FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : GÜLNUR ÇAL
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
8/B
TRK678
8/B
TRK678
8/C
TRK678
Salı
8/C
TRK678
8/B
REHBER
5/D
TRK4
Çarşamba
5/D
TRK4
5/D
TRK4
Perşembe
8/C
TRK678
8/C
TRK678
Gün
5/D
TRK4
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği : 8/B
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BAHÇE
(5)
(6)
8/C
TRK678
8/A
TRK678
8/A
TRK678
5/D
TRK4
8/B
TRK678
8/B
TRK678
8/A
TRK678
8/B
TRK678
8/A
TRK678
8/A
TRK678
5/D
TRK4
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
8/B
TRK678
TÜRKÇE
8/A
TRK678
TÜRKÇE
2
8/C
4
8/B
3
5
Ders
5/D
TRK678
REHBER
TRK4
Ders Adı
TÜRKÇE
REHBERLİK
TÜRKÇE
Toplamlar
PZT
SALI
ÇAR.
2
2
1
2
2
6
1
1
2
6
1
2
4
PRŞ
2
2
2
6
CUMA C.TESİ PAZAR HS
5
5
5
1
6
22
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : NİGAR OCAK
Ders
Gün
Pazartesi
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BAHÇE
(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
5/A
TRK4
5/A
TRK4
6/D
TRK4
6/D
TRK4
7/B
TRK678
7/B
TRK678
5/A
TRK4
5/A
TRK4
7/B
TRK678
7/B
TRK678
6/D
TRK4
6/D
TRK4
6/D
TRK4
6/D
TRK4
7/B
TRK678
5/A
TRK4
5/A
TRK4
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
5/A
TRK4
TÜRKÇE
7/B
TRK678
TÜRKÇE
6/D
TRK4
Ders Adı
TÜRKÇE
Toplamlar
PZT
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
2
6
2
2
1
5
2
6
2
6
2
5
6
17
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : SERKAN ŞANLISOY
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
7/D
TRK678
7/D
TRK678
5/B
TRK4
5/B
TRK4
6/A
TRK4
6/A
TRK4
Çarşamba
7/C
TRK678
7/C
TRK678
6/A
TRK4
Perşembe
5/C
TRK4
5/C
TRK4
Gün
Pazartesi
Salı
Cuma
7/C
TRK678
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 2 KAT KORİDORU
(5)
(6)
6/A
TRK4
6/A
TRK4
5/C
TRK4
5/C
TRK4
6/A
TRK4
7/D
TRK678
7/D
TRK678
7/C
TRK678
7/C
TRK678
5/B
TRK4
5/B
TRK4
5/B
TRK4
5/B
TRK4
7/D
TRK678
5/C
TRK4
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
5/C
TRK4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
7/D
TRK678
TÜRKÇE
3
6/A
TRK4
TÜRKÇE
5
7/C
2
4
5/B
5/C
TRK4
TRK4
TRK678
Ders Adı
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Toplamlar
PZT
SALI
2
2
2
6
ÇAR.
2
2
2
4
2
2
6
PRŞ
2
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
2
2
2
6
6
2
1
5
6
6
6
5
28
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : HAYAT ÜNSAL
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
(4)
6/B
TRK4
6/B
TRK4
7/A
TRK678
8/D
TRK678
Salı
Çarşamba
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
6/C
TRK4
6/C
TRK4
6/C
TRK4
6/C
TRK4
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği : 8/D
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(5)
(6)
(7)
(8)
7/A
TRK678
8/D
TRK678
6/C
TRK4
6/C
TRK4
8/D
TRK678
7/A
TRK678
6/B
TRK4
6/B
TRK4
7/A
TRK678
7/A
TRK678
8/D
REHBER
(9)
(10)
Ma. Üc
Perşembe
Cuma
8/D
TRK678
8/D
TRK678
6/B
TRK4
6/B
TRK4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
6/B
TRK4
TÜRKÇE
3
8/D
TRK678
TÜRKÇE
5
8/D
2
4
7/A
6/C
TRK678
TRK4
REHBER
Ders Adı
TÜRKÇE
TÜRKÇE
REHBERLİK
Toplamlar
PZT
SALI
2
2
1
2
2
2
7
1
5
ÇAR.
2
2
1
5
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
6
2
5
2
6
5
6
1
23
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : ÖNDER ERKAN
Ders
(1)
(2)
Salı
6/C
SOSY
6/C
SOSY
Çarşamba
7/B
SOSY
7/B
SOSY
7/C
SOSY
Perşembe
5/B
SOSY
5/B
SOSY
5/A
SOSY
Cuma
7/D
SOSY
7/D
SOSY
6/C
SOSY
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(3)
(4)
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 1. KAT KORİDORU
(5)
(6)
(7)
(8)
6/D
SOSY
7/C
SOSY
7/C
SOSY
5/A
SOSY
7/A
SOSY
7/A
SOSY
5/A
SOSY
7/B
SOSY
7/D
SOSY
7/A
SOSY
6/D
SOSY
6/D
SOSY
5/B
SOSY
(9)
(10)
Gün
Ma. Üc
Pazartesi
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
SOSY
SOSYAL BİLGİLER
2
7/C
SOSY
SOSYAL BİLGİLER
2
6/D
4
7/B
5
5/A
7
5/B
6
8
Ders Adı
SALI
6/C
2
3
Ders
PZT
7/A
7/D
SOSY
SOSY
SOSY
SOSY
SOSY
SOSY
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
1
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
Toplamlar
5
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
1
2
2
1
2
1
1
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
ÇAR.
6
3
3
3
2
3
2
1
7
6
1
3
2
3
3
3
24
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : SEÇİL TÜRKMEN
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
8/C
İNK
8/C
İNK
6/A
SOSY
6/A
SOSY
Çarşamba
8/A
İNK
8/A
İNK
Perşembe
8/D
İNK
8/D
İNK
6/A
SOSY
5/C
SOSY
5/C
SOSY
6/B
SOSY
Gün
Pazartesi
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 1. KAT KORİDORU
(5)
(6)
(7)
5/C
SOSY
8/B
VAT.
8/D
VAT.
8/A
VAT.
8/C
VAT.
5/D
SOSY
5/D
SOSY
8/B
İNK
8/B
İNK
5/D
SOSY
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
6/B
SOSY
Salı
Cuma
6/B
SOSY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
İNK
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
5/C
SOSY
SOSYAL BİLGİLER
6/A
8/B
6/B
8/A
8/D
9
8/D
11
5/D
10
12
Ders Adı
SALI
8/C
7
8
Ders
PZT
8/A
8/C
8/B
SOSY
VAT.
SOSY
İNK
VAT.
VAT.
İNK
VAT.
SOSY
İNK
SOSYAL BİLGİLER
ÇAR.
2
PRŞ
1
1
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
1
SOSYAL BİLGİLER
1
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
1
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
7
2
2
4
3
3
1
3
2
1
1
2
1
SOSYAL BİLGİLER
Toplamlar
2
1
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
1
6
7
2
1
3
2
24
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : TAHSİN AYDIN
Ders
Gün
Pazartesi
(2)
(3)
(4)
6/D
MT56
6/D
MT56
7/C
MATS
7/C
MATS
6/B
MT56
7/C
MAT 2
6/B
MT56
6/B
MT56
5/A
MT56
5/A
MT56
6/B
MATS
6/B
MATS
5/A
MT56
5/A
MT56
6/D
MATS
6/D
MATS
Perşembe
Cuma
Toplam :
(1)
Salı
Çarşamba
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
5/A
MATS
5/A
MATS
(5)
Saat
Saat
Saat
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
6/B
MT56
5/A
MT56
7/C
MAT 2
7/C
MAT 2
6/D
MT56
7/C
MAT 2
7/C
MAT 2
6/B
MT56
6/D
MT56
6/D
MT56
(9)
(10)
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
MT56
MATEMATİK56
2
6/B
MT56
MATEMATİK56
2
7/C
5/A
6
6/D
8
5/A
7
Ders Adı
6/D
4
5
Ders
PZT
7/C
6/B
MATS
MT56
MAT 2
MATS
MATS
MATS
SEÇMELİ MATEMATİK
MATEMATİK56
MATEMATİK 2
2
1
SEÇMELİ MATEMATİK
SALI
Toplamlar
7
PRŞ
1
2
1
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
ÇAR.
3
2
2
2
6
2
2
5
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
5
1
5
2
2
5
5
2
2
7
2
2
28
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : YAKUP ERSİN ERCELEP
Ders
(1)
(2)
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(3)
(4)
Toplam :
(5)
Saat
Saat
Saat
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Gün
Ma. Üc
Pazartesi
6/A
MT56
Salı
Çarşamba
6/C
MT56
6/C
MT56
5/C
MT56
5/C
MT56
5/C
MT56
6/C
MT56
6/C
MT56
Perşembe
6/C
MATS
6/C
MATS
6/C
MT56
6/A
MT56
6/A
MT56
Cuma
6/A
MT56
6/A
MT56
5/C
MATS
5/C
MATS
5/C
MT56
5/C
MT56
6/A
MATS
6/A
MATS
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI
6/A
MT56
MATEMATİK56
1
5/C
MT56
MATEMATİK56
1
6/C
6/C
5/C
6/A
MT56
MATS
MATS
MATS
MATEMATİK56
SEÇMELİ MATEMATİK
2
ÇAR.
2
2
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
Toplamlar
4
4
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
5
1
1
5
1
2
6
2
2
7
5
2
2
2
21
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : ÖZDEN DAYIOĞLU
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam : 15 Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Salı
8/D
MAT 0
8/D
MAT 0
8/A
MAT 0
5/B
MT56
5/B
MT56
Çarşamba
5/B
MT56
8/B
MAT 0
8/B
MAT 0
8/A
MAT 0
8/C
MAT 0
8/C
MAT 0
Perşembe
8/B
MAT 0
8/B
MAT 0
8/C
MAT 0
8/C
MAT 0
8/D
MAT 0
8/D
MAT 0
Cuma
5/B
MATS
5/B
MATS
8/A
MAT 0
8/A
MAT 0
5/B
MT56
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 2 KAT KORİDORU
(7)
(8)
(9)
(10)
Gün
Ma. Üc
Pazartesi
5/B
MT56
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI
8/D
MAT 0
MATEMATİK 0
2
5/B
MT56
MATEMATİK56
2
8/A
8/B
8/C
5/B
MAT 0
MAT 0
MAT 0
MATS
MATEMATİK 0
MATEMATİK 0
1
MATEMATİK 0
SEÇMELİ MATEMATİK
Toplamlar
5
ÇAR.
1
PRŞ
2
1
1
2
2
2
6
2
7
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
1
2
5
4
4
5
4
4
2
23
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : RAMAZAN AK
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
7/B
MAT5
7/B
MAT5
5/D
MT56
5/D
MT56
Salı
7/D
MATS
7/D
MATS
Gün
Çarşamba
7/A
MATS
7/A
MATS
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 2 KAT KORİDORU
(5)
(6)
7/A
MAT 2
7/D
MAT 2
7/D
MAT 2
7/B
MAT5
5/D
MATS
5/D
MATS
7/B
MATS
7/B
MATS
7/B
MAT5
7/B
MAT5
Perşembe
7/A
MAT 2
7/A
MAT 2
7/D
MAT 2
7/D
MAT 2
5/D
MT56
Cuma
5/D
MT56
5/D
MT56
7/D
MAT 2
7/A
MAT 2
7/A
MAT 2
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
MATEMATİK
2
7/A
MAT 2
MATEMATİK 2
1
4
7/D
6
5/D
7
8
1
MAT5
5/D
5
Ders Adı
SALI
7/B
2
3
Ders
PZT
7/D
7/A
7/B
MT56
MAT 2
MATS
MATS
MATS
MATS
MATEMATİK56
MATEMATİK 2
SEÇMELİ MATEMATİK
2
2
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
Toplamlar
7
PRŞ
2
2
5
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
2
2
1
2
2
SEÇMELİ MATEMATİK
ÇAR.
2
4
5
5
5
2
2
2
2
5
2
7
5
2
28
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : İMREN ALP
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
5/B
İNG2
5/B
İNG2
5/C
İN56
Salı
6/B
İNG2
6/B
İNG2
Çarşamba
5/C
İN56
5/B
İN56
Perşembe
6/D
İN56
6/D
İN56
Gün
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(5)
(6)
(7)
5/C
İN56
5/A
İNG2
5/A
İNG2
6/D
İN56
5/C
İNG2
5/C
İNG2
5/A
İN56
5/A
İN56
5/B
İN56
5/B
İN56
6/D
İNG2
6/D
İNG2
6/B
İN56
6/B
İN56
6/B
İN56
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
5/A
İN56
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
İNG2
SEÇMELİ İNGİLİZCE
2
5/A
İNG2
SEÇMELİ İNGİLİZCE
2
5/C
4
6/D
6
5/C
8
5/B
5
7
9
10
Ders Adı
5/B
2
3
Ders
PZT
6/B
5/A
6/D
6/B
İN56
İN56
İNG2
İNG2
İN56
İN56
İNG2
İN56
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
2
1
SEÇMELİ İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
7
PRŞ
3
2
2
1
2
7
7
2
2
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
1
2
İNGİLİZCE
Toplamlar
ÇAR.
2
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SALI
1
1
4
2
3
2
2
3
3
2
3
25
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : BETÜL KÜÇÜK
Ders
(1)
(2)
Pazartesi
7/A
İNG
7/A
İNG
Salı
7/B
İNG
7/B
İNG
7/A
İNG2
Çarşamba
6/A
İN56
6/A
İN56
6/C
İN56
7/A
İNG2
7/B
İNG2
6/A
İN56
Gün
(3)
(4)
Toplam : 15 Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BAHÇE
(5)
(6)
(7)
(8)
6/C
İN56
6/C
İN56
7/C
İNG
7/C
İNG
7/C
İNG
7/C
İNG
7/A
İNG
7/A
İNG
7/B
İNG2
6/A
İNG2
6/A
İNG2
7/B
İNG
6/C
İNG2
6/C
İNG2
(9)
(10)
Ma. Üc
Perşembe
Cuma
7/B
İNG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
İNG
İNGİLİZCE
2
2
7/C
İNG
İNGİLİZCE
2
2
6/C
7/B
7/A
7
7/B
8
9
Ders Adı
SALI
7/A
5
6
Ders
PZT
6/A
6/A
6/C
İN56
İNG
İNG2
İN56
İNG2
İNG2
İNG2
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
2
SEÇMELİ İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
Toplamlar
2
2
6
7
CUMA C.TESİ PAZAR HS
4
3
2
1
SEÇMELİ İNGİLİZCE
PRŞ
1
2
1
İNGİLİZCE
ÇAR.
6
1
1
1
2
7
4
4
2
3
2
2
2
26
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : ŞENGÜL SARICA
Ders
(1)
(2)
Gün
(3)
(4)
Toplam :
(5)
Saat
Saat
Saat
8/B
İN8
Pazartesi
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
8/D
İN8
Salı
Çarşamba
Perşembe
7/C
İNG2
8/C
İN8
Cuma
7/C
İNG2
8/A
İN8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
İN8
SEÇMELİ İNGİLİZCE 8
7/C
İNG2
SEÇMELİ İNGİLİZCE
8/D
4
8/C
5
Ders Adı
8/B
2
3
Ders
8/A
İN8
İN8
İN8
SEÇMELİ İNGİLİZCE 8
PZT
Toplamlar
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
1
SEÇMELİ İNGİLİZCE 8
SEÇMELİ İNGİLİZCE 8
SALI
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
6
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : METİN GÜN
Ders
Toplam :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
8/A
İNG
8/A
İNG
8/D
İNG
8/D
İNG
Salı
5/D
İN56
5/D
İN56
7/D
İNG
7/D
İNG
Çarşamba
8/C
İNG
8/C
İNG
8/D
İNG
8/D
İNG
Perşembe
7/D
İNG
7/D
İNG
8/A
İNG
8/A
İNG
8/B
İNG
8/B
İNG
Cuma
8/B
İNG
8/B
İNG
5/D
İNG2
5/D
İNG2
8/C
İNG
8/C
İNG
Gün
(5)
Saat
Saat
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
7/D
İNG2
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
5/D
İN56
7/D
İNG2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
İNG
İNGİLİZCE
2
7/D
İNG2
SEÇMELİ İNGİLİZCE
1
8/D
4
5/D
5
6
7
8
Ders Adı
8/A
2
3
Ders
PZT
7/D
8/C
8/B
5/D
İNG
İN56
İNG
İNG
İNG
İNG2
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SALI
2
1
İNGİLİZCE
2
2
2
İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
Toplamlar
6
ÇAR.
4
2
4
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
4
1
2
2
2
7
4
3
2
2
2
6
4
4
4
2
27
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : ÇİĞDEM DENİZ KALAFATOĞLU
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
(2)
5/D
BED1
5/D
BED1
7/D
BED1
7/D
BED1
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(3)
(4)
7/B
BED1
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
7/B
BED1
5/C
BED1
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
5/C
BED1
Salı
Çarşamba
6/B
BED1
6/C
BED1
Perşembe
Cuma
6/B
BED1
8/D
BED1
8/D
BED1
8/B
BED1
6/C
BED1
8/B
BED1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
BEDEN EĞİTİMİ 1
2
2
5/C
BED1
BEDEN EĞİTİMİ 1
2
2
7/B
6
6/C
8
ÇAR.
BED1
7/D
7
Ders Adı
SALI
5/D
4
5
Ders
PZT
6/B
8/D
8/B
BED1
BED1
BED1
BED1
BED1
BED1
BEDEN EĞİTİMİ 1
BEDEN EĞİTİMİ 1
2
BEDEN EĞİTİMİ 1
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ 1
BEDEN EĞİTİMİ 1
BEDEN EĞİTİMİ 1
Toplamlar
6
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
16
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : SÜLEYMAN DÜNDAR
Ders
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5/A
BED1
5/A
BED1
6/D
BED1
6/D
BED1
8/C
BED1
8/A
REHBER
7/C
BED1
7/C
BED1
8/A
BED1
5/B
BED1
5/B
BED1
7/A
BED1
7/A
BED1
6/A
BED1
Saat
Saat
Saat
(6)
Sınıf Öğretmenliği : 8/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Gün
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8/A
BED1
Cuma
8/C
BED1
6/A
BED1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
8
9
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
8/C
BED1
BEDEN EĞİTİMİ 1
2
2
8/A
7
PRŞ
BEDEN EĞİTİMİ 1
4
6
ÇAR.
BED1
6/D
5
Ders Adı
SALI
5/A
2
3
Ders
PZT
7/C
8/A
5/B
7/A
6/A
BED1
REHBER
BED1
BED1
BED1
BED1
BED1
BEDEN EĞİTİMİ 1
REHBERLİK
2
BEDEN EĞİTİMİ 1
2
1
2
BEDEN EĞİTİMİ 1
BEDEN EĞİTİMİ 1
Toplamlar
6
3
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ 1
BEDEN EĞİTİMİ 1
1
4
2
2
2
4
2
2
2
17
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : BEYHAN İBİŞ
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam : 15 Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Salı
6/D
FTEK2
6/D
FTEK2
6/C
FTEK2
6/C
FTEK2
7/D
FTEK2
6/A
FTEK2
Çarşamba
6/B
FTEK2
6/B
FTEK2
7/D
FTEK2
7/D
FTEK2
Perşembe
6/A
FTEK2
6/A
FTEK2
6/D
FTEK2
6/D
FTEK2
7/D
FTEK2
Cuma
6/B
FTEK2
6/B
FTEK2
6/C
FTEK2
6/C
FTEK2
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BAHÇE
(7)
(8)
(9)
Gün
(10)
Ma. Üc
Pazartesi
6/A
FTEK2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI
6/D
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
2
3
7/D
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
1
5
6/B
2
4
6/C
6/A
FTEK2
FTEK2
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
Toplamlar
2
2
7
ÇAR.
PRŞ
2
2
2
4
1
2
5
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
4
4
4
4
4
4
20
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : CEMİL KUZUCU
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
5/C
FTEK2
5/C
FTEK2
5/A
FTEK2
5/A
FTEK2
Salı
5/B
FTEK2
5/B
FTEK2
5/A
FTEK2
5/A
FTEK2
5/C
FTEK2
5/C
FTEK2
5/B
FTEK2
5/D
FTEK2
7/B
FTEK2
7/B
FTEK2
Gün
Çarşamba
Perşembe
5/D
FTEK2
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
5/D
FTEK2
5/D
FTEK2
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BAHÇE
(7)
7/B
FTEK2
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
7/B
FTEK2
5/B
FTEK2
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
5/C
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
2
3
5/D
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
2
5
7/B
2
4
5/A
5/B
FTEK2
FTEK2
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
Toplamlar
2
6
SALI
2
ÇAR.
2
2
2
6
4
2
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
4
2
2
4
4
4
4
4
20
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : İLKAY SARITAŞ
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam : 15 Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
8/D
FTEK2
8/D
FTEK2
8/A
FTEK2
8/B
FTEK2
8/B
FTEK2
Salı
7/C
FTEK2
7/C
FTEK2
8/C
FTEK2
8/C
FTEK2
8/A
FTEK2
Çarşamba
8/D
FTEK2
8/D
FTEK2
8/C
REHBER
8/B
FTEK2
8/B
FTEK2
8/C
FTEK2
8/C
FTEK2
7/C
FTEK2
7/C
FTEK2
8/A
FTEK2
Gün
(5)
(6)
Sınıf Öğretmenliği : 8/C
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
8/A
FTEK2
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders Adı
8/D
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
2
8/B
FTEK2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
2
8/A
4
7/C
6
8/C
5
Ders
PZT
8/C
FTEK2
FTEK2
FTEK2
REHBER
FEN VE TEKNOLOJİ 2
FEN VE TEKNOLOJİ 2
1
FEN VE TEKNOLOJİ 2
REHBERLİK
Toplamlar
SALI
2
2
2
5
6
ÇAR.
2
2
1
5
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
2
2
5
4
4
4
4
4
1
21
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : BİLAL AKOĞLU
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
7/C
TTAS
7/C
TTAS
7/D
TTAS
7/D
TTAS
Salı
8/A
TTAS
8/A
TTAS
8/B
TTAS
8/B
TTAS
7/B
TTAS
7/B
TTAS
8/D
TTAS
8/D
TTAS
Gün
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
8/C
TTAS
8/C
TTAS
7/A
TTAS
7/A
TTAS
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
8
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
8/C
TTAS
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
2
8/A
7
PRŞ
TEKNOLOJİ VE TASARIM
4
6
ÇAR.
TTAS
7/D
5
Ders Adı
SALI
7/C
2
3
Ders
PZT
8/B
7/B
8/D
7/A
TTAS
TTAS
TTAS
TTAS
TTAS
TTAS
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Toplamlar
2
2
2
6
4
2
6
2
2
2
2
16
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : MESUT NAVRUZ
Ders
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
Pazartesi
7/C
TTAS
7/C
TTAS
7/D
TTAS
7/D
TTAS
Salı
8/A
TTAS
8/A
TTAS
8/B
TTAS
8/B
TTAS
7/B
TTAS
7/B
TTAS
8/D
TTAS
8/D
TTAS
Gün
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
8/C
TTAS
8/C
TTAS
7/A
TTAS
7/A
TTAS
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 2 KAT KORİDORU
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
8
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
8/C
TTAS
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
2
8/A
7
PRŞ
TEKNOLOJİ VE TASARIM
4
6
ÇAR.
TTAS
7/D
5
Ders Adı
SALI
7/C
2
3
Ders
PZT
8/B
7/B
8/D
7/A
TTAS
TTAS
TTAS
TTAS
TTAS
TTAS
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Toplamlar
2
2
2
6
4
2
6
2
2
2
2
16
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : LEYLA BAZ
Ders
(1)
Gün
Pazartesi
(2)
(3)
6/C
BL56
6/C
BL56
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
Toplam :
(5)
Saat
Saat
Saat
6/D
BL56
Salı
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 1. KAT KORİDORU
(7)
6/D
BL56
6/A
BL56
6/A
BL56
5/C
BL56
5/A
BL56
5/A
BL56
5/D
BL56
5/D
BL56
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
5/B
BL56
Çarşamba
Perşembe
6/B
BL56
6/B
BL56
5/C
BL56
Cuma
5/B
BL56
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
BL56
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
5/B
BL56
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1
6/D
4
6/A
6
5/C
8
5/D
5
7
Ders Adı
6/C
2
3
Ders
PZT
6/B
5/A
BL56
BL56
BL56
BL56
BL56
BL56
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
SALI
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1
2
2
5
2
6
2
2
2
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Toplamlar
PRŞ
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ÇAR.
2
2
3
2
2
16
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : MELTEM GÖÇER
Ders
Gün
(1)
(2)
Pazartesi
6/C
MÜZK
Salı
5/C
MÜZK
Çarşamba
8/B
MÜZK
8/C
MÜZK
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam : 15 Saat
(3)
(4)
(5)
7/B
MÜZK
8/A
MÜZK
7/C
MÜZK
5/B
MÜZK
7/A
MÜZK
5/D
MÜZK
6/D
MÜZK
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 1. KAT KORİDORU
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
6/A
MÜZK
8/D
MÜZK
5/A
MÜZK
6/B
MÜZK
7/D
MÜZK
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
6/C
MÜZK
MÜZİK
3
8/A
MÜZK
MÜZİK
5
6/A
2
4
6
7
8
9
7/B
7/C
5/C
8/C
5/B
7/A
10
5/D
12
5/A
11
13
8/D
8/B
14
6/D
16
7/D
15
6/B
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
MÜZK
Ders Adı
MÜZİK
MÜZİK
MÜZİK
MÜZİK
PZT
SALI
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MÜZİK
1
1
MÜZİK
1
1
MÜZİK
1
1
MÜZİK
1
1
MÜZİK
1
MÜZİK
MÜZİK
1
1
1
MÜZİK
Toplamlar
PRŞ
1
MÜZİK
MÜZİK
ÇAR.
1
5
7
1
4
1
1
1
1
1
16
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : FATMA ZEKİYE KAYSERİLİ
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
Salı
8/B
GRS
5/C
GRS
6/B
GRS
Çarşamba
7/A
GRS
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
8/A
GRS
8/D
GRS
5/B
GRS
5/D
GRS
8/C
GRS
6/A
GRS
6/D
GRS
7/D
GRS
5/A
GRS
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 1. KAT KORİDORU
(7)
(8)
(9)
(10)
Gün
Ma. Üc
Pazartesi
6/C
GRS
Perşembe
Cuma
7/B
GRS
7/C
GRS
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
1
6/B
GRS
GÖRSEL SANATLAR
1
1
5
8/D
7
6/C
9
5/D
11
6/A
12
13
5/B
7/A
8/C
7/B
7/C
14
6/D
16
5/A
15
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
8/A
10
PRŞ
GÖRSEL SANATLAR
4
8
ÇAR.
GRS
5/C
6
Ders Adı
SALI
8/B
2
3
Ders
PZT
7/D
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GRS
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
GÖRSEL SANATLAR
1
1
1
1
GÖRSEL SANATLAR
1
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
1
1
1
GÖRSEL SANATLAR
1
GÖRSEL SANATLAR
Toplamlar
1
1
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
1
1
7
4
1
5
1
1
1
1
1
1
16
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : FUAT BİÇER
Ders
Gün
Pazartesi
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi :
Saat
(1)
(2)
(3)
(4)
6/A
DİNK
6/A
DİNK
6/B
DİNK
6/B
DİNK
Toplam : 15 Saat
(5)
(6)
5/B
DİNK
5/B
DİNK
(7)
6/D
DİNK
Salı
6/C
DİNK
Çarşamba
Perşembe
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 2 KAT KORİDORU
5/A
DİNK
5/A
DİNK
(8)
6/D
DİNK
6/C
DİNK
5/C
DİNK
(9)
(10)
4/C
DİNK
4/C
DİNK
4/B
DİNK
4/B
DİNK
Ma. Üc
5/C
DİNK
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
2
5/B
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
2
6/B
6
4/D
8
4/B
4/C
6/C
9
4/A
11
5/C
10
ÇAR.
DİNK
6/D
7
Ders Adı
SALI
6/A
4
5
Ders
PZT
5/A
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
6
2
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
2
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
6
6
2
2
2
4
2
2
2
22
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : EMİNE KARA
Ders
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(1)
(2)
(3)
(4)
7/A
DİNK
7/A
DİNK
7/B
DİNK
7/B
DİNK
Toplam :
(5)
Saat
Saat
Saat
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
(8)
(9)
(10)
Gün
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
5/D
DİNK
Çarşamba
Perşembe
7/C
DİNK
7/C
DİNK
8/B
DİNK
8/B
DİNK
Cuma
8/A
DİNK
8/A
DİNK
8/C
DİNK
8/C
DİNK
7/D
DİNK
7/D
DİNK
5/D
DİNK
8/D
DİNK
8/D
DİNK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
7/A
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
3
7/D
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
5
7/C
2
4
6
7/B
5/D
8/B
7
8/A
9
8/D
8
8/C
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİNK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
2
2
2
2
6
2
4
2
6
2
2
2
2
18
FETHİYE M.KARSLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
KAYMAKAM MUSTAFA KARSLIOĞLU ORTAOKULU
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-68
Adı Soyadı : HASAN KARA
Ders
(1)
(2)
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(3)
(4)
Toplam :
(5)
Saat
Saat
Saat
Gün
(6)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
7/A
FTEK2
Pazartesi
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
7/A
FTEK2
Salı
Çarşamba
7/A
FTEK2
Perşembe
7/A
FTEK2
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 23/01/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
23/01/2015
Zahit ENGİN
23/01/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
7/A
Ders
FTEK2
Ders Adı
FEN VE TEKNOLOJİ 2
Toplamlar
PZT
2
2
SALI
ÇAR.
PRŞ
2
2
CUMA C.TESİ PAZAR HS
4
4
Download

8/B Ders Gün (1)