Download

94 ULUCAMİ aldığı açık avlu vardır. Hazîrede caminin bânisi Bây Ali