TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
01-02 TEMMUZ 2014
ANKARA
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Adres: Adakale Apt. No:8 D:13, Yenişehir, Çankaya, Ankara
Tel: 0.312 430 5811 - 0.533 232 25 55
www.tarimorkamsen.org
[email protected]
Teknik Hazırlık & Baskı
Hermes Tanıtım Ofset
Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler-ANKARA
Tel: 0.312 384 34 32 Fax: 0.312 341 01 98
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
3
25/27 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 5. OLAĞAN GENEL KURUL
SONUCUNDA ZORUNLU ORGANLARA SEÇİLENLER VE GÖREV DAĞILIMI:
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Hamit KURT
: Genel Başkan
Özkan YORGUN
: Genel Sekreter
Hıdır DEMİR
: Genel Mali Sekreter
Zeki OYMAK
: Genel Örgütleme Sekreteri
İbrahim SAYGILI
: Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İlişkiler Sekreteri
Aysel BARS ORAK : Genel Kadın Sekreteri
Ali KILIÇ
: Genel Toplu Sözleşme ve Hukuk Sekreteri
MERKEZ DENETLEME KURULU
Adnan ATABEY
: Başkan
M. Şerif KAYALIK
: Yazman
Koray ATEŞ
: Üye
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Hasan BOY
: Başkan
Emin KURTYE
: Yazman
Ahmet BAĞIR
: Üye
ÜST KURUL DELEGELERİ
Ayten DOLANÇAY Bahadır TAMER
Serap AKÇADAĞ YILDIZ Gazi DÜZ
Seyhan KILIÇ ACAR
Mehmet TONAZ
Şenay ELHÜSEYNİ
Metin VURANOK
4
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
GÜNDEM:
1-
Yoklama ve Açılış
2-
Divan Oluşturulması ve Saygı Duruşu
3-
Genel Başkanın Açılış Konuşması
4-
Çalışma Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi
 Faaliyet Raporu
 Mali Sekreterlik Raporu
 Örgütlenme Sekreterliği Raporu
 Eğitim Basın-Yayın ve Sosyal İlişkiler Sekreterliği Raporu
 Kadın Sekreterliği Raporu
 Toplu Sözleşme ve Hukuk Sekreterliği Raporu
5-
Şube Raporlarının Sunulması ve Değerlendirilmesi
6-
Sendikal İşleyişteki Eksiklikler Üzerine Değerlendirmeler
7-
Sendika Genel Meclisi ve Kadın Yönetmeliklerinin Görüşülmesi ve Karara
Bağlanması
8-
Çalışma Politika Gruplarının/Komisyonların Oluşturulması
 Tarım Politika Grubu
 Çevre ve Orman Politika Grubu
 Eğitim Basın-Yayın Komisyonu
9-
Dilek ve Temenniler
10- Kararlar
11- 1. Merkezi Meclis Sonuç Bildirgesinin Okunması ve Kabulü
12- Kapanış
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
5
ÇALIŞMA RAPORU
S.
NO
TARIM ORKAM-SEN
1. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ HAZİRUNU
01/02 TEMMUZ 2014 – ANKARA
ADI
SOYADI
ŞUBESİ
MAİL ADRESİ
SENDİKA TEL.
TELEFONU
1 HAMİT
KURT
MYK
[email protected]
0 533 256 10 10
--
2 ÖZKAN
YORGUN
MYK
[email protected]
0 532 317 75 99
0 505 396 58 30
3 HIDIR
DEMİR
MYK
[email protected]
0 533 770 89 63
--
4 ZEKİ
OYMAK
MYK
[email protected]
0 530 473 73 05
0 542 591 99 67
MYK
[email protected] 0 530 470 01 30
0 506 585 67 02
5 İBRAHİM SAYGILI
6 AYSEL
BARS ORAK MYK
[email protected]
0 505 580 33 06
--
7 ALİ
KILIÇ
[email protected]
0 530 473 70 81
0 532 521 10 02
MYK
8 ADNAN
ATABEY
MERKEZ DEN. KUR.
31 MEHMET
ŞAHİN
İSTANBUL
9 M.ŞERİF
KAYALIK
MERKEZ DEN. KUR.
32 ADİL ÜMİT
TÜZEN
İZMİR
10 KORAY
ATEŞ
MERKEZ DEN. KUR.
33 İPEK BAHAR SÜMER
İZMİR
11 HASAN
BOY
MERKEZ DİS. KUR.
34 ŞABAN
GÜRCAN
İZMİR
12 EMİN
KURTYE
MERKEZ DİS. KUR.
35 ZAFER
MARDİNLİ
İZMİR
13 AHMET
BAĞIR
MERKEZ DİS. KUR.
36 GAZİ
DÜZ
MERSİN
14 YILMAZ
DEMİR
ADANA
37 ŞÜKRÜ
TABAR
MERSİN
15 MEHMET
ÖRNEK
ADANA
38 BAHADIR
TAMER
MUĞLA
16 ERCAN
CÖMERT
ANKARA
39 SADIK
YILMAZ
MUĞLA
17 DERYA
DURSUN
ANKARA
40 YAVUZ
KÖKSAL
MUĞLA
18 OSMAN
ÖZYURT
ANKARA
41 SERDAR
BİNİCİ
ŞANLIURFA
19 FİKRET
GİZİR
BURSA
42 ALİ RIZA
BOZ
ŞANLIURFA
20 AYTEKİN
GÜRTÜRK
BURSA
43 ALİ RIZA
DEPREM
ŞANLIURFA
21 FATMA
TAYGUN
BURSA
44 YUSUF
ÇELİK
ŞANLIURFA
22 SERAP
AKÇADAĞ YILDIZ DİYARBAKIR
45 ALİ OSMAN
AKAÇ
TRABZON
23 ORHAN
KAYA
DİYARBAKIR
46 YÜKSEL
KILINÇ
TRABZON
24 SERAP
BAYSAL
DİYARBAKIR
47 ABDULLATİF TÜL
VAN
25 ŞEYHMUS ADIKTI
DİYARBAKIR
48 CENGİZ
ORUÇ
VAN
26 TAYLAN
GÜREL
DİYARBAKIR
49 ERGÜN
HASPOLAT
VAN
27 ALİ
TÜRKSAL
GİRESUN
50 MEHMET
HATİPOĞLU VAN
28 ERDEM
AVCI
GİRESUN
51 ERKUT
ALACALI
ZONGULDAK
29 ŞENAY
ELHÜSEYNİ
İSTANBUL
52 ŞÜKRÜ
KORKMAZ
ZONGULDAK
30 FATMA
KOÇAK
İSTANBUL
6
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
GENEL BAŞKAN’IN KONUŞMASI:
Sayın divan ve değerli mücadele arkadaşlarım hepinizi
saygı ile selamlıyor, Tarım Orkam-Sen’i bu güne getiren
emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu gün dünyada
ve Ülkemizde savaş çığlıklarının gittikçe yükseldiği,
Emekçilerin kazanımlarına yönelik saldırıların muazzam
boyutlara ulaştığı bir süreçte 1.Genel meclis toplantımızı
gerçekleştirmekteyiz.
Bugün Tarım Orkam sen tarihin en önemli günlerinde
birini yaşıyor. Gerçekleştirdiğimiz Tarım Orkam-sen 1.Genel meclis toplantısı ile yeni
bir dönemi karşılama, yeni bir mücadele tarzı, örgütlü yaşamı daha da güçlendirme
kararlılığını ve iradesini yaşayacağız/yaşamalıyız. Meclis toplantılarımızı sadece
faaliyet raporlarımızın okunup veya yeni plan ve programların yapıldığı toplantılar
olmamalıdır; Meclis toplantılarımız bizim açımızdan sadece Eleştirmekle kalmayan,
özeleştiri verebilen, hasep verebilen/hasep sorabilen, derin demokrasiyi kendi içinde
işleten bilen/yaşatan Kendini yenileyen, gözden geçiren, Çözüm gücü olabilen,
Bireyselleştirmeyen, Karşıtlaştırmayan, Örgütlü bir tarzda tartışmaktan korkmayan,
bireylerin eksikliği üzerinde kendini yaşatma anlayışından uzak duran, üreten umudu
büyüten, farklıklarımızı pozitif olarak kabul edebilen, Planladıklarını yapabilen,
Dostlarımıza, halkımıza ve emekçilere karşı sorumluluğunu yerine getirebilen
toplantılar olmalıdır. Kısacası meclis toplantılarımız tabanın sesi, özgür ve Demokratik
yaşamın merkezi olmalıdır. Böylece Tarım Orkam Sen’in hak ettiği yere gelebilsin.
Çok yakın bir tarihte Soma ve Şırnak’ta bir işçi katliamı yaşandı. Bilindiği gibi AKP
hükümetinin Özelleştirme politikası sonucu özelleştirilen Soma kömür ocaklarının
açılışı AKP’li bakanlar tarafından yapılmış, söz konusu Maden ocağı Avrupa’nın en
Güvenli Maden ocağı olarak Halkımıza takdim edilmişti. Bu katliamın Sorumlusu
iktidar ve sermayedir.
Türkiye de genel anlamda sendikalarda bir kriz yaşamaktadır. Bu gün yani 21. yy
de Genelde Dünyada Özelde Ülkemizde kapsamlı bir sınıf mücadele perspektifinden
yoksundur. Elbette bunun en büyük nedenleri ulus Devletlerin ve İktidarların emek
ve meslek örgütleri üzerindeki baskı, sindirme politikaları, iktidar yanlısı Sendikalar
ve medyanın sömürü ve talandan yana tavrını koyarak toplumu maniple etmesi en
önemli etken olmaktadır. Ancak devrimci demokrat, sol-sosyalist çizgide mücadele
eden sendika ve kurumlarımızda toplumun tamamını içine alan bir sınıf mücadele
perspektifinden yoksunuz. Demokratik olmayan ulus devletlerde böyle bir sınıf
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
7
perspektifine sahip olmak ve mücadeleyi yürütmek elbette zor yanları vardır. Bu
nedenle demokratik ulusu inşa Mücadelesi ile Sınıf mücadelesini beraber yürütmek,
sınıf ve kadın devrimi daha kolay gerçekleşir diye düşünüyorum.
Bizler kamu emekçileri olarak önümüzdeki süreçte konfederal örgütlenme tarzı
ile işçiler meclisi, işsizler meclisi, taşeronlar meclisi, ev kadını meclisleri şeklinde
örgütlememizi sağladığımız takdirde başarılı olabileceğiz. Yasal değişiklikleri
beklemeden fiili ve meşru bir mücadele hattı oluşturarak sağlayabilir ve böylece
devleti, demokrasi ve özgürlüklere duyarlı hale getirebilir ve daha kapsamlı ve
demokratik sendika yasasını çıkarmaya zorlayabiliriz. Aksi takdirde mevcut 4688
sayılı yasa çerçevesinde mücadele yürütmek kendi alanımızda bile yaşanan ne
Targel sorununa, ne 4-c sorununa, ne HES’ler sorununa, ne mevsimlik tarım İşçileri
sorununa, nede yeraltı ve yerüstü doğa sömürüsüne vs. hiç bir sorunumuza çözüm
bulmamız mümkün değildir.
Bundan dolayı bir emek örgütü olarak 1.Genel meclis toplantımızı yaparken
veya sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini verirken dünyada, Ortadoğu’da ve
ülkemizde yaşanan son siyasal gelişmeleri değerlendirmeden, bu sürecin emekçilere
ve yoksul halk kitlelerine yansımalarını görmeden mücadele yürütmek hem yanlış ve
hem de eksik olur. Zira ekonomik kaynakların egemenler tarafından kendi aralarında
nasıl paylaşıldığını, bunun içinde neler yaptıklarını hepimizi biliyoruz.
Herkesin takip ettiği üzere bir avuç elitin yani uluslar arası emperyalizmin sınırsız
ihtiyaçları uğruna, Ortadoğu’nun nasıl bir savaş alanı olarak seçildiği ve Ortadoğu
halklarına nasıl kaos yaşattıklarını, kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere sivil insanların
nasıl katliamlardan geçirildiğine tanık oluyoruz. Uluslararası emperyalizm ve onların
yereldeki taşeronu olan iktidarların önce Irak, Afganistan ve ardından Suriye merkezli
petrol, doğal gaz vb yer altı yerüstü kaynakları ele geçirme uğruna kendi iktidarlarını
kurma savaşı devam ediyor. Ortadoğu savaşında Suriye önemli bir mevzi olarak
değerlendirilmektedir. Egemen güçler Suriye’nin ele geçirilmesi durumunda tüm
bir bölgeye hâkim olabileceklerini söylemektedirler. Faşist- diktatör Esad rejimi ve
sözde Suriye muhalif güçler arasında 3 yıldır süren savaş daha çok ölüme, göçe ve
katliamlara neden oluyor. Diğer yanda Rusya, Çin ve İran’ın yaklaşımları bölgenin
kendi kontrollerinde kalmasını sağlamak uğruna statükocu iktidarları koruyan bir
yaklaşım içerisindedirler.Kürtler ise bu süreci 3.dünya savaşı olarak nitelemekte ve bu
savaşı emperyalist savaşların bir devamı olarak gördüğünü söylemektedir. Böyle bir
savaşta Ortadoğu halklarının rahat bir nefes alması için adeta 3. bir yol önermektedir.
Bu 3.yol sadece Kürtlerin değil Ortadoğu’da yaşayan tüm toplumsal kesimlerin kendi
8
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
öz güçlerine dayanarak kendi demokrasilerini kurabileceği bir örgütleme modelinden
söz etmektedir. . Bunun pratik adımlarını da 19 Temmuz 2012 devrimi ile başlatıp
2013 yılı sonu itibarıyla tüm dünya halklarına ilan ettiği Rojava Demokratik Özerk
Kantonlarıdır. Rojava Demokratik özerk kantonları tüm ezilen halklar ve emekçiler için
bir ilham kaynağı bir manevi güçtür.
Bir diğer konuda şüphesiz ülkemizde tartışmaları devam eden Kürt sorunu kaynaklı
demokratikleşme, özgürlük ve barış mücadelesinin geldiği süreçtir. 100 yıldan fazladır
Kürt halkına uygulanan baskı,sindirme,asimilasyon ve inkâr imha politikalarının Kürt
halkının vermiş olduğu mücadele ile artık yenilgiye uğratılmayacağı anlaşılmıştır. Son
1,5 yıldır Kürt halkı ve öncülerinin adeta avucunun içine koyarak pamukla korumaya
çalıştığı çözüm süreci AKP’nin tüm oyalama, zamana yayan yaklaşımlarına rağmen
inatla sürdürmektedir. Son bir buçuk yıldır Kürt ve Türk gençlerinden kimsenin
ölmemesi en güzel ve en çok sevindiğimiz konudur.
Bugün gelinen noktada; hem Ortadoğu’da hem de ülkemizde yaşanan ayak
oyunları, özelikle Türkiye’de paralel devlet tartışmaları ile Kürt halkının ve öncülerinin
söyledikleri bir bir ortaya çıktı. Oysa Mazlum Halkımız zaten paralel devletleri,
Dersimde, Zilan’da,Maraş’ta, Sivas’ta, Taksimde,Roboski’de, Paris’te Gever’de Gezide
biliyordu,ortaya dökülen rüşvet ve yolsuzluk belgeleri ile para kasaları, ayakkabı
kutuları ile taşınan milyon dolarla, günde bir ton altın ihracı, bozuk düzeni ortaya
çıkardı. Bu durumu teşhir eden cemaatin, rant ortaklığından pay almadığı için sorunu
teşhir ettiği açıkça görülmektedir.
Kürt sorununun çözüm sürecinin barışçıl müzakerelerle, yasal zeminde ve
güvencede, onurlu ve kalıcı bir barışa dönüştürülmesi Kürt halkı ve Türkiye’deki emek
ve demokrasi güçlerinin beklentisidir. 40 yıla yakın süren kirli savaşın tüm ekonomik
kaynakları tüketerek yoksulluğu ve işsizliği nasıl arttırdığını en çok biz emekçiler
biliyoruz. Emekçiler olarak bizler savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceğiz. Bu mücadelemiz eşit özgür ve demokratik bir Türkiye
yaratılıncaya kadar sürecektir. Eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye; ancak yeni bir
demokratik özgürlükçü, çoğulcu, çok dilli ve çok kültürlü bir anayasa ile mümkündür.
Bunun içinde mücadeleyi doğru yürütmek lazım.
Doğru yolu bulmak içinde, elimizi vicdanımıza verelim yeter, vicdanımız bize
doğru yolu gösterecektir. Doğru yolun tarifi ise bu topraklarda çocuklarını yitiren
anaların gözlerindedir
Bu duygu ve düşüncelerimle meclisimizi tekrar selamlıyor başarılar diliyorum.
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
9
GENEL SEKRETER’İN SUNUMU:
1. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz 2526-27 Nisan 2014 tarihinden beri başta Ortadoğu olmak
üzere ülkemizde ve dünyada çok önemli siyasal ve sosyal
gelişmeler yaşandı. AKP hükümetinin ‘yurtta barış, Dünyada
barış’ şiarını terk ettiği iktidarı döneminde içerde ve dışarıda
savaş ve şiddet politikaları temel yönelimi olmuştur. Bu
dönem boyunca başta çalışma yaşamına yönelik olmak
üzere, temel hak ve özgürlüklere, çevre ve doğaya çok
yönlü saldırılar gerçekleştirilmiştir.
AKP hükümeti tarafından ‘Komşularla sıfır sorun’ söylemi terkedilerek, bütün
komşuları ile sorunlu bir ülke haline getirilen Türkiye, sonu görünmez bir karanlığın
içine itilmeye çalışılmaktadır. Hükümet başından beri Ortadoğu’da emperyalist
güçlerin çıkarına uygun adımlar atmaktadır. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan iç
çatışmalar karşısında Türkiye’yi model ülke olarak sunan AKP hükümeti demokrasi
ve insanca yaşam talep eden kendi halkına ise acımasız şiddet politikaları ile cevap
vermektedir.
Suriye merkezli yaşanan kamplaşma ve çatışmalar artarak devam etmektedir. AKP
hükümetinin açıkça desteklediği el kaide ve uzantısı el Nusra gibi çeteler Rojavada,
Kobanide kadın, çocuk ayrımı yapmaksızın yüzlerce sivili katletmişlerdir. Rojavaya
yönelik insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasının engellenmesi de AKP hükümeti
ve Ortadoğu’daki işbirlikçilerinin çeteleri desteklediğinin kanıtıdır.
Bütün bu kuşatma ve saldırılara rağmen demokratik bir yaşam hiçbir ayrım
gözetmeksizin Rojava’da kurulmaktadır. Suriye’nin geleceğine emperyalist güçlerin
değil, orada yaşayan halkların kendi iradeleriyle karar vereceğinin örneğini
sunmaktadırlar. Rojava devrimi tüm Ortadoğu halklarının bir arada ve özgürce yaşam
olanaklarının mümkün olduğunun somut bir örneği olarak önümüzde durmaktadır.
1 Mayısı resmi tatil ilan edip, dünya emekçiler gününde taleplerini dile getirmeye
ve 1 Mayısı kutlamaya çalışan emekçilere gazla, suyla, jopla yönelen, bununla
yetinmeyip her demokratik sivil eylemlere zor kullanarak müdahale eden iktidarın
sahte demokratlığı bilinmektedir. 2013 yılı Haziran ayı başında ‘ağaçların, çevrenin,
yeşilin ve parkların korunması’ talebiyle İstanbul Taksim merkezli başlayan Gezi
direnişi ülkenin dört bir yanına yayılarak ve kitleselleşerek günlerce devam etmiştir.
Başlangıç taleplerini aşarak toplumsal bir başkaldırıya dönüşen hareket son yılların en
10
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
kitlesel, en yaygın ve uzun süreli bir halk eylemi olmuştur. AKP hükümetinin iktidarı
boyunca toplumun tüm kesimlerine uyguladığı ve dayattığı baskı, zulüm, yağma,
yok sayma politikalarını reddeden yüzbinler polisin şiddetine ve devlet zorbalığına
rağmen dayanışma içerisinde direnişi sürdürmüştür.
Türkiye’nin dört bir tarafında demokratik, barışçıl gösterilerle taleplerini ortaya
koyan halk kitleleri üzerinde tam bir devlet şiddeti, kolluk baskısı uygulanmış
ve uygulanmaya devam etmektedir. Gezi direnişi Demokrasi ve özgürlükler
mücadelesinde olumlu ve ilerletilmesi gereken bir deneyim olarak mücadelemizdeki
yerini koruyacaktır.
Gezi olayları nedeniyle yaşanan ölümlerden kaynaklı acılar henüz tazeliğini
korurken, geride bıraktığımız iki ay içerisinde insanlık tarihine kara bir leke olarak
geçecek olan Soma ve Lice katliamları yaşanmıştır. Sorumluları bulma yerine taşeron
yasasında iyileştirme yapacağını söyleyen iktidar, tersi bir uygulama ile taşeronu
yaygınlaştıracak ek maddeleri yasallaştırma çabası içerisine girmiştir. Hem bu yasal
düzenlemeye karşı çıkmak, hem de bu katliamı aydınlatmak, emek ve demokrasi
güçlerinin barış, kardeşlik ve özgürlük mücadelesinin bir görevi olmaya devam
etmektedir.
Ülkemizde yeni anayasa tartışmaları çerçevesinde bir biri ardı sıra çıkarılan
demokrasi paketleriyle zaman geçirmekte, ama ne yazık ki ülkemiz hala darbe
anayasası ile yönetilmektedir. Ülkemizin en temel sorunu olan Kürt Sorunu, geçen yılın
Newrozundan bu yana yeni bir merhaleye evirilmiş, bir buçuk yıla yakın bir süredir
ölümler olmamaktadır. Kürt Halkının Siyasal temsilcilerinin inisiyatifi ve müdahalesi
ile ülkemizde toplumlar arası barış ve birlikte yaşam için çabalar yoğunlaştırılmıştır.
Bu hususta atılması gereken yasal adımların atılmasında iktidarın ağır davranması,
Ortadoğu sarmalında yeniden bir çatışmalı ortamı çağrıştırmakta, bu da bizleri
kaygılandırmaktadır.
Siyasal sıkıntıların yanı sıra dünya birçok sorunla karşı karşıyadır. Çevre kirliliği,
ekonomik krizler, savaşlar, açlık, ahlaki çöküntü ile paralel artmaktadır. İnsanların
en temel ihtiyaçlarından olan gıdaya ulaşım ve üretiminde dünya sıkıntılı bir süreç
yaşamaktadır. Gıda üretiminin yetersizliğinden büyük devletler küçük devletlerin
tarım arazilerini satın almakta veya kiralamaktadır.
Ülkemizde de tarım alanında birçok sıkıntı yaşanmaktadır. Kentleşme nedeniyle
hızla köy nüfusu azalmakta, hemen her gün yollarda tarım işçilerinin ölüm haberleri
alınmaktadır. Tarım topraklarımız beslenme kaynağımız olarak sözüm ona toprak
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
11
koruma kanunu ile güvence altına alınırken, toprak koruma kanunu ile tarım reformu
kanunu arasındaki farklılıklar giderilmemiş, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla
kullanımını engelleyecek tedbirler alınamamıştır.
Yine tarımdaki ithalat-ihracat dengesi oluşturulamadığı gibi, hammadde ithalatı 7
milyar gibi yüksek rakamlara ulaşmıştır. 29 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan
“GDO’lar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler” adlı yasal düzenleme
ile yapılan değişikliklerle “GDO bulaşanı” tanımlaması getirilmiş, eşik değer
belirlenerek piyasada hayvan yeminde kullanılan birçok soya ve mısır çeşidinin insan
gıdasında kullanımının da yolu açılmıştır. Nişasta bazlı ürünlerde %25 kota artırımına
gidilmesi, neden şeker pancarı üretiminden vazgeçildiği sorusunu sormamıza neden
olmaktadır.
Yine hayvancılıkta yeterli popülâsyona sahip olunduğu söylenirken, et fiyatlarındaki
artış devam etmektedir. Yap işlet devret modeli ile yapılan barajlarda bakım
yapılmamakta, başta Karadeniz bölgemizin doğası HES yapımı ile tahrip edilmekte,
doğal güzelliği yok olmaktadır. Suya yönelik projelerin meta aracı olarak değil, insanlık
için gerekli ve yaşam için zorunlu olan hammadde olarak planlanması gerekirken,
suyumuz ticarileştirilmektedir.
Dengeli ve yeterli gıda üretimi ile enerji tüketiminin de azalacağı bilimsel bir
gerçeklik olarak ortada iken, kapitalist zihniyet gözü dönmüş bir kar hırsı içeren
yaklaşımından vazgeçmemektedir.
Sağlığımızın, suyumuzun ticarileştirildiği, havamızın ve doğamızın tahrip
edildiği, temel besin kaynaklarımızın genetik yapılarıyla oynanarak doğallıklarından
uzaklaştırıldığı, ormanlarımızın hızla yapılaşmaya açılarak ranta dönüştürüldüğü
ülkemizde; barış ve huzur ortamını yaratacak, toplumsal mutabakatı oluşturacak,
demokrasimizi evrensel düzeye taşıracak yasal değişim ve dönüşüm adımları
atılmamakta, her zaman olduğu gibi paralel iki yol seçenek olarak sunulmaktadır.
Sorunlarını bilen ve çözümünü kendi yaratan, geleceğine sahip çıkan bir örgütlülük
yaklaşımı ve üçüncü bir yolun her zaman mümkün olduğu bilinci ile emek, demokrasi
ve özgürlük mücadelesini yükselteceğiz.
12
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
FAALİYETLER:
25-27 Nisan 2014 tarihinde 422 delegenin katılımıyla yapılan sendikamızın 5.
Olağan Genel Kurulunda Divan Başkanlığını Yunus Akıl (BTS Eski Genel Başkanı),
Divan Kurulu üyeliklerini Avni Aydın, Perihan Esra Ulusoy ve Suzan Kotayyaptılar.
Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ilk
toplantılarında görev dağılım yapmıştır.
Sendikamız Tüzüğü ile Yönetmelikler (Meclis, Mali, Seçim, Fon ve Disiplin) genel
kurulda açığa çıkan değişiklikler doğrultusunda düzenlendi.
07/09 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan BES, Tüm Bel-Sen ve Yapı Yol-Sen
Genel Kurullarına sendikamızı temsilen katılım sağlandı.
15 Mayıs’ta Kesk’in kararı doğrultusunda 3 dakikalık saygı duruşu ve iş bırakma
eylemi birçok işyerinde gerçekleştirildi. Antalya’da yapılan eyleme Genel Örgütlenme
Sekreterimiz ve Muğla Şube yöneticilerimiz katıldı.
17 Mayıs 2014 tarihinde Soma’daki faciayı protesto eden Kesk üyelerine yönelik
saldırı ve gözaltıları kınamak amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması engellenince,
Kesk ve üye sendika MYK’ları ile Ankara Güvenpark’ta oturma eylemi yapıldı. 18.00
ile 19.00 arası yapılan eylem zor kullanılarak dağıtıldı.
19 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Eğitim-Sen Genel Kuruluna sendikamızı temsilen
katılım sağlandı.
Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Genel Hukuk
Sekreterimiz Ankara Şube yöneticilerimiz ile birlikte OGM Personel Daire Başkanı ile
görüşme yaptı.
Orman Genel Müdürlüğünün son dönemde uygulamaya koyduğu Yangın Fazla
Çalışma Ücretine İlişkin Yönerge ile Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer
Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan olumsuzlukları
görüşmek ve bu sorunların tespitini içeren yazımızı sunmak üzere Genel Sekreterimiz
başkanlığında Ankara Şube Başkanıve iki şube yöneticimizden oluşan bir heyetile
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki TEMUR ile bir görüşme yaptık.
TBMM’nde Engellilerin Sorunları ile ilgili Ana Muhalefet Partisi Milletvekilleri Şafak
PAVEY ve Akif HAMZAÇEBİ ile görüşme yapan Genel Hukuk Sekreterimiz Ali KILIÇ,
Orman Genel Müdürlüğünün son dönemde uygulamaya koyduğu Yangın Fazla
Çalışma Ücretine İlişkin Yönerge ile OGM Personelinin Atama ve Yer Değiştirme
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
13
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan olumsuzlukları da içeren
dosyamızı sundu.
Turkcell ile telefon anlaşması yapıldı. 7 MYK, 13 Şube, 1 Genel Merkez telefonu
kurumsal hatta geçirildi.
31 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Gezi eylemlerinin yıldönümü protestosuna katılım
sağlandı.
Koru ve Ardahan Ormanları Koruma Platformu’nun 05 Haziran 2014 tarihinde
Orman ve Su İşleri Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasına destek vermek
amacıyla Genel Sekreterimiz katıldı.
06 Haziran 2014 tarihinde TBMM önünde yapılan “Özelleştirme ve Taşeronlaştırma”
ile ilgili yasa değişikliklerini protesto açıklamasına Genel Sekreterimiz ve Genel TS ve
Hukuk Sekreterimiz katıldı.
OGM’lerdeki rotasyon uygulamasına yapılan itirazlar sonucu OGM tarafından Şube
Başkan ve yöneticilerinin rotasyonunda dikkate alınmak üzere Şube Merkezi ve bağlı
illerinin bildirildi.
Kolluk kuvvetlerince Lice’de kalekol yapımını protesto eden halka yönelik 08
Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen müdahale sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesi
ve birçok insanın yaralanması olayını protesto etmek amacıyla Ankara Dayanışma
tarafından düzenlenen basın açıklamasına Genel Sekreterimiz katılım sağladı.
Büyükşehir belediyesi yapılan illerdeki kurumlarda açığa çıkan Seyyar görev
tazminatları sorunu ile ilgili Maliye Bakanlığı’na yazı yazıldı.
OGM’lerde üyelik aidatlarının Ek Ödentiden kesilmemesi ile ilgili düzeltme
yapılmasına yönelik yazı yazıldı.
Çözüm Sürecinin sonlandırılması çabalarını çağrıştıran bir yaklaşımla bölgede
Kalekol-Karakol yapımlarına hız verilmesine karşılık demokratik tepki gösteren sivil
halka yönelik silahlı müdahale sonucu iki vatandaşın yaşamını yitirmesi olayını yerinde
incelemek ve taziyede bulunmak amacıyla 10 Haziran 2014 tarihinde Lice’ye giden
Kesk Heyetine sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz katıldı.
Aynı gün Diyarbakır’da bir önceki gece gözaltına alınan Diyarbakır Eğitimsen ve
SES Şube başkanlarının bırakılmaları için Adliye önünde yapılan basın açıklamasına
Genel Sekreterimiz katıldı.
14
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
14 Haziran 2014 tarihinde ve sonraki tarihlerdeHakkâri barış ve demokrasi
nöbetine Genel Başkanımız katılarak, İHD Heyeti ve STK’ların oluşturduğu gözlem
komisyonuna başkanlık eden İHD Genel Başkanına eşlik ederek, Van Şube Başkan ve
yöneticilerimizle birlikte ziyaret ederek destek sunmuştur.
21 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Diyarbakır Şube Meclisi toplantısına
Şubenin talebi üzerine Genel Sekreterimiz katılım sağladı.
22 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen HDP 2. Olağanüstü Genel Kuruluna
sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz katıldı.
26 Haziran’da taşeron yasasındaki düzenlemelere karşı Meclis önünde Disk üyeleri
tarafından yapılan eyleme Genel Başkanımız katılarak destek verdi.
27 Haziran’da Ankara Yüksel caddesinden yürüyüş ile başlayıp Meclis önünde basın
açıklaması ve Meclis başkanlığına dosya sunma ile biten İHD’nin hasta tutsaklarla
ilgili eylemine Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz katıldı.
Aynı gün Ziraatçılar Derneğinin kuruluş yıldönümü kutlamasına Genel Başkanımız
ve Genel Sekreterimiz katıldı.
MALİ DURUM
Sendikamız 5. Olağan Genel Kurulu sonrasında
açığa çıkan mali sıkıntının aşılması için, Merkez Yönetim
Kurulumuzda bir ortaklaşma yaşanmıştır. Öncelikle üye
sayımızın artırılması gerektiği tespiti yapılmış, yanı sıra
tüm merkez ve şube yöneticilerimizin harcamalarda özenli
davranmasının önemine vurgu yapılmıştır.
Mali konuların denetim altına alınabilmesi ve ortak bir
dilin yakalanması için mali sekreterlerle birlikte bir eğitim
çalışması yapılması gerekmektedir.
Sendikamızın, Genel Kurul sonrası mali durumu
ve iki aylık çalışmalarımızı gösteren tablolar çalışma
raporumuzun ekinde sunulmuştur.
-871,23
-390,92
-2.218,98
İZMİR
MERSİN
MUĞLA
600,00
11.900,00
-1.163,27
-15.492,49
ZONGULDAK
1.500,00
700,00
-4.934,56
82,87
900,00
1.000,00
500,00
1.200,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
MAYIS AYI
ŞUBE AVANSI
VAN
TRABZON
-332,83
-372,73
İSTANBUL
ŞANLIURFA
-2.023,38
GİRESUN
-44,73
BURSA
-3.510,76
271,19
ANKARA
DİYARBAKIR
16,84
NİSAN AYI
DEVİR
ADANA
ŞUBE
15.109,73
655,51
2.726,60
861,60
1.412,45
2.841,20
329,92
2.071,72
1.389,16
594,58
984,11
642,92
427,73
172,23
MAYIS AYI
ŞUBE GİDERİ
-16.792,21
-1.218,78
-6.161,16
150,12
845,28
-4.070,18
-220,24
-1.742,95
-261,89
-1.617,96
-3.494,87
312,35
343,46
344,61
MAYIS AYI
DEVİR
14.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
600,00
1.200,00
1.500,00
700,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
HAZİRAN AYI
ŞUBE AVANSI
14551,45
940,71 2726,60 997,90 975,76 1493,05 499,95 801,42 848,15 899,99 2293,72 822,19 649,01 603,00 HAZİRAN AYI
ŞUBE GİDERİ
ŞUBE GELİR/GİDER DURUMU (01 MAYIS 2014 / 30 HAZİRAN 2014)
15990,01
658,08 6161,16 152,22 -821,04 -4063,23 -120,19 -1344,37 389,96 -1817,95 -3788,59 490,16 194,45 241,61 HAZİRAN AYI
DEVİR
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
15
16
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
ÖRGÜTLENME
12-16 Mayıs tarihlerinde Muğla Şube tarafından gerçekleştirilen Antalya örgütlenme
çalışmalarına katılım sağlandı. Yeni bir il temsilciliği oluşturuldu.
22 Mayıs 2014 tarihinde OGM ve TMO ile 2014 yılı merkezi mutabakatları yapıldı.
23 Mayıs 2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 2014 yılı merkezi
mutabakatları yapıldı.
27 Mayıs 2014 tarihinde TİGEM ve OSB’de merkezi mutabakatlar yapıldı.
Haziran ayı içerisinde üye sayısı 200’ün altında olan Adana, Mersin, Giresun,
Trabzon ve Zonguldak Şubeleri öncelikli olarak örgütlenme programına alındı.
09-13 Haziran tarihlerini kapsayan Mersin ve Adana Şubeleri örgütlenme
çalışmasına Genel Toplu Sözleşme ve Hukuk Sekreterimiz ve Genel Eğitim BasınYayın Sekreteri katıldı. Örgütlenme çalışmaları kapsamında Mersin, Adana, Hatay il
ve ilçelerinde Tarım, Orman ve TMO işyerleri ziyaret edildi.
16/20 Haziran 2014 tarihleri arasında Trabzon ve Giresun Şubemizde gerçekleştirilen
örgütlenme çalışmalarına Genel Sekreterimiz ve Genel Eğitim Basın-Yayın ve Sosyal
İlişkiler Sekreterimiz katılım sağladı. Örgütlenme çalışmaları kapsamında Trabzon,
Samsun, Tokat ve Çorum il ve ilçelerinde Tarım, Orman ve TMO işyerleri ziyaret
edildi, toplantılar gerçekleştirildi.
Aynı tarihte Zonguldak şubemizde gerçekleştirilen örgütlenme çalışmalarına Genel
Mali Sekreterimiz ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz katılım sağladı. Örgütlenme
çalışmaları kapsamında Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop
illerinde Tarım, Orman ve TMO işyerleri ziyaret edilip, toplantılar gerçekleştirildi.
M.DİS.K
ADANA
ANKARA
BURSA
DİYARBAKIR
GİRESUN
İSTANBUL
İZMİR
MERSİN
MUĞLA
ŞANLIURFA
TRABZON
VAN
ZONGULDAK
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
M.DEN.K
2
108
3756
26
426
136
456
315
132
420
340
187
556
307
239
134
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
7
ÜYE SAYISI
18 (2592)
0
2
0
3
2
0
2
2
1
3
2
1
0
0
0
0
KALAN ÜYE
1164
108
138
136
24
27
132
132
52
43
124
19
95
134
0
0
0
0
8
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
52
2
4
2
4
3
2
4
3
2
5
3
3
2
3
3
7
ÇALIŞMA RAPORU
MYK
1
DOĞAL DELEGE
TOPLAM DELEGE
SAYISI
S. NO ŞUBE ADI
144
TAM SAYIDAN
DELEGE
ARTIK ÜYE
SAYISI
: 3756/26= 144.46
: 26
ANAHTAR SAYI
SEÇİLECEK DELEGE
: 3756
TOPLAM ÜYE SAYISI
TARIM ORKAM-SEN 1. GENEL MECLİSİ DELEGE DAĞILIMI
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
17
18
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI
ADANA
46
ANKARA
232
BURSA
109
DİYARBAKIR
392
GAZİANTEP
28
KIRIKKALE
1
AFYON
12
BATMAN
146
HATAY
36
KIRŞEHİR
BİLECİK
13
BİNGÖL
17
K.MARAŞ
11
YOZGAT
1
ESKİŞEHİR
41
ELAZIĞ
7
KAYSERİ
11
ÇANKIRI
3
YALOVA
17
ERZİNCAN
5
OSMANİYE
1
BALIKESİR
86
KİLİS
1
ÇANAKKALE
30
3
TOPLAM
134
GİRESUN
AMASYA
KÜTAHYA
TOPLAM
237
TOPLAM
311
TOPLAM
567
18
İSTANBUL
214
İZMİR
344
MERSİN
114
12
EDİRNE
16
MANİSA
76
AKSARAY
2
ÇORUM
45
KIRKLARELİ
41
UŞAK
4
KONYA
1
ORDU
19
TEKİRDAĞ
24
NEVŞEHİR
2
SAMSUN
50
KOCAELİ
29
NİĞDE
SİVAS
18
ADAPAZARI
21
TOKAT
28
TOPLAM
190
TOPLAM
345
TOPLAM
424
12
TOPLAM
131
MUĞLA
88
ŞANLIURFA
72
TRABZON
48
VAN
149
AYDIN
135
ADIYAMAN
53
ARTVİN
45
AĞRI
78
2
BİTLİS
27
3
HAKKARİ
DENİZLİ
28
MALATYA
60
ARDAHAN
ANTALYA
66
MARDİN
154
ERZURUM
BURDUR
12
TUNCELİ
128
GÜMÜŞHANE
11
IĞDIR
3
KARS
15
RİZE
9
TOPLAM
329
ZONGULDAK
24
BARTIN
19
KARABÜK
KASTAMONU
8
6
SİNOP
14
BOLU
11
DÜZCE
TOPLAM
5
87
TOPLAM
467
TOPLAM
GENEL TOPLAM :
136
MUŞ
113
24
SİİRT
15
ŞIRNAK
47
TOPLAM
3811
453
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
19
EĞİTİM, BASIN-YAYIN VE SOSYAL İLİŞKİLER
OGM Personel Daire Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 862255 sayılı Yangın Mesai
Yönergesi ile ilgili 13 Mayıs 2014 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu adına yazılı basın
açıklaması yapıldı ve Web Sitemize konuldu. Konu ile ilgili basın açıklaması, Hakkâri’de
Genel Başkanımız Hamit KURT tarafından yapıldı.
Tarımda yapılan kadrolaşma ve Veteriner Hekimlerin görev yerlerinin
değiştirilmesine dair uygulamalarla ilgili 14 Mayıs 2014 tarihinde Genel Sekreterimiz
tarafından Cihan Haber ajansına telefonda demeç verildi.
Manisa ilimizin Soma ilçesinde bulunan bir Maden ocağında yaşanan facia ile ilgili
14 Mayıs 2014 tarihinde basın açıklaması yapıldı ve Web Sitemize konuldu.
02 Haziran 2014 tarihinde GDO’lu ürünler yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
hakkında yazılı basın açıklaması yapıldı. Web sitesine konuldu.
05 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili basın açıklaması Web Sitemize konuldu.
OGM uygulamalarına yönelik 05 Haziran 2014 Perşembe günü saat 12.30 da
tüm illerde basın açıklaması yapılması kararı alındı. Ortak basın metni tüm şubelere
fakslandı ve şube başkanlarının maillerine gönderildi.
Lice’de demokratik eylem hakkını kullanan silahsız sivil halka yönelik yapılan acı
olayı kınayan açıklama Web Sitemize konuldu.
KADIN
Kadınların başta çalışma yaşamındakiler olmak üzere
yaşamın her alanında karşılaştıkları cinsiyet eşitsizliği
ve ayrımcılıkla mücadelede sendikalar önemli bir rol
oynayabilirler. Bunun için sendikalarda toplumsal cinsiyet
duyarlılığının bulunması, kadınların sendikalarda etkin
konumlara gelebilmeleri önemlidir.
Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların sendikal
katılımını ve sendikalardaki karar ve yönetim süreçlerinde
yer almalarını da güçleştirmektedir.
Bu durum karşısında sendikaların toplumsal cinsiyet
duyarlılığını ve kadınların katılımını arttırmaya yönelik özel
politikalar üretmeleri, örgütlenme stratejileri geliştirmeleri
gerektiği açıktır.
Tarım Orkam-Sen Merkez Kadın Sekreterliğimiz 2014-2017 dönemini kapsayacak
üç yıllık çalışma programını hazırlarken bu gereklilikten hareket etmekte ve kadınların
ailede, toplumsal yaşamda, iş yerinde ve sendikada maruz kaldıkları ayrımcılık ve
20
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
eşitsizliklerin görünür kılınarak ortadan kaldırılmasına, sendikamızın toplumsal
cinsiyet duyarlılığının ve kadınkatılımının arttırılmasına yönelik bir planlama yapmayı
hedeflemektedir.
Sekreterliğimizin amacı, üç yıllık çalışma programını bütün üye ve kadın
sekreterleri ile birlikte yaşama geçirme; kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları
cinsiyete dayalı ayrımcılığın tanımlanması, örgütlenmeleri ve sendikalarda aktif hale
gelmeleri önündeki engellerin fark edilerek, bunları aşmayı sağlayacak bir perspektifin
oluşturulması ve olumlu eylem politikalarının hayata geçirilmesi doğrultusunda
olacaktır.
TİS VE HUKUK
30 Mayıs 2014 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Ender Yılmaz’ın Van Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis
Müdürlüğüne sürgün edilmesinden dolayı Genel Müdür ve Atama Daire Başkanından
randevu talep edildi.
Ağrı Etbalık Kurumunda çalışan üyemiz Saffet Turan’ın 02 Mayıs 2014 tarihinde
Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülen dosyası için kurula Av. Esmani Kırmızı
sendikamız adına katıldı. Onaylanan ceza için şerh konuldu. Dava dilekçesi hazırlanıp
iletildi.
Malatya Yeşilyurt ilçe tarımda görevli bir üyemizin Kaymakamlıkta süresiz
görevlendirilmesi ile ilgili sendika avukatı ile görüşüldü. Hukuki bilgilendirme yapıldı.
15 Mayıs 2014 tarihindeKesk’te yapılan Avukatlar toplantısına sendikamız Avukatı
katıldı.
Diyarbakır Şube başkanımız Ahmet Ayas’ınMardin’e sürgünü ile ilgili açılan
davanın kaybedilmesi üzerine sendikamıza yüklenen dava vekâlet ücreti olan 770,34
TL ödendi.
Somadaki faciayı protesto etmek amacıyla Kesk tarafından düzenlenen iş bırakma
eylemi ile ilgili savunma hazırlanıp şubelere gönderildi. Web Sitesine konuldu. Ayrıca
Şube başkanlarına mail edildi. (21 Mayıs 2014)
Mayıs – Haziran ayı içerisinde açılan veya takip edilen davalarla ilgili dosya
düzenlenip, giden gelen evrakların birer suretinin bu dosyaya konulması sağlandı.
Hukuki sorunlar konusunda Sendikamız Avukatı ile diyalog kurularak bilgi alınması
sağlandı.
Mayıs – Haziran ayında yapılan hukuki çalışmalarla ilgili liste rapor ekinde
sunulmuştur.
Sendikamızın açtığı dava ile Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 18. Maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
21
TARIM ORKAM-SEN
1. MERKEZ GENEL
MECLİSİ DİVAN
TUTANAĞI:
52 kişilik hazirun listesini 45
kişinin imzaladığı anlaşıldığından
açılış yapıldı.
Hamit KURT (Genel Başkan)
başkanlığında Serap AKÇADAĞ
YILDIZ ve Sadık YILMAZ’dan
teşekkül eden divan oluşturuldu
ve saygı duruşu yapıldı. Meclis Sonuç Bildirgesi komisyonuna Derya DURSUN ve
Erdem AVCI seçildiler. Gündem maddeleri kurulun onayına sunuldu. gündem
işletilmeye başlandı.
Genel Başkan Hamit KURT açılış konuşmasını yaptı.
Genel Sekreter Özkan YORGUN önce bir konuşma yaptı, ardından MYK adına
faaliyet raporunu sundu. Konuşmasında; Tarım Orkam-Sen 1. Genel Meclisinin
toplandığı ve açılışının yapıldığı tarihi olan bu günde büyük onur duyarak sizleri
selamlıyorum, dedi.
Suriye’nin iç çatışmalarına taraf olunduğuna, Rojava’da açığa çıkan halkların
ortaklığına dayalı oluşuma karşı Rojava’daki oluşumun dünya halklarına örnek
olabileceği kaygısı ile ışid gibi terörist örgütlere destek verildiğini ifade etti. Yanı
sıra çalışma yaşamına, temel hak ve özgürlüklere, çevre ve doğaya saldırılar
gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.
1 Mayıs’ın tatil ilan edildiğini, ancak kutlamak isteyen işçi ve emekçilere
saldırıldığını, doğanın ve çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterenlere
yine biber gazı, jop, tazyikli su gibi antidemokratik uygulamaların reva görüldüğünü,
böylece Gezi direnişinin tüm ülkeye yayıldığını, aslında bunun baskı, zulüm, yok
sayma, ötekileştirme yaklaşımlarına karşı gelişen bir tepki olduğunu söyledi.
Gezinin izleri silinmemişken Soma’da katliam gibi bir maden kazasının yaşandığını,
bunun failinin iktidarın özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları olduğunu, aynı
şekilde Şırnak’ta yaşanan maden kazasının da bu uygulamaların sonucu olduğunu
ifade etti.
Yine, ülkemizin demokratikleştirilmesi için başta Kürt Sorununun çözümü yönünde
yasal adımların atılması gerektiği, TMK, TCK’nın kaldırılması, Siyasi Partiler Yasası,
Seçim Yasası, Çalışma Yasası gibi yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiği, bununla
birlikte yeni bir Anayasa’nın oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.
22
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Tarımda olumsuz gelişmelerin önüne geçilmesi gerektiği, GDO’lu ürünlere,
nişasta bazlı ürünlerdeki kotanın artırılmasına, HES’lerin yapımına, Hayvancılığın
bitirilmesi politikalarına, suyun ticarileştirilmesine, havamızın ve doğamızın tahribine,
kamusal alanların ranta açılmasına karşı durmamız gerektiğine vurgu yaptı. Meslek
Liselerinin kapatılmasını, şişe-cam grevinin ertelenmesini, 2 Temmuz Sivas Katliamını
gerçekleştirenleri kınadı.
Mali sıkıntılar olduğunu, 200 bin tl borç olduğunu, iki ayda 40 bin tl borç ödediklerini,
şubelere mayıs ayında 11.900, Haziran ayında 14.500 tl avans gönderdiklerini, üç
yılın sonunda sendikaya yer almayı planladıklarını söyledi.
Üye sayısının 3811 e çıkarıldığını, üye sayısı 200 ün altında olan üç şubede
örgütlenme çalışması yaptıklarını, olumlu sonuç aldıklarını, sürekli eğitim ve örgütlenme
çalışması yapılmasını planladıklarını, kadın meclisi yönetmeliğinin oluşturulmaya
çalışıldığını, hukuk dosyalarının yeniden düzenlendiğini ifade etti.
Sendika Avukatı: sendika adına açılmış Danıştay’da 17-18 davanın bulunduğunu,
bunlara ulaşamadıklarını, şubelerin elindeki bilgileri iletmesini ifade etti. Yolluklarla
ilgili torba yasaya ek bir madde konularak, memuriyet mahalli tanımı yeniden
yapılmaktadır.
Adana Şube Başkanı Yılmaz Demir: işyeri ziyaretlerinin yapılması, Web sayfasının
düzenlenmesi, il temsilciliklerinin güçlendirilmesi, mali sorunların çözümü, eğitim
çalışmalarının yapılması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, seyyar görev
tazminatı sorununun çözülmesi, lisans tamamlama ve rotasyon konularında çalışma
yürütülmesi konularını dile getirdi. Myk’da ormancı birinin olmayışını eleştirdi.
Ankara Şube Başkanı Ercan Cömert: meclis başkanı katılımcılardan seçilmesi
gerektiği, 20 üye yaptıklarını söyleyerek tarım orman çalışanlarının farklılıkları tespit
edilmeli, öznel ihtiyaçları belirlenmelidir. toçbirsenli müdürler tespit edilmeli, işçi
sendikaları ile ortaklaşılmalı, eğitim çalışması yapılmalı, targelçalıştayı yapılmalıdır.
TDKD li çalışanlar için hukuki girişimde bulunulmalı, genel merkezce hazırlanan
rotasyon ve yangın bildirisinin uzman olmayan, ilgisiz kişilerce hazırlandığı, torba
yasa içerisindeki iş güvencesini ortadan kaldıran maddeye karşı Kesk bütünlüğünde
girişimde bulunulması, farklı eylemler gerçekleştirilmeli (açlık grevi, oturma eylemi),
akp hariç tüm partiler myk’ca ziyaret edilmeli. Kesk üzerinde illegal olduğu yönünde bir
algı oluşmuştur. Üst düzeyde bir dünya kurup kendimizi devrime yakın hissediyoruz,
dedi.
Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir: Kürt sorunu konusunda hükümetin ciddi adımlar
atması sağlanmalı, yasal güvence oluşturulmalıdır. Rojava çoğulcu demokrasi
adına alternatif bir sistemdir. Soma ile ilgili tepki Şırnak için, Gezideki refleks Lice
için gösterilmedi. 2 Temmuz anması için karar alınmalı. Şubelerin % 40 payı için
borçlar bitene kadar esnek olunmalıdır. Maaştaki toplu sözleşme primleri sendikaya
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
23
bağışlanmalı. Döner sermaye primleri ile ilgili ortaklaşma sağlanmalı. Meclis
toplantıları yaz aylarına getirilmemeli. Kimyager, sosyologlarla ilgili çalışma yapılmalı.
4/c ve targellilerle ilgili girişimlerde bulunulmalı.
Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Serap Akçadağ Yıldız: halkın kazanımları bir
gecede elinden alınmakta, kadına yönelik şiddet artmakta, asker ve polis şiddeti
had safhaya ulaşmıştır. Somada iş güvenliği olmadığı için yüzlerce kişi hayatını
kaybetti. Demokratikleşme hak ve hukuktan yana olmalıdır. Çözüm süreci için yasal
düzenleme yapılmalıdır. Meclisler, tabandan tavana kararlaşma süreçleri olacaktır.
Şube yönetimlerinin de içinde bulunduğu güçlü örgütlenme modeli yaratılmalı. Üye
profili için anket yapılmalı, web sayfası yenilenmeli, kadın çalışmaları özgün ve ayrı
olmalıdır. Targel ve 4/c konusunda kapsamlı çalışma yapılmalı. Basın-yayın çalışmaları
artırılmalı. Maddi sorunlar var. Toplu sözleşme primleri sendikaya bağışlanabilir. Ekolojik
çalışmalar yapılmalı. Diğer sendikaları yürüttükleri politikalar deşifre edilmelidir.
Giresun Şube Yöneticisi Ali Türksal: 4/b ve 4/c pozisyonunda çalışanların özlük
hakları için Kesk nezdinde girişimde bulunulmalı.
İstanbul Şube Başkanı Şenay Elhüseyni: divan başkanlığı konusunda tüzük
değişikliği yapılmalı. Fazla mesai yönergesi ile toplu sözleşme çelişmektedir. OGM
rotasyon uygulaması ile ilgili ben ve şube sekreteri dava açtık. Ormanla ilgili çalışma
yok. Sendika meclisi için delege seçiminde netlik yok. İstanbul tarım il müdürlüğü ve
örtü altı üretim yapılan arazi satılmaya çalışılmaktadır. Enerji talebimiz yok. Targelle
ilgili çalışma yapılmalıdır.
İzmir Şube Başkanı Adil Ümit Tüzen: yeni yönetim bir sinerji yaratmıştır. Üye sayısı
yılsonuna kadar 4000 olmalıdır. Rotasyonla ilgili imza kampanyası yaptık. Targelle
ilgili çalıştay düşünüyoruz. İşyeri temsilcileri ile ilgili bir kitapçık hazırlanmalıdır.
Örgütlenme için materyal hazırlanmalı, kontra sendika deşifre edilmelidir.
Mersin Şube Başkanı Gazi Düz: tüzük değişiklikleri aceleyle yapıldı. Değişiklikler
bize iletilmeli. İnternet sayfası yenilenmeli, bunun için bütçe ayırılmalı. Doküman
ve süreli yayın hazırlanmalı. Sorunların çözümü için komisyonlar kurulmalı. E-dergi
oluşturulsun, promosyon hazırlansın, kimlik kartı düzenlensin.
Muğla Şube Başkanı Bahadır Tamer: OGM rotasyon uygulamaları rahatsızlık yarattı.
Sendikamız orman işyerindeki örgütlenme fonksiyonunu yitirmiştir. Bağlı işkollarında
farklı örgütlenme modelleri üretilmeli. Targel sorununa yönelik net bir politikamız
olmalı. Eğitim çalışmaları artırılmalı. Web sayfası daha aktif hale getirilmeli. Bülten
hazırlanmalı. Bilgi-işlem merkezi oluşturulmalı. Kimlik kartı düzenlenmeli. Türkiye
genelinde tüm üye bilgilerine herkes ulaşabilmelidir. Örgütlenme kiti hazırlanarak
işyerlerine verilmeli. Araç kullanımı konusunda hukuki araştırma yapılmalı.
Urfa Şube Başkanı Serdar Binici: Çözüm süreci Kürt Siyasal Hareketinin zorlaması
ile devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Ortadoğu’da alternatif politikalar Kürt Siyasal
24
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Hareketi tarafından ortaya atıldı, Rojava bunun pratiğidir. Üyeler ve yöneticiler
birbirinden uzaklaşmış, üyelere ulaşmak için internet imkânları kullanılıyor. Mali
sıkıntılar var. Şubeler 3 ayda bir rapor hazırlayıp myk’ya sunmalı. Toplu sözleşme
primleri için kampanya yapılmalı.
Trabzon Şube Eşbaşkanı Ali Osman Akaç: politika üretiyoruz ama işyerlerinde
anlatamıyoruz. şube üye sayımız gittikçe düşüyor. Bunun nedeni baskılar ve diğer
sendikalara olan ilgidir. Şubeye bağlı 7 il bulunmaktadır. Bunlara ulaşmamız zor. Mali
sıkıntılarımız var.
Van Şubesi adına Ergün Haspolat: Kongreden sonra kendimize bir hedef koyduk
ve buna ulaşmak için çalışıyoruz. Son iki ayda 41 yeni üye yaptık. Güçlü bir sendika
için herkes aynı şevkle çalışmalı. Yangın tazminatı, rotasyon, 49. Madde ödemeleri,
targel gibi konularda myk üzerine düşeni yapmalı.
Zonguldak Şube Başkanı Erkut Alacalı: myk’da ormancı olmaması sorundur.
Şükrü=Tarımsen olmuş. Tüzük komisyonu dışında değişikliler yapıldı. Çözüm
sürecinin hikâye olduğunu düşünüyorum, çözüm isteyen karakol yapmaz. Şubede
tarım işkolunda örgütlenme sorunu yaşıyoruz. Kapanan şubeler batı bölgelerindedir.
O yüzden sendikamızda Türk Sorunu var. Mali sekreterler toplantısı yapılmalı. Sendika
olarak belirli günlerde promosyon verilmelidir, örgütlenmeye katkı sağlar. Zonguldak’ta
sürekli yaşanan maden ölümlerine taraf olamıyoruz, Şırnak’takilerine bakamayız.
Samsun İl Temsilcisi Erdem Avcı: Kesk çizgisini emek ve sınıf çizgisi olarak
düşünmek gerekirken, modernist ve muhafazakâr bir bakış açısı ile bakılıyor. Ülke
sınırlarına yaklaşımda konu Kürt ve demokrasi olunca ikircikli bir tutum sergileniyor.
Yaşasın halkların kardeşliği artık liberal bir slogandır. Kardeşlik değil eşitlik oluşmalıdır.
Samsun Ziraat Meslek Lisesi’nin gündeme getirilmesini olumlu buluyorum. Bu hususta
bizler sokak eylemi dâhil her türlü tepkimizi dile getirdik. Şişe cam grevinin 12 Eylül
hukukunun bir tezahürü olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmesinin kınanması
ve sonuç bildirgesinde yer alması gerektiğini düşünüyorum.
Trabzon Delegesi Yüksel Kılınç: yeni yönetime başarılar diliyorum, işleri zor.
Genel başkan profesyonel olmalı. Önceki yönetimde bana yapılanı bu yönetime
yapmayacağım, ormancı handikabını aşmak için elimden gelen desteği sunacağım.
Şubeler çalışmazsa MYK bir şey yapamaz. Siyasal yaklaşımda ortaklaşmalıdır. Birlik
ve beraberliğimizi yükseltmeliyiz. İstifaların nedeni araştırılmalı ve geri döndürülmeli.
Rotasyon tayinleri takip etmeli. Toplu sözleşme primlerinin bağışlanması doğru değil.
Bazı tüzük maddeleri gözden geçirilmelidir.
Zonguldak Delegesi Şükrü Korkmaz: son günlerde içerde ve dışarda savaş
çığlıkları yükselmektedir. Buna karşın barış ve kardeşlik söylemi yükseltilmeli, birlik
ve beraberliğimiz güçlendirilmeli. İç çekişmelerden gerçek gündemlere geçemiyoruz.
Güç kaybı ve kırılmalar yaşanıyor.
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
25
Mardin İl Temsilcisi Yusuf Çelik: Sendika siyaset ilişkisi dengelenmeli. Sendika üyesi
ve olmayanlar daha çok eylem talep etmekte. Güçlü bir eylem konulmalıdır. Çalışma
komisyonları konusunda şubelerin hazırlık yapmış olması gerekir. Çalışanlardan
muhafazakâr olanları da örgütlülüğümüze katacak çalışmalar yürütmeliyiz. Kucaklayıcı
olunmalıdır. Çıkarcı yaklaşanların istifaları önemsenmemelidir.
Elbistan İl Temsilcisi Mehmet Örnek: sendikanın misyonu ve vizyonu olmalı.
Misyonu tüzüğümüzde yazılıdır. Mali sıkıntıların aşılması için üye sayımız artırılmalı.
Keskin bir dil yerine ortak bir dil kullanılmalı, pratikler keskin olmalıdır. Merkezi
eğitimler düzenlenmeli. Çalışma grupları mesleklere göre ayrı ayrı düzenlenmelidir.
Araç kullanımı konusunda hukuki destek sağlanmalıdır.
Antalya Delegesi Yavuz Köksal: kendimizi güçsüz hissettiğimiz bir yerde Gezi
sonrasında katkı sunmak için buradayım. Berkinler, Medeniler, İsmailler çağırdı,
geldim. Mardin ve Samsun temsilcilerinin söylemine yürekten katılıyorum. Ceberrut
sistemin ayrım yapmadan bizi ötekileştirmesine karşın ortaklaşma yaşanmalıdır.
Sendikal işleyişimizde her zaman demokratik olmalıyız ki, zor günleri aşabilelim.
İsteklerimiz hayata geçirilebilir olmalıdır. İnteraktif sendikacılığa öncelik vermeliyiz.
Tüm üyelerimizle yeniden buluşmayı sağlamalıyız. Konformist sendikacılıktan
uzaklaşmalıyız.
Ankara Delegesi Osman Özyurt: Genel kurul değerlendirilmesi yapılmalıydı.
Taşeronlaştırmaya yönelik yeterli tepki verilmedi. Yasal sürgünler başlayacak. Bu
konuda daha duyarlı olunmalı, harekete geçilmelidir. Kuzey ormanları, HES, Termik
santral yapımları alanımızı ilgilendiriyor, ama yeterli duyarlılık gösterilmiyor. Targel ve
rotasyonla ilgili Ankara yürüyüşü düzenlenebilir. Elektrik kaçağı %30, bunun önüne
geçilmeli. Böylece enerji ihtiyacı karşılanır.
Genel Toplu Sözleşme ve Hukuk Sekreteri Ali Kılıç: Eski hukuk dosyalarına
ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak yeni döneme ilişkin düzenli bir dosyalama yapılıyor.
Rotasyon konusunda Danıştay’a dava açıldı. 18. Maddenin yürütmesi durduruldu.
Diğer konularda hukuki destek sunulmaya çalışılıyor. Her konuda birlik-beraberlik ve
uyum içerisinde farklı ve yeni bir çalışma yürütmekteyiz.
Genel Kadın Sekreteri Aysel Bars Orak: Kadın Komisyonu oluşturulması için
çalışma esasları hazırlandı. Kadın çalışmalarına yönelik program çıkarıldı. Kadın Meclisi
yönetmeliğinin bu komisyon eliyle hazırlanmasının daha doğru olacağı düşünüldü.
Çünkü kadın çalışmaları özgün olmak durumundadır.
Genel Eğitim Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri İbrahim Saygılı: Sendika
Web Sitesinin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Süreli ve süresiz yayın
çalışması ve hazırlığı yapılıyor. Merkezi ve bölgesel eğitim çalışması planlanmaktadır.
riflet, bülten ve dergi çıkarılması için tüm aktivistlerin desteği gerekmektedir. Mali
yönü hesaplanmalıdır.
26
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Genel Örgütlenme Sekreteri Zeki Oymak: kısa zamanda üç şube sınırları
içerisinde örgütlenme çalışması yapıldı. Olumlu iletişim sağlandı. Bu girişimler
niceliğe de dönüşecektir. Üye profili çıkarılması ve birebir iletişim kurulması için çaba
harcanmaktadır. Yılda en az iki defa tüm şubeler ziyaret edilmelidir. Tarım ve orman
sorunları tespit edilmelidir. Targellilerin sorunu konusunda iyileştirme yapılmalıdır. Bu
konuda özel çalışmam olmuştu. Köyümde gidip targelli olarak çalışmak isterim. Tüm
üye bilgilerine ulaşmak isteyen bana başvurabilir.
Genel Mali Sekreter Hıdır Demir: siyasal konularda taraf olmaktan doğal bir durum
yoktur. Çünkü siyasal iktidar yaşamımıza müdahale etmektedir. İş, ekmek, özgürlük
için demokrasi mücadelesini de yükseltmeliyiz. Kürt sorununun yasal zeminde barışçıl
çözümü için taraf olmak durumundayız. Sınıf bilinciyle hareket etmeli, liberal ve
bürokratik yaklaşımlardan kaçınmalıyız. Mali sıkıntılar var. Borçların ödenmesi için
büyük çaba içerisindeyiz. Mali konularda tasarruflu, özenli olmanın yanı sıra üye
sayısının artırılması da önemlidir. Mali konularda birlik sağlanmalıdır.
Genel Sekreter Özkan Yorgun: Konuşmacıların söyledikleri içerisinde cevap verilmesi
gereken birçok konu var. Ancak, olumsuz eleştirilere cevap vermenin, önümüzü
açacağını düşündüğüm olumlu eleştirileri boşa çıkarma çabası olarak algılanabileceği
düşüncesiyle, doğru olmayacağını düşünüyorum. Yeni dönemin emek, demokrasi ve
barış mücadelesinde olumlu geçeceğine, tarım, hayvancılık, orman ve çevre alanında
mevcut kapitalist saldırılara karşı yaşadığımız çevreye saygılı, ekolojik, özgürlüklerden
yana, barışçıl, radikal demokrasinin uygulandığı, eşitlikçi alternatif politikaların
üretildiği, çalışma hayatında eşit işe eşit ücretin, iş güvencesinin, refah düzeyinin
yakalandığı bir ortam oluşuncaya kadar fiili ve meşru mücadelenin sürdürüldüğü bir
dönem olacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.
Meclis yönetmeliği maddeler halinde kurula sunuldu, yapılan kısmi değişikler
sonucunda son şekli onaylandı.
Kadın Meclisi konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Tarım Politika Grubu, Çevre-Orman Politika Grubu, Eğitim Basın-Yayın Politika
Grubu adlarıyla çalışma grupları oluşturuldu.
Meclisin aldığı kararlar onaya sunuldu.
Tarım Orkam-Sen 1. Genel Meclisi Sonuç Bildirgesi okundu, kabul edildi.
Çalışmalar dilek ve temennilerin dile getirilmesinden sonra, Genel Başkanın
teşekkür konuşması ile sona erdirildi.
Hamit KURT Serap AKÇADAĞ YILDIZ
Divan Başkanı Yazman
Sadık YILMAZ
Yazman
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
27
TARIM ORKAM-SEN
1. MERKEZ GENEL MECLİSİKARARLAR
45 Delegenin katılımı ile 01/02 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen TARIM ORKAM-SEN 1. Merkez Genel Meclisi iki günlük çalışmanın
sonunda aşağıdaki kararları almıştır.
- Sendika Web Sitesinin yenilenmesine,
- Yayın organı ve dergi çıkarılması için çalışma yürütülmesine,
- Eğitim çalışmalarının planlanmasına,
- Merkezi örgütlenme çalışmalarının yapılmasına,
- Targelli çalışanlara yönelik merkezi çalışmaların planlanmasına,
- Taşeron çalıştırma ve özelleştirmeye karşı KESK bütünlüğü içerisinde mücadele
edilmesine,
- GDO’lu ürünlere karşı mücadelenin benzer mücadele yürüten örgütlerle
ortaklaştırılmasına,
- Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasına yönelik çalışma yürütülmesine,
- Orman çalışanlarının yerlerinin değiştirilmesi başta olmak üzere, sorunlarına
yönelik fiili ve hukuki mücadelenin yürütülmesine,
- Sosyolog, Kimyager v.b. üye ve çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi
yönünde çalışma yürütülmesine,
- Kadın Komisyonunun kurulmasına,
Kadın Meclisi Meclise
sunulmasına,
- Tarım Politika
Grubu, Çevre-Orman
Politika Grubu ile
Eğitim Basın-Yayın
Politika Grubu
oluşturulmasına,
karar verilmiştir.
28
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
TARIM ORKAM SEN
1. GENEL MECLİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ (02 Temmuz 2014)
Sendikamızın 1. Olağan Genel Meclisinin katılımcı demokrasi adına daha
demokratik bir adım olduğu, emeğin hak ve çıkarlarının büyütülmesinde geliştirici
katkıda bulunacağı saptanmıştır.
Meclisimiz; maden ve diğer iş cinayetlerinin sorumlusu olarak sermaye düzeninin
ve onun temsilcisi AKP iktidarının büyüttüğü taşeron çalıştırma koşulları sonucu iş
güvenliğinden yoksun bırakma, tarım ve hayvancılığına yönelik politikalar sonucu
gelişen işsizlik ve ucuz işçilik olduğunu tespit etmiştir.
Kapitalist-emperyalist sistemin emekçilere dönük vahşi saldırılarına karşı sınıf
perspektifi anlayışıyla güvencesiz çalıştırma koşullarına, iş güvenliğinden yoksun
bırakılmaya, emeğin özgür örgütlenmesi önündeki tüm baskılara ve sınırlandırmalara
karşı her türlü demokratik mücadele tutumunu sürdürür. Bu anlamda eşit işe eşit
ücret, güvenceli çalışma, örgütlü birey örgütlü toplum anlayışıyla fili ve meşru
mücadelesini sürdürür.
Sendikamız, 12 Eylül hukukunu da aratan AKP zihniyeti tarafından hakları gasp
edilen Şişe-Cam işçilerinin direnişi ile dayanışma içindedir.
Sendikamız, iş kolumuzdaki çalışanlara dönük eğitim, örgütlenme, hukuki
mücadele ve sosyal dayanışmayı geliştirici faaliyetlerini sürdürme kararlılığındadır.
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
29
Meclisimiz; her türlü dil, din, ırk cinsiyet ayrımcılığına karşı tüm ezilenlerin
mücadelesini desteklemeye devam eder. Bu kapsamda başta Kürt sorununun barışçıl
demokratik, eşit ve kalıcı çözümü konusunda tavır alır. Rojava deneyiminin dünya
halklarının ayrımcılıkla mücadelesinde alternatif bir model olduğunu tespit eder.
Kadına yönelik ayrımcı, eril zihniyete karşı eşitlikçi anlayışla tutum alır. Kadına
yönelik şiddet ve cinayetlere karşı mücadelesini sürdürür. Kadının özgürleşme
mücadelesi kapsamında Kadın Meclisi oluşturularak özgün çalışmalar yürütülmesini
hedefler.
Halkların yaşamını kıskaç altında tutan kapitalizmin yarattığı doğa ve çevre
katliamlarının rantçı politikalarına karşı (Hidro Elektrik Santrallerine, Nükleer ve Termik
Santrallere, Atatürk Orman Çiftliği talanına, Üçüncü köprü ile Kuzey ormanlarının
katledilmesine, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arazisi ve Samsun
Tarım Meslek Lisesi arazisi v.b. kamu arazilerinin ranta dönüştürülmesine) ekolojik,
sürdürülebilir, insanın doğanın efendisi olmadığı bir yaşam için mücadele eder, bu
alandaki tüm örgütlü mücadeleleri ve direnişleri destekler ve içinde yer alır. Bu
yaklaşımla Tarım ve Çevre-Orman politika grupları oluşturarak söz konusu alanlara
yönelik alternatif politikalar üretir.
Meclisimizin bu anlayışla emek, hak ve özgürlükler mücadelesine katkısı olması
umuduyla…
YAŞASIN GREVLİ,
TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL MÜCADELEMİZ
YAŞASIN TARIM ORKAM SEN
YAŞASIN KESK
30
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
TARIM ORKAM-SEN (01 Mayıs 30 Haziran 2014)
HUKUK ÇALIŞMA RAPORU
SIRA
İŞLEM YAPILANIN
NO
ADI SOYADI
1
Saffet TURAN
SORUN/KONU
YAPILAN İŞ
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Disiplin Kuruluna 02.05.2014 günü
Görev yerini terk iddiasıyla UYARMA saat 14.00’de savunmasına gidildi.
cezası verilmiş, Saffet, itiraz etmiş. Ceza kaldırılmadı.
08.05.2014 günü şerh yazısı verildi.
2
Soma’da kaybettiğimiz, işçiler
için yönetimi protesto sırasında
polislerce alınma
Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube
Müdürlüğünde ifadesi sırasında
bulunuldu.
Güner ÖN
Gezi eylemlerine katılmak
Kırklareli 2. Asliye Ceza
Mahkemesinin 20.05.2014 günlü
ve E: 2013/523, K. 2014/335
sayılı beraat kararı avukatlığımıza
12.06.2014 günü tebliğ edildi.
Ender YILMAZ
İstek dışı yer değiştirme suretiyle
atama
İşlemin iptali acıyla Ankara 2. İdare
Mahkemesinde 2014/1015 Esas No
ile davası açıldı. Mahkeme 10 gün
süre vererek idareden savunma
istemiş.
Özkan YORGUN
Erol ÖZKAN
3
4
5
Ercan CÖMERT
Orman ve Su İşleri Bakanlığında
APK uzmanı olarak görev
yapan davacının Strateji ve Mali
İşler Şube Müdürlüğü emrine
görevlendirilmesine ilişkin davalı
idarenin;
11.02.2014 günlü ve 33564
6
İlhan AKDOĞAN
Meslek hastalığı nedeniyle döner
sermaye payının kesilmesi
sayılı işleminin iptali amacıyla
31.03.2014 günü Ankara 6. İdare
Mahkemesinde; 2014/598 Esas
No ile dava açıldı.
Mahkeme, yürütmenin durdurulması
istememizin incelenebilmesi için
davalı idareden 30 gün içinde
savunmasını istemiş.
İstanbul 4. İdare Mahkemesine
2014/818 Esas No ile dava açılmıştı.
Mahkeme, nispi karar harcı
eksikliğinin tamamlanmasını istedi.
İlhan AKDOĞAN kendisi yatırdı.
I. SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU
7
Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi
Adil TEKTEKİN
2014/264 Esas No ile davası
açılmıştı.
31
Davalı idarenin savunmasına cevap
verildi.
Aslan KEMEÇ
İzmir 4. İdare Mahkemesinde
2014/558 Esas No ile davası
açılmıştı.
9
Cesim PAMUK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Kurulunda 18.06.2014 günü
Cezası verilmiş
saat: 14.00’de savunmasına girildi.
Ceza kaldırılmadı.
10
Mehmet AYAZ
Atama isteminin reddi.
Dilekçesi hazırlandı. Dava
konusu işlemin tebellüğ belgesini
gönderdiğinde dava açılacak.
11
Fatih BAYAR
İstek dışı yer değiştirme suretiyle
atama
Aydın İdare Mahkemesine
gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi
İdare Mahkemesine 19.06.2014
günü dava dilekçesi verildi. verildi.
12
Sibel İNCE
İstek dışı yer değiştirme suretiyle
atama
Aydın İdare Mahkemesine
gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi
İdare Mahkemesine 19.06.2014
günü dava dilekçesi verildi. verildi.
13
Zeki OYMAK
İstek dışı yer değiştirme suretiyle
atama
Aydın İdare Mahkemesine
gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi
İdare Mahkemesine 19.06.2014
günü dava dilekçesi verildi.
14
Yılmaz DEMİR
Adana 1. İdare Mahkemesine daha
önce 2013/1926 Esas No ile dava
açılmış.
Dosyasına beyanda bulunuldu.
15
Sendika
Orman Genel Müdürlüğü
Personelinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmelik İptali
Danıştay 2. Daire’den 2013/11211
sayılı karar alındı.
16
Sendika
Açılan davaların dosyaları
Sendika Genel Merkezine
dosyalardan ve dosyaya gelen giden
yazışmalardan birer suret verildi.
17
Üyeler
Her tür soruları
Telefonla yanıtlanmaya
çalışılmaktadır.
8
Davalı idarenin savunmasına cevap
yazıldı.
32
TARIM ORKAM-SEN
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
SENDİKA MYK VE ŞUBE TELEFON BİLGİLERİ
ŞUBESİ
İSİM
KURUMSAL
HAT
KURUMSAL
TEL KODU
ŞAHSİ
TELEFON NO
GENEL MERKEZ
SENDİKA
0533 272 25 55
1006
0 533 272 25 55
MYK
HAMİT KURT
0533 256 10 10
1030
0 533 256 10 10
MYK
ÖZKAN YORGUN
0532 317 75 99
1063
0 505 396 58 30
MYK
HIDIR DEMİR
0533 770 89 63
1062
0 533 770 89 63
MYK
ZEKİ OYMAK
0530 473 73 05
1015
0 542 591 99 67
MYK
İBRAHİM SAYGILI
0530 470 01 30
1001
0 506 585 67 02
MYK
AYSEL BARS ORAK
0 505 580 33 06
1021
0 505 580 33 06
MYK
ALİ KILIÇ
0530 473 70 81
1058
0 532 521 10 02
ADANA ŞUBE
YILMAZ DEMİR
0530 477 20 48
2001
0 543 870 04 00
ANKARA ŞUBE
ERCAN CÖMERT
0530 477 96 23
2006
0 541 29242 80
BURSA ŞUBE
FİKRET GİZİR
0530 477 63 40
2016
0 532 559 35 62
DİYARBAKIR ŞUBE
AHMET AYAS
0530 477 20 45
2021
0 542 626 68 18
GİRESUN ŞUBE
ABDULLAH CANTÜRK
0530 477 08 72
2028
0 536 329 30 55
İSTANBUL ŞUBE
ŞENAY ELHÜSEYNİ
0530 477 08 73
2034
0 533 338 09 53
İZMİR ŞUBE
ADİL ÜMİT TÜZEN
0530 478 23 51
2035
0 537 026 26 55
MERSİN ŞUBE
GAZİ DÜZ
0530 478 92 81
2033
MUĞLA ŞUBE
BAHADIR TAMER
0530 478 02 83
2048
0 505 592 98 49
ŞANLIURFA ŞUBE
SERDAR BİNİCİ
0530 478 47 20
2063
0 532 779 00 86
TRABZON ŞUBE
ALİ OSMAN AKAÇ
0530 478 30 71
2061
0 532 549 15 89
VAN ŞUBE
A.LATİF TÜL
0530 478 61 52
2065
0 505 484 75 95
ZONGULDAK ŞUBE
ERKUT ALACALI
0530 478 43 08
2067
0 533 443 97 45
AVUKAT
ESMANİ KILIÇ
0 505 809 76 12
0 530 212 79 02
Download

1. Meclis Çalışma Raporu - Tarım Orkam-Sen