1
Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu
YÖN.PL.02
Yürürlük Tarihi
02.01.2012
Revizyon Tarihi
EĞİTİM PROGRAMI İÇİN İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
ADI SOYADI
R.HANDAN KAPLAN
PROGRAM YILI
OCAK
AY
2014
EĞİTİMİN KONUSU
00
Revizyon No
Sayfa No
01
BİRİM ADI : Eğitim Komitesi
TELEFON
0246-411-4528
FAX
0246-411-2026
EMAİL
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
HEDEF KATILIMCI
GRUBU
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAYISI
SAAT
Verem Hastalığı
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Sağlık Personeli
40
Eğitim Salonu
09.01.2014 1 saat
Hastane Temizliği - Dezenfeksiyon
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Temizlik Şirketi
Çalışanları
10
Eğitim Salonu
10.01.2014 1 saat
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
16.01.2014 2 saat
El hijyeni önemi endikasyonları el hijyeni
sağlama yöntemleri
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
16.01.2014 2 saat
SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşire
Sağlık Memuru
32
Eğitim Salonu
21.01.2014 1 saat
Bilgi Güvenliği
A.Barış AKTÜRK
Kalite Yönetim Birim Sekreteri
Hemşire
Sağlık Memuru
32
Eğitim Salonu
21.01.2014 1 saat
2
EĞİTİMİN KONUSU
ŞUBAT
OCAK
AY
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
HEDEF KATILIMCI
GRUBU
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAYISI
SAAT
Panik Değer ve Panik Değer Bildirimi
M.Çetin ERDOĞAN
Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Laboratuvar
Çalışanları
6
Yerinde
15.01.2014
1 saat
Numunelerin Toplanması,Örnek alımı ve
Transferi
Rahime DURGUT
Laboratuvar Teknisyeni
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
15.01.2014
16.01.2014
2 saat
CPR
Dr.Ali Osman ÇETİNKAYA
Anestezi Uzmanı
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
17.01.2014
1 saat
Hastane organızasyonu,görgü kuralları
iletişim hasta ve hasta yakınlarına davranış
R.Handan KAPLAN
Hasta Hakları Sorumlusu
Mutfak çalışanları
3
Yerinde
ocak ayı
1saat
Hastane yemekleri-diyet yemekleri genel bilği
beslenme servis kuralları
Asiye DEMİRELLİ
Dahiliye Hemşiresi
Mutfak çalışanları
3
Yerinde
ocak ayı
1saat
Akılcı İlaç Kullanımı ve Advers Etki
Uzm.Dr.Hilal CENGİZ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Sağlık Personeli
78
Eğitim Salonu
30.01.2014
1 saat
Diyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol önlemleri
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Diyaliz Personeli
4
Eğitim Salonu
03.02.2014
1 saat
Hasta Hakları - Hasta Memnuniyeti - İletişim
R.Handan KAPLAN
Hasta Hakları Sorumlusu
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
03.02.2014
04.02.2014
2 saat
Sağlık Hukuku
Dr.Deniz KARASU
Hasta Hakları Kurulu Başkanı
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
04.02.2014
2 saat
18 saat
2 saat
Dursun TOPRAK
Ebe
Anne Sütü ve Önemi
Emine SARCAN
Ebe
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
05.02.2014
06.02.2014
07.02.2014
13.02.2014
Emine YILMAZ
Ebe
Hastane temizliği
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
HBTC Kullanımı,Bakımı,Temizliği
Rahime DURGUT
HBTC Sorumlusu
Sağlık Personeli
74
Yerinde
Renkli Kod Uygulamaları
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
13.02.2014 2 saat
13.02.2014
2 saat
3
MART
ŞUBAT
AY
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
HEDEF KATILIMCI
GRUBU
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAYISI
SAAT
SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Ebe- Paramedik-AttAnesteziTeknisyeni
24
Eğitim Salonu
21.02.2014
1 saat
Bilgi Güvenliği
A.Barış AKTÜRK
Kalite Yönetim Birim Sekreteri
Ebe- Paramedik-AttAnesteziTeknisyeni
24
Eğitim Salonu
21.02.2014
1 saat
Laboratuar enfeksiyon kontrol önlemleri
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Laboratuar
Personeli
6
Eğitim salonu
04.03.2014
1 saat
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Sağlık PersoneliM.S.Ü Çalışanları
76
Eğitim salonu
21.03.2014
2 saat
Tıbbi Atıklar
Nilüfer BAŞ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Sağlık Personeli
Temizlik Personeli
82
Eğitim salonu
18.03.2014
1 saat
Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta
Kimliğinin Doğrulanması
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
18.03.2014
30 dakika
Güvenlik Raporlama Sistemi
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Sağlık Personeli
72
Eğitim salonu
18.03.2014
30 dakika
Kalite Yönetim Sistemi - SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
36
Eğitim Salonu
20.03.2014
1 saat
Bilgi Güvenliği
A.Barış AKTÜRK
Kalite Yönetim Birim Sekreteri
36
Eğitim Salonu
20.03.2014
1 saat
156
Eğitim Salonu
27.03.2014
2 saat
İletişim ( beden dili,etkili dinleme,enpati) öfke stres R.Handan KAPLAN
kontrolu
Hasta Hakları Sorumlusu
Doktor-Lab.TekRönt.Tek.Diş.Tek.VHİK-Tıbbi
Sekreter
Doktor-Lab.TekRönt.Tek.Diş.Tek.VHİK-Tıbbi
Sekreter
Tüm Personel
4
MAYIS
NİSAN
AY
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
HAP ( Hastane Afet Planı )
Süleyman OĞUZHAN
Sivil Savunma Amiri
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
Nilüfer Baş
kontrol Hemşiresi
Enfeksiyon
Ürüner sistem Enfeksiyonları
Nilüfer Baş
kontrol Hemşiresi
Enfeksiyon
Güvenli İlaç Uygulamaları
HEDEF KATILIMCI
GRUBU
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAYISI
SAAT
Tüm personel
156
Eğitim Salonu
10.04.2014
11.04.2014
2 saat
Tüm personel
156
Eğitim Salonu
12.04.2014
2 saat
Klinikler
14
Eğitim Salonu
19.04.2014
1 saat
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Sağlık Personeli
72
Eğitim salonu
19.04.2014
1 saat
SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
24.04.2014
2 saat
Bilgi Güvenliği
A.Barış AKTÜRK
Kalite Yönetim Direktörü
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
24.04.2014
2 saat
Organ Nakli ve Bağışı
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
Hastane Enfeksiyonları
Nilüfer Baş
kontrol Hemşiresi
Sağlık Personeli
90
Eğitim Salonu
14.05.2014
1 saat
Yatan Hastalarda Düşmelerin Önlenmesi
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Klinik Personelleri
26
Eğitim Salonu
14.05.2014
1 saat
Güvenli Kan Transfüzyonu
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Klinik Personelleri,
Ameliyathane per.
26
Eğitim Salonu
14.05.2014
1 saat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş güvenliği uzmanı
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
DIŞ
2 saat
KAYNAKLI
Elektrik Güvenliği
Mevlüt AŞKIN
Teknisyen
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
Ay içerisinde 2 saat
Enfeksiyon
08.05.2014 2 saat
5
EĞİTİMİN KONUSU
AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN
MAYIS
AY
Yangın Söndürücülerin
Kullanımı
ve
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
Hortumlarının Süleyman OĞUZHAN
Sivil Savunma Amiri
HEDEF KATILIMCI
GRUBU
Tüm Personel
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAYISI
156
Hastane bahçesinde
23.05.2014
Uygulamalı
SAAT
2 saat
Hastane organızasyonu,görgü kuralları
iletişim hasta ve hasta yakınlarına davranış
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Mutfak çalışanları
3
Yerinde
Ay içerisinde 1saat
Hastane yemekleri-diyet yemekleri genel bilği
beslenme servis kuralları
Asiye DEMİRELLİ
Dahiliye Hemşiresi
Mutfak çalışanları
3
Yerinde
Ay içerisinde 1saat
İletişim Becerileri
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
05.06.2014
06.06.2014
2 saat
CPR
Dr.Ali Osman ÇETİNKAYA
Anestezi Uzmanı
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
13.06.2014
1 saat
Sözel İstem Uygulaması
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Hekimler(servis),
klinik per.
18
Eğitim Salonu
05.06.2014
1 saat
Yardımcı sağlık
prsoneli
16
Eğitim Salonu
22.06.2014
1 saat
18
Eğitim Salonu
03.07.2014
1saat
72
Eğitim Salonu
18.07.2014
1saat
Nilüfer Baş
Paranteral ilaç uygulamada oluşabilecek enfeksiyonlar
Enfeksiyon kontrol hemşiresi
Cerrahi Klinik,
Ameliyathane
personelleri
Yardımcı Sağlık
Personeli
Güvenli Cerrahi Uygulamaları
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Kan ve Kan yoluyla bulaşan hastalıklar
Nilüfer Baş
Enfeksiyon kontrol hemşiresi
Uyum Eğitimi Hasta Memnuniyeti
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
Ay içerisinde 1saat
İzolasyon önlemleri standart izalasyon önlemleri
Nilüfer Baş
Enfeksiyon kontrol hemşiresi
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
15.08.2014
1saat
SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşire
Sağlık Memuru
32
Eğitim Salonu
28.08.2014
1 saat
Bilgi Güvenliği
A.Barış AKTÜRK
Kalite Yönetim Birim Sekreteri
Hemşire
Sağlık Memuru
32
Eğitim Salonu
28.08.2014
1 saat
6
KASIM
EKİM
EYLÜL
AY
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
HEDEF KATILIMCI
GRUBU
SAYISI
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAAT
İletişim Becerileri
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Hasta Kayıt
Çalışanları
6
Eğitim Salonu
25.09.2014
1 saat
Kesici delici alet yaralanmaları ve önlemleri
Nilüfer Baş
Enfeksiyon kontrol hemşiresi
Sağlık Personeli
72
Eğitim Salonu
25.09.2014
1 saat
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Tüm Personel
156
Eğitim Salonu
18.09.2014
2 saat
SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Doktor-Lab.TekRönt.Tek.Diş.Tek.VHİK-Tıbbi
36
Eğitim Salonu
18.09.2014
1 saat
Hastane organızasyonu,görgü kuralları
iletişim hasta ve hasta yakınlarına davranış
R.Handan KAPLAN
Eğitim Hemşiresi
Mutfak çalışanları
3
Yerinde
Ay içerisinde 1saat
Hastane yemekleri-diyet yemekleri genel bilği
beslenme servis kuralları
Asiye DEMİRELLİ
Dahiliye Hemşiresi
M.S.Ü işleyiş peresüdürü enf kontrol önlemleri
Nilüfer Baş
Enfeksiyon kontrol hemşiresi
Renkli Kod Uygulamaları
Mutfak çalışanları
Ay içerisinde 1saat
3
Yerinde
Sterilizasyon
çalışanları
2
Eğitim salonu
14.10.2014
1 saat
Döndü ERYILMAZ
Hemşire
Tüm Personel
156
Eğitim salonu
14.10.2014
2 saat
SKS Eğitimi
Ahmet ÇELİK
Kalite Yönetim Direktörü
Ebe- Paramedik-AttAnesteziTeknisyeni
24
Eğitim Salonu
14.10.2014
1 saat
Cerrahi alan enfeksiyonları
Nilüfer Baş
Enfeksiyon kontrol hemşiresi
cerrah iklinik
çalışanlar ı12
19
Eğitim salonu
13.11.2014
1 saat
7
EĞİTİMİN KONUSU
Tıbbi atıklar
Nilüfer Baş
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Engelli Hakları Eğitimi
R.Handan KAPLAN
Hasta Hakları Sorumlusu
GRUBU
SAYISI
YÖNTEM VE
TARİHİ
YERİ
SAAT
sağlık personeli,
temizlik personeli
82
Eğitim salonu
10.12.2014 1saat
Tüm personel
156
Eğitim salonu
18.12.2014 2 saat
ARALIK
AY
HEDEF KATILIMCI
EĞİTİMCİ
ADI SOYADI ÜNVANI
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Eğitim Hemşiresi
Kalite Yönetim Direktörü
Baştabip
Download

2014 eğitim planını görmek için resme tıklayınız..