TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle 3 Aylık
Ara Dönem Faaliyet Raporu
SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI
TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ 01.04.2014 – 30.06.2014 ARA DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU
23 TEMMUZ 2014
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
İçindekiler
1. VİZYON, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ VE
DEĞERLERİMİZ
2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER
3. ORTAKLIK YAPISI
4. YÖNETİM TAKIMI
5. GENEL MÜDÜR MESAJI
6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER
8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ
2
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
1. VİZYONUMUZ, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ, DEĞERLERİMİZ
VİZYONUMUZ

İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek
STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ
Lider İletişim ve Teknoloji Şirketi olarak;





Eşsiz müşteri deneyimi sağlamak
Mobil internet ve ses işimizi büyütmek
Mobil servisleri yaymak ve büyütmek
Operasyonel mükemmellik ve verimliliğe odaklanmak
Geleceğin iyi işlerine yatırım yapmak
DEĞERLERİMİZ







İnsana değer veririz.
Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız.
Farklılıklarımız zenginliğimizdir.
Önce müşterimiz için varız.
Çevik bir takımız.
Açık iletişime inanırız.
Fark yaratırız.
2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER
Yönetim Kurulu
Ahmet Akça*
Atilla Koç*
Mehmet Hilmi Güler *
Mehmet Bostan**
Bekir Pakdemirli**
Jan Erik Rudberg**
Erik Belfrage**
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Denetim Komitesi
Ahmet Akça
Mehmet Hilmi Güler
Atilla Koç
Kurumsal Yönetim Komitesi
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Bostan
Bekir Pakdemirli
*6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu
üyesi olarak atanmışlardır.
**6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından
bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır.
3
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Aday Gösterme Komitesi
Ahmet Akça
Mehmet Hilmi Güler
Atilla Koç
Mehmet Bostan
Bekir Pakdemirli
Ücret Komitesi
Atilla Koç
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Bostan
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Bostan
Bekir Pakdemirli
3. ORTAKLIK YAPISI
Hisse Nominal
Değeri (TL)
1.122.000.000,238
287.632.179,557
995.509,429
789.372.310,776
2.200.000.000,000
Hissadar
Turkcell Holding A.Ş.
Sonera Holding BV
Çukurova Holding A.Ş.
Halka Açık
TOPLAM
Pay
Oranı (%)
51,00%
13,07%
0,05%
35,88%
100,00%
(*) TeliaSonera, Çukurova Holding ve Alfa Group, direkt ve indirekt olarak ödenmiş sermayenin sırasıyla %37,1, %13,8 ve
%13,2’sine sahiptir.
4.YÖNETİM TAKIMI
Süreyya Ciliv
İlter Terzioğlu
İlker Kuruöz
Burak Sevilengül
Lale Saral Develioğlu
Selen Kocabaş
Seyfettin Sağlam
Banu İşçi Sezen
Tayfun Çataltepe
Bülent Elönü
Yiğit Kulabaş
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı / Stratejik Projeler
Genel Müdür Yardımcısı / Teknoloji Grubu
Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Pazarlama ve Satış
Genel Müdür Yardımcısı / Uluslararası İşler
Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubu
Genel Müdür Yardımcısı/ İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı/ İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı / Regülasyon ve Hukuk
Genel Müdür Yardımcısı / Şebeke Operasyonları
Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama
Murat Doğan Erden
Semih İncedayı
Gediz Sezgin
Tolga Cem Seyfeli
Doğa Ünay
Burak Ersoy
Genel Müdür Yardımcısı / Finans
Genel Müdür Yardımcısı / Ürün ve Servisler
Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Genel Müdür Yardımcısı / Hukuk
Genel Müdür Yardımcısı / Strateji ve Stratejik Planlama
Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Satış
4
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
5.GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
“Turkcell Grubu olarak, 2014 yılının ikinci çeyreğinde %2,4 büyüme ile 2,9 milyar TL gelir ve %4
artışla 907 milyon TL AVFÖK elde ettik. VFÖK %4 artışla 521 milyon TL olurken, net kar 492 milyon
TL oldu.
Bu çeyrekte, finansal performansımız Türkiye’deki regülasyon kararları, Ukrayna’da yaşanan
devalüasyon ve bir defaya mahsus giderler gibi çeşitli faktörlerden olumsuz etkilendi. Bu etkilere
rağmen, Grup büyümemiz %28 artan mobil genişbant gelirlerimiz ve %39 büyüyen Turkcell
Superonline ile devam etti. Sonuç olarak, yılın ilk yarısını %4 büyüme ile tamamladık. Yılın ikinci
yarısında ise Grup bazında daha yüksek oranlarda büyümeyi hedefliyor ve yılsonu beklentilerimizi
koruyoruz.
Teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlar ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve
zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin ilk 4G’li akıllı telefonu Turkcell T50’yi
müşterilerimizin kullanımına sunduk. Ayrıca ilk giyilebilir teknoloji ürünümüz olan akıllı bileklik TFit’i de kısa zamanda satışa sunuyoruz. T-Fit ile müşterilerimiz daha sağlıklı bir yaşam için önemli
bazı bilgileri yakından takip edebilecekler. Turkcell olarak kalite odağımız ve yenilikçi ürün ve
servislerimizle sektörde farklılaşmaya devam edeceğiz.
Özel sektör şirketleri arasında en fazla kurumlar vergisi ödeyerek Türkiye ekonomisine daha fazla
katkı sağlamamıza vesile olan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, yönetim
kurulumuza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.”
6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
15 Nisan 2014
4 Şubat 2014’te açıklanan Metronet’in hisselerinin Turkcell Superonline tarafından satın
alınması işleminin tamamlanması
4 Şubat 2014 tarihinde açıkladığımız üzere ES Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. grubuna bağlı
Metronet İletişim Teknoloji A.Ş’nin (“Metronet”) hisselerinin tamamının Şirketimizin %100 iştiraki
olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Superonline”) tarafından, satın alınması ile ilgili
olarak gerekli olan onayların alınmasının ardından hisse alımı 15 Nisan 2014 tarihi itibariyle
tamamlanmıştır.
25 Nisan 2014
Organizasyon Değişikliği
Stratejik önceliklerimiz ve operasyonel verimlilik hedeflerimiz kapsamında 30 Nisan 2014
tarihinden geçerli olmak üzere organizasyon yapımızda değişiklikler yapılmıştır.



Bireysel Satış ve Bireysel Pazarlama fonksiyonları “Bireysel Pazarlama ve Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı” olarak birleştirilmiştir. Hali hazırda Bireysel Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Burak Sevilengül bu yeni fonksiyonun sorumluğunu
üstlenmiştir. Şirketimiz Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Acar
görevinden ayrılma kararı almıştır.
Kurumsal İletişim bölümü “Bireysel Pazarlama ve Satış” fonksiyonuna bağlanmıştır.
Şirketimiz Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler
görevinden ayrılma kararı almıştır.
“Grup Strateji ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” fonksiyonu
oluşturulmasına karar verilmiştir.
5
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirketimiz İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender
görevinden ayrılma kararı almıştır. Yeni bir atama yapılıncaya kadar İnsan Kaynakları
fonksiyonuna Turkcell Akademi Direktörümüz Banu İşçi Sezen vekalet edecektir.
Ayrılma kararı alan Genel Müdür Yardımcılarımıza Turkcell’in lider iletişim ve teknoloji şirketi
olması sürecinde gösterdikleri önemli katkılarından dolayı, Turkcell ailesi olarak, tüm emekleri için
çok teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamlarında başarılar diliyoruz.
26 Mayıs 2014
Bağımsız Denetçi Atanması
Yönetim Kurulu üyemiz Jan Erik Rudberg, Şirketimizin 2013 yılı hesapları ile ilgili olarak, Türk
Ticaret Kanunu uyarınca Turkcell’e bağımsız denetçi atanması talebiyle dava açmıştır.
Davayı inceleyen Mahkeme, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan DRT Bağımsız
Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin denetçi olarak tayin edilmesine karar
vermiştir.
27 Mayıs 2014
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi’ne Ön Yeterlilik
Başvurusu
Turkcell’in %55 iştiraki İnteltek1 ve %100 iştiraki Talih Kuşu’nun2 oluşturduğu ortak girişim grubu
“Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi’ne (Milli Piyango)” ön yeterlilik
başvurusunda bulunmuştur.
1
2
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.
Talih Kuşu Altyapı Hizmetleri A.Ş.
29 Mayıs 2014
Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
Şirketimizin 29 Mayıs 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket ana sözleşmesinde
öngörülen asgari %51 toplantı nisabının sağlanmaması nedeniyle yapılamamıştır.
Hazır bulunanlar listesi ve Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanamadığını gösteren tutanağa
aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
http://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/HazirBulunanlar-Listesi-29.05.14.pdf
http://s2.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Tutanak29.05.14.pdf
30 Mayıs 2014
ABD sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Securities and Exchange Commision’a (“SEC”)
yapılan açıklama
Aşağıdaki açıklamamız, ABD Securities and Exchange Commision’a (“SEC”) yapılan açıklamanın
Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/6 kapsamında
Borsa İstanbul’a bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.
6
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
ABD sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, SEC, ABD’de halka açık tüm şirketlere 2013 yılı ile ilgili
ihtilaflı madenler (“conflict mineral”) ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti
ve çevre ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğünü getirmiştir.
ABD’de halka açık tek Türk şirketi olan Turkcell, bu madenlerin kullanımı ve kaynağına ilişkin
yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır.
SEC’e sunulan ilgili açıklamamız web sitemizde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investorrelations/key-financial-and-operational-data/investor-kit adresinde yer almaktadır.
09 Haziran 2014
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi’ne katılmama kararı
Turkcell’in %55 iştiraki İnteltek1 ve %100 iştiraki Talih Kuşu’nun2 oluşturduğu ortak girişim grubu
“Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi’ne (Milli Piyango)” ön yeterlilik
başvurusunda bulunmuştu.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili ihaleye teklif verilmemesine
karar vermiştir.
1
2
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.
Talih Kuşu Altyapı Hizmetleri A.Ş.
30 Haziran 2014
Yatırımcı İlişkileri Yapılanması
Aşağıdaki açıklamamız II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi hükmünde öngörülen
görevler, mevzuatın öngördüğü lisanslara sahip Sermaye Piyasaları ve Uyum Birimi Yöneticisi Emre
Alpman ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nihat Narin tarafından yürütülmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Emre Alpman
Telefon: 0 212 313 22 22
E-mail: [email protected]
Nihat Narin
Telefon: 0 212 313 18 88
E-mail: [email protected]
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
İleri Düzey Lisans No: 203743
Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Lisans No: 700292
30 Haziran 2014
Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. sermaye artışı
Sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turktell Uluslararası Yatırım
Holding A.Ş.’nin 27 Haziran 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin
12.139.753 TL artırılarak 1.434.765.734 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
7
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Bu karar kapsamında, artırılan sermayenin dörtte biri ödenmiş olup, kalan kısmı mevzuatta
öngörülen süreler içinde ödenecektir.
7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER
07 Temmuz 2014
Üst yönetime atama
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 7 Temmuz 2014 tarihli toplantısında;
• Sn. Seyfettin Sağlam’ın Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmasına;
• Sn. Seyfettin Sağlam’a bağlı olarak görev yapmak üzere Sn. Banu İşçi Sezen’in Grup İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına;
• Sn. Doğa Ünay’ın Grup Strateji ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmasına;
• Bireysel Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül’e bağlı
olarak görev yapmak üzere Sn. Burak Ersoy’un Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmasına karar vermiştir.
Seyfettin Sağlam, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi’nde
Uluslararası Kalite Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında
MSC Danışmanlık’ta başlamıştır. Tekstilbank’ta İnsan Kaynakları Şefliği, Yıldız Holding’de Ambalaj,
Bilişim, Mali Hizmetler ve Perakende Gruplarından sorumlu İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü
görevlerini üstlenmiştir. T.C Ziraat Bankası’nda İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmış, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliği
yapmıştır. Ardından Rixos Hotels ve Sembol İnşaat A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan Seyfettin Sağlam, 21 Ocak 2013 tarihinde Başkan Danışmanı
olarak İMKB’de çalışmaya başlamış ve 7 Mart 2013 itibariyle IMKB Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
Banu İşçi Sezen, 2003 yılında Turkcell İnsan Kaynakları ekibine katıldı ve 2008 yılı itibarıyla Turkcell
Akademi Direktörü olarak atandı. Turkcell Grubu’na katılmadan önce sırasıyla İzmir Ticaret
Borsası, Garanti Bankası, Humanitas Doğuş, Barış Sigorta şirketlerinde yönetici olarak görev yaptı.
30 Nisan 2014’ten bu yana Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten
yürütmekte olan Sezen, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden
mezun oldu.
Doğa Ünay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun
olmuştur. Aselsan Haberleşme ve Bilgi Teknoloji Grubu’nda haberleşme üretim mühendisi ve
Motorola Haberleşme Sistemleri Grubu Almanya ve İngiltere ofislerinde kıdemli sistem ve
planlama mühendisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Bölümünden MBA
derecesi almış, sonrasında strateji ve yönetim danışmanlığı firması Bain & Co Boston ofisinde
kıdemli danışman olarak çeşitli projelerde yer almıştır. 2008 yılında Turkcell’e katılan Doğa Ünay
sırasıyla Kurumsal Strateji uzmanı ve son olarak da CEO Destek Direktörlüğü görevlerinde
bulunmuştur.
Burak Ersoy, 1992 yılında ODTÜ Maden Mühendisliğinden mezun olmuş, 1998 yılında yüksek
lisansını Gazi Üniversitesi Pazarlama bölümünde tamamlamıştır. Bayındır Menkul Kıymetler’de
8
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Yatırım Danışmanı olarak kariyerine başlayan Ersoy, sırasıyla J&H Marsh&MC Lennan’da Bölge
Yöneticiliği, Marsa ve Marsa Kraft’ta Ticari Pazarlama, Satış Geliştirme ve Grup Satış Müdürlüğü
pozisyonlarında görev almıştır. 2006 yılında Turkcell’e katılan Burak Ersoy, Bireysel Satış Kanal
Müdürlüğü, Kurumsal Küçük Ölçekli Firmalar Müdürlüğü ve Kurumsal Küçük Ölçekli Firmalar
Direktörlüğü pozisyonlarını yürütmüştür.
8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ
Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 1. ve 2. Çeyreğine, 2013 yılının 2. Çeyreğine ait TL cinsinden yer
verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak
hazırlanmış verilere dayanmaktadır.
Kar/Zarar Tablosu (milyon TL)
Haberleşme gelirleri
2Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13/2Ç14
%Değ
1Ç14/2Ç14
% Değ
2.585,1
2.496,0
2551,8
(%1)
%2
Komisyon gelirleri
50,9
76,2
67,1
%32
(%12)
Sabit ücret gelirleri
19,3
16,7
14,4
(%25)
(%14)
7,3
6,5
7,0
(%4)
%8
192,6
259,8
282,7
%47
%9
2.855,2
2.855,2
2.923,0
%2
%2
Simkart satış gelirleri
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış
gelirleri
Toplam Hasılat
Satışların Maliyeti
(1.771,3)
(1.742,3)
(1.789,2)
%1
%3
Brüt esas faaliyet karı
1.083,9
1.112,9
1.133,8
%5
%2
Genel yönetim giderleri
(129,0)
(142,1)
(135,8)
%5
(%4)
Pazarlama ve satış giderleri
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve
zararlar)
AVFÖK*
(452,5)
(483,1)
(477,2)
%5
(%1)
(20,8)
(3,5)
(92,0)
%342
a.d.
869,2
887,3
907,0
%4
%2
Finansman giderleri öncesi faaliyet karı
481,6
484,2
428,8
(%11)
(%11)
Finansman giderleri
(30,6)
(551,9)
(211,3)
%591
(%62)
Finansman gelirleri
169,4
248,6
257,9
%52
%4
Net parasal pozisyon karı/zararı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
Vergi öncesi kar
20,3
64,5
60,0
%196
(%7)
60,0
73,6
73,8
%23
%0
700,7
319,0
609,2
(%13)
%91
Vergiler
(145,9)
(160,2)
(166,5)
%14
%4
Net kar
554,8
158,8
442,7
(%20)
%179
Kontrol gücü olmayan paylar
(1,5)
(200,7)
(49,6)
a.d
(%75)
Ana ortaklık payları
556,3
359,5
492,3
(%12)
%37
Dönem Karının Dağılımı;
* İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir
finansal değerdir. AVFÖK’ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için 2. Çeyreğe ait Basın Bülteni
sayfa 12’ye bakınız.
9
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 1. ve 2. Çeyreğine, 2013 yılının 2. Çeyreğine ait TL cinsinden yer
verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış
verilere dayanmaktadır.
2Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13/2Ç14
%Değ
1Ç14/2Ç14
% Değ
2.585,1
2.496,0
2.551,8
(%1)
%2
Komisyon gelirleri
50,9
76,2
67,1
%32
(%12)
Sabit ücret gelirleri
19,3
16,7
14,4
(%25)
(%14)
Simkart satış gelirleri
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış
gelirleri
7,3
6,5
7,0
(%4)
%8
192,6
259,8
282,7
%47
%9
2.855,2
2.855,2
2.923,0
%2
%2
(1.769,8)
(1.740,9)
(1.788,7)
%1
%3
Brüt esas faaliyet karı
1.085,4
1.114,3
1.134,3
%5
%2
Genel yönetim giderleri
(128,9)
(142,1)
(135,8)
%5
(%4)
Pazarlama ve satış giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve
karlar/(gider ve zararlar)
(452,5)
(483,1)
(477,2)
%5
(%1)
398,5
255,9
104,3
(%74)
(%59)
AVFÖK
869,2
887,3
907,0
%4
%2
Esas faaliyet karı
902,5
745,0
625,6
(%31)
(%16)
Kar/Zarar Tablosu (milyon TL)
Haberleşme gelirleri
Toplam Hasılat
Satışların Maliyeti
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
9,9
4,9
8,0
(%19)
%63
(31,1)
(10,8)
(5,1)
(%84)
(%53)
60,0
73,6
73,8
%23
%0
Finansman gelir/gider öncesi kar
941,3
812,7
702,3
(%25)
(%14)
Finansman giderleri
(258,9)
(556,7)
(152,8)
(%41)
(%73)
Net parasal pozisyon karı/zararı
20,3
64,5
60,0
%196
(%7)
Vergi öncesi kar
702,7
320,5
609,5
(%13)
%90
Vergiler
(146,1)
(160,6)
(166,4)
%14
%4
Net kar
556,6
159,9
443,1
(%20)
%177
Dönem Karının Dağılımı;
Kontrol gücü olmayan paylar
(1,5)
(200,7)
(49,6)
a.d
(%75)
558,1
360,6
492,7
(%12)
%37
Ana ortaklık payları
10
2014 Yılı İkinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Operasyonel Bilgiler Özeti
2Ç13/2Ç14 1Ç14/2Ç14
% Değ.
% Değ.
2Ç13
1Ç14
2Ç14
34,7
34,8
34,6
(%0,3)
(%0,6)
13,8
14,1
14,5
%5,1
%2,8
20,9
20,7
20,1
(%3,8)
(%2,9)
22,3
21,0
22,1
(%0,9)
%5,2
37,9
36,3
36,8
(%2,9)
%1,4
12,2
10,8
11,8
(%3,3)
%9,3
12,1
9,5
10,4
(%14,0)
%9,5
Faturalı
20,6
16,3
17,3
(%16,0)
%6,1
Faturasız
6,6
4,8
5,6
(%15,2)
%16,7
%8,6
269,3
%7,8
254,6
%8,1
279,5
(0,5yp)
%3,8
0,3yp
%9,8
Toplam Abone (milyon)
Faturalı Hat Abone Sayısı
Faturasız Hat Abone Sayısı
ARPU - Abone başına elde edilen
aylık gelir - Bileşik (TL)
Faturalı
Faturasız
ARPU - Bileşik (ABD Doları)
Abone kayıp oranı (%)
MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik)
I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin
açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet
Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell2013-FR.pdf
II) 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
III) 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali
Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
11
Download

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.