1
DERNEKLER / BİRLİKLER / ODALAR
(103 KURULUŞ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İçindekiler
İNŞAAT – YAPI ................................................................................................................................. 1
MİMARLIK .......................................................................................................................................... 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İNŞAAT – YAPI
AGİD Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği http://www.agid.org.tr/
AGÜB - Agrega Üreticileri Birliği http://www.agub.org.tr/
Ağaç Mamülleri Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği. http://www.designforexport.org/
ALÇIDER – Türkiye Alçı Üreticileri Derneği http://www.alcider.org.tr/
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği http://www.ayd.org.tr/TR/Default.aspx
Anadolu Asansörcüler Derneği. http://www.anasder.org.tr/index.asp
Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu.
Ankara Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği. http://www.demirbirlik.org/tr
Araç Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜS-DER)
http://www.arusder.org.tr/
ASMÜD – Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği http://www.asmud.org.tr/
AYSAD. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği http://www.aysad.org.tr/
BACADER – Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği http://www.bacader.org/website/
BİM-FED Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu http://www.bimfed.org/
BİMSADER. BİMS Sanayicileri Derneği. Üyeler. http://www.bimsader.org.tr/uyeler.asp
BİTUDER – Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği http://www.bituder.org/
BOSAD – Boya Sanayicileri Derneği http://www.bosad.org/
BSD BİMS – Bims Sanayicileri Derneği http://www.bimsader.org.tr/
ÇATIDER – Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği http://www.catider.org.tr/
ÇEBİD - Çelik Boru İmalatçıları Derneği http://www.cebid.org.tr/
ÇEİS - Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası http://www.ceis.org.tr/
2
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği http://www.cimentobirlik.org/tr
DÇÜD Demir Çelik Üreticileri Derneği http://www.dcud.org.tr/tr/index.asp?lang=tr
DOSİDER – Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği http://www.dosider.org/
Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği. http://tevid.org/
EPSDER – EPS Sanayi Derneği http://www.epsder.org.tr/
ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), http://www.essiad.org.tr/
GALDER – Genel Galvanizciler Derneği http://www.galder.org.tr/
GYODER - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği http://www.gyoder.org.tr/
İMDER- Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği http://www.imder.org.tr/
İMKON İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu http://www.imkon.org.tr/
İMSAD - İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği http://imsad.org/
İNDER - İstanbul İnşaatçılar Derneği http://www.inder.org.tr/tr/default.asp
İNTES-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası http://www.intes.org.tr/
İSDER- İstif Makinaları Distribütörleri İmalatçıları Derneği http://www.isder.org.tr/
İSEDA - (İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği) http://www.iseda.org.tr/
İSİB - İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği. http://www.turkishhvacrindustry.com/tr
İSKAV - (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), http://www.iskav.org.tr/
İSKİD – İklimlendirme -Soğutma-Klima İmalatçıları http://www.iskid.eu/index.php/tr/
İZODER - ( Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), http://www.izoder.org.tr/
Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği. http://www.iletken.org.tr/AnaSayfa
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği http://www.kbsb.org.tr/
KİSAD- Kireç Sanayicileri Derneği http://www.kirec.org/
KÜB – Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği http://www.kub.org.tr/
MMG - Mimar ve Mühendisler Grubu http://www.mmg.org.tr/
MOBSAD - Mobilya Sanayi İşadamları Derneği http://www.mobsad.com/
MOSDER - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği. http://www.mosder.org.tr/
MTMD – Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği http://www.mtmd.org.tr/
MUDER- Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği.
http://www.muder.org/tr/default.aspx
Müteahhitler Federasyonu. http://www.mufed.org.tr/ [email protected]
OMSİAD - Ofis Mobilyaları San. ve İşadamları Der. http://www.omsiad.org.tr/
PAGEV- Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı http://www.pagev.org.tr/
PASDER-Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliş. Derneği http://www.pas-der.com/
3
PENSAD - Pencere Sanayici ve İşadamları Derneği
PLASFED- Plastik Sanayicileri Federasyonu http://www.plasfed.org.tr/
POMSAD – Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği http://www.pomsad.org.tr/
PÜKAD – Pencere ve Kapı Sektörü Derneği http://www.pukad.org/
SERFED- Türkiye Seramik Federasyonu http://www.serfed.com/
SERKAP – Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği
http://www.serfed.com/tr/content.php?cat_id=13
SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği http://www.sosiad.org.tr/
SUDER – Su Yalıtımcıları Derneği http://www.suder.gen.tr/
TALSAD – Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği http://www.talsad.org.tr/
TASİAD - Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği http://www.tasiad.org.tr/
TÇMB- Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği http://www.tcma.org.tr/
TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ http://www.tekder.org.tr/
TETSİAD. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği .
http://www.tetsiad.org/tr/default.html
TGUB – Türkiye Gazbeton Üreticileri Derneği http://www.tgub.org.tr/
THBB- Türkiye Hazır Beton Birliği http://www.thbb.org/
TİMDER – Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği http://www.timder.org.tr/
TİMFED-Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu http://www.timfed.com/
TMB – Türkiye Müteahhitler Birliği . http://www.tmb.org.tr/tr/
TMF - Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu
TMMMB - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği http://www.tmmmb.org.tr/
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi http://www.emo.org.tr/
TMMOB İç Mimarlar Odası http://www.icmimarlarodasi.org.tr/
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi. http://www.imo.org.tr/
ŞUBELER
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Adana Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Aydın Şube
Balıkesir Şube
Bursa Şube
Çanakkale Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Erzurum Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
Hatay Şube
İstanbul Şube
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
İzmir Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Manisa Şube
Mersin Şube
Muğla Şube
Sakarya Şube
Samsun Şube
Tekirdağ Şube
Trabzon Şube
Uşak Şube
Van Şube
TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği http://tmmob.org.tr/
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) http://www.ttmd.org.tr/
TUCSA – Türk Yapısal Çelik Derneği http://www.tucsa.org/
TUKDER - Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği http://www.tukder.org/
TURKISHSERAMICS. http://www.turkishceramics.com/
TÜMMER. Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği http://www.tummer.org.tr/
Türk Seramik Derneği http://www.turkser.org.tr/tr/
Türkinşa Sendikası http://www.turkinsa.org.tr/
Türkiye Ev Tekstili San. ve İşadamları Derneği http://www.tetsiad.org/tr/default.html
Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği http://www.tgub.org.tr/
Türkiye Prefabrik Birliği http://www.prefab.org.tr/tr/Default.aspx
Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği http://www.yapitekniker.org/
TÜYAK – Yangından Korunma Derneği http://tuyak.org.tr/
TYTP - Türkiye Yapı Teknoloji Platformu http://www.tytp.org.tr/
UAP – Ulusal Ahşap Birliği http://www.ahsap.org/
UHE - Ulusal Havuz Enstitüsü http://www.uhe.org.tr/
Yapı Araştırma Derneği. http://www.itbak.org/
XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği. http://www.xpsturkiye.org/
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği http://yapidenetim.org.tr/
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu. http://www.yuf.org.tr/
MİMARLIK
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği http://www.ismd.org.tr/
Mimarlık Vakfı http://www.mimarlikvakfi.org.tr/
MMG - Mimar ve Mühendisler Grubu http://www.mmg.org.tr/
Tarihi Kentler Birliği http://www.tarihikentlerbirligi.org/
5
TMMMB - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği http://www.tmmmb.org.tr/
TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği http://tmmob.org.tr/
TMMOB İç Mimarlar Odası http://www.icmimarlarodasi.org.tr/
TMMOB Mimarlar Odası http://www.mimarlarodasi.org.tr/ Şubeler:
http://www.mimarlarodasi.org.tr/?sayfa=mop&sub=st
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası http://www.peyzajmimoda.org.tr/
TMMOB Şehir Plancıları Odası http://www.spo.org.tr/
TSMD - Türk Serbest Mimarlar Derneği http://www.tsmd.org.tr/
Download

pdf haline göz atmak için tıklayınız.