T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 32889839/604/4583462
Konu: BBE(Bu Benim Eserim)Proje
Yarışması
15/10/2014
................................... KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
Milli Eğitim Bakanlığının Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/10/2014 tarih ve
4430294 sayılı yazısında belirtilen "Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen
Bilimleri-Bu Benim Eserim(BBE) Proje Yarışması" ile ilgili BBE Uygulama Yönergesi ve
BBE Yarışma Klavuzu ekte gönderilmiştir.
Bu Benim Eserim Proje Yarışması ile ilgili iş ve işlemlerin BBE Uygulama
Yönergesi'nde ve BBE Klavuzu'nda belirtildiği şekilde uygulanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKLER:
1-BBE Uygulama Yönergesi(40 Sayfa )
2-BBE Yarışma Klavuzu(27 Sayfa)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah.Ayşe
Fitnat Hanım Caddesi 14.Sk. Antakya/Hatay
.Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr
E-posta
:[email protected]
Ayrıtntılı Bilgi İçin :C.TAZE/V.H.K.İ.
Tlf :0-326-227 68 68/1132
Fax:0-326-227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend31f-71e0-3c66-8443-fc5a kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 66621367/604/4430294
Konu: BBE Proje Yarışması
08/10/2014
…………..…….VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
07/08/2014 tarih ve 66621367/20/3280374 sayılı Makam Oluru
Bakanlığımız ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik
Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması”nın 2014-2015 eğitim
öğretim yılında ülke düzeyinde uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğümüz
tarafından yürütülmesi İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
BBE Proje Yarışması”nın illerde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak
amacıyla hazırlanan Ek-1 “BBE Uygulama Yönergesi” (BBE İl Koordinatörleri ve İl Çalışma
Grupları için) ile Ek-2 “BBE Yarışma Kılavuzu” (öğrenci ve danışman öğretmenler için)
ekte gönderilmiştir. Yönerge ve Kılavuz'a http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/ adresinden
de erişim sağlanmıştır.
Bu bağlamda BBE Proje Yarışması ile ilgili iş ve işlemlerin BBE Uygulama
Yönergesi’nde ve BBE Kılavuzu’nda belirtildiği şekliyle uygulanması hususunda bilgilerinizi
ve gereğini önemle rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
1- BBE Uygulama Yönergesi (40 sayfa)
2- BBE Yarışma Kılavuzu (27 sayfa)
DAĞITIM:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: C. TINKILIÇ Prj. Sor.
Tel: (0 312) 413 16 05
Faks: (0 312) 417 71 08
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb153-8526-3da7-970e-5d14 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Untitled - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü