ESİS ENERJİ - Ramazan BAL (Elektronik ve Hab. Yük. Müh. - Kalite Müdürü)
KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ • TANITICI REKLAM
“2000’Lİ YILLARIN BAŞINDAN İTİBAREN İNVERTÖR
ÜRETİMİ YAPIP, PAZARA SUNUYORUZ”
ESİS ENERJİ KALİTE MÜDÜRÜ,
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME YÜKSEK
MÜHENDİSİ RAMAZAN BAL’IN, FİRMA
VE SEKTÖRLE İLGİLİ SORULARIMIZA
VERDİĞİ YANITLARI SAYFALARIMIZA
AKTARIYORUZ.
ESİS Enerji Kalite Müdürü
Ramazan BAL
–Yenilebilir Enerji
Sektöründe ESİS’in
durumunu değerlendirir
misiniz?
–ESİS Enerji olarak 2000’li
yılların başından itibaren offgrid
invertör üretimi yapıp pazara
sunmaktayız. O dönemde
şebekeye bağlantı esasları
oluşmadığından şehir şebeke
elektriğinin hiç olmadığı
yerlere akü destekli invertör
kurulum yapmakta idik. Halen
bu segmente ürün imalatımız
devam etmektedir.
Özellikle 2013’ün son çeyreği ve
2014 yılında GES projelerine Yerli
Malı belgeli invertörlerimizin
kullanılması için yatırımcılara,
EPC firmalarına ve GES kuran
şirketlere satış yapmaktayız.
2010’da yayımlanan YEK
Kanunu ile şebeke bağlantılı
GES’lerin önünün açılması ile
Ar-Ge birimimiz ongrid (Şebeke
bağlantılı) dizi invertörümüzü
tasarladı ve seri imalatına
başlayarak pazara sunduk.
• İnvertörlere 5 ila 10 yıl
arasında garanti verilmektedir.
Bu anlamda yatırımcı, invertör
firmasının geçmişi ve Türkiye’de
teknik servis imkanı araştırmalı.
Olası arızalara ne kadar sürede
müdahale edip çözüm getirdiği
–Sektörde İnvertör seçimi
yaparken nelere dikkat
edilmesi gerekir?
• İnvertör orijinal broşüründe
yazan teknik değerlerin
gerçek cihazda sağlandığı
ispatlanmalıdır. Ürüne ve firmaya
ait alınmış sertifikalar olmalıdır.
182
Eylül 2014
kaliteli.kesintisi.indd 1
26.09.2014 10:29
–Ürünlerinizi kısaca tanıtır mısınız?
Gelecekteki planlarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?
–Yenilenebilir enerji konusunun içinde olan güneş
tarafında dizi invertörlerimiz 10, 15, 20, 30 kW
gücünde ki ürünlerimiz hali hazırda pazarda
satılmaktadır.
ELIT G serisi solar invertörümüz SGS onaylı CE
sertifikasına sahip olup aynı zamanda Yerli İmalat
Durum Belgesine de sahiptir. Bu belgeler teşvik
almak isteyen yatırımcılar için çok caziptir.
Yüksek verimli üç seviyeli yapıda tasarlanan ELIT
G invertörümüz isteğe bağlı konvertör ilavesi ile
güneş ışığının daha az alındığı zaman dilimlerinde
dahi enerji sağlamakta ve her türlü saha koşulunda
çalışabilecek yapıda tasarlanmaktadır.
öğrenilmeli.
• İnvertör firmasının hem ürün ve hem de yedek
malzeme stoku olmalı.
• Cihazlar, Türkiye elektrik şebekesine uygun
olmalıdır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ne kurulum yapılıyorsa teknik değerler
tekrar gözden geçirilmelidir.
• 6094 sayılı yasanın hak tanıdığı kWh başına 0,6
ABD Dolar Cent Yerli Katkı payı alınabilmesi
–İnvertör arızaları ve verimlilik hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
–Arızalar daha çok kullanıcı tarafında yanlış
manevralar esnasında ve şebeke kaynaklı
olmaktadır. Neticede elektrikli cihaz olmasından
dolayı dahili arızalar nadiren karşımıza çıkmakta.
Böyle durumlarda invertör firmasının yaklaşımı ve
arıza giderilme hızı çok büyük önem taşır.
İlk amaç kısa sürede sistemin tekrar enerji
üretebiliyor olmasını sağlamaktır. Santralın
büyüklüğüne göre yatırımcının bazı yedek
tedbirleri alması faydalı olabilir. En büyük görev her
durumda İnvertör firmasına düşmektedir. Yaygın
servis ağı ve bol yedek parça bulundurulan firma
tercih edilmelidir.
Verimlik konusunda ürünlerimiz yüzde 98’i aşan
verim ile rakip Avrupa markalarının eşdeğerindedir.
ELIT G Serisi invertörler üstün haberleşme
yetenekleri sayesinde kurulu olduğu tesise ait
üretilen anlık enerji bilgisi, günlük, aylık, yıllık
ve kuruluştan itibaren üretilen güç bilgilerini
internet üzerinden kullanıcıya sunabilmektedir.
Bu sayede müşterilerimiz tesislerine ait her türlü
bilgiye dünyanın her yerinden ulaşma olanağı
bulmaktadırlar. Cep telefonları ve tabletler için
geliştirilen uygulamalar sayesinde bilgisayara
ihtiyaç duyulmadan her an tesis izlenebilmektedir.
Tesiste telefon hattı bulunmaması durumunda
cihazımız GSM/GPRS şebekelerini de
kullanabilmektedir.
TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge bölümümüz 100,150 ve
250 kW santral invertörü konusunda çalışmalarına
devam etmekte olup bu ürünler 2015 yılında
pazarda yerini alacaktır.
Bununla beraber küçük güçlü rüzgâr türbinlerinin
ve deniz dalgasından faydalanılan sistemlerde
kullanılan 60 kW invertörümüz de mevcuttur.
Yerli ürün kullanımı destek için devletimizin
yatırımcıya verdiği desteği kullanması için tüm
sektöre tanıtımına ve pazarlanmasına devam
edeceğiz. Bununla birlikte tamamen Türk
mühendis ve işçisinin emeği olan ürünümüzü
dış pazarlara da sunmaktayız. Ülke olarak GES
projelerinde yerli invertör kullanmakla yurt dışına
para aktarılmamış olacağı gibi ihracat ile döviz
kazandırıcı faaliyet içinde olacağız.
183
Eylül 2014
kaliteli.kesintisi.indd 2
26.09.2014 10:29
Download

Esis Enerji Haberi Kaynak Elektrik Dergisi Eylül 2014 :Download