D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 DERS YILI DÖNEM III
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
04.11.2014 – 01.12.2014
Dersler
Patoloji
Kardiyoloji
Farmakoloji
Göğüs Hastalıkları
Kulak-Burun-Boğaz
Çocuk Hastalıkları
Radyoloji
Biyofizik
Anestezi
Nükleer Tıp
TOPLAM
Teorik
15
25
17
19
5
1
4
2
2
2
92
Pratik
2 ( 2grup)
------------------2
Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Ali ELBEY
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.R.IŞIK
(Göğüs Hst.)
Prof.Dr.A.ŞENYİĞİT
(Göğüs Hst.)
Prof.Dr.N.TOPRAK
(Kardiyoloji)
Prof.Dr.S.DAŞDAĞ
(Biyofizik)
Prof.Dr.H. KAYA
(Nükleer Tıp)
Prof.Dr.M.ERDİNÇ
(Farmakoloji)
Doç.Dr.Z.ARITÜRK
(Kardiyoloji)
Doç. Dr. Y. İSLAMOĞLU (Kardiyoloji)
Doç.Dr.M.A.ELBEY
(Kardiyoloji)
Doç.Dr. E. TEKBAŞ
(Kardiyoloji)
Doç.Dr.H.ÇİL
(Kardiyoloji)
Doç.Dr.H.KAYA
(Kardiyoloji)
Doç.Dr.F.ERTAŞ
(Kardiyoloji)
Doç.Dr U.FIRAT
(Patoloji)
Doç.Dr. C.A. ÖZMEN
(Radyoloji)
Doç.Dr.S.KELEKÇİ
(Çocuk Hast.)
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
(Farmakoloji)
Yrd. Doç. Dr. G. Ç. ÇAKMAK (Radyoloji)
Yrd.Doç.Dr B.YILMAZ
(KBB)
Yrd.Doç.G.TÜRKÇÜ
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr Ö.ABAKAY
(Göğüs Hst.)
Yrd.Doç.Dr .H.S.ŞEN
(Göğüs Hst.)
Yrd.Doç.Dr .M.TAYLAN
(Göğüs Hst.)
Yrd.Doç.Dr.M.DEMİR
(Göğüs Hst.)
Yrd.Doç.Dr. S.YILMAZ
(Göğüs Hst.)
Yrd.Doç.Dr. A.İ.ÇARKANAT (Göğüs Hst.)
Yrd. Doç. Dr.C. SEZGİ
(Göğüs Hst.)
Yrd .Dr.A.GEZİCİ
(Nükleer Tıp)
Yrd.Doç.Dr.M.AYDIN
(Kardiyoloji)
Yrd.Doç.Dr. Z. BİLİK
(Kardiyoloji)
Yrd.Doç.Dr. M. YÜKSEL
(Kardiyoloji)
Yrd.Doç.Dr. M. Ata AKIL
(Kardiyoloji)
Yrd.Doç.Dr.H. ACET
(Kardiyoloji)
Yrd.Doç.Dr.N.POLAT
(Kardiyoloji)
Yrd. Doç. Dr. A.YILDIZ
(Kardiyoloji)
Toplam
17
25
17
19
5
1
4
2
2
2
94
Ders
Saati
4
1
2
2
1
10
2
2
2
2
2
1
2
11
2
1
7
2
5
4
1
4
3
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
Dönem III
3. Ders Kurulu: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
DÖNEM III KURUL 3-“DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI”
AMAÇ VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Adı
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
7
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Doç.Dr. Mehmet Ali ELBEY
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
4 Hafta
Teorik ders saati
92
Uygulamalı ders saati
2
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Kardiyovasküler Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıklarının
etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik,
laboratuvar ve histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin
genel prensipleri hakkında bilgi kazanmakatır.
Öğrenim Çıktıları
1- Kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi hastalıklarının
epidemiyolojisini, risk faktörlerini, patogenezini, fizyopatolojisi
ve temel patolojik özelliklerini açıklayabilmeli,
2- Bu hastalıkların temel klinik ve laboratuvar bulgularını ve
tanı yöntemlerini sayabilmeli,
3- Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarının
tanısında kullanılan özel tanı yöntemlerini, endikasyonlarını ve
temel bulgularını sayabilmeli,
4- Kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi hastalıklarının
tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını,
farmakokinetiğini, yan tesirlerini ve ilaç etkileşmelerini
sayabilmeli,
5- Akciğer sağlığını etkileyen faktörleri, iyileştirme ve
geliştirme yöntemlerini sayabilmelidir
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem III
3. Ders Kurulu: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
DÖNEM 3
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
TARİH
GÜN
SAAT
04.11.2014
Salı
1
2
Farmakoloji
3
Farmakoloji
4
Kardiyoloji
Salı
5
Tıp Eğitimi
Salı
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
8
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
1
Kardiyoloji
Kalp yetersizliği tedavisi prensipleri
Çarşamba
2
Kardiyoloji
Kalp yetersizliği tedavisi prensipleri
Çarşamba
3
Kardiyoloji
Çarşamba
4
Kardiyoloji
Çarşamba
5
Kardiyoloji
Kardiyak fizik muayene
Çarşamba
6
Kardiyoloji
Kardiyak fizik muayene
Çarşamba
7
Serbest Çalışma
Çarşamba
8
Serbest Çalışma
Perşembe
1
Farmakoloji
Perşembe
2
Farmakoloji
Perşembe
3
Kardiyoloji
Perşembe
4
Kardiyoloji
Perşembe
5
Perşembe
6
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Perşembe
7
Serbest Çalışma
Perşembe
8
Serbest Çalışma
Cuma
1
Kardiyoloji
Hipertansiyon
Cuma
2
Kardiyoloji
Hipertansiyon
Cuma
3
Patoloji
Hipertansiyon patolojisi
.Doç.Dr.U.FIRAT
Cuma
4
Farmakoloji
Antihipertansif ilaçlar
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Cuma
5
Farmakoloji
Antihipertansif ilaçlar
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Cuma
Cuma
Cuma
6
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pazartesi
1
Kardiyoloji
Yrd.Doç.Dr. Z.BİLİK
Pazartesi
2
Kardiyoloji
Pazartesi
3
Patoloji
Kroner arter hastalığı
(USAP;NSTEMI ve STEMI)
Kroner arter hastalığı
(USAP;NSTEMI ve STEMI)
Kalp hipertrofisi, dilatasyonu ve
kardiyomiyopatiler
Salı
Salı
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
ÖĞRETİM ÜYESİ
KONU
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri
Otonom sinir sistemi hakkında genel
bilgiler
Otonom sinir sisteminin farmakolojik
yönleri
Kalp yetersizliğindeetyoloji
ve patofizyoloji
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
DERS
Akut kalp yetersizliği, kardiyojenik
şok ve akciğer ödemi
Akut kalp yetersizliği, kardiyojenik
şok ve akciğer ödemi
Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar:
Kalp glikozidleri
Kalp yetersizliğinde kullanılan
diğer ilaçlar
Kroner arter hastalığı
(ateroskleroz ve SAP)
Kroner arter hastalığı
(ateroskleroz ve SAP)
Periferikvazodilatörler
Doç.Dr. M.A.ELBEY
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Yar.Doç.Dr.N. POLAT
4
Doç.Dr.Z.ARITÜRK
Doç.Dr.Z.ARITÜRK
Doç.Dr.M.A. ELBEY
Doç.Dr.M.A. ELBEY
Prof.Dr.N.TOPRAK
Prof.Dr.N.TOPRAK
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Doç. Dr. H.ÇİL
Doç. Dr. H.ÇİL
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Doç.Dr Y.İSLAMOĞLU
Doç.Dr Y.İSLAMOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Z.BİLİK
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Dönem III
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
3. Ders Kurulu: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Pazartesi
4
Patoloji
İskemik kalp hastalıkları patolojisi
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
Pazartesi
5
Patoloji
Doç. Dr. U. FIRAT
Pazartesi
6
Farmakoloji
Aterosleroz patolojisi
Anjinapektoris tedavisinde kullanılan
ilaçlar
Pazartesi
7
Serbest çalışma
Pazartesi
8
Serbest çalışma
Salı
1
Patoloji
Salı
2
Patoloji
Salı
3
Biyofizik
Salı
4
Biyofizik
Salı
5
Tıp Eğitimi
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları
patolojisi
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları
patolojisi
Kalp hücresi ve kardiyolojik
görüntüleme biyofiziği
Kalp hücresi ve kardiyolojik
görüntüleme biyofiziği
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
8
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
1
Farmakoloji
Adrenoseptöragonistleri
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Çarşamba
2
Farmakoloji
Adrenoseptör antagonistleri
Çarşamba
3
Kardiyoloji
Elektrokardiyografiye giriş
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Yrd. Doç. Dr. A.YILDIZ
Çarşamba
4
Kardiyoloji
Elektrokardiyografiye giriş
Çarşamba
5
Farmakoloji
Dislipidemilerde kullanılan ilaçlar
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Çarşamba
6
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
7
8
Farmakoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Muskarinik reseptör antagonistleri
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
1
Farmakoloji
Kolinerjiknörotransmisyon,
muskarinik reseptör agonistleri ve
kolinesteraz inhibitörleri
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Perşembe
2
Kardiyoloji
Ritim bozuklukları
Perşembe
3
Kardiyoloji
Ritim bozuklukları
Perşembe
4
Nükleer Tıp
Perşembe
5
Farmakoloji
Perşembe
6
Farmakoloji
Perşembe
Perşembe
7
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Cuma
1
Farmakoloji
Cuma
2
Göğüs Hastalıkları
Cuma
3
Göğüs Hastalıkları
Cuma
4
Patoloji
Cuma
5
Kardiyoloji
Kalp kapak hastalıkları
Cuma
6
Kardiyoloji
Kalp kapak hastalıkları
Cuma
Cuma
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pazartesi
1
Kardiyolojiı
İnfektifendokarditler
Pazartesi
2
Göğüs Hastalıkları
Diffüz akciğer hastalıkları
Kardiyovasküler sistem ve solunum
sisteminde nükleer tıp uygulamaları
Antikoagülan, antitrombositik ve
trombolitik ilaçlar
Antikoagülan, antitrombositik ve
trombolitik ilaçlar
Kardiyak disritmilerde kullanılan
ilaçlar
Göğüs hastalıklarında belirti ve fizik
bulgular
Göğüs hastalıklarında belirti ve fizik
bulgular
Romatizmal ateş ve endokardit
patolojisi
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Doç. Dr. U. FIRAT
Doç. Dr. U. FIRAT
Prof. Dr. S. DAŞDAĞ
Prof. Dr. S. DAŞDAĞ
5
Yrd. Doç. Dr. A.YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. M. AYDIN
Yrd. Doç. Dr. M. AYDIN
Prof. Dr. H. KAYA
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Yrd. Doç. Dr S.YILMAZ
Yrd. Doç. Dr S.YILMAZ
Yrd.Doç.G.TÜRKÇÜ
Doç.Dr.F.ERTAŞ
Doç.Dr.F.ERTAŞ
Yrd.Doç.Dr.M.YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr M.DEMİR
Dönem III
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
3. Ders Kurulu: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Pazartesi
3
Göğüs Hastalıkları
Plevra Hastalıkları
Solunum sisteminde nükleer tıp
uygulamaları
Kardiyopulmonerarrest ve
resusitasyon
Kardiyopulmonerarrest ve
resusitasyon
Pazartesi
4
Nükleer Tıp
Pazartesi
5
Anestezi
Pazartesi
6
Anestezi
Pazartesi
7
Serbest Çalışma
Pazartesi
8
Serbest Çalışma
Salı
1
Radyoloji
Kardiyovasküler sistem radyolojisi
Salı
2
Radyoloji
Kardiyovasküler sistem radyolojisi
Salı
3
Göğüs Hastalıkları
Sigara bağımlılığı
Yrd. Doç. Dr.
G.ÇETİNÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr.
G.ÇETİNÇAKMAK
Prof. Dr. R.IŞIK
Salı
4
Göğüs Hastalıkları
Sigaranın sağlığa zararları
Prof. Dr. R.IŞIK
Salı
5
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
8
Tıp Eğitimi
Çarşamba
1
Patoloji
Çarşamba
2
Patoloji
İyi Hekimlik Uygulamaları
Plevra ve mediasten hastalıklarının
patolojisi
Akciğer tümörlerinin patolojisi
Çarşamba
3
Kardiyoloji
Perikarditler
Doç. Dr. U. FIRAT
Yrd. Doç. Dr. M.A.AKIL
Çarşamba
4
Kardiyoloji
Kardiyoljide Tanı Yöntemleri
Doç.Dr.Hasan KAYA
Çarşamba
5
Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. R.IŞIK
Çarşamba
6
Göğüs Hastalıkları
Sigarayı neden bırakmalıyız?
Tütün epidemiyolojisi ve tütün
kontrolü
Çarşamba
Çarşamba
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Perşembe
1
Patoloji
Perşembe
2
Farmakoloji
Perşembe
3
Kardiyoloji
Perşembe
4
Kardiyoloji
Perşembe
5
Patoloji
Perşembe
Perşembe
Perşembe
6
7
8
Göğüs Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
1
Patoloji
Cuma
2
Patoloji
Diffüzinterstisyel akciğer
hastalıklarının patolojisi
Akciğer tüberkülozu patolojisi
Cuma
3
Radyoloji
Solunum sistemi radyolojisi
Doç. Dr. C.A. ÖZMEN
Cuma
4
Radyoloji
Solunum sistemi radyolojisi
Doç. Dr. C.A. ÖZMEN
Yrd.Doç.Dr. M.TAYLAN
Yrd.Doç.Dr. M.TAYLAN
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
patolojisi
Öksürük tedavisi ve soğuk
algınlığında kullanılan ilaçlar
Miyokarditler, kardiyomiyopatiler ve
kalp tümörleri
Miyokarditler, kardiyomiyopatiler ve
kalp tümörleri
Perikardit, miyokardit ve kalp
tümörleri patolojisi
Akciğer Kanseri
Cuma
5
Göğüs Hastalıkları
Akciğer tüberkülozu
Cuma
6
Akciğer tüberkülozu
Cuma
7
Göğüs Hastalıkları
Serbest Çalışma
Cuma
8
Serbest Çalışma
Yrd. Doç. Dr M. TAYLAN
Yrd. Doç. Dr.A.GEZİCİ
Yrd. Doç. Dr. F.ÇELİK
Yrd. Doç. Dr.F.ÇELİK
6
Doç. Dr. U. FIRAT
Prof. Dr. R.IŞIK
Doç. Dr. U. FIRAT
Yrd. Doç. Dr. İ. KELLE
Doç.Dr.E. TEKBAŞ
Doç.Dr.E.TEKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
Yrd. Doç. Dr C. SEZGİ
Doç. Dr. U. FIRAT
Doç. Dr. U. FIRAT
Dönem III
24.11.2014
3. Ders Kurulu: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
1
Göğüs Hastalıkları
Astım
Yrd.Doç. Dr. H..S.ŞEN
Pazartesi
2
Göğüs Hastalıkları
Astım
Pazartesi
3
Kardiyoloji
Kardiyak Senkop
Yrd.Doç. Dr. H..S.ŞEN
Yrd.Doç.Dr.H.ACET
Pazartesi
4
Hastalıkları
Kistikfibrozis
Pazartesi
5
Patoloji
Kalp ve vasküler hastalıklar patolojisi
LAB
Doç. Dr. U. FIRAT
Pazartesi
6
Patoloji
Kalp ve vasküler hastalıklar patolojisi
LAB
Yrd. Doç. Dr. G.TÜRKÇÜ
Pazartesi
7
Patoloji
Akciğer hastalıklarının patolojisi
LAB
Doç. Dr. U. FIRAT
Pazartesi
8
Patoloji
Akciğer hastalıklarının patolojisi
LAB
Doç. Dr. U. FIRAT
Salı
1
Patoloji
Üst solunum yolları patolojisi
Doç. Dr. U. FIRAT
Salı
2
Patoloji
Akciğer dolaşım bozuklukları
patolojisi
Doç. Dr. U. FIRAT
Salı
3
Göğüs Hastalıkları
PulmonerEmboli
Yrd.Doç. Dr. H..S.ŞEN
Salı
4
Göğüs Hastalıkları
PulmonerEmboli
Yrd.Doç. Dr. H..S.ŞEN
Salı
5
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
8
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
1
KBB
Farenks hastalıkları
2
KBB
Larinks hastalıkları
3
Göğüs Hastalıkları
Pnömoni
4
Göğüs Hastalıkları
Pnömoni
5
Göğüs Hastalıkları
6
Göğüs Hastalıkları
Çevresel ve mesleksel akciğer
hastalıkları
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
7
Serbest Çalışma
8
Serbest Çalışma
1
KBB
Üst solunum yolu obstrüksiyonları
Yrd.Doç.Dr.B.YILMAZ
2
KBB
Burun hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.B.YILMAZ
3
KBB
Sinüs hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.B.YILMAZ
4
Serbest Çalışma
5
Serbest Çalışma
6
Serbest Çalışma
7
Serbest Çalışma
8
Serbest Çalışma
1
2
Serbest Çalışma
Pazartesi
Çocuk Sağlığı ve
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Çarşamba
Perşembe
Cuma
3
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
4
Serbest Çalışma
5
Serbest Çalışma
6
Serbest Çalışma
7
Serbest Çalışma
8
Serbest Çalışma
Yrd. Doç.Dr. S. KELEKÇİ
7
Yrd.Doç.Dr.B.YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.B.YILMAZ
Yrd. Doç. Dr Ali İhsan
ÇARKANAT
Yrd. Doç. Dr Ali İhsan
ÇARKANAT
Pro.Dr.A.ŞENYİĞİT
Yrd.Doç. Dr. Ö.ABAKAY
Dönem III
01.12.2014
3. Ders Kurulu: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
DERS KURULU
Teorik SINAVI
DERS KURULU
Teorik SINAVI
DERS KURULU
Teorik SINAVI
DERS KURULU
Teorik SINAVI
Download

d.ü tıp fakültesi 2014–2015 ders yılı dönem ııı dolaşım ve solunum