi alabilmektedir. Bu hedef Yüksekokulumuz
programında her yarıyıl yer verilen (toplam 8 yarıyıl) yabancı dil
dersleri ile [Yabancı Dil İngilizce ve Mesleki İngilizce]
pekiştirilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi zorunlu olmayıp isteyen
öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlayabilmektedirler.
Antrenörlük Eğitimi Programı; ülkemizin spor alanlarında büyük
ihtiyacı olan spor eğitimcileri yetiştirmektedir. Program mezunları
ihtisas alanlarında 3. kademe, aldıkları diğer spor branşlarında ise
monitör ve yardımcı antrenör olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar.
Programda branş dersleri dışında verilen sporda psiko–sosyal
alanlar, spor yöneticiliği, spor bilimleri vb. alanlardaki teorik dersler ve
uygulamalarla mezunların spor sektöründe antrenörlük yanı sıra diğer
mesleki alanlar hakkında da bilgi ve beceriye sahip olmaları
sağlanmaktadır.
Spor Yöneticiliği Programı'nda; ülkemizin spor alanında büyük
ihtiyacı olan spor yöneticilerinin yetiştirilmesi esastır. Mezunlar spor
sektörünün tüm alanlarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev
alabileceklerdir. Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki
spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim
ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi konular ile birlikte çeşitli
spor branşlarında temel spor derslerine de yer vermektedir.
5
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programlarından mezun
olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda
(beden eğitimi öğretmenliği hariç), spor kulüplerinde, spor
federasyonlarında, belediyelerde, bünyesinde spor işletmesi veya
spor bölümü bulunan holding ve şirketlerde, turizm sektöründe otel ve
tatil köyü gibi işletmelerde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik,
aerobik, vücut geliştirme, step–aerobik, doğa ve savunma sporları
gibi hizmet sunan spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde
antrenör, spor eğiticisi veya spor yöneticisi olarak çalışma imkanları
vardır. Ayrıca; başta medya kuruluşları olmak üzere çok geniş bir
yelpaze spor sektörünün farklı alanlarında çalışma imkânları
bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda iki programda ilk dört (4) yarıyıl dersleri
ortak olarak okutulmakta ve bu dönem başarıyla tamamlandığı
takdirde iki (2) yıllık ön lisans derecesi hakkı tanınmaktadır. 20132014 eğitim öğretim yılından itibaren ön ve kesin kayıt sırasında
program ayrımı yapılmamaktır. Öğrencilerin program tercihleri
Yüksekokul Kurulu'nca önerilerek Üniversite Senatosu kararı ile
kesinleşen yerleştirme esaslarına tabi olarak 4'üncü yarıyıl
sonrasında 5–8'inci yarıyıllar için yapılacaktır. Yerleştirme sonrasında
öğrenciler iki programdan birinde lisans eğitimlerine devam
edeceklerdir. Yüksekokulumuzda ayrıca isteyen öğrenciler için yine 5.
Yarıyıldan başlamak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Çift Anadal
yaparak iki diploma ile mezun olma imkânı mevcuttur.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hareket ve
Antrenman Yüksek Lisans Programı 2008–2009, Spor Yöneticiliği
Yüksek Lisans Programı 2010–2011 eğitim–öğretim yılında açılmış
olup, Spor Yöneticiliği ile Hareket ve Antrenman bilimleri doktora
programları 2014-2015 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacaktır.
Mezunlarımız akademik çalışmalar ile yüksek lisans ve doktora
eğitimlerine Yüksekokulumuzda devam etme imkânı elde
edebileceklerdir. Yüksekokulumuz, ülke çapında yürütülen spor
fakültelerine dönüşüm çalışmaları kapsamında gerekli hazırlıkları
tamamlamış ve başvuru sürecini başlatmıştır. Sürecin sonunda Spor
Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülecek az sayıda Yüksekokuldan biri
olması beklenmektedir. Avrupa Birliği Erasmus ve Sokrates
Programları çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’nin Palacky ve Ostrava
Üniversiteleri, Yunanistan’ın Aristotle Üniversitesi ile ortaklık kurmuş,
6
karşılıklı öğrenci–öğretim elemanı değişimine 2008–2009 itibariyle
başlanmıştır.
İstanbul Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yönetim
Yüksekokul Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Bşk.
Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk.
Beden Eğitimi Öğrt. Böl. Bşk.
Yüksekokul Sekreteri
:
:
:
:
:
:
:
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Yrd. Doç. Dr. İlker YÜCESİR
Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Doç. Dr. Bilge DONUK
Yrd. Doç. Dr. Burçak KESKİN
Kezban YILDIRAN
Yüksekokul Kurulu
Başkan (Yüksekokul Müdürü) :
Üye (Müdür Yardımcısı)
:
Üye (Müdür Yardımcısı)
:
Üye (Antrenörlük Eğt. Böl. Bşk) :
Üye (Spor Yöneticiliği Böl. Bşk.) :
Üye (Beden Eğt. Öğrt.Böl. Bşk) :
Raportör (Yüksekokul Sekreteri) :
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Yrd. Doç. Dr. İlker YÜCESİR
Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Doç. Dr. Bilge DONUK
Yrd. Doç. Dr. Burçak KESKİN
Kezban YILDIRAN
Yönetim Kurulu
Başkan (Yüksekokul Müdürü)
Üye (Müdür Yardımcısı)
Üye (Müdür Yardımcısı)
Üye (Antrenörlük Eğt. Böl. Bşk)
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Yrd. Doç. Dr. İlker YÜCESİR
Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Prof. Dr. Mehmet KURTOĞLU
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
7
Raportör (Yüksekokul Sekreteri) : Kezban YILDIRAN
8
II. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015 ÖZEL
YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI
1. Tanımlar
Bu Uygulama Esaslarında geçen terimler ve kısaltmalar
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Bedensel Engelli Sporcu: Bedensel engelliler spor
federasyonundan lisans sahibi, ferdi veya takım sporlarında en az 2
(iki) yıldır faaliyet gösteren sporcuyu.
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): İ.Ü. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu'na girmek üzere Yüksekokul tarafından düzenlenen
sınavı
YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı
YÖS: İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖDP: Ön Değerlendirme Puanı; Mülakat Sınavına girecek
adayları belirlemek üzere Atletik Uygulama Sınavı Standart Puanı,
Sporculuk Kariyeri Standart Puanı ve YGS Standart Puanlarının ilgili
bölüm için belirlenen katsayıları ile çarpılması sonucu elde edilen
Puanı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP–SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı (ÖYSP
ortalaması 50 ± 10 olarak standardize edilmiş puan)
YP (Yerleştirme Puanı): Adayın başvurduğu programa
yerleştirilmesine esas olan; ÖYSP–SP, OBP ve YGS puanları ile
2014 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
belirtilen formüle göre hesaplanan Puan
AUS
: Atletik Uygulama Sınavı
MS
: Mülakat Sınavı
SK
: Sportif Kariyer
2. Özel Yetenek Sınav Komisyonu
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR (Sınav Komisyonu Bşk.)
Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Doç. Dr. Bilge DONUK
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nurettin KONAR
Yrd. Doç. Dr. İlker YÜCESİR
Yrd. Doç. Dr. H. Banu ATAMAN YANCI
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can GÖKSU
Yrd. Doç. Dr. Burçak KESKİN
9
3. Giriş Esasları ve Alınacak Öğrenci Sayıları
İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun
bölümlerinin eğitim programlarına ilan edilen kontenjanlarla sınırlı
olarak, 2014-YGS 1–2–3–4–5–6 Puanı, ÖYSP–SP ve OBP ile
birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır.
Yerleştirilecek öğrenciler için 2013–2014 eğitim–öğretim
yılından itibaren kontenjanlar birleştirilmiş olup 2014-2015 eğitimöğretim yılında da ön kayıt ve kesin kayıt sırasında program tercihi
yapılmayacaktır. Program tercihi ve yerleştirme 4’üncü Yarıyıl
sonunda olacaktır. Yerleştirme Uygulama Esasları’na bu Kılavuzun
ekinde
ve
http://bedenegitimi.istanbul.edu.tr/
ve
http://ogrenci.istanbul.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. Bu şekilde
toplam kontenjan 40 kadın + 40 erkek = 80 kişidir.
Bedensel engelli sporcu öğrenci kontenjanı toplam 8 kişidir.
Yabancı uyruklu öğrenciler için kontenjanlar birleştirilmiş olup,
toplam 4 kişidir.
Program tercihi ve yerleştirme 4’üncü Yarıyıl sonunda
olacaktır.
4. Özel Yetenek Sınavı Tarihi, Yeri ve Uygulamasına
İlişkin Esaslar
Özel Yetenek Sınavı (Atletik Uygulama ve Mülakat Sınavları)
ilan edilecek program dâhilinde 04–12 Ağustos 2014 tarihleri
arasında yapılacaktır. Adayların bu Sınav Kılavuzunu ve Yerleştirme
Uygulama Esasları’nı dikkatle okumaları önerilir. Özel Yetenek
Sınavı ve yerleştirme esasları bu Kılavuzda ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
Adaylar, online başvuru işlemini tamamladıklarında yazdırarak
başvuru dosyasına koydukları “Sınava Giriş Belgesi”nin bir nüshasını
ve nüfus cüzdanlarını Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında
ibraz etmelidirler. Adaylar 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş
sayılırlar.
10
5. Adaylarda Aranan Nitelikler
Yüksekokula giriş için yapılacak olan özel yetenek sınavına
başvuracak adayların; 2014-YGS 1–2–3–4–5–6’nın herhangi
birinden
Bedensel Engelli Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylar
için en az 160.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylar için 180.000 veya
daha yüksek puan almış olmaları,
Bedensel engelli kontenjanına başvuracak adayların
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan lisans sahibi, ferdi veya
takım sporlarında en az 2 (iki) yıldır faaliyet gösteren sporcu
olmaları ve en az 230.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
Diğer tüm adaylar için, spor lisesi veya liselerin spor
alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar da dahil olmak üzere en
az 230.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının İstanbul Üniversitesi
2014-Yabancı Öğrenci Sınavından (2014-İÜYÖS) başarılı olmaları,
gerekmektedir.
2014 YGS’de yukarıda belirtilen taban puanı almak koşulu ile
LYS sınav sonucuna göre herhangi bir yükseköğrenim programını
kazanmış ya da halen bir Yükseköğretim programında kayıtlı
bulunan adaylar da özel yetenek sınavına başvurabilirler.
6. Başvuru, Sınav ve Kesin Kayıt Tarihleri
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özel Yetenek Sınavı’na Başvuracak
14 – 25 Temmuz 2014
Adaylar İçin Başvuru Dönemi
Özel Yetenek Sınavı Dönemi
04 – 12 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Dönemi
01 – 05 Eylül 2014, 17:00
Yedek Sıralı Listeden Kesin Kayıt Hakkı
05 Eylül 2014, 17:01
Kazanan Öğrencilerin İlanı
Yedek Sıralı Listeden Kesin Kayıt Hakkı
05 Eylül 2014, 17:01
Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri
11
7. Ön Kayıt İşlemleri
2014–2015
eğitim–öğretim
yılı
güz
yarıyılında
Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru işlemleri
başvuru
tarihleri
içerisinde
kesintisiz
bir
şekilde
http://nokta.istanbul.edu.tr/NIU adresinden internet üzerinden
online olarak yapılacaktır.
Bedensel Engelli Milli Sporcu, Milli Sporcu, Genel, Yabancı
Uyruklu ve Bedensel Engelli Sporcu Kontenjanına başvurular sadece
online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan
bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Adaylar bu beyanın
doğruluğunu taahhüt etmiş sayılırlar. Beyanların doğru olmaması
halinde yasal sorumluluk adaya ait olup hukuki işlem yürütülebilir.
Online başvuru işlemlerinde girilen bilgiler başvuru işlemleri
için ilan edilen 25 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17:00’dan sonra
aday tarafından değiştirilemez.
İletişim ve Ulaşım
Yüksekokul
Adres
Telefon
İ.Ü. Avcılar Yerleşkesi
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay ATASÜ Spor Salonu 0.212.473.70.70
Beden Eğitimi ve Spor
34310 Avcılar–İSTANBUL
Dahili: 18750
Yüksekokulu
(Avcılar Metrobüs Durağı)
8. Ön Kayıt Tarihi ve Gerekli Belgeler
Ön kayıtlar, 14–25 Temmuz 2014
http://nokta.istanbul.edu.tr/NIU adresinden
yapılacaktır.
tarihleri
online
arasında
olarak
Adayların online kayıt süresinin tamamlandığı 25 Temmuz
2014 Cuma günü saat 17:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri
Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna elden teslim etmeleri ya da
posta, kurye vb. ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta, kurye vb.
yolla gönderilen belgelerin gecikmesi mazeret teşkil etmez. Posta,
kurye vb. yolla gönderilen belgelerin 25 Temmuz 2014 tarihinde saat
17:00’a kadar Yüksekokula ulaşması adayların sorumluluğunda olup
bu saatten sonra ulaşan belgeler dikkate alınmaz.
12
Ön kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=1623
adresinden alınmış olan 2014 LYS sınav sonuç belgesi (2014LYS’ye girmemiş adayların da bu sayfadan sınav sonuç belgesi
alması gerekmektedir).
T.C. Kimlik numarası yazılı olan fotoğraflı nüfus hüviyet
cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.
Sağlık raporu (Rapor özellikleri aşağıda belirtilmiştir).
Sportif geçmişlerini gösteren belgenin aslı veya noter
tasdikli fotokopisi (Belge sportif kariyer puanının tespiti için
kullanılacaktır. Belge özellikleri aşağıda belirtilmiştir).
Yabancı uyruklu adaylar; 2014-İÜYÖS Sonuç Belgesi,
pasaport fotokopisi, sağlık raporu, varsa sportif geçmişlerini gösteren
belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi.
Online
başvuru
işlemi
tamamladığında
ekranından yazdırılacak “Sınava Giriş Belgesi”.
başvuru
Belirtilen özelliklere sahip sağlık raporunu teslim etmeyen
adaylar sınava giremez.
Özel yetenek sınavına İstanbul’dan başvuran adayların sağlık
raporlarını İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Spor Hekimliği Anabilim
Dalı’ndan almaları gerekmektedir. Muayene olabilmek ve raporunu
alabilmek için; T.C. Halk Bankası Beyazıt Şubesindeki IBAN–TR
0200 0120 0982 0000 0620 0382 no’lu hesaba “Spor Hekimliği
Anabilim Dalı” açıklamalı 20 TL. yatırıldı belgesi önceden alınmalı ve
muayene sırasında ibraz edilmelidir.
İstanbul’dan başka illerden başvuracak ve İTF Spor Hekimliği
Anabilim Dalı’ndan rapor alma imkânı olmayan adayların varsa
illerindeki resmi kurumların Spor Hekimliği polikliniklerinden veya bir
başka resmi sağlık kuruluşundan alacakları raporlar kabul edilir.
Rapor “Yüksek efor gerektiren atletik uygulama
sınavına girmesinde sağlık engeli yoktur” ibaresi
içermelidir. Rapor alınacak kurumlara bu ifadenin raporda yer
alması için uyarıda bulunulması gerekebilir.
13
Tüm adayların online başvuru sırasında ilan edilen sportif
kariyer puan tablosunu incelemeleri ve varsa tabloya uygun
resmi onaylı belgelerini başvuru dosyasında ibraz etmeleri
gerekir.
Adayların sportif kariyer puanı hesaplamasında ibraz
edecekleri belgeleri en geç 25 Temmuz 2014 Cuma günü
saat 17:00’a kadar Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna
ulaştırmaları gerekmektedir. Spor Genel Müdürlüğü’nden
alınacak belge Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı
veya Genel Müdür tarafından yetkilendirilmiş görevlilerce,
Spor Federasyonlarından alınacak belge Federasyon
Başkanı veya Genel Sekreter veya Federasyon Başkanı
tarafından
yetkilendirilmiş
görevlilerce
imzalanmış
olmalıdır. Evrakın aslı veya noter onaylı sureti kabul edilir.
Posta, kurye vb. yolla gönderilen belgelerin gecikmesi
mazeret teşkil etmez. 25 Temmuz 2014 Cuma günü saat
17:00’dan sonra ulaşan belgeler dikkate alınmaz.
Yabancı uyruklu adaylar online başvuru yapmadan kayıt
evrakını şahsen veya posta yoluyla Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.
9. Özel Yetenek Sınavının İçeriği
İ.Ü. BESYO 2014 Özel Yetenek Sınavı; Ön Eleme, Atletik
Uygulama Sınavı, Sportif Kariyer Puanlaması, Ön Değerlendirme ve
Mülakat Sınavlarından oluşur.
Özel Yetenek Sınavının sağlıklı ve adil şartlarda
yürütülebilmesi için başvuru sayısını gözeten ve gereği halinde
uygulanmak üzere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Atletik
Uygulama Sınavı öncesine “Ön Eleme” basamağı eklenmiştir.
Yabancı uyruklu öğrenciler ve bedensel engelliler Ön
Eleme basamağından muaftır.
Ön Eleme, kontenjanın 8 katı adayın sınava gireceği şekilde
düzenlenmiştir (Erkek 320, Kadın 320). Ön Eleme; 320’nin üzerinde
başvuru olduğu takdirde uygulanacak, daha az başvuru olduğu
taktirde uygulanmayacaktır.
14
Ön Eleme: 0,5 x Sportif Kariyer Standart Puanı + 0,5 x YGS
Puanı Standart Puanı formülüne göre yapılır.
Mülakat Sınavına sadece 1’inci Tanımlar maddesi ve ilerideki
bölümlerde açıklanan Ön Değerlendirmeyi aşan adaylar katılır. Ön
Değerlendirmeyi aşamayan adaylar Mülakat Sınavına katılamazlar
(bkz. Madde 9). Adaylar Atletik Uygulama ve Mülakat Sınavlarına
girmek üzere, kadın/erkek olmalarına ve T.C. Kimlik Numaralarına
göre hazırlanarak ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve
saatte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Bedensel
engelli sporcu öğrenciler ilan edilen tarihte sadece mülakat
sınavına katılırlar.
9.1. Sportif Kariyer Puanlaması
Sportif Kariyer Puanlaması adayların belgeledikleri sportif
geçmişleri dikkate alınarak kazandıkları puanlardır. Lisansiye spor
yapmamış adaylar en düşük, Olimpik Branşlarda Dünya Rekoru
kırmak en yüksek puanı almak üzere hazırlanmış olan puan cetveli
Tablo 9–1’de gösterilmektedir. Her bölüm için başvuran adayların
Sportif Kariyer Puanları 2014-ÖSYS Kılavuzunda bulunan ve Madde
9’da gösterilen biçimde standardize edilerek Ön Eleme, ÖDP ve
ÖYSP hesap işlemlerinde kullanılır.
Sportif Kariyer Puanı Tablosunda; derecelerden sadece en
yüksek olanı kabul edilecektir. Örneğin; Olimpik bir branşta
Türkiye Rekoru kıran (24 puan), Olimpik Branşlarda Dünya
Şampiyonu olan (28,4 puan), Olimpiyat Oyunlarına katılmış olan
(27,2 puan) bir adayın bu kapsamda alacağı puan 28,4’dür.
Bedensel engelli sporcu öğrencilerin sportif kariyer puanları
100/30 ile çarpılarak başarıları yüz (100) üzerinden puana çevrilerek
değerlendirilir. Tablo 9–1’deki Olimpiyat ve Olimpik kavramları
bedensel engelli sporcular için ”Paralimpik” karşılığıdır.
Tablo 9–1. Sportif Kariyer Puanı Tablosu
Sportif Kariyer
Olimpik Branşlarda Dünya Rekoru Kırmak
Olimpiyat Rekoru Kırmak
Olimpiyat Şampiyonu Olmak
Olimpiyatlarda 2. veya 3.’lük
Olimpik Branşlarda Dünya Şampiyonu Olmak
Puanı
30
29,6
29,2
28,8
28,4
15
Sportif Kariyer Devam…
Puanı
Olimpik Branşlarda Avrupa Rekoru Kırmak
28
Olimpik Branşlarda Dünya 2. veya 3.lüğü
27,6
Olimpiyat Oyunlarına Katılmış Olmak
27,2
Olimpik Branşlarda Avrupa Şampiyonu Olmak
26,8
Olimpik Branşlarda Akdeniz Oyunları Rekoru Kırmak
26,4
Olimpik Branşlarda Avrupa 2. veya 3.’lüğü
26
Olimpik Branşlarda Akdeniz Oyunlarında Şampiyonluk
25,6
Olimpik Branşlarda Balkan Rekoru Kırmak
25,2
Olimpik Olmayan Branşlarda Dünya Şampiyonluğu
24,8
Olimpik Branşlarda Akdeniz Oyunlarında 2. veya 3.’lük
24,4
Olimpik Branşlarda Türkiye Rekoru Kırmak
24
Olimpik Olmayan Branşlarda Dünya 2. veya 3.’lüğü
23,6
Olimpik Olmayan Branşlarda Avrupa Şampiyonluğu
23,2
Olimpik Branşlarda Balkan Rekoru Kırmak
22,8
Olimpik Olmayan Branşlarda Avrupa 2. veya 3.’lüğü
22,4
Olimpik Olmayan Branşlarda Balkan Şampiyonluğu
22
Olimpik Branşlarda A–Takımlar Seviyesinde 30 ve Üstü
21,6
Milli Olma
Olimpik Branşlarda Diğer Uluslararası Bölgesel Oyunlar
21,2
Rekoru Kırmak
Bireysel veya Kulüp Takımında Milli Takım Dışında
Uluslararası Federasyonca Tanınan En Üst Turnuva /
20,8
Liglerde Şampiyonluk
Olimpik Bireysel veya Kulüp Takımında Milli Takım
Dışında Uluslararası Federasyonca Tanınan En Üst
20,4
Turnuva / Liglerde 2. veya 3.’lük
Olimpik Branşlarda A–Takımlar Seviyesinde 10–29 Arası
20
Milli Olmak
Olimpik Bireysel veya Kulüp Takımında Milli Takım
Dışında Uluslararası Federasyonca Tanınan En Üst
19,6
Turnuva / Liglere Katılmak
Olimpik Bireysel veya Kulüp Takımında Milli Takım
Dışında Uluslararası Federasyonca Tanınan Turnuva /
19,2
Liglerde 2. veya 3.’lük
Olimpik Branşlarda A–Takımlar Seviyesinde 1–9 Arası Milli
18,8
Olmak
16
Sportif Kariyer Devam…
Puanı
Olimpik Bireysel veya Kulüp Takımında Milli Takım
Dışında Uluslararası Federasyonca Tanınan Turnuva /
18,4
Liglere Katılmak
Universiade Oyunlarında Şampiyonluk
18
Futbol Süper Lig’de Şampiyonluk
17,6
Universiade Oyunlarında 2. veya 3.’lük
17,2
Basketbol ve Voleybol’da En Üst Ligde Şampiyonluk
16,8
Olimpik Branşlarda En Üst Lig’de Şampiyonluk
16,4
Olimpik Olmayan Branşlarda A–Takımlar Seviyesinde Milli
16
Olma Durumu 30’dan Fazla
Futbol 1. Lig’de Şampiyonluk
15,6
Olimpik Branşlarda Büyüklerde Türkiye Şampiyonu Olmak 15,2
Futbol Süper Lig’de En Az 1 Yıl, 1. Lig’de En Az 2 Yıl,
Bayanlar 1. Ligde En Az 2 Yıl; Basketbol ve Voleybol‘da
14,8
En Üst Ligde En Az 2 Yıl Oynamış Olmak
Olimpik Olmayan Branşlarda A–Takımlar Seviyesinde Milli
14,4
Olma Durumu 10–29 Arası Milli Olmak
Olimpik Branşlarda Büyüklerde Türkiye Şampiyonasında
14
2. veya 3.’lük
Olimpik Olmayan Bir Branşta Büyükler Türkiye
13,6
Şampiyonluğu
Futbol 2. ve Daha Alt Profesyonel Liglerde Üst Lige Çıkma 13,2
Olimpik Olmayan Branşlarda A–Takımlar Seviyesinde Milli
12,8
Olma Durumu 1–9 Arası Milli Olmak
Futbol Dışı Olimpik Branşlarda En Üst Ulusal Ligden Alt
12,4
Liglerde Oynamak
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Milli Olma Durumu 10’dan
12
Fazla
Olimpik Olmayan Bir Branşta Büyükler Türkiye 2. veya
11,6
3.’lüğü
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Milli Olma Durumu 5–9
11,2
Arası
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Milli Olma Durumu 1–4
10,8
Arası
Olimpik Olmayan Branşlarda Altyapılarda Milli Olma
10,4
Durumu 5–9 Arası
17
Sportif Kariyer Devam…
Puanı
Olimpik Olmayan Branşlarda Altyapılarda Milli Olma
10
Durumu 1–4 Arası
Futbol Süper Amatörden, Bayanlar 2. Ligden Üst Lige
9,6
Çıkmak
Milli Hakem ya da Herhangi Bir Branşta En Az İkinci
9,2
Kademe Antrenör Olmak
Futbol BAL, A2, Futsal Üst Liginde Oynamış Olmak
8,8
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Türkiye Şampiyonasında
8,4
Şampiyonluk
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Türkiye Şampiyonasında
8
2. veya 3.’lük
10 Yıl ve Üzeri Lisanslı Sporcu Olmak
7,6
6–9 Yıllık Lisanslı Sporcu Olmak
7,2
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Okullarda Türkiye
7,2
Şampiyonasında Şampiyonluk
Olimpik Branşlarda Altyapılarda Okullarda Türkiye
7
Şampiyonasında 2. veya 3.’lük
3–5 Yıllık Kulüp Lisanslı Sporcu Olmak
6,8
3 Yıllık Kulüp Lisanslı Sporcu Olmak
6
* Spor Organizasyonlarında 5’den Fazla Kez Gönüllü
5
Çalışmak
* Spor Organizasyonlarında 3–5 Kez Gönüllü Çalışmak
4
* Spor Organizasyonlarında 2 Kez Gönüllü Çalışmak
3
* 1 Spor Organizasyonunda Gönüllü Çalışmış Olmak
2
Okullar Arası Müsabakalara Lisanslı Katılmış Olmak
2
Lisanslı Olarak Spor Yapmamış Olmak
1
* “Spor organizasyonu” ulusal veya uluslararası spor
federasyonlarınca düzenlenen turnuva, şampiyona vb. sportif
yarışma faaliyetlerini ifade eder. Gönüllü çalışma ilgili Federasyon
Başkanı ya da Genel Sekreteri tarafından imzalı, faaliyet sonrası
tüm gönüllülere dağıtılan matbu belge ile kanıtlanmalıdır. Sınav
komisyonu ibraz edilen belgenin teyidi için ilave belge talep
edebilir, belgeyi geçerli kabul etmeyebilir.
18
9.2. Atletik Uygulama Sınavı
İ.Ü BESYO Özel Yetenek Sınavına girecek adayların atletik
özelliklerinin ölçülmesini amaçlayan bir sınavdır. Atletik Uygulama
Sınavına girecek adaylar sınava koyu renk spor şortu, kısa
kollu beyaz t–shirt, düz beyaz spor çorabı ve uygun spor
ayakkabısından oluşan spor kıyafetleri ile katılacaklardır.
Belirtilen standart sınav kıyafetinin dışında sınava gelen adaylar
sınava alınmazlar.
Sınav, dayanıklılık, sürat ve süratte devamlılık özelliklerini
ölçmek üzere iki farklı test ile planlanmıştır. Birinci test 20 m. mekik
koşusu, ikinci test ise tekrarlayan 30 m. sprint şeklinde
düzenlenmiştir.
9.1.1. Sınav Yeri: Atletik Uygulama ve Mülakat Sınavları İ.Ü.
Avcılar Yerleşkesi içindeki spor tesislerinde ve idari binada yapılır.
9.1.2. 20 m. Mekik Koşusu Testi: 20 m. mekik koşusu düşük
bir hızda (8 km/saat) başlayarak koşu hızının giderek arttırıldığı bir
testtir. Testi koşan sporcu 20 m.’lik bir mesafeyi gidip başlangıç
noktasına geri gelirken her 1 dakikada koşu hızı 0,5 km/saat arttırılır.
Sporcu başlangıçtan itibaren her 20 m.’de verilen yüksek sesli bir
uyarana (bip sesi) göre hızını ayarlar. Sporcunun her uyaranda (bip
sesi) 20 m. mesafeyi kat etmiş olması ve işaretli parkur sınırına
ulaşmış olması beklenir. Bu mesafeyi erken kat eden sporcu dönüş
yapmadan sesli uyaranı bekler; geç kalan sporcu ise hızlanarak
önce geri kaldığı 20 m.’yi tamamlamaya ardından da dönüş
yaptıktan sonra gelen ilk uyaranda 20 m. sınırında olmaya çalışır
(bkz. Şekil 9–1).
Şekil 9–1. 20 m. Mekik Koşusu Parkuru
19
9.1.3. 30 m. Tekrarlayan Sprint Testi: Adayların düzenlenen
30 m.’lik parkuru tamamlama süreleri elektronik kronometre ile
doğrudan saniye olarak ölçülerek kaydedilecek ve ayrıca adayların
dereceleri kendilerine yazılı olarak da verilecektir. Toplam 6 kez
aralarında 20 saniye dinlenme süresi olacak biçimde yapılan sprint
koşularından en iyi derece 30 m. sprint süresi olarak kaydedilir. Bu
testte tüm sprintlerin hızları ölçülür ve aşağıda gösterilen biçimde
Yorgunluk İndeksi (Yİ) hesaplanır. En yüksek sprint hızı ve
Yorgunluk İndeksi (Yİ) adayların puanlamasında kullanılır.
a) 30 m. Sprint Hızı: Adayların en kısa süre değerleri sınav
sonucu olarak kaydedilir ve puan hesaplamasında kullanılır. En kısa
sürede koşan aday bu sınava katılanların en başarılısıdır.
b) Yorgunluk İndeksi (Yİ): Yİ anaerobik dayanıklılığın bir
göstergesidir. Yİ hesaplanmasında en yüksek sprint hızı (en kısa
süre) ile en düşük sprint hızı (en uzun süre) kullanılır. En düşük Yİ
değerine sahip aday değerlendirilenlerin en başarılısıdır.
Şekil 9–2. Yorgunluk İndeksi Formülü
Yİ =
(En Kötü Hız Süresi– En İyi Hız Süresi)
X 100
En İyi Hız Süresi
Böylece atletik uygulama sınavı sonrasında üç değer elde
edilmiş olur: Mekik testinde koşulan 20 m. adedi, en iyi sprint
süresi ve Yorgunluk İndeksi, değerleri. Bu değerler standardize
edilerek her değer için Standart Puan hesaplanır. Bu hesaplamada
2014 ÖSYS Kılavuzunda bulunan ve İ.Ü. BESYO Sınav Kitapçığının
11’inci maddesinde de gösterilen formül kullanılır.
Tablo 9–2. Atletik Uygulama Sınavında Elde Edilen
Puanların Etki Oranları
Atletik Uygulama
Standart Puanı
20 m.
Mekik
30 m.
Sprint
Y.İ.
Toplam
Etki Derecesi
% 40
% 35
% 25
% 100
20
9.3. Mülakat Sınavı
Mülakat Sınavı yüz (100) puan üzerinden değerlendirilen bir
sınavıdır. Mülakat sınavı soruları genel kültür, spor genel kültürü ve
Yüksekokulumuzda ağırlıklı olarak okutulan spor branşları
hakkındaki özel sorulardan oluşur. Mülakat sınavına Atletik
Uygulama Sınavı, Sportif Kariyer Puanlaması ve YGS Puanı ile
hesaplanan Ön Değerlendirmeyi başarı ile geçen adaylar
katılacaktır. Ön Değerlendirme esasları Madde 9’da bildirilmiştir.
10. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Tespiti
Özel Yetenek Sınavına başvuran kadın ve erkek adaylar kendi
aralarında ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulurlar. Özel Yetenek
Sınavı Puanları tespit edilirken YGS Puanı da dahil olmak üzere tüm
puanlar standardize edilir. Standart Puan formülü Madde 11’de
gösterilmiştir.
Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların, Sportif Kariyer
Puanları otuz (30) üzerinden Tablo 9–1’e uygun olarak verilir. Atletik
Uygulama Sınavı ve Mülakat Sınavı’ndaki başarıları yüz (100)
üzerinden puana çevrilerek değerlendirilir.
– Atletik Uygulama Sınavında adayların zamana karşı elde
ettikleri sprint derecelerinin puana çevrilerek hesaplanmasında,
aşağıdaki formül kullanılır.
Formül: 100 – Sprint Süresi (sn)
Bu şekilde sprint süresi kısaldıkça adayın puanı yükselir.
– Atletik Uygulama Sınavında adayların Yİ derecelerinin puana
çevrilerek hesaplanmasında, aşağıdaki formül kullanılır.
Formül: 100 – Yİ
Bu şekilde Yİ değeri küçüldükçe adayın puanı yükselir.
Atletik Uygulama Sınavında adayların mekik koşusunda
aldıkları puan koştukları 20 m. adedi kadardır.
– Mülakat sınavında tam puan 100’dür. Adaylar mülakat
formunda belirtilen kriterlere ve sorulara verdikleri cevaplara göre
değerlendirilecektir.
21
Her sınav sonunda alınan puanların ortalaması ve standart
sapması tespit edilerek sınav puanları 2014 ÖSYS Kılavuzunda
belirtilen formülle 50 ± 10 dağılımlı olacak şekilde standardize edilir.
Sınav başarısını belirleyen sonraki hesaplarda daima adayların
aldıkları Standart Puanlar esas alınır.
11. Özel Yetenek Sınavı Aşamasında Ön Değerlendirme
Özel Yetenek Sınavının Yerleştirme Puanı hesaplanmadan
önceki son aşaması Mülakat Sınavı’dır. Sınavın bu aşamasına
gelmeden önce adayların büyük bölümü Atletik Uygulama Sınavında
aldıkları Standart Puan, Sportif Kariyer Standart Puanı ve YGS
Standart Puanı ile yapılan bir ara puantaj sonucunda eleneceklerdir.
Ön Değerlendirmeye esas olmak üzere belirlenmiş bir puan
yoktur. Adaylar önceki cümlede belirtilen üç puan kullanılarak
hesaplanacak Ön Değerlendirme Puanı sonrasında en yüksekten en
düşük puana doğru sıralanacaklardır. Bu işlem sonrasında
yerleştirme kontenjanının 3 katı kadar aday (120 Kadın + 120 Erkek
= 240 kişi) Mülakat Sınavı’na katılmaya hak kazanır.
Aşağıda Ön Değerlendirme Puanı hesaplama yöntemi detaylı
olarak açıklanmaktadır.
11.1. Ön Değerlendirme Puan Tablosu
Başvuran adayların Atletik Uygulama Sınavında aldıkları
puanlar, YGS puanları ve Sporculuk Kariyer Puanları standardize
edildikten sonra Ön Değerlendirme Puanları (ÖDP) hesaplanarak
başarı sıralaması yapılır. ÖDP hesaplaması aşağıda Tablo 9–1’de
belirtilmiştir.
Tablo 9–1. Atletik Uygulama Sınavı, YGS ve Sportif Kariyer
Puanlarının Ön Değerlendirme Puanının Hesaplanmasına Katkı
Oranları
Programı
Atletik
Uygulama
Sınavı *
YGS *
Sportif
Kariyer
Puanı *
Toplam
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Ortak
% 35
% 30
% 35
% 100
Program
* Tüm puanlar adaylar arasında standardize edildikten sonra
belirtilen katsayılar ile çarpılır.
22
ÖDP başarısına göre en yüksek puanı alan yüzyirmi (120)
kadın ve yüzyirmi (120) erkek aday Mülakat Sınava katılma ve
Yerleştirme Puanının hesaplanması hakkını elde ederler.
Yüzyirmibir’inci (121) aday ve daha düşük puan alan
adaylar Mülakat Sınavına ve Yerleştirme Puanının hesaplanması
aşamalarına katılamazlar.
12. Özel Yetenek Sınav Puanının Hesaplanması
Özel Yetenek Sınav Puanı Atletik Uygulama Sınavı, Sportif
Kariyer Puanı ve Mülakat Sınavı puanlarının Özel Yetenek Sınavı
Puanı hesaplamasına katkısı aşağıdaki tablodaki gibidir (bkz. Tablo
10–1). Hesap işlemlerinde adayların her sınavdan elde ettikleri
derece ve puanlar esas alınarak daha önceden Madde 11’de
belirtilen şekilde standardize edilmiş puanları kullanılır.
12.1. Özel Yetenek Sınavı Puanının Hesaplanmasında
Etkili Oranlar
Tablo
10–1.
Özel
Yetenek
Hesaplanmasında Etkili Oranlar
Sınavı
Puanının
Atletik
Sportif
Beden Eğitimi ve Spor
Mülakat
Uygulama
Kariyer Toplam
Yüksekokulu Ortak Program
Sınavı
Sınavı
Puanı
Genel
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
(Her İki Bölüm İçin)
Bedensel Engelli Sporcu
Öğrenciler
% 35
% 30
% 35
% 100
% 60
% 20
% 20
% 100
–
% 50
% 50
% 100
13. Özel Yetenek Sınavı
(ÖYSP–SP) Hesaplanması
Puanı
Standart
Puanlarının
Sınavın her basamağı sonucunda elde edilen ham puanlar
Standart Puana çevrilerek diğer hesaplama işlemleri bundan sonra
yapılır. Özel Yetenek Sınav Puanının hesaplanması için adayların
Sportif Kariyer (SK) Puanları ile Atletik Uygulama Sınavında (AUS)
ve Mülakat Sınavında (MS) aldıkları Standart Puanlar esas alınarak
belirlenen katsayılar ile çarpılır. Elde edilen puan Yerleştirme Puanı
hesabı için kullanılır. Standardize etme işlemi ÖSYS Kılavuzunda
belirtilen aşağıdaki biçimde yapılır.
23
Adayların
Derece
Puanı
Derece Puanı
Dağılımının
Ortalaması
Standart = 10 x
Derece Puanı Dağılımının
Puan
Standart Sapması
+ 50
Ortalama = Derecelerin Toplamı / Aday Sayısı
Standart Sapma =
Derecelerin
karelerinin
toplamı
Aday Sayısı
Derecelerin
toplamının
karesi
Aday
sayısı
1
13.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na girmek üzere başvuran
adaylar
9’uncu
Madde’de
açıklandığı
biçimde
bir
Ön
Değerlendirmeden geçtikten sonra Mülakat Sınavına girerler.
Mülakat Sınavından aldıkları puanlar da standardize edilir.
Formül: SK Puanı x 0,35 +AUS Puanı x 0,35 + MS Puanı x
0,3 = Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
Tüm puanlar kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı hesaplanır.
Tüm adayların sınav aşamalarında almış oldukları puanlar
standardize edilmiş olduğundan bu standardize puanlar 10’uncu
Madde’de açıklanan katkı oranları ile çarpılarak birbiri ile toplanır.
Elde edilen değer Özel Yetenek Sınavı Puanı’dır. Adayların puanları,
çarpma işleminden önce standardize edildiklerinden 2’inci bir
standardizasyona gerek yoktur. Bu şekilde adayların ÖYSP’leri
aynı zamanda ÖYSP – SP’leridir.
24
13.2. Yabancı Uyruklu ve Bedensel Engelli Sporcu
Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması
Formül Yabancı Uyruklu: SK Puanı x 0,2 + AUS Puanı x 0,6
+ MS Puanı x 0,2 = Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
Formül Bedensel Engelli Sporcu Öğrenciler: SK Puanı x 0,5
+ MS Puanı x 0,5 = Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
14. Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki
üç puan 2014 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda belirtilen ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
– ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP – SP)
– Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
– 2014 – YGS Puanı (YGS – P) (YGS Puanlarının en büyüğü)
Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP)
aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır (Bkz. 2014 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi [ÖSYS] Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu).
Aday, spor alanından geliyorsa;
YP= (1,17 x ÖYSP – SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS – P) +
(0,03 x OBP)
Aday, diğer alanlardan geliyorsa;
YP= (1,17 x ÖYSP – SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS – P)
Yabancı uyruklu adaylar için;
YP= (0,5 x ÖYSP – SP) + (0,5 x YÖS)
Adaylar, Yerleştirme Puanı en yüksekten başlamak üzere
Tablo 1–1.’de belirtilen kontenjanlara göre sıralanacaklardır.
Kontenjan dışında kalan adaylar da YP başarı sırasına göre Yedek
Listesi oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik kontenjan kaldığı taktirde
başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı
tanınır.
25
15. Sınav Sonuçlarının İlanı, Asıl ve Yedek Listeleri
Giriş sınavı sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar
Yerleşkesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve resmi
web sitesi http://bedenegitimi.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilerek
duyurulur. Sınav sonuçları Yerleştirme Puanı sıralamasına göre
kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi olmak üzere ilan edilir.
Sınav sonuçları hakkında telefon ve benzeri diğer araçlarla şahsen
duyuru yapılmaz. Bu şekilde elde edilen bilgiler geçerli sayılmaz.
16. Asıl ve Yedek Adayların Kesin Kayıt İşlemleri
Sınav sonuçlarının ilanını takiben yapılacak olan kesin kayıt
işlemleri İstanbul Üniversitesi 2014–2015 Eğitim–Öğretim Yılı
Önlisans ve Lisans Akademik Takviminde belirtilen 01–05 Eylül
2014 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılacaktır.
Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt
süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Yüksekokulun Öğrenci
İşleri Bürosu’na teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.
Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat
etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. İlan edilen
sürede kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre ilan edilen
listede yedekte kalmış olan adaylardan en üst sırada olan birinci
yedekten başlayarak sırayla müracaat hakkı doğar.
Kesin kayıt için müracaat hakkı kazanan yedeklerin kayıt
işlemleri, asıl kayıtların kapandığı 05 Eylül 2014 Cuma günü
17:01’den itibaren başlar (aynı gün, yer ve saatte). Kayıt
yaptırmak isteyen yedek adayların tüm evrakları ile Yüksekokulda
hazır bulunmaları gerekir. Bu sırada kesin kayıt için gerekli belgeleri
teslim ederek kayıtlarını yaptırmayan yedekler kayıt hakkından
feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep
edemezler. Kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine başarı
listesinde bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır. Bu işlem
kontenjanın tamamlanmasına kadar tekrarlanır.
26
Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar son
kayıt gününde kapandıktan sonra herhangi bir sebeple
kontenjanda boşalma olması halinde bu durum
Yüksekokul tarafından yapılacak olan duyuru ile ilan edilir.
Bu aşamada kesin kaydı yapılmış olan en son adaydan
sonraki yedekler başarı sıralamasına göre kesin kayıt
hakkı kazanırlar. Kesin kayıt olma hakkı doğmuş
yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır.
17. Sınav Düzeni
Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve
yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa olsun sınav
düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen
bir tutanak ile iptal edilir.
18. Diğer ve İhtilaflı Durumlar
Bu Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda ve ortaya
çıkan ihtilaf durumlarında yetki hiyerarşisine uygun biçimde İ.Ü.
BESYO Sınav Komisyonu ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.
19. Yürürlük
Bu Kılavuz İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer, Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
27
Ek 1: Yüksekokula 2013–2014 Eğitim–Öğretim Yılından
İtibaren Ortak Kontenjanla Alınacak Öğrencilerin 4’üncü
Yarıyıldan Sonra Program Tercihi ile Yerleştirilmeleri Hakkında
Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
1. Amaç
MADDE 1– (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;
Yüksekokula 2013–2014 eğitim–öğretim yılından itibaren ilan edilen
ortak kontenjanlara bölüm tercihi yapılmaksızın özel yetenek sınavı
ile alınacak öğrencilerin 4’üncü yarıyılı tamamladıktan sonra 5’inci
yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere program tercihi yaparak
yerleştirilme esaslarını belirlemektir.
2. Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Uygulama Esasları; 2013–2014 eğitim–
öğretim yılından başlamak üzere Yüksekokula Özel Yetenek Sınavı
ile girme hakkı kazanan öğrencileri kapsar.
3. Dayanak
MADDE 3– Bu Uygulama Esasları,
(1) 06.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 2547 sayılı Yüksekoğretim Kanunu’nun 2880 sayılı
Kanun’la değişik 7/h maddesi’ne
(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2013 tarihli ve
3214–24517 sayılı onay yazısı’na
(3) 21.09.2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’ne
(4) Yüksekokul Kurulu’nun 21.06.2013 tarihli ve 2013–08
sayılı toplantısının 5’inci kararına,
dayanarak hazırlanmıştır.
4. Tanımlar
MADDE 4– Bu Uygulama Esaslarında geçen,
AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nı,
Akademik Takvim: İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edilen ve her eğitim–öğretim yılı başında yayımlanan Lisans ve
Önlisans Akademik Takvimini,
Başarısız Öğrenci: AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl
1.80’in altında kalan öğrencileri,
İdare: Yüksekokul Müdürlüğü’nü
28
Yönetmelik: 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu’nun Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile 21.09.2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’ni,
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni
Tercih: Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları yıl açık bulunan
programlardan devam istek önceliklerini
Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun Yönetim Kurulunu,
Yüksekokula Yerleştirme Puanı: İlgili yıl için ÖSYM
Kılavuzu uyarınca hesaplanarak, Yüksekokula öğrenci alımına esas
olan Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar
Kontenjanların Programlara Dağılımı
MADDE 5– (1) Yüksekokulda öğrenci alımı yapılan
programlar arasında kontenjanlar %50 oranında eşit dağıtılır.
(2) 2013–2014 eğitim–öğretim yılı ÖSYM Kılavuzunda
kontenjan 80 kişi olarak ilan edilmiştir. Bu kontenjan bölümler
arasında 40 + 40 öğrenci olarak dağıtılacaktır.
(3) İzleyen yıllarda ÖSYM Kılavuzunda ilan edilen
kontenjanın değişmesi halinde %50 oranı korunacaktır.
(4) 2013–2014 eğitim–öğretim yılında kesin kayıt yaptıran
öğrencilerin programlara yerleştirmesinin yapılacağı 2015–2016
eğitim–öğretim yılında ve izleyen yıllarda kayıtlı öğrenci sayısının
80’den farklı olması halinde 4’üncü yarıyılı tamamlayan kayıtlı
öğrenciler programlara eşit dağıtılır.
Kadın – Erkek Kontenjan Dağılımı
MADDE 6– (1) Yüksekokulda kadın ve erkek öğrenciler her
iki programa önceki yıllarda olduğu gibi eşit sayıda yerleştirilir.
(2) 2013–2014 eğitim–öğretim yılı için geçerli olan 40’ar kişilik
program kontenjanları 20 kadın + 20 erkek öğrenci yerleştirilecek
biçimde eşit dağıtılır.
(3) Yerleştirmenin yapılacağı 2015–2016 eğitim–öğretim
yılında muhtelif nedenlerle ilgili bölüm kontenjanının ya da program
tercihi yapacak öğrenci sayısının 40’dan farklı olması halinde güncel
kontenjan kadın ve erkek öğrencilere eşit dağıtılır.
29
Yabancı Uyruklu, Bedensel Engelli Sporcu, ÖSYM
Kılavuzunun 10/4 Maddesine Göre Yüksekokula Yerleştirilen
Öğrenciler
MADDE 7– (1) Bu öğrenciler ÖSYM Kılavuzunda belirtilen
kontenjana ilave olarak kayıt hakkı kazandıklarından yerleştirmeleri
ilgili tarihte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Yerleştirme
Program Tercihi Yapma
MADDE 8– (1) Öğrenciler tamamladıkları 4’üncü yarıyılın
sonunda yerleştirilmek istedikleri programı tercih ederler.
(2) Tercihler 4’üncü yarıyıl sonu bitirme sınavlarının başlangıç
tarihinden başlayarak en geç yarıyıl sonu bütünleme sınavları başarı
notlarının ilanı için Akademik Takvim’de belirtilen son günden
itibaren bir (1) hafta içinde yapılır. Bu tarihler önceden İdare
tarafından ilan edilir.
(3) Her öğrenci İdare tarafından ilan edilen tarihlerde yaptığı
başvuru sırasında programlardan kendince öncelik sırasına göre
birinci ve ikinci tercihlerini bildirir.
(4) “Başarısız öğrenciler” AGNO’larını 1,80’in üzerine
çıkardıkları eğitim–öğretim yılı sonuna kadar program tercihi
yapamaz.*
(5) Başvurular şahsen ve yazılı olarak yapılır.
(6) Zamanında başvuru işlemlerini tamamlamayan öğrenciler
tercih hakkını kaybeder. Bu öğrenciler boş kontenjanlara İdare
tarafından yerleştirilir.
(7) Bu maddenin 4’üncü bendinde belirtilen “Başarısız
öğrenci”ler dışındaki tüm öğrenciler bir programa yerleştirilir.
*Alt madde (4) ile ilgili açıklama: Yüksekokula kesin
kayıttan sonra yerleştirme için tercih yapmaları gereken 4’üncü
yarıyıl sonunda “başarısız öğrenci” durumunda olanlar tercih
yapamaz. Bunlardan veya daha önceki yıllarda “başarısız” olarak
eğitim–öğretimi uzayarak AGNO’larını güz yarıyılı sonunda 1,80’in
üzerine çıkaranlar tercih yapmak için eğitim–öğretim yılı sonunu
beklerler.
30
Eğitim–Öğretim Başarısı
MADDE 9– (1) Yüksekokulda öğrencilerin başarı durumu
AGNO ile belirlenir.
(2) Kontenjan sınırında AGNO eşitliği halinde Yüksekokula
yerleştirme puanına başvurulur. Yerleştirme puanı daha yüksek olan
öğrenci daha başarılı kabul edilir ve bu öğrenciye yerleştirme
önceliği tanınır.
Kadın–Erkek Öğrencilerin Başarı Değerlendirmesi
MADDE 10– (1) Yüksekokulda öğrencilerin başarı durumu
kadın ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı belirlenir.
(2) Kadın ve erkek öğrenciler için 4’üncü yarıyıl sonu
bütünleme sınavları bitip başarı notlarının ilanı tamamlandıktan
sonra ayrı ayrı başarı listesi düzenlenerek ilan edilir.
Programlara Yerleştirme Esasları
MADDE 11– (1) Öğrenciler programlara kontenjan kuralları
uyarınca yapacakları “tercih” ile eğitim–öğretim başarılarına göre
yerleştirilirler.
(2) Yerleştirme önceliği bu Uygulama Esaslarının ilgili
maddeleri uyarınca kadın ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı yapılır.
(3) Kadın ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan, AGNO
puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmış listelerde üst sıralardaki
öğrenciler ilgili kontenjan dolana kadar ilk tercihlerine yerleşirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12– (1) Bu Uygulama Esasları Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından kabulünden sonra ilan tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13– (1) Bu Uygulama Esasları Yüksekokul Yönetim
Kurulunca yürütülür.
Uygulama Esaslarında bulunmayan haller
MADDE 14– (1) Bu Uygulama Esaslarının uygulanması
sırasında ortaya çıkan ve Uygulama Esaslarında bulunmayan
hallerde Yönetim Kurulu, Yönetmelik ve diğer ilgili amir mevzuata
uygun olarak karar vermeye yetkilidir.
31
Download

Spor Yüksekokulumuzun Değerli Öğrenci Adayları,