Ata Yatırım Araştırma
9 Temmuz 2014
Teknoloji Perakendesi
TEKNOSA (TKNSA TI/TKNSA.IS)
AL
Düşük Elektronik Harcamaları Büyümede Zayıflığa İşaret Ediyor...

Piyasadaki zayıf sinyaller doğrultusunda 2014 yılı büyüme
beklentimizi %20’den %10’a indiriyoruz.

12 aylık hedef fiyatımızı 14.10TL’den 13.15TL’ye indirirken
hissed %17 yukarı potansiyel görüyoruz.

Uzun vadeli büyüme beklentilerimiz ile şirket için “AL”
tavsiyemizi korumakla beraber kısa vadedeki zayıflık
sebebi ile Öneri Listemizden çıkarıyoruz.
Ender Kaynar
[email protected]
+90 (212) 310 64 52
Değerleme
Ciro Büyümesinde beklenenden yavaş toparlanma... Pazarda
yaşananan zayıflığın önemli bir toparlanma olmadan devam etmesi
sebebiyle 2014 ve 2015 beklentilerimizi aşağı yönlü revize ediyoruz.
2014 yıl sonu için büyüme beklentimizi %20’den %10’a indiriyoruz.
2Ç14 sonuçları hayal kırıklığı yaratabilir... Tüketici güven endeksi ve
kredi kartlarıyla yapılan elektronik harcamalarında görülen zayıf seyir
2Ç14’de olması beklenen güçlü toparlanmanın gerçekleşmeyeceğine
işaret ediyor. Senenin tamamı için indikatif olduğunu düşündüğümüz bu
veriler aşağı yönlü revizyonlarımızın ana nedeni olmaktadır.
Kısa vadeli katalistler negatif... 2014 beklenenden zayıf geçeceği
görüşü ile Teknosa’yı Öneri Listesinden çıkartsak da, elektronik
perakende sektöründeki lider konumu sayesinde şirketin uzun vadeli
değerini koruduğunu düşünüyoruz. Güncellenen değerleme analizimiz 12
aylık dönem için 13.15TL (temettü hariç) hedef fiyata ve toplam %17
yukarı potansiyele işaret etmektedir.
Hisse Fiyatı, TL
11.60
12 Aylık Hedef Hisse Fiyatı, TL
13.15
Beklenen Temettü Verimliliği
3%
Beklenen Hisse Fiyatı Artışı
13%
Toplam Yükselme Potansiyeli
17%
Hisse Veri
Piyasa Değeri, mn TL
1,276
Piyasa Değeri, mn ABD$
600
Girişim Değeri, TL mn
1,163
Halka Açıklık, %
11%
Günlük Ort. Hacim, mn TL
14.0
1.6
Hisse Fiyatı, TL
12.0
10.0
8.0
Finansallar, mn TL
2011
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar
1,670
2,330
2,957
3,256
3,870
Büyüme
29%
40%
27%
10%
19%
Hisse Perf.
1 Ay
3 Ay
1 Yıl
FAVÖK
107
124
112
110
151
Mutlak Getiri
-2%
5%
10%
Net Kar
50
50
57
60
91
0%
-5%
0%
FAVÖK Marjı
6.4%
5.3%
3.8%
3.4%
3.9%
Net Marjı
3.0%
2.2%
1.9%
1.8%
2.4%
Temettü Verimliliği
0.0%
0.0%
3.5%
3.6%
5.5%
FD/FAVÖK
10.9x
9.4x
10.4x
10.6x
7.7x
F/K
25.4x
25.3x
22.5x
21.4x
14.x
Kaynak: Ata Yatırım
Lütfen rapor sonunda bulunan feragatnameyi okuyunuz.
İMKB100'e göre
Teknosa
Şirket Raporu
Gelir Tablosu (m n TL)
Operasyonel gelirler
FAVÖK
Amortisman
Faaliyet Karı
Diğer Gelir ve Giderler, Net
Finansal Gelir ve Giderler, Net
Vergi Öncesi Kar
Net Kar
2011
1,670
107
-22
85
26
-25
60
50
2012
2,330
124
-25
99
22
-34
65
50
2013
2,957
112
-32
79
-21
-9
70
57
2014T
3,256
110
-38
72
-17
2
75
60
2015T
3,870
151
-43
109
-31
5
114
91
Teknosa
Sektör: Elektronik Perakende
Bloomberg Kodu: TKNSA TI
Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Bilanço (m n TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Özserm aye
Net Borç
2011
187
29
261
85
43
604
0
429
30
146
-187
2012
355
44
467
103
40
1,010
0
758
56
196
-355
2013
320
39
512
129
56
1,056
0
738
65
253
-320
2014T
221
38
651
154
59
1,124
0
798
101
225
-221
2015T
270
45
781
173
59
1,328
0
957
102
270
-270
Özet Nakit Akım ları (m n TL)
Vergi ve Azınlık Payları Öncesi Kar
Amortisman
Çalışma Sermayesindeki Değişim
Vergiler
Yatırım Harcamaları
Temettü ödemeleri
Borçlanmadaki Değişim
Diğer Nakit Giriş/Çıkış
Yıl Boyunca Yaratılan Nakit
Yıl Sonunda Nakit Mevcudu
2011
60
20
-78
-9
-32
0
0
3
119
187
2012
65
23
-102
-14
-45
0
0
37
169
355
2013
70
29
46
-14
-56
0
0
-18
-35
320
2014T
75
36
94
-15
-60
-44
0
3
-99
221
2015T
114
41
-22
-23
-60
-46
0
1
49
270
Şirket Hakkında
Teknosa Türkiye'nin 77 ilinde 298
mağazası ile teknoloji perakendeciliği
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Şirket, İklimsa bayi ağı aracılığı ile klima
buzdolabı ve yazarkasa satışı
yapmaktadır. Teknosa.com ve
kliksa.com internet siteleri şirketin
online satış ayağını oluşturarak
büyümekte olan e-ticaret kullanıcılarına
hitap etmeyi amaçlamaktadır. Teknosa
teknoloji ürünleri pazarında 14% payı
ile pazar lideri konumunda olup
tüketiciler ve tedarikçilerin gözünde
güçlü bir marka imajı oluşturmayı
başarmıştır.
2011
29.2%
189.1%
997.8%
2012
39.5%
15.8%
0.4%
2013
26.9%
-10.0%
12.4%
2014T
10.1%
-1.5%
5.1%
2015T
18.9%
37.6%
52.6%
2011
41.6%
21.9%
6.4%
3.0%
-1.28
-1.74
24.1%
0.0%
2012
29.5%
19.2%
5.3%
2.2%
-1.81
-2.87
19.4%
0.0%
2013
25.3%
18.7%
3.8%
1.9%
-1.27
-2.87
23.9%
0.0%
2014T
25.0%
19.0%
3.4%
1.8%
-0.98
-2.01
20.0%
77.0%
2015T
36.8%
18.3%
3.9%
2.4%
-1.00
-1.78
20.3%
77.0%
2011
128
269
2012
141
283
2013
166
294
2014T
195
307
2015T
229
320
44%
31%
18%
7%
48%
25%
20%
7%
37%
27%
28%
8%
36%
25%
30%
9%
32%
25%
33%
11%
Büyüm e Oranları
Satış Gelirleri
FAVÖK
Net Kar
Önem li Finansal Rasyolar
Özsermaye Karlılığı
Brüt Marj
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Net Borç/Özsermaye
Net Borç/FAVÖK
Özsermaye/Toplam Aktif
Nakit Temettü Oranı
Önem li Operasyonel Beklentiler
Net Satış Alanı (bin m.kare)
Mağaza Sayısı
Mağaza Satışlarının Kırılım ı
Tüketici Elektroniği
Bilgi Teknolojileri (IT)
Telekom Ürünleri
Beyaz Eşya ve Diğer
Ortaklık Yapısı
Halka Açıklık
10%
Sabancı Ailesi
30%
Sabancı Holding
60%
2
Teknosa
Şirket Raporu
Yatırım Tezi
Tüketici güven endeksi ve kredi kartlarıyla yapılan elektronik harcamalarında
görülen zayıf seyir pazarda büyüme açısından toparlanmanın gerçekleşmediğine
işaret etmekte. Bu sebeple yakın vadede yaşanacak zayıflığı göz önüne alarak
Teknosa’yı Öneri Listemizden çıkarıyoruz. Teknosa’nın hisse perforamansı
açısından önemli bir katalist olarak görülen 2Ç14 sonuçlarının piyasa beklentilerinin
altında gerçekleşebileceğini öngörmekteyiz. Şirketin uzun vadeli beklentileri göz
önüne aldığımızda hisselerde hala değer görüyor ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz.
Ancak şirketin 2Ç14 sonuçlarının negatif bir katalist olabileceğini düşünüyor ve
Öneri Listemizden çıkarıyoruz.
Tablo 1 - Türkiye - Kredi Kartları ile Yapılan Elektronik Harcamaları
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Yıllık Büyüme
Kaynak: BKM
Dönem başında önemli bir toparlanma yaşanmasını beklediğimiz 2Ç14’de Mayıs ve
Haziran ayında tüketici güveninde yaşanan düşüş tekrar zayıf bir pazar yaşandığını
işaret ediyor. Ayrıca kredi karlarıyla yapılan tüm işlemleri takip eden Bankalararası
Kart Merkezi (BKM) verileri Şubat ayından itibaren elektronik harcamalarının yıllık
büyümesinin negatif syrettiğini gösteriyor. Teknosa’da yapılan satışların %85’inin
kredi kartı yoluyla gerçekleştiği için bu verinin oldukça indikatif olduğunu
düşünmekteyiz.
Tablo 2 - Türkiye -Tüketici ve Reel Kesim Güven Endeksleri
115
105
95
85
75
65
55
Tüketici Güven Endeksi
Reel Kesim Güven Endeksi
Kaynak: TUİK, TCMB
3
Teknosa
Şirket Raporu
2014 ve 2015 tahminlerimizi önümüzdeki dönemde büyüme trendinin yavaşlayacağı
daha zor bir ortamı yansıtacak şekilde güncelledik. Artık 2014 yılının düşük büyüme
ve yeni düzenlemelere alışma ile geçen bir dönem olarak görmekteyiz ve Teknosa
için ciro büyümesi beklentimizi %10’a indiriyoruz. 2015 için ise büyümenin toparlanıp
%19 olacağını öngörmekteyiz.
Tablo 3 – Teknosa – Tahminlerimizdeki Revizyonlar
Yeni
TL mn
2014T
Revizyon
Net Satışlar
3,256
-8%
FAVÖK
110
-13%
FAVÖK Marjı
3.4%
-20 bps
Net Kar
60
-15%
Önceki
2014T
3,554
127
3.6%
70
Yeni
2015T
3,870
151
3.9%
91
Bloomberg
Kons.
2014T
3,622
147
4.1%
71
Ata
Yatırım
2015T
3,870
151
3.9%
91
Revizyon
-7%
-6%
3 bps
-4%
Önceki
2015T
4,148
161
3.9%
95
Fark
-11%
-15%
-17 bps
5%
Bloomberg
Kons.
2015T
4,361
178
4.1%
87
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri
Tablo 4 – Teknosa – Tahminlerimdeki Revizyonlar
TL mn
Net Satışlar
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Ata
Yatırım
2014T
3,256
110
3.4%
60
Fark
-10%
-25%
-68 bps
-16%
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri, Bloomberg
2014 beklenenden zayıf geçeceği görüşü ile Teknosa’yı Öneri Listesinden
çıkartsak da, elektronik perakende sektöründeki lider konumu sayesinde şirketin
uzun vadeli değerini koruduğunu düşünüyoruz. Güncellenen değerleme
analizimiz 12 aylık dönem için 13.15TL (temettü hariç) hedef fiyata ve toplam
%17 yukarı potansiyele işaret etmektedir. Teknosa hisseleri 21.4x 2014T F/K
oranı ile global benzerlerine göre %24 primli işlem görmektedir.
Tablo 5- Teknosa - Değerleme Analizi
Hedef Değer
Ağırlık
Katkı
İndirgenmiş Nakit Akımları
1,672
50%
836
Benzer Şirket Karşılaştırması
1,309
50%
654
Method
12 Aylık Hedef Değer:
1,490
Piyasa Değeri:
1,276
İskonto (-) / Prim (+)
-14%
Yukarı Potansiyel
17%
Hisse Fiyatı (TL)
11.60
12 Aylık Hedef Hisse Fiyatı (TL - temettü hariç)
13.15
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri
4
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Download

TEKNOSA (TKNSA TI/TKNSA.IS)