2.DENEME CEVAP ANAHTARl
ğ.§lNtE B,KIT,APÇ|Gl
s TÜRKÇE
8 MATEMATIK
8 DiN KÜLTÜRü
a rE[.1Vr TEKNOLOJİ
8 |NKILAP TAR VE ATA
B iNGiL|ZCE
1
A
C
2
D
c
l.,3
C
B
i4],,,
C
A
5
6
B
A
D
A
:;;;|J,.;1''.
D
D
D
o.
10
11
,+2
],:13
74,
1.5
1ğ 17 f8
A
A
c
D
D
B
B
B
c
B
B
Ç
c
C
B
C
C
A
B
B
C
C
A
D
C
D
B
C
A
D
C
A
A
A
A
D
B
B
B
D
C
A
D
B
A
C
A
C
D
B
A
C
C
B
B
B
A
C
A
D
D
B
D
B
c
n
C
D
B
A
C
D
D
D
A
B
c
c
A
C
B
B
c
A
A
D
A
A
B
B
D
B
D
D
D
t)
C
A
B
:.19
2a
C
Download

30 Aralık 2014 Tarihli 5-6-7-8. Sınıf Geri Kazanım Sınavı CEVAP