6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
TÜRKÇE
Öğrenme
Alanı
Alt Öğrenme Alanı
Deneme Sınavı No
01
02
*
**
03
04
*
***
15
15
05
2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme
3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme
4. Söz Varlığını Zenginleştirme
4. YAZMA
5. DİL
BİLGİSİ
6. Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama
1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları
kavrama ve uygulama
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
Toplam
* : 2. kazanıma kadar
**: 4. kazanıma kadar
***: 6. kasanıma kadar
15
15
15
6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
MATEMATİK
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Doğal Sayılarla İşlemler
02
Çarpanlar ve Katlar
03
Açılar
04
Oran
05
Kesirlerle İşlemler
06
Ondalık Gösterim
07
Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme
08
Veri Analizi
09
Tam Sayılar
10
Cebirsel İfadeler
11
Alan Ölçme
12
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
13
Sıvılarda Ölçme
14
Çember
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
FEN BİLİMLERİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Hücre
02
Destek ve Hareket Sistemi
03
Solunum Sistemi
04
Dolaşım Sistemi
05
Bileşke Kuvvvet
06
Sabit Süratli Hareket
07
Maddenin Tanecikli Yapısı
08
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
09
Yoğunluk
10
Işığın Yansıması
11
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
12
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme
13
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
14
Madde ve Isı
15
Yakıtlar
16
İletken ve Yalıtkan Maddeler
17
Elektriksel Direnç
18
Direncin Bağlı Olduğu Faktörler
19
Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin
Karşılaştırılması
20
Dünyamızın Katman Modeli
21
Dünyamızın Uydusu Ay
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
SOSYAL BİLGİLER
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor?
02
Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum
03
Çözüm Buluyoruz
04
Ben Etkin Bir Vatandaşım
05
Atatürk ve Sosyal Bilimler
06
Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar?
07
Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim
08
Türkiye'nin İklimi
09
Geçmişten Günümüze Yerleşme
10
Uygarlıkların Beşiği
11
Anayurttan Anadolu'ya
12
Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna
13
Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu
14
İslamiyet'in Doğuşu ve Yayılışı
15
İlk Türk İslam Devletleri
16
Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar
17
Bozkırın Sanatkarları
18
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
19
Projeler Yarışıyor
20
Vergi Verelim
21
Dünya Alarm Veriyor!
22
Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri
23
Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler
24
Kaynaklar ve İhtiyaçlar
25
Uluslararası İlişkilerimiz
26
Yardımlaşma ve İşbirliği
27
Toplumlar Arası Etkileşim
28
Devletler ve Yönetim Biçimleri
29
Demokrasi Tarihine Yolculuk
30
Temel Hak ve Özgürlüklerimiz
31
Belgelerin Dili
32
Dünden Bugüne Türk Kadını
33
Hayatın İçinden / Gelecekteki Yaşam
34
Sağlık İçin Dayanışma / Emeğe Saygı
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İNGİLİZCE
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
After School
02
Yummy Breakfast
03
A Day In My City
04
Weather and Emotions
05
At The Fair
06
Vacation
07
Occupations
08
Detectives at Work
09
Saving The Planet
10
Democracy
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Peygamber ve Peygamberlere İman
02
İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman
03
Asr suresi ve Anlamı
04
Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
05
Namazın Şartları
06
Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
07
Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz )
08
Diğer Namazlar
12
Cenaze Namazı
13
Namazı Bozan Durumlar
14
Namazın İnsana Kazandırdıkları
15
Kunut Duaları ve Anlamı
16
Hz. Muhammed’in Çağrısı
17
Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
18
Veda Hutbesi
19
Hz. Muhammed’in Vefatı
20
Nasr Suresi ve Anlamı
21
Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
22
Kureyş Suresi ve Anlamı
23
İslam’ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar
24
Felak Suresi Ve Anlamı
25
İslamiyet Ve Türkler
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
Download

6. sınıf deneme sınavları dağılımı