BES
31033105/02.14/01
YENİ BES SİSTEMİ’NİN
EN BÜYÜK AVANTAJI OLAN
“DEVLET KATKISI”
HAKKINDA MERAK
ETTİKLERİNİZ...
Devlet Katkısı Hakediş Süresi ile İlgili Mevcut
Katılımcıların Avantajı Ne Olacak?
Yeni mevzuat, mevcut katılımcılara hakediş süresi
açısından da avantaj getirmektedir. 1 Ocak 2013
tarihinden önce sisteme girmiş olduğunuz için, Devlet
Katkısı hakedişine ilişkin süreye 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren sistemde minimum 3 yıl kalmak koşuluyla, 3 yılın
sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki
süreler eklenecektir.
01.01.2013’ten önce sisteme dahil olan katılımcılar için;
Katılımcının Sistemde Bulunma Süresi
3 yıldan fazla, 6 yıldan az ve 6 yıl
6 yıldan fazla, 10 yıldan az ve 10 yıl
10 yıldan fazla
Eklenecek Süre
1 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
Devlet Katkısından Kimler Yararlanabilir?
Devlet Katkısının Oranı Nedir?
1 Ocak 2013’ten itibaren, emeklilik hesabınıza Bireysel
Emeklilik sözleşmenize yatırdığınız katkı payınızın
%25’i oranında Devlet Katkısı eklenecektir.
Bir bireysel ya da gruba bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmesine
katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm
katılımcılar belirlenen limit dahilinde Devlet Katkısından
faydalanabilirler.
29/05/2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde
olan bir katılımcının 29/06/2012 ile 29/06/2014 tarihleri
arasında herhangi bir nedenle bir emeklilik sözleşmesi veya
sertifikasını sonlandırarak birikimlerinin bir kısmını veya
tamamını alması durumunda, 31/12/2014 tarihine kadar
adına ödenecek katkı payları için Devlet Katkısı ödenmez.
Devlet Katkısını Nasıl Takip Edebilirsiniz?
Devlet Katkısı Örnek Tablo:
Ödediğiniz Aylık Katkı Payı
100 TL
200 TL
400 TL
800 TL
Alacağınız Devlet Katkısı Tutarı
25 TL
50 TL
100 TL
200 TL
Devlet Katkısının üst sınırı ilgili takvim yılı içerisinde
belirlenen yıllık brüt asgari ücretin %25’i kadar
olacaktır. (2014 yılı ilk altı aylık dönem için açıklanan
brüt aylık asgari ücret tutarı 1.071 TL , ikinci altı aylık
dönem için açıklanan brüt aylık asgari ücret tutarı ise
1.134 TL’dir.)
Devlet Katkısı Hakediş Sistemi
Nasıl İşleyecek?
BES katılımcılarının uzun süre sistemde kalması için
sistemde kalma süresine göre Devlet Katkısı Hakediş
Oranları aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir:
Ayrılma Süresi
Devlet Katkısı Hakediş Oranı
3 yıldan az
3 yıldan 6 yıla kadar
6 yıldan 10 yıla kadar
10 yıl üzeri, 56 yaşından önce
10 yıl, 56 yaşından sonra, vefat, maluliyet
%0
% 15
% 35
% 60
% 100
Groupama Sözleşmenize eklenecek Devlet Katkısını
www.groupama.com.tr internet sitemizden veya
0 850 250 50 50 no.lu Groupama Müşteri Hizmetlerimizden
takip edebilirsiniz.
Devlet Katkısı Hangi Hesapta,
Nasıl Değerlendirilecektir?
Bireysel Emeklilik hesabına ödediğiniz katkı payı tutarının
%25’ine karşılık gelen Devlet Katkısı, emeklilik şirketleri
tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) iletilen
bilgiler esas alınarak EGM tarafından hesaplanır. EGM
tarafından hesaplanan Devlet Katkısı, ilgili hesabınıza
şirketler aracılığı ile aktarılır. Devlet Katkısı, Hazine
tarafından belirlenen yatırım araçlarında yatırıma
yönlendirilir.
Birden Fazla Emeklilik Sözleşmeniz Olması
Halinde Uygulama Nasıl Olacaktır?
Devlet Katkısı sözleşme bazında değil, katılımcı bazında
ödenmektedir. Dolayısı ile birden fazla sözleşmeye sahip
olan katılımcılarımız tüm sözleşmeleri için yıllık brüt asgari
ücret tutarının %25’ini aşmayacak şekilde Devlet Katkısı
alabilir.
Download

Bireysel Emeklilik