İLİ
: TOKAT
TARİH
: 02/01/2015
‫ً ِ ْ اَ ْ ُ ِ ِ ْ َ ْ ُ ا‬
5ُ 6ْ َ7 ْ ِ ‫ ُ ا‬/1َ ‫َ َواِ ْن‬:ۚ َ
ّٰ ِ ْ ِ
‫ﷲِ ا ﱠ ْ ٰ ِ ا‬
ْ ‫ﷲُ َ( َ' ا‬
ّ ٰ ‫َ*َ ْ) َ ﱠ‬
1ّ ۪ َ2ُ ‫ َو‬3۪ ِ4/َ ‫َ( َ ْ ِ ْ ٰا‬
َ ?َ۪
ٍ 6۪ ُ ‫> َ= ٍل‬
‫ﷲ‬
‫لا‬
""ِ َ ْ #‫ا ﱠ‬
ِ ۪‫ﱠ‬
ْ
َ #َ َ ‫ َ اِذ‬%۪ ِ &ْ ُ
ُ ‫" ۪! ِ ْ َر‬
ْ
+ْ ,ِ ‫ب َوا‬/َ
َ +ِ ْ ‫ ﱢ ُ ُ ُ ا‬#َ ُ ‫ِ ْ َو‬
‫"أَ َ ُ! َ ﱠ ٌ َو أَ ْ َ ُ َو َ ِ ﱡ‬
‫و‬
MEVLİD KANDİLİ
Kıymetli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
“Andolsun, Allah, müminlere kendi içlerinden;
onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz
yapan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir
peygamber göndermekle büyük bir lütufta
bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir
sapıklık içinde idiler.”1 buyurmaktadır.
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
““Ben
Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben rahmet
peygamberiyim”2 buyrulmaktadır.
Kıymetli Müminler!
Peygamberim efendimiz (s.a.v)’in dünyaya şeref
kattığı, bir mevlîd gününe daha ulaşmanın mutluluğunu
hep birlikte yaşamaktayız. Milli şairimiz Mehmet Akif
Ersoy bu kutlu doğumu şu güzel dörtlüğüyle hafızalara
nakşetmiştir:
On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrandı ki: hissetmedi gözler;
Halbuki kaç bin senedir, bekleşmedelerdi!3
İnsanlığın bütün değerlerini unuttuğu, cehalet ve
küfrün zirve yaptığı, gözyaşı ve acının arttığı, kız
çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, mazlumların
çaresizlik içinde kıvrandığı bir anda Resulullah (s.a.v)
tüm dünyaya “bir şahit, bir müjdeci ve nur saçan bir
kandil olarak gönderilmiştir.4
selam edin.”5 ayetinin gerektirdiği şekilde sürekli
olarak O (sav)’na salat ve selamda bulunmalıyız.
İdrak edeceğimiz bu gece O’na (s.a.v) sevgimizi
göstereceğimiz, vefa borcumuzu ödeyebileceğimiz ve
şefaatine erişebilmeyi ümit ettiğimiz bir gecedir. Bu
gece O’nun sevdiği işleri yapacağımız, onun ahlakı ile
ahlaklanacağımız fırsat gecesidir. Çünkü, O’nun (s.a.v)
hoşnutluğunu kazanmak Allah’ın rızasını kazanmaktır.
Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de ki “Habibim, de ki: Allah’ı
seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın”6 âyeti, Allah’ın sevgisinin
peygamberi örnek almaya bağlı olduğunu ifade
etmektedir.
Muhterem Müslümanlar!
“Yürüyen bir Kur’an” olan Efendimiz (s.a.v)
İslam dininin yaşanılabilir bir din olduğunu gösteren en
büyük örnektir. “O içimizden biri olarak gelmiş,”7
özüyle sözüyle dini en güzel bir şekilde yaşamış ve bu
yönde bizlere çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Bu
yüzden merhametli, sabırlı, hoşgörülü, adaletli, güler
yüzlü çevresine güven ve huzur veren, hakka riayet edip
haksızlığa karşı eliyle, diliyle, kalbiyle mücadele eden
bir ümmet olmalıyız. Ancak o zaman O’nu (s.a.v)
anlamış ve O’na (s.a.v) layık olmuş oluruz.
Kardeşlerim!
Hutbeme son verirken, “Ben lanet edici olarak
değil,
sadece
rahmet
peygamberi
olarak
8
gönderildim.” diyen Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v)
doğum günü münasebetiyle, başta ülkemiz ve İslam
alemi olmak üzere tüm insanlığın Rahmet
Peygamberinin, rahmet yüklü mesajlarından istifade
etmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyor, mübarek Mevlid
kandilinizi, hayırlara vesile olması dileğiyle tebrik
ediyorum.
Hazırlayan: İlyas Uçar - Almus Vaizi
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
1
Âl-i İmrân 3/164.
Müslim, Kitâbul-Fedâil, 126; Tirmizî, Daavât, 118.
3
Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İstanbul, 1977, s. 499
4
Ahzab 33/45-46.
5
Ahzâb 33/56.
6
Âl-i İmrân 3/31.
7
Tevbe 9/128
8
Müslim, Birr, 87.
2
Büyük bir gururla ümmeti olmakla her daim
övündüğümüz Efendimiz (s.a.v)’in gittiği yolu takip
etmeli, yaşayışımız ile ona layık olabilmeli ve
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât
ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin,
Download

Döküman İndir