-
Sınava girecek adaylar, nüfus cüzdanı, kendi adlarına alınmış olan mail adresi ile birlikte liman
başkanlıklarına sınav müracaatında bulunacaklardır. Adaylara, liman başkanlıklarınca sınav giriş
belgesi düzenlenecek olup, gireceği sınavlar bu belge de belirtilecektir.
-
Müracaat edenlerin listesi,
(GASM)’ne bildirilecektir.
-
GASM’a bildirilen başvurular, GASM tarafından sisteme işlenerek, sonra adayların belirtmiş
olduğu mail adresine kullanıcı adı ve şifresi gönderilecektir.
-
Adaylar kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi ile gss.gasm.gov.tr internet adresinden
GSS’e giriş yaparak, istediği GSS Merkezinden sınav randevusu alabileceklerdir.
-
Sınava girecek adayların, aldıkları sınav randevusuna istinaden girecekleri GSS sınav
merkezlerinde, sınav giriş harcı dekontunu hazır bulundurmaları gerekmektedir.
-
Sınavlar, Eğitim ve Sınav Yönergesi; Ek 16’da belirtilen Temel Deniz Güvenlik Eğitimleri, Ek
17’de belirtilen Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi, Ek 21’de belirtilen İleri Yangınla Mücadele Eğitimi,
Ek 22’de belirtilen Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Ek 23’de belirtilen
Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitiminden oluşmaktadır.
-
Temel Deniz Güvenlik Eğitimleri; temel ilkyardım eğitimi, yangın önleme ve yangınla mücadele
temel eğitimi, denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi, personel güvenliği ve sosyal
sorumluluk eğitimi ve cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimini kapsamaktadır. Temel
Deniz Güvenlik Eğitimleri kapsamında beş STCW eğitimi ayrı ayrı sınavlarla
değerlendirilmeyecektir. Bu eğitimler için tek bir sınav yapılacaktır. Temel Deniz Güvenlik
Eğitimleri sınavından başarılı olan adaylar beş temel STCW yeterliği almaya hak kazanacak olup,
sınavdan başarısız olan adaylar beş temel STCW yeterliğinin hepsinden başarısız sayılacaktır.
-
Adaylar STCW değerlendirme sınavlarını sistem üzerinden tamamlamalarını müteakip başarılı
olmaları halinde sistem tarafından oluşturulan Başarı Belgeleri ’ne istinaden ilgili liman
başkanlıklarınca gemiadamı cüzdanlarına gerekli işlem yapılacak olup, gemiadamlarının bu iş ve
işlemleri ilgili liman başkanlığından takip edebilmesi sağlanacaktır STCW değerlendirme sınavları
neticesinde; adayların başarısız olduğu sınavlar için tekrar sınav hakkı iki yıl için altı defa olup,
adaylardan, altıncı sınav hakkında başarısız olanlar, başarısız oldukları STCW yeterliğinden tekrar
eğitime tabi tutulacaktır.
-
Bir STCW sertifikası için sınav giriş ücreti 45 TL, Ulaştırma Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğü
Ziraat Bankası Ankara Emek Şubesi 44869970-5001 numaralı hesaba yatırılması gerekmektedir.
-
Temel Deniz Güvenlik Eğitimleri kapsamındaki beş temel STCW yeterliği için toplam sınav giriş
ücreti 86 TL olup, Ziraat Bankası Ankara Emek Şubesi 44869970-5001 numaralı hesaba yatırılması
gerekmektedir.
-
STCW Değerlendirme Sınavları GSS Merkezlerinin bulunduğu; Ankara- Deniz ve İçsular
Düzenleme Genel Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı, Bodrum Liman Başkanlığı, Çanakkale
Liman Başkanlığı, İzmir Liman Başkanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı, İskenderun Liman
Başkanlığı, Kocaeli Liman Başkanlığı, Marmaris Liman Başkanlığı, Trabzon Liman Başkanlığı,
GSS sınav salonlarında yapılacaktır. Ayrıca, Mersin, Samsun ve Kdz.Ereğli Liman
Başkanlıklarında GSS Sınav salonları açılacak olup, en kısa zaman da STCW Değerlendirme
Sınavları bu salonlarda da yapılmaya başlanacaktır.
liman başkanlığı tarafından Gemiadamları Sınavları Merkezi
Download

- Sınava girecek adaylar, nüfus cüzdanı, kendi adlarına alınmış olan