ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE
ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE
REKTÖRLÜKLERİ/MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜKLERİ VE ÖSYM SINAV
KOORDİNATÖRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER YÖNERGESİ
Başvurular 23-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan
Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formunu
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde edinecekler, doldurdukları Aday
Başvuru Formunu 23-31 Ekim 2014 tarihleri arasında kendi Üniversitelerine onaylatacaklardır.
Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere Merkezimizin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden
ulaşılabilecektir:
1. “TABLO 1 Öğretim Dili Yabancı Dil Olan Yükseköğretim Programlarının Hazırlık Sınıflarında
Başarısız Olan Öğrencilerin Yerleştirilebilecekleri Türkçe Öğretim Yapan Programlar” tablosu.
2. 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2014-DGS Dikey Geçiş Sınavı
Tercih Kılavuzu ve 2012-YÇS Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı
Kılavuzu.
3. Geçmiş yıllara ait ÖSYS ve DGS programlarına ilişkin En Küçük ve En Büyük Puanları gösteren
listeler (Adayın başarısız olduğu programa yerleştiği yılda aldığı ÖSYS/DGS puanının, tercihleri arasında
göstereceği programların ilgili yıldaki en küçük ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olması
gerekir. En küçük ÖSYS/DGS puanları ile ilgili olarak Başvuru Kılavuzundaki ilgili bölüm mutlaka
incelenmelidir.).
A) Üniversitelerce Yapılacak İşlemler: Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin başvurularının alınması
ile ilgili olarak üniversitelerce yapılacak işler;
1. Öğrencileriniz tarafından doldurulan Aday Başvuru Formlarının Üniversiteniz yetkililerince
incelenmesi, öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu tarihin formun üzerindeki ilgili alana doğru
olarak yazılmasına dikkat edilmesi,
2. Öğrencilerinizin hazırlık sınıfında başarısız olduğu tarihi izleyen, iki eğitim-öğretim yılı içinde
başvuruda bulunmuş olmak şartını taşıyor olmalarına dikkat edilmesi,
3. Aday Başvuru Formlarının ilgili alanının imzalanması ve mühürlenmesi vb. konularda yardımcı
olunması.
4. İsteyen öğrencilerinize rehberlik hizmetinin verilmesi,
B) Başvuru Merkezlerince (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) Yapılacak İşlemler:
1. Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan adaylar Başvuru Merkezine gitmeden önce 10,00 TL olan
yerleştirme ücretini ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka
kartı ile ÖSYM adına 23-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yatıracaklardır. Banka ve ATM’lerden ücret
ödemesi yapılmamalıdır.
2. Adaylar, ilgili üniversitece onaylanmış Aday Başvuru Formu ile birlikte bir Başvuru Merkezine (Tüm
il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuru merkezi olarak görev yapacaktır. Başvuru merkezleri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) giderek başvuru süresinin son
günü mesai bitimine kadar elektronik olarak başvuru bilgilerinin sisteme girilmesini sağlayarak
başvurularını tamamlayacaklardır. Türkçe eğitim yapılan program tercihleri aday tarafından
bireysel olarak http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapılacaktır. Başvuru Merkezlerinden
veya posta, fax, elektronik posta vb. ile tercih bildiriminde bulunulmayacaktır.
3.
İlgili Üniversite tarafından onaylanmayan formlar ve iki eğitim-öğretim yılı içinde başvuruda bulunma
şartını taşımayanların formları Başvuru Merkezleri tarafından işleme alınmayacaktır.
4. Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web
kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektir.). Daha sonra
yazıcıdan alınan Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belge kontrol edilmesi için adaya verilmelidir.
Bilgiler doğru ise aday imzalayıp görevliye onaylaması için verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş
ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir. Onaylanmış,
fotoğraflı belgenin aday tarafından saklanması gerekir. Bu aşamada başvuru henüz tamamlanmamıştır.
Aday bilgilerini doğruluğunu kontrol ettikten sonra onay kodunu görevliye bildirecektir. Görevli onay
kodunu girdikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular
tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuru tarihleri içinde
5.
6.
7.
8.
9.
https://ais.osym.gov.tr üzerinden bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Belgede yer alan şifre adayın
daha sonraki işlemlerinde de gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye
vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir.
Adaylar tarafından doldurulmuş ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış Aday Başvuru Formları
Başvuru Merkezine teslim edilecek ve Başvuru Merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.
İlgili üniversite tarafından onaylanmayan formlar Başvuru Merkezleri tarafından işleme alınmayacaktır.
Adaylar, Başvuru Merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir.
Elektronik olarak Başvuru Merkezi aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylardan alınan Aday Başvuru Formlarının en geç 4 Kasım 2014 tarihinde Merkezimizde olacak
şekilde, elden teslim edilmesi veya herhangi bir kargo ile Merkezimize gönderilmesi gerekmektedir.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru
yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına
alınmış adaylar ile son 50 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi
gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
NOT:
Adayların Bireysel Olarak http://ais.osym.gov.tr İnternet Adresinden Türkçe Eğitim Yapılan
Program Tercihlerini Bildirmeleri:
1. Tercih işlemleri başvuru tamamlandıktan sonra aday tarafından http://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Başvuru Merkezlerinden veya posta, fax, elektronik posta
vb. ile tercih bildiriminde bulunulmayacaktır. Adaylar hazırlık sınıfında başarısız olunan programa
hangi merkezi sınav (YÇS, DGS veya ÖSYS) ile yerleştilerse http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
durumlarına uygun alandan tercih bildiriminde bulunacaklardır.
2. Adaylar Türkçe Eğitim Yapılan Program tercihlerini yaparken T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini
kullanacaklardır. Tercih bildirimi başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.
3. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin başarısız oldukları programa; ÖSYS sistemi ile
yerleşmişlerse Türkçe öğretim yapan programlara tercih yaparken 2014-ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan, DGS ile yerleşmişlerse Türkçe öğretim yapan programlara
tercih yaparken 2014-DGS Tercih Kılavuzundan, YÇS ile yerleşmişlerse Türkçe öğretim yapan
programlara tercih yaparken 2012-YÇS Kılavuzundan tercih yapmaları gerekir,
4. Başarısız olduğu programa yerleştiği yılda aldığı ÖSYS/DGS puanının, tercihleri arasında göstereceği
programlarının ilgili yıldaki en küçük ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olması
gerekir (En küçük ÖSYS/DGS puanları ile ilgili olarak Başvuru Kılavuzundaki ilgili bölümler
mutlaka incelenmelidir.).
5. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işlemi tamamladıktan sonra
"Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgileri mutlaka kontrol
edilmeli ve yazıcıdan tercih listesi çıktısı alınarak saklanmalıdır.
Download

zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin