TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–08-A
15 Ağustos 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Turkey
Ankara:Sayı:
İran Cad.
No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Turkey
2014–08-A
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon:
Sayfa+90
1 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
w w w. tu s i ad .o r g
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
15 Ağustos 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
TBMM VE BÜLTEN Yasama tatilini birden çok defa erteleyerek yoğun bir tempo içerisinde
TATİLE GİRİYOR! çalışmalarına devam eden TBMM 13 Ağustos tarihli birleşimde 24. Dönem 4.
Yasama Yılının tamamlanarak yeni yasama yılının başlangıcı olan 1 Ekim
2014 Çarşamba gününe kadar tatile girmiştir. Bununla birlikte, TBMM
Genel Kurulu 28 Ağustos 2014'te 12. Cumhurbaşkanı'nın Yemin Töreni
için yeniden toplanacak ve daha sonra kurulacak olan yeni hükümetin
güvenoyu görüşmelerini tamamladıktan sonra yeni bir çalışmalara
devam kararı alınmazsa tatile dönecektir.
Bu çerçevede Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni de teamüle uygun olarak
yayımına ara verecek ve özel bir gelişme yaşanmaması durumunda yeni
yasama yılına ilişkin ilk sayısını 1 Ekim 2014 tarihine kadar
yayımlanmayacaktır.
TORBA TASARIYA Torba Tasarı olarak bilinen “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun
ARA VERİLDİ Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”na ilişkin metnin 5. bölümü kabul
edilmiştir. Böylelikle toplamda 148 maddeden oluşan tasarının 126
maddesi kabul edilmiştir. Tasarının yasama çalışmalarına başlanır
başlanmaz ele alınarak kanunlaşması beklenmektedir.
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı
(Partilere ve Cinsiyete Göre)
Kadın
Oran
Sayı
(%)
Parti Adı
Sayı: 2014–08-A
Erkek
Oran
Sayı
(%)
Parti
Toplamı
Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti
45
14,38
268
85,62
313
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
19
14,62
111
85,38
130
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
3
5,77
49
94,23
52
Halkların Demokratik Partisi –HDP
7
25,93
20
74,07
27
Bağımsız Milletvekili
2
14,29
12
85,71
14
Demokratik Bölgeler Partisi – DBP
1
100
0
0
1
Toplam
77
14,34
460
85,66
537
Sayfa 2
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
YASAMA Yasama Yılı'nın sonuna yaklaşırken 2002 yılından bugüne TBMM'de
PERFORMANSINA görüşülerek kabul edilen kanun sayılarına ilişkin özetleyici üç grafik
BAKIŞ aşağıda sunulmaktadır. Geçtiğimiz sayılarda da aralıklarla yer verdiğimiz bu
grafikler, Yasama Dönemleri ve Yasama Yılları itibarıyla kanun sayılarına
ilişkin bir tür yasama performansını takip etmeyi kolaylaştırmaktadır.
Kuşkusuz kanunların madde yapısı ve sayısı son derece değişken olduğu için
bu veri kendi başına her açıdan verimli sonuçlar vermemektedir. Bununla
birlikte TBMM Birleşimleri'nde kabul edilen kanun sayılarındaki düşüş;
TBMM Genel Kurulu üye sayısındaki dağılım ile TBMM Gündemi'nin seçim ve
siyasi tartışmalar gibi çeşitli sebeplerle çalışma temposundaki verim
düşüşünün bir göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Hatırlatıcı ve
açıklayıcı not olarak Yasama Dönemi ve Yasama Yılı kavramları
grafiklerin ardından aşağıda ayrıca açıklanmaktadır.
Yasama Yıllarına
Göre Kanunlar
2002’den bu yana yıllar ve dönemler itibarı ile kabul edilen kanun sayıları:
Kanun Sayısı
Yasama Yılları İtibarı ile
Kabul Edilen Kanunlar
258 247
165
155
124
151
103 116
166
149
101
45
38
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yasama
Dönemlerine Göre
Kanunlar
Kanun sayısı
914
1000
548
500
316
0
22
23
Yasama Dönemleri İtibarı ile
Kabul Edilen Kanunlar
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 3
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
24
15 Ağustos 2014
Son Yasama 14 Ağustos2014 tarihinde tamamlanan olan 24. Yasama Dönemi 4. Yasama
Döneminde Yılında kabul edilen kanun sayıları aylara göre aşağıdaki şekilde
Yasama Yıllarına seyretmiştir:
Göre Kanunlar
24. Yasama Dönemi - 4. Yasama Yılı
Kabul Edilen Kanun Sayısı
12
10
9
10
8
8
6
4
6
4
3
4
4
4
2
2
0
0
Açıklayıcı Notlar Açıklayıcı Notlar1:
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve
Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun
toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve olağan dışı karar alınmadıkça
1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi
çalışma aralığını ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar
altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30
Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
1
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 4
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kanunun Başlığı
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
----
----
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
----
Kayıt
Aşamasında
05.08.2014
Milli Eğitim,
Kültür,
Gençlik ve
Spor
Komisyonu
04.08.2014
Sanayi,
Ticaret,
Enerji, Tabii
Kaynaklar,
Bilgi ve
Teknoloji
Komisyonu
----
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Tasarının Başlığı
Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün
Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun,
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/965)
Doğal Gaz Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı (1/963)
2
Teklifin tam metnine http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 5
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte
Vergilendirmeyi
Önleme
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve El Salvador
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belize Hükümeti
Arasında
Hava
Ulaştırma
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin
Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Tasarının Başlığı
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 6
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması
ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti
Hükümeti
Arasında
Enerji
Alanında
İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması
Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
D–8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret
Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti
Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/964)
05.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye
Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/961)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk
Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin
Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/960)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 7
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/959)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/958)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve 6 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
(2/2301) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 01.08.2014)
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa
Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporları (1/893) (S. Sayısı: 644) (Dağıtma
tarihi: 01.08.2014)
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 8
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Su Kanunu Tasarısı Taslağı3
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Tüketicinin
Korunması
Hakkında
Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı4
Şeker Kanunu Tasarısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
3
4
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
TBMM Genel Kurul Gündemi
Önümüzdeki yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Önümüzdeki u yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 9
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Tasarısı
Ereğli HavzaiFahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer
Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir
Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,
Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 10
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı5
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı6
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı8
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı10
Başbakanlık
Tasarıyla; seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
6 Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
7 Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa bile
bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile mahkemesi
hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine
yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
8 Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
9 Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
10 Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.gtb.gov.tr/banner/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun-tasarisi
5
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 11
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı11
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı12
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Adalet Bakanlığı
11 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
12 Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
13 Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
14 Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
15 Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
16 Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 12
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Kararnamenin Değiştirilerek
Kanun Tasarısı Taslağı17
17
18
19
20
21
22
Kabulü
Hakkında
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı22
Adalet Bakanlığı
Çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 13
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ23
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve
olağan dışı karar alınmadıkça 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi çalışma aralığını
ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde
olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
23
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 14
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Ü. Barış URHAN
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–08-A
Sayfa 15
TÜ S İAD ANKAR A D AİM İ TE M S İL CİL İĞİ
15 Ağustos 2014
Download

Yasama Süreci Ara Sayısı