DOSD TROPHY
MAHALLİ OFF-ROAD YARIŞI
12 - 13 - 14 EYLÜL 2014
ÇATAKLI KÖYÜ, ŞİLE - İSTANBUL
EK KURALLAR
ASN ONAY NO: 2014 / 2508 – MOFFYD.1
ASN ONAY TARİHİ: 26 AĞUSTOS 2014
İÇİNDEKİLER:
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1- KURAL KİTAPLARININ YORUMU
1.2- EK KURALLAR İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER ve EK KURALLARIN UYGULANMASI
1.3- SORUMLULUK
2. ORGANİZASYON
2.1- TANIM
2.2- ORGANİZASYON KOMİTESİ
2.3- YARIŞMA GÖREVLİLERİ
2.4- PROGRAM
2.5- YARIŞMA BAŞVURU YERİ
2.6- KATILABİLİR ARAÇLAR
2.7- KATILABİLİR YARIŞMACI ve SÜRÜCÜLER
2.8- MÜRACAAT FORMLARI ve KAYITLAR
2.9- KAYIT ÜCRETİ
2.10- SİGORTA
2.11- ARAÇLARDAKİ REKLAMLAR
2.12- ARAÇLARDAKİ YARIŞMA NUMARALARI
2.13- SÜRÜCÜ KIYAFETLERİ
2.14- ORGANİZASYONLA İLGİLİ KURALLAR
2.15- ARAÇLARDAKİ EMNİYET TEDBİRLERİ
2.16- EKİPLERDE BULUNMASI TAVSİYE EDİLEN DONANIM
3. YARIŞMA KURALLARI ve YARIŞMANIN AKIŞI
3.13.23.33.43.53.63.7-
EKİPLER
START SIRALAMASI ve YARIŞMA NUMARALARI
ZAMAN TUTMA
BRİFİNG
TEKNİK SERVİS ve TAMİRAT
İDARİ ve TEKNİK KONTROL
GÜVENLİK
4. PUANTAJ, SIRALAMA ve CEZALAR
4.1- PUANTAJ ve SIRALAMA
4.2- CEZA PUANLARI
4.3- İHRAÇ CEZALARI
5. RİSK ve İTİRAZLAR
6. ÖDÜLLER
7. İLETİŞİM
2
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1- KURAL KİTAPLARININ YORUMU
TOSFED Kurallar Kitabının ve Ulusal Off-Road talimatının tamamlayıcısı niteliğindeki bu
mahalli kupa yönetmeliği TOSFED kuralları esas alınarak düzenlenmiştir.
Ulusal şartlara uyum sağlayabilmek için bu yönetmelikte veya TOSFED Kurallar
Kitabında’ki FIA kurallarından sapmalar mahalli kupa yarışmaları için öncelikli olarak
geçerlidir.
1.2- YÖNETMELİKLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER ve YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
Bu yönetmelik şartları Organizatör Kulüp tarafından aynen uygulanacaktır.
Bu yönetmelik maddelerinin yorumu ile yönetmelik kapsamında bulunmayan konularda
karar alma hak ve yetkisi spor komiserlerine aittir.
Kurallar Kitabı ve bu yönetmelik şartları üzerinde değişiklik, son yorum veya açıklama
sadece Spor Kurulu tarafından yapılabilir.
Yarışmanın akışı ile ilgili (örneğin parkur ve zamanlama gibi) değişiklikler spor
komiserlerinin onayı ile resmi ilan yerlerine asılacak bültenlerle yapılırlar. Bu bültenler tarih,
saat ve sayı içereceklerdir.
Organizatör yarışma esnasında yayınlayacağı bültenleri imza karşılığında dağıtmak
mecburiyetindedir.
• Açıklanmış olan kuralların metinlerinde belirtilmiş hususlar veya teknik konular haricinde
hiçbir uygulama yapılamaz.
1.3- SORUMLULUK
Organizasyon Komitesi ve görev alan kişiler, yarışmalar esnasında, sürücülerin ve servis
elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı yarışmanın gerektirdiği tüm
emniyet tedbirlerinin alınmış olması koşuluyla, maddi ve manevi hiçbir sorumluluk
yüklenemezler.
Sürücüler kayıt formunu imzalamamış bile olsalar yarışmaya kayıt yaptırmakla bu
yönetmelik ve diğer geçerli tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş
sayılır.
3
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2. ORGANİZASYON
TOSFED geçerli organizatör lisansına sahip kulüp, asgari müddetlere uymak ve özel kupa
yarışları için takvimlerini onaylatmış olmak suretiyle düzenleyecekleri yarışmaların
“Yarışma Ek Kurallarını“ TOSFED tarafından öngörülen örneğe uygun ve onaylanmış
olarak yayınlar.
Organizatör tarafından yayınlanan yarışma yönetmeliği, örnek yönetmeliğe uygun olarak
sadece yarışma ile ilgili önemli bilgileri kapsar. Yarışmacılar, gerektiği hallerde yarışma
kuralları için, Dosd Trophy Yönetmeliği, Ulusal Off-Road Talimatı, TOSFED Kurallar
Kitabına başvuracaklardır.
2.1- TANIM
Yarışmanın Adı : DOSD TROPHY MAHALLİ OFFROAD YARIŞI
Yarışmanın Yeri : ÇATAKLI KÖYÜ, ŞİLE / İSTANBUL
Yarışmanın Tarihi : 12-13-14 EYLÜL 2014 (Cuma-Cumartesi-Pazar)
Bu yarışma, FIA kuralları, Uluslararası Spor Yasası (CSI) ve ekleri, TOSFED Yarışma
Genel Kuralları, TOSFED 2014 Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED 2014 Ulusal Off-road
Talimatı ve ilgili TOSFED yönetmelik ve talimatları uyarınca düzenlenen bir Trophy’dir.
Yarışmacılar, 2 araç ve 4 sürücüden oluşan bir “ekip” ile yarışırlar.
Yönetmeliklerde yer alan kurallara uygun her türlü 4x4 araç (iş makineleri, unimog ve
traktörler hariç) katılabilir.
Organizatör : ŞİLE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
Ulusal Spor Otoritesi : TOSFED
ASN Onay No : 2014 / 2508 - MOFFYD.1
Tarih : 26 Ağustos 2014
4
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.2- ORGANİZASYON KOMİTESİ :
Mustafa Kemik : Kulüp Başkanı - GSM: 0532 541 25 24 ( [email protected] )
Ali Kartal : Kulüp Y.K. Üyesi - GSM: 0544 534 62 19 ( [email protected] )
2.3- YARIŞMA GÖREVLİLERİ :
TOSFED Gözlemcisi : Sezai Ötleş (TOSFED)
Komiserler Kurulu Başkanı : Nuri Peri (TOSFED)
Komiserler Kurulu Üyesi : G. Mesut Kılıçarslan (TOSFED)
Komiserler Kurulu Üyesi : Fatih Aydoğdu
Yarışma Direktörü : Mustafa Kemik
Yarışma Direktör Yrd. : Ali Kartal
Yarışma Direktör Yrd. : Selçuk Uray
Yarışma Direktör Yrd. : Tuncay Özay
Yarışma Güvenlik Sorumlusu : Mesut Özdemir
Yarışma Genel Sekreteri : Sinan Avşar
Sekretarya : Emirhan Kartal
Teknik Kontrol Sorumlusu : Mehmet Cagalı (TOSFED)
Etap Sorumlusu : Mürsel Özdemir
Etap Sorumlusu : Musa Arıkan
Etap Sorumlusu : Serdar Uludağ
Basın Sorumlusu : Seval Duban
Neticeler Sorumlusu : Emirhan Kartal
Yarışma Doktoru : Mirhan Tosun - GSM : 0533 037 32 84
Sağlık Hizmetleri : Özel / 112
Lojistik Sorumlusu : Adil Alkuş
Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu : Erkan Baydemir - GSM: 0533 268 94 64
5
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.4- PROGRAM
KAYITLARIN AÇILMASI: 20 Ağustos 2014 Çarşamba, 09:00
KAYITLARIN KAPANMASI: 11 Eylül 2014 Perşembe, 18:00
KAYIT LİSTESİNİN İLANI: 11 Eylül 2014 Perşembe, 20:00
DÖKÜMAN DAĞITILMASI ve İDARİ KONTROL: 12 Eylül 2014 Cuma, 10:00 - 12:00
TEKNİK KONTROL: 12 Eylül 2014 Cuma, 12:00 - 17:00
YARIŞMACILARLA GÖSTERİ ETABI YÜRÜYEREK GEÇİŞ: 12 Eylül 2014 Cuma, 17:30
2.4-1- YARIŞMA 1. AYAK :
GÖZETMENLER İLE BRİFİNG: 13 Eylül 2014 Cumartesi, 09:00
1. KOMİSERLER KURULU TOPLANTISI: 13 Eylül 2014 Cumartesi, 09:30
YARIŞMACILAR İLE BRİFİNG: 13 Eylül 2014 Cumartesi, 10:00
START: 13 Eylül Cumartesi, 11:00
(Start öncesi bütün yarış araçlarının saat 10:30’a kadar, organizasyonun göstereceği
“araç toplanma alanı”na giriş yapmaları gerekmektedir)
GEÇİCİ NETİCELER: 13 Eylül Cumartesi, 18:30
2. KOMİSERLER KURULU TOPLANTISI: 13 Eylül Cumartesi, 18:45
KESİN NETİCELER: 13 Eylül Cumartesi, 19:00
• SERVİS : 14 Eylül Pazar, 08:00’a kadar
2.4-2- YARIŞMA 2. AYAK :
1. ETAP START: 14 Eylül Pazar, 09:00
(Start öncesi bütün yarış araçlarının saat 08:30’a kadar, organizasyonun göstereceği
“araç toplanma alanı”na giriş yapmaları gerekmektedir)
2. ETAP START: Esnek Start Zamanı (Komiserler onayı alınarak) uygulanacak.
2. AYAK VE YARIŞMA GEÇİCİ NETİCELER: 14 Eylül Pazar, 17:30
3. KOMİSERLER KURULU TOPLANTISI: 14 Eylül Pazar, 17:45
2. AYAK VE YARIŞMA KESİN NETİCELER: 14 Eylül Pazar, 18:00
2.4-3- ÖDÜL TÖRENİ: 14 Eylül Pazar, 18:30, Çataklı Köyü
6
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.5- YARIŞMA BAŞVURU YERİ
Başvuru formu edinerek organizasyon komitesine iletilebilecek yerler :
• Şile Doğa Sporları Kulübü (DOSD) web sitesi : www.dosd.org.tr
• Mesut Özdemir (0533 420 15 85) [email protected]
SEKRETERYA : 12 Eylül 2014, saat 09:00’dan itibaren, Çataklı Köyü
İLETİŞİM : 12 Eylül 2014, saat 09:00’dan itibaren, Çataklı Köyü
2.6- KATILABİLİR ARAÇLAR
İş makinaları (Unimog dahil) ve traktörler, Off-Road yarışmalarına kabul edilmezler.
Katılabilir araçlarla ilgili teknik özellikler :
a) Araçlarda sürüş emniyetini bozmamak şartı ile her türlü modifikasyon serbesttir. Ancak
araçlarda T.C. Trafik Kanunu’na uygun olarak normal etaplarda kullanılabilmelerini
sağlayacak farlar, stoplar, sinyaller vb. parçaların bulunması zorunludur. Araçların dış
görünüşlerine itina gösterilmesi tavsiye edilir.
b) Komiserler Kurulu, emniyetli bulmadıkları araçlara start vermeyeceklerdir.
Araç ruhsat sahibinin, sürücülerden biri olmaması durumunda, yazılı muvafakati aranır.
Araçlarda kategori ayırımı yoktur. Genel klasman için yarışılacaktır.
2.7- KATILABİLİR YARIŞMACI ve SÜRÜCÜLER
2014 sezonu için geçerli Mahalli TOSFED Yarışmacı ve Sürücü ihtisas Lisansına sahip
Gerçek ve Tüzel kişiler yarışmaya katılabilirler.
2.8- MÜRACAAT FORMLARI ve KAYITLAR
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar, kayıt formunu tam olarak doldurarak, Kayıt Ücreti
ve Sigorta Bedeli’ni ödediğini gösteren belgelerle birlikte, 11 Eylül 2014 Perşembe günü
saat 18:00’a kadar Yarışma Sekreterliğine ulaştırmalıdırlar. Bu tarihten sonra veya gerekli
ödemeler gerekleştirilmeden yapılacak başvurular kabul edilmez.
Organizasyon Komitesi bir kaydı, ASN onayı almak ve gerekçelerini belirtmek şartıyla
reddetme hakkına sahiptir.
Yardımcı Sürücü ile ilgili detaylar Teknik Kontrol’ün sonuna kadar bildirilebilir.
7
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.9- KAYIT ÜCRETİ
Trophy sponsor desteğiyle yapılmaktadır ve Trophy’ye katılanlar organizasyon tarafından
verilecek stickerleri araçlarında belirtilen yerlerde taşımak zorundadır. Sponsoru Trophy
sponsoru ile aynı iş kolunda olan katılımcılar bunun dışındadır.
Kayıt ücretine; yarışmacı ve sürücülere dağıtılacak doküman, kapı numaraları, araçlarda
kullanılacak olan araç takip sistemi ve güvenlik butonu cihazı ve montajı bedelleri dahildir.
2.9-1- Kayıt Ücretleri :
Mahalli ferdi reklamlı : Her araç için 1.000.- TL
Mahalli ferdi reklamsız : Her araç için 1.250.- TL
Mahalli tüzel reklamlı : Her araç için 1.500.- TL
Mahalli tüzel reklamsız : Her araç için 1.750.- TL
2.9-2- Kayıt Ücreti, Organizasyon Komitesine nakden veya banka havalesi yolu ile
ödenebilir. Banka havalesi yapıldığı takdirde, havale dekontu kayıt formu ile birlikte ibraz
edilecektir. Çek kabul edilmez.
ŞİLE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
İş Bankası Şile Şb. IBAN: TR49 0006 4000 0011 2900 2632 37
2.9-3- Kayıt Ücretleri aşağıdaki hallerde tam olarak iade edilir.
2.9-3.1- Kaydı kabul edilmeyen yarışmacı adaylarına
2.9-3.2- Yarışmanın yapılmaması halinde
2.9-4- İlk teknik kontrole girip geçemeyen veya teknik kontrolde çekilme kararı alan
yarışmacılara kayıt ücreti iadesi yapılmaz.
2.10- SİGORTA
2.10-1- Organizatör tarafından yaptırılacak sigortanın geçerliliği yarışmanın startında başlar
ve sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer.
2.10-2- Servis araçları ve ekipleri, organizatör tarafından verilen plakaları veya kartları
taşısalar dahi, sigorta kapsamı dışındadırlar.
2.10-3- Yarışmanın resmi antrenmanı mevcut ise, resmi antrenman süreci de sigorta
kapsamına alınacaktır. Sigorta bedeli, kayıt ücreti dışındadır. Sigorta detayları için,
TOSFED 2014 Yarışma Ek Düzenlemeleri madde 2’ye bakınız.
2.11- ARAÇLARDAKİ REKLAMLAR
2.11-1- Yarışmacılar aşağıda belirtilen kurallara uymak şartıyla, otomobillerinin üzerinde
her türlü reklamı taşıyabilirler.
• T.C. kanunlarına ve ilgili branşın ulusal kurallarına uygun olarak,
• Hakaret oluşturmayacak şekilde,
• Politik veya dini nitelik taşımayan,
• Ekibin camlarından görüşünü engellemeyecek şekilde.
• Yarışma plakaları ve yarışma numaralarını örtmeyecek şekilde,
8
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.11-2- Madde 2.11-6’da belirtilen (A ve B) yerler, organizatörün zorunlu reklamlarına
tahsis edilmiştir. Bu reklamlar mecburidir ve yarışmacılar veya kayıt yaptıranlar tarafından
reddedilemez. Bu reklamların içeriği, ek yönetmelikte açıklıkla belirtilmeli veya en geç,
kayıtların kapanmasından önce resmi bir bültenle ilan edilmelidir.
2.11-3- Organizatör tarafından teklif edilecek diğer reklamlar (C ve D) ihtiyaridir. Bu
reklamların reddedilmesi halinde ödenecek olan kayıt ücreti, Yönetmelik Madde 2.9-1’de
belirtilmiştir.
2.11-4- Yarışmacıların veya kayıt yaptıranların bir otomobil, lastik, yakıt ve yağ markası ile
ilgili reklamları taşımayı reddetmesi halinde, yarışmacılardan veya kayıt yaptıranlardan
normalin dışında kayıt ücreti talep edilemez.
2.11-5- Organizatörün ihtiyari reklamlarını Kabul eden yarışmacılar, ek yönetmelikte
reklamlarla ilgili olarak belirtilen alanları bu reklamlara ayırmalı ve boş bırakmalıdırlar.
Verilen reklam malzemeleri modifiye edilemez.
2.11-6- Araçlarda reklam konacak yerler :
a) Organizatör tarafından hazırlanan mecburi reklamlar: A ve B
b) Organizatör tarafından teklif edilen reklamlar: C ve D
2.12- ARAÇLARDAKİ YARIŞMA NUMARALARI
Organizatörler her ekibe, otomobillerinin üzerinde taşıyacakları aşağıdaki malzemeleri
vereceklerdir.
a- Kapı Panelleri:
1) Rakamların yüksekliği en az 28 cm. ve çizgi kalınlığı ise 5 cm. olacaktır.
2) Beyaz zemin en az 50 cm. genişlikte ve 38 cm. yükseklikte olacaktır.
Beyaz zeminin altında ve üstünde, dikdörtgen zeminin genişliğinde ve 12 cm. yükseklikte
bir zemin, gerektiğinde bir reklam konulması amacıyla organizatörlerin kullanımına
bırakılacaktır.
b- Ön ve Arka Cam: Sürücülerin görüşünü engellememek şartıyla, ön camın üst kısmında
10 cm., arka camın üst kısmında ise 8 cm. genişliğinde bir reklam bandının haricinde
camlar boş olmalıdır.
9
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.13- SÜRÜCÜ KIYAFETLERİ
Sürücü kaskları FIA homologasyonuna sahip olmalıdır. Kıyafetler serbesttir.
2.14- ORGANİZASYONLA İLGİLİ KURALLAR
DOSD TROPHY, 3 gün sürecek bir organizasyondur. Yarışma, 2 adet Trophy ve 1 adet
Gösteri etabından oluşmaktadır. Yarışmadaki yol güzergahları, navigasyon ve off-road
engelli etaplardan oluşur.
2.14-1- Organizasyon tarafından verilen rotalar tamamen geçilmek zorundadır.
Organizasyon komitesi rotalarda hava şartları ya da beklenmeyen durumlar nedeniyle
değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler brifingte veya startta katılımcıya bildirilir. Start alan
katılımcı değişiklikleri biliyor kabul edilir.
2.14-2- Rotalar organizasyon tarafından ölçülmüştür ve katılımcılara kendi cihazlarının
kalibrasyonu için kullanmaları gereken 1 km.’lik mesafe önceden belirtilecektir. Mesafelerde
sürüş tekniğinden ya da kalibrasyondan kaynaklanan oynamalar olabilir. Katılımcılar bu
nedenle organizasyona itiraz edemezler.
2.14-3- Trophy etapları içinde sayısı ve yeri önceden verilmeyen Check Point (CP)’ler
vardır. CP’lerde görevli bulunmayabilir veya yalnızca gözlemci bulunabilir ancak her CP
tabela ile işaretlenmiştir. CP mührünü gerekli kareye basan katılımcı mührün yerinde
bırakıldığından emin olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde mühür yerine/yanında elektronik
anahtar sistemi veya benzeri bir dijital sistem de yer alabilir. Bu karar önceden katılımcılara
bildirilir ve gereken anahtar/sistem her araca tahsis edilir. CP noktalarına zarar vermek
yarıştan diskalifiye sebebidir.
2.14-4- Katılımcılar yarışma boyunca organizasyon komitesinin tarif ve direktiflerine uymak
zorundadır. Yarışmayı terketmek isteyen katılımcı bunu en kısa sürede Yarış Komitesine
bildirmek zorundadır.
2.14-5- Yarış süresince trafiğe açık yollardan da geçileceği için, katılımcıların bu bölgelerde
trafik kurallarına uymaları kendi sorumluluklarındadır. Trafiğe açık yollarda kuralların ihlal
edilmesi ceza alınması sonucunu doğurabilir. Özellikle köy, yayla gibi yerleşim
bölgelerinden geçişlerde maksimum 20 km/saat hız sınırı vardır ve buna uyulması
zorunludur. Katılımcılar yarış boyunca aracın trafikte seyredebilmesi için gerekli evraklarını
ve sigorta belgelerini yanında bulundurmak zorundadır.
2.15. ARAÇLARDAKİ EMNİYET TEDBİRLERİ
Emniyet tedbirleri ile ilgili kurallara uymayan araçlar yarışmalara katılamazlar.
2.15-1- Elektrik Ana Şalteri : Araçlarda tüm elektrik tesisatını kesen ve motoru stop ettiren,
içeriden ve dışarıdan kumandalı devre kesici şalter bulunmalı, dışardan kumanda düğmesi
veya kolu ise ön kaputun sağında veya solunda ön camın hemen önünde bulunmalı ve
bariz bir şekilde ”beyaz zemin üzerinde mavi çerçeveli bir üçgen içinde kırmızı renkli
şimşek figürü” ile işaretlenmelidir. Araç içerisindeki devre kesici şalter pilot veya co-pilot’un
kemerleri bağlı iken ulaşabilecekleri bir yerde olmalıdır.
10
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.15-2- Yarışan tüm araçların lastik diş derinlikleri etap özelliklerine uygun olmak
zorundadır. Yeterli profil kalınlığı olmayan lastiklere sahip otomobile Komiserler Kurulu start
vermeyebilir. Traktör Lastiği yasaktır.
2.15-3- Yarışma öncesi uygulanacak teknik kontrolde ağırlıklı olarak araçların “yarışma
kuralları” açısından uygunlukları kontrol edilecek, trafiğe çıkacak araçların trafik kurallarına
uygunluklarından sürücüleri sorumlu olacaklardır.
2.15-4- Avgaz (Aviation gasoline) ticari yakıt kapsamına alınmış olup, kullanımı tüm ulusal
ve uluslararası yarışmalarda serbesttir. Nitrojen ve LPG kullanımı yasaktır.
2.15-5- Akü emniyetli şekilde bağlanmış, artı kutup başı izole edilmiş olacaktır.
2.15-6- Yangın Söndürücüler FIA J Eki madde 253-7.3‘e (manuel yangın söndürücüler)
uygun olarak aşağıda belirtilen tüm gruplarda mecburidir. Yangın Söndürücüler, TOSFED
2014 Yarışma Ek Düzenlemeleri madde 4’e uygun olacaktır.
2.15-7- Yarışmalara katılacak tüm araçlarda lamine ön cam mecburidir.
2.15-8- Kullanılacak olan kask ve kemerler için Tosfed 2014 Yarışma Ek Düzenlemeleri
madde 5’e bakınız. Ayrıca emniyet kemerleri Amerikan SFI 16-1 normlarına uygun olabilir.
Genişlik minimum 3 inç olmalıdır.
Yarış kemerleri, hiçbir değişiklik yapılmadan veya parçası sökülmeden, üreticisinin
talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
2.15-9- RollCage : Otomobil ve arazi araçlarındaki “rollcage”ler TOSFED tarafından
onaylanmış olacaklardır. FIA J ekine uygun rollcage olmayan araçlara start verilmez.
FIA tarafından homologe edilmiş olanlar haricinde ana rollcageler için 45 mm, diğer
bağlantılar için asgari 38 mm çap olacaktır. Borular soğuk çelik çekme olacaktır.
Ön, ana ve yan rollcage ayakları 120 cm² satıhta, arka ayakları 60 cm² olacaklardır. Bu
saçlar en az 3 mm kalınlıkta olacak ve önde en az 3, arkada en az 2 cıvata ile
tutturulacaklardır. Cıvata kalitesi 8.8 asgari çap 8 mm olacaktır. Somunlar emniyete
alınmalıdır.
Ön tabloyu bozmamak maksadıyla kavis verilmiş “rollcage”ler kabul edilmez (tek büküm
noktasına, 30 derecelik açıyla izin verilmiştir).
2.15-10- Koltuklar - Emniyet Kemerleri : Koltuklar değiştirildiği takdirde bağlantıları 3 mm
çelik veya 5 mm hafif alaşımlı metalden olmalıdır.
Koltuklar en az dört noktadan, asgari 8 mm cıvatalarla sabitlenmiş olacaktır. Bu bağlantılar
tabana sabitlendiğinde alttan en az 40 cm2'lik saçlarla takviye edilmelidirler. Somunlar
emniyete alınmalıdır.
Koltuklar ve emniyet kemerleriyle ilgili olarak TOSFED 2014 Yarisma Ek Düzenlemeleri
madde 5’e bakınız.
11
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
2.15-11- Kaput Mandalları : Ön ve arka kaput için mecburidir. Orijinal kilit sistemleri
sökülmüş olmalıdır.
2.15-12- İç Mekan : Pilot ve co-pilot için tehlike arz edebilecek sivri ve keskin
malzemelerden arındırılmış olmalıdır.
2.15-13- Çekme Kancası : Aracın ön ve arka tamponunda, rahat görülebilir ve kolay
ulaşılabilir, şaseye bağlı bir şekilde monte edilmiş, kırmızı veya turuncu renge boyanmış, iç
çapı 50 mm’den az olmayan en az birer adet ağzı açık tip çekme kancası bulunmalıdır.
Kapalı tip kancalar kabul edilmez.
2.15-14- Ağlar : Yan camları bulunmayan araçlar için ağların kullanılması mecburidir. Bant
genişliği minimum 25mm, açıklıkları 25 mm x 25 mm - 60 mm x 60 mm arası olmalıdır.
2.15-.15- Tavan : Tavanı açık araçların, sürücülerin üzerine denk gelen bölümü (ön
camdan sürücü koltuğunun en arka kısmının hizasına kadar [rollcage üstünde] olan kısım),
metal (sac ise 1.5 mm, hafif metal ise 3 mm et kalınlığında) veya eşdeğer mukavemette
kompozit malzeme ile kapatılarak sürücülerin baş kısımları (üstleri) korunacaktır.
2.15-16- Akü ile benzin deposunun aynı bölümde olduğu araçlarda akü, sızdırmaz kutu ile
muhafaza altına alınacaktır.
2.16- EKİPLERDE BULUNMASI TAVSİYE EDİLEN DONANIM
• Her araçta ön ve arka vinç
• Trip Master, Terratrip veya benzeri bir mesafe ölçer
• Pusula - GPS
• Her araçta 2 adet strap (kısa ve uzun)
• Her araçta 2 adet “U” kilit
• Her araçta 1 adet emniyet halatı (en az 20 metre)
• Esnek halat
• Vinç halatı çelik olan araçlarda, battaniye (vinçleme sırasında kullanılması zorunludur)
• Ön cam koruma teli
• Vinç makarası
• Kum paleti
3. YARIŞMA KURALLARI ve YARIŞMANIN AKIŞI
3.1- EKİPLER
3.1-1- Ekipler yarışmaya 2 araç ve 4 sürücü ile katılır. Aksi durumda ekibe start verilmez.
Ekipler kayıt sırasında bir “ekip ismi” belirterek kayıt yaptırır. Ekipteki her araç, bir pilot ve
bir co-pilot olarak 2 sürücüden oluşur. Yarış sırasında her iki sürücü de aracı kullanabilir.
Her iki sürücünün de, geçerli sürücü lisansı ve ekibin yarışmacı lisansı olmalıdır.
3.1-2- Ekip bireyleri yarışma süresince aynı kalacak, başka hiç bir şahıs (yaralı taşınması
durumu hariç) araca alınmayacaktır.
12
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
3.1-3- Sürücülerin ad ve soyadları, araçların her iki ön çamurluğu veya arka yan camları
üzerinde yer alacaktır. Eksikliği para cezası gerektirir.
3.2- START SIRALAMASI ve YARIŞMA NUMARALARI
3.2-1- İlk günün start listesi, brifingde çekilecek kura ile belirlenecektir. Her günün sonunda
belirlenen puan sıralamasına göre bir sonraki günün start listesi belirlenir.
3.2-2- 2. Ayak, 2. Etap için, Komiserler onayı alınarak “Esnek Start Zamanı” kullanılacaktır.
3.2-3- Ekipler 5 dakika ara ile start alırlar. Ekipteki her iki araç aynı dakika içinde start alır.
Komiserler, kayıt listesi yoğunluk durumuna bakarak, start zaman aralığını değiştirebilirler.
3.2-4- Organizasyon komitesi, yönetmelikte öngörüldüğü gibi her ekibe 4 adet yarışma
numarası sağlayacaktır. Teknik kontrolde yarış numaraları araçların üzerinde bulunmalıdır.
3.2-5- Yarış numaraları, yarışan iki aracın ön kapıları üzerinde taşınacaktır. Bu numaraların
tek kapıda olmaması 50.- TL, iki kapıda olmaması durumunda “ekibe ihraç” cezası verilir.
3.3- ZAMAN TUTMA
Araç takip sistemi ile dijital olarak ve/veya gözetmenler ile manuel olarak tutulacaktır.
3.4- BRİFİNG
Yarışmacılar brifingi, yarışma yönetmeliğinde belirtilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Bu
brifinge, ekibin her aracından en az bir sürücünün katılması şarttır. Katılmama durumunda
ekip, parkura itiraz hakkını kaybeder ve yarışma direktörü tarafından 300.- TL para cezası
ile cezalandırılır.
Gözetmen brifinginin ayrıntıları da yine yarışma yönetmeliğinde belirtilecektir.
3.5- TEKNİK SERVİS ve TAMİRAT
3.5-1- Servis araçları etaplar içine giremez ve servis veremez. Aksi durumda ekibinin
ihracına sebep olur.
3.5-2- Ekipler yarış sırasında ve etap içlerinde kendi imkanlarıyla onarım yapabilirler.
3.5-3- Etap içinde hareketsiz kalan bir aracın yolu kapaması durumunda diğer ekipler,
yolun açılabilmesi için hareketsiz kalan araca yardım etmelidir.
3.5-4- Servis araçları, organizasyonun vereceği plakalarla açıkça tanınmalıdır.
Servis plaka ücreti 100.- TL’dir.
3.5-5- Servis plakaları, sekreterlikten temin edilebilir.
3.6- İDARİ ve TEKNİK KONTROL
3.6-1- Yarışmaya katılan her yarışmacı veya yarışmacı vekili tarafından aracı, belirtilen
saatler içerisinde, teknik kontrole gelmek zorundadır. Programda belirtilen saatler içerisinde
teknik kontrole gelmeyen yarışmacılara -şayet yarışma direktörünce kabul edilebilecek bir
fors major sebepleri yok ise- spor komserlerinin uygun gördüğü para cezası verilir.
13
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
Eğer bir yarışmacının aracı, teknik kontrol şartlarına uymuyor ise, eksikliklerini
tamamlayabilmesi için kendisine, spor komiserlerince ek sure verilebilir. Buna rağmen araç,
teknik kontrol şartlarına uymuyor ise, bu araca start verilmez.
3.6-2- Teknik komiserler, yapılan değişikliklerden sonra emniyetli görmedikleri araçlara start
alma izini vermiyebilirler.
3.6-3- Mahalli kupa yarışmalarına katılacak araçlarda homologasyon şartı aranmaz.
3.6-4- Teknik kontrolde, DOSD TROPHY YÖNETMELİĞİ maddelerinde yazılı olan
sınırlamalar ve serbestlikler aranacaktır. Teknik kontrolden geçen fakat yarış sırasında ilgili
madde ve eklerinde yazılı olan kurallara uygun olmadığı saptanan araçlar, yarışmadan
ihraç edilir.
3.7- GÜVENLİK
Katılımcılar yarış boyunca güvenliğe maksimum özen göstermek zorundadırlar.
3.7-1- Vinçleme esnasında uyulması gereken kurallar :
• Vinç halatı -sentetik olsa dahi- ağaçlara kesinlikle sarılmamalı, bu iş için strap
kullanılmalıdır.
• Çevredeki kişiler -sentetik olsa dahi- vinç halatından güvenli bir mesafede
tutulmalıdırlar.
• Vinç halatı çelik olan araçlarda, halat üzerine battaniye konulması zorunludur.
• Yolu bloke edecek veya diğer araçlar için tehlike oluşturacak şekilde vinç halatı
kullanılmamalıdır.
3.7-2- Yarış görevlileri, güvenlik için gerekli gördükleri taktirde katılımcılara müdahale
etmeye yetkilidir. Güvenlik önlemlerine uymayan yarışçılar, yarışmadan ihraç edilirler.
3.7-3- Yarışmacılar yola devam edemeyecek şekilde durmuş araçları, en yakın görevliye
bildirmek zorundadır.
4. PUANTAJ, SIRALAMA ve CEZALAR
4.1- PUANTAJ ve SIRALAMA
4.1-1- Etaplar, brifingden önce yarışmacılara verilecek olan “Yol Notları” rehber olarak
kullanılarak, zamana karşı geçilir ve en kısa sürede etabın tamamlanması gerekir.
4.1-2- Zaman kontrol noktaları, etapların başında ve sonunda tek hakem masasından
oluşur. Hakem noktaları işaretlenmemiştir. Flying Finish uygulanmaz. Aracın hakem
noktasında bulunan tabelada durması gerekir. Aracın durduğu an varış dakikası alınır.
Zaman ölçümünde, ön dingil merkezinin finish noktasını geçmesi değerlendirilir.
4.1-3- Ekipteki 2 araçtan birinin etabı tamamlaması, ekibin puan alması için yeterlidir.
Ekipteki araçlardan birisi etabı bitirememişse, etabı bitiren aracın süresi 2 ile çarpılarak
bitiremeyen aracın cezalarına eklenir.
4.1-4- Etaplar içinde sayısı ve yeri önceden belirtilmeyen Check Point (CP)’ler vardır ve
araçlar, geçilmemiş her bir eksik CP için ceza puanı alırlar.
14
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
4.1-5- Her ekibin toplam puanı, ekipte yer alan 2 aracın CEZA PUANLARININ toplamından
oluşur ve en az ceza puanı alan ekip birinci olur.
4.1-6- Ceza Puanları ZAMAN ile hesaplanır. Zaman, dakika ile ölçülür ve dolan dakikalar
değerlendirilir.
4.2- CEZA PUANLARI (CePu)
4.2-1. Start’a gelmeme: Etap ihracı (Komiserler Kurulu karar verecek).
4.2-2. Dakikası içinde start almama: 30 DAKİKA CePu ve start sıralaması sonuna alınma.
4.2-3. Check Point (CP) atlama: 60 DAKİKA CePu / CP.
4.2-4. Ağaçlara strapsiz vinç halatı bağlama: 120 DAKİKA CePu.
4.2-5. Etap ideal süresini 30 dakikaya kadar aşma: 10 DAKİKA CePu / her dakika için.
4.2-6. Etap ideal süresini 30 dakikadan fazla aşma: Etapdan ihraç.
4.2-7. Bantlara değme: 30 DAKİKA CePu.
4.2-8. Kask takmama: Etabın en kötü zamanı + 60 DAKİKA CePu / kişi.
4.2-9. Emniyet kemeri takmama: Etabın en kötü zamanı + 60 DAKİKA CePu / kişi.
4.2-10. Vinçleme yararken çelik halat üzerine battaniye kullanmama: 60 DAKİKA CePu.
4.2-11. Centilmenlik dışı davranışlar: En az 60 DAKİKA CePu olmak şartı ile bu konuda
organizasyon görevlileri yetkilidir ve itiraz edilemez.
4.3- İHRAÇ CEZALARI
Ekipler yarış ihracı olmayı gerektirecek aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler.
4.3-1- Araçlarda kapı numarası bulundurmamak.
4.3-2- Tarım alanlarına veya ağaçlara zarar vermek.
4.3-3- Check Point (CP) noktalarına zarar vermek
4.3-4- Yarış süresince alkol kullanmak.
4.3-5- Diğer ekiplerin geçmesini engellemek için, kasten yolu bloke etmek.
4.3-6- Sportmenlik ve yarışma ruhuna aykırı davranışlarda bulunmak (kararı komiserler
kurulunca verilecektir).
4.3-7- Kasıtlı olarak diğer yarışmacılara zarar verecek davranışlarda bulunmak (kararı
komiserler kurulunca verilecektir).
15
DOSD TROPHY EK KURALLAR - 2014
5. RİSK VE İTİRAZLAR
5.1- Yarışma etapları, trafiğe açık alanları da içermektedir. Bu nedenle oluşabilecek tüm
riskler katılımcıya aittir. Araçlarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınması ve Trophy
süresince güvenliğe maksimum dikkat edilmesi katılımcının sorumluluğundadır.
5.2- Yarışma, yerel makamların izniyle yapılmaktadır. Yarışma yönetmeliğini alarak kayıt
yaptıran tüm katılımcılar; organizatör, sponsorlar ve temsilcileri hakkında yetkililere şikayet
ve itiraz hakkından istifa etmiş sayılırlar.
5.3- Organizatör, güvenlik için gerekli gördüğü taktirde yarışı kısmen veya tamamen iptal
edebilir, katılımcılardan herhangi birinin yarıştan çekilmesini isteyebilir. Bu durumda yarışın
tamamlanmış kısmını değerlendirmek organizatörün inisiyatifindedir.
5.4- Sonuçların açıklanmasından sonra organizasyona itiraz hakkı vardır. Olası
değerlendirme hatalarının giderilebilmesi için bu süre, sonuçların açıklanmasını takiben 30
dakikadır. İtiraz yazılı olarak yapılmalıdır ve bunun bedeli 250.- TL. nakden organizasyona
yatırılmalıdır. İtirazın haklı bulunması durumunda bu bedel itiraz eden kişiye iade edilir.
5.5- İtirazlarlarda, TOSFED Yarışma Genel Kuralları Bölüm IV ve TOSFED 2014 Yarışma
Ek Düzenlemeleri Madde 9 uygulanır.
5.6- Toplu itirazlar kabul edilmez.
6. ÖDÜLLER
• Para ödülleri ihtiyaridir ve ödül töreninde nakden ödenecektir.
• Ödüller kupa şeklinde ve en iyi dereceyi alan üç ekibin her iki araç pilot ve co-pilotları için
birer adet olacaktır.
• Dağıtılacak diğer ödüller, yarışma yönetmeliklerinde belirtilecektir.
• Yarışmaya katılmış tüm ekiplerin ödül törenine katılması mecburidir. Ödül törenine
katılmayan sürücülerin ödülleri bir başkasına verilmez, kupalar federasyona iletilir.
7. İLETİŞİM :
Mustafa Kemik : 0532 541 25 24 ( [email protected] )
Mesut Özdemir : 0533 420 15 85 ( [email protected] )
16
Download

DOSD TROPHY