ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
ADI SOYADI
VAL
MAHMUT DEM RTA
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
216 10 01
216 50 01
213 74 37
TBMM ÜYELER
LLETVEK
AHMET AYDIN
(312) 420 65 04
(312) 420 65 05
(312) 420 65 14
LLETVEK
MEHMET MET NER
(312) 420 60 58
(312) 420 60 59
(312) 420 23 13
LLETVEK
M.MURTAZA YET
(312) 420 58 96
(312) 420 58 97
(312) 420 27 32
LLETVEK
MEHMET ERDO AN
(312) 420 55 34
(312) 420 55 35
(312) 420 20 78
LLETVEK
SAL H FIRAT
(312) 420 55 48
(312) 420 55 49
(312) 420 20 84
216 10 92
216 01 42
216 10 20
214 28 98
216 10 27
216 71 39
GARN ZON KOMUTANI
GARN ZON KOMUTANI
216 32 32
216 01 49
J.ALBAY BRAH M KOYUER
BELED YE BA KANI
BELED YE BA KANI
216 17 21
216 17 22
FEHM HÜSREV KUTLU
CUMHUR YET BA SAVCISI, A IR CEZA MAHKEMES BA KANI
CUMHUR YET BA SAVCISI
IR CEZA MAHKEMES BA KANI
AL ULV YILMAZ
216 37 21
216 37 22
216 10 07
216 12 40
AHMET EKER
216 37 21
216 12 41
216 12 40
223 38 00
223 38 40-41-42
223 38 43
216 13 51
214 82 81
213 32 38
ÜN VERS TE REKTÖRÜ
ADIYAMAN ÜN VERS TES REKTÖRÜ
Prof. Dr. M.TALHA GÖNÜLLÜ
BARO BA KANI
ADIYAMAN BAROSU BA KANI
AV. HASAN DEM R
VAL YARDIMCILARI
VAL YARDIMCISI
LEVENT ÖZT N
VAL YARDIMCISI
MURAT SÜZEN
VAL YARDIMCISI
YUNUS EMRE ALTINER
VAL YARDIMCISI
ONUR KÖKÇÜ
216 10 03
216 12 05
216 59 79
214 41 88
216 59 79
214 41 88
216 10 03
216 12 05
216 10 03
216 12 05
216 59 79
214 41 88
216 59 79
214 41 88
216 10 03
216 12 05
216 15 16
216 15 16
216 15 16
216 15 16
KAYMAKAMLAR
BESN KAYMAKAMI
EMRAH YILMAZ
318 10 01
318 10 01
318 07 77
318 18 59
ÇEL KHAN KAYMAKAMI
ADEM KAYA
451 20 09
451 20 09
451 28 84
GERGER KAYMAKAMI
BÜLENT HAM TO LU
431 20 02
431 23 07
431 20 02
431 20 51
GÖLBA I KAYMAKAMI
AL ED P BUDAN
781 60 60
KAHTA KAYMAKAMI
DEDE MUSA BA TÜRK
725 50 05
KÜR AD ATAK
411 20 06
411 20 63
SAMSAT KAYMAKAMI
NC K KAYMAKAMI
TUT KAYMAKAMI
TUNAHAN EFEND
LU
MEHMET MUT
781 60 60
781 60 63
725 50 05
725 96 52
781 60 62
725 50 01
411 20 06
411 21 11
421 20 01
421 20 01
421 20 03
441 20 01
441 20 01
441 22 46
216 10 70
216 46 27
532 158 20 62
213 53 96
L EMN YET MÜDÜRÜ
L EMN YET MÜDÜRÜ
KRET SALMANER
216 48 83
L GENEL MECL S BA KANI
L GENEL MECL
BA KANI
213 52 50
216 11 67
MEHMET SAL H AHAN
1 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
SANTRAL
(0416)
ADI SOYADI
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
SP
318 10 09
318 12 21
LÇE BELED YE BA KANLARI
BESN LÇES BELED YE BA KANI
BRAH M ÖZTÜRK
ÇEL KHAN LÇES BELED YE BA KANI
Mustafa BULUT
AK PART
451 20 11
451 21 04
GERGER LÇES BELED YE BA KANI
ZEYNEL ASLAN
SP
431 21 27
431 22 23
GÖLBA I LÇES BELED YE BA KANI
YUSUF ÖZDEM R
781 61 00
781 61 97
AK PART
725 51 00
725 51 01
411 20 25
411 20 27
KAHTA LÇES BELED YE BA KANI
ABDURRAHMAN TOPRAK
AK PART
SAMSAT LÇES BELED YE BA KANI
YUSUF FIRAT
AK PART
MEHMET KORKUT
BA IMSIZ
421 20 07
421 20 08
CHP
441 20 02
441 25 41
NC K LÇES BELED YE BA KANI
TUT LÇES BELED YE BA KANI
CEMAL AVCI
725 78 98
411 20 24
REKTÖR YARDIMCILARI
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. N YAZ KAHVEC
223 38 00
223 28 28
223 38 43
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. SEY T TEM R
223 38 00
223 38 38
223 38 43
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. AHMET PINARBA I
223 38 00
223 38 38
223 38 43
ÜN VERS TE GENEL SEKRETER
DOÇ.DR. MEHMET KAYGUSUZO LU
223 38 11
224 38 38
224 38 43
FAKÜLTE DEKANLARI
TIP FAKÜLTES DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
223 16 90
223 16 90
223 16 93
MÜHEND SL K FAKÜLTES DEKANI
Prof. Dr. Murat PALA
223 38 00
223 38 08
223 38 09
Prof. Dr. SEBAHATT N ARIBA
223 38 00
223 19 88
223 14 26
Prof.Dr. MURAT KOCA
223 38 00
223 17 75
223 17 74
KT SAD VE DAR B MLER FAK. DEKANI Prof. Dr. Seyit TEM R
223 38 00
223 27 00
223 21 10
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES DEKANI
Prof. KAD R KARKIN
223 38 00
223 20 86
223 20 87
TEKNOLOJ FAKÜLTES DEKANI
Prof. Dr. TURHAN KOYUNCU
223 38 00
223 17 75
223 17 74
SLAM
Prof. Dr. Hac DURAN
223 38 00
223 38 00
290 12 92
Prof. Dr. YAS N Ç ÇEK
223 38 00
27 13 iç hat
0
223 38 00
223 14 20
223 27 14
SA LIK B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. ABDULLAH ARPACI
223 38 00
14 43 iç hat
0
ADIYAMAN SA LIK YÜKSEK OKUL MÜDÜRÜ Prof. Dr. AL AYDIN
223 38 00
223 30 03
223 30 05
TEKN K B MLER MESLEK YÜKSEKOKULU Doç. Dr. MURAT AYDIN
223 38 00
223 21 27
223 21 29
TUR ZM LT VE OTELC K Y.O. MÜD.
Yrd.Doç.Dr. ABDURKAD R ÇORBACI
223 38 00
223 10 24
223 12 54
YABANCI D LLER Y.O. MÜD.
Yrd.Doç.Dr. BAYRAM ERZURUMLUO LU
2233800
223 29 89
223 21 10
SA LIK H ZMETLER MYO. MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Mehmet Kaya ÖZER
223 38 00
227 20 31
227 20 31
223 38 00
290 35 31
223 23 57
223 38 00
223 38 40-41-42
223 38 43
223 38 00
223 23 28
223 21 14
M FAKÜLTES DEKANI
FEN - EDEB YAT FAKÜLTES DEKAN V.
MLER FAKÜLTES DEKANI
HEK ML
FAKÜLTES DEKANI
ENST TÜ, YÜKSEK OKUL MÜDÜRLER
FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRÜ DOÇ.DR. BRAH M HAL L TU LUK
BEDEN E
VE SPOR YÜKSEK OKUL MÜDÜR V.
Prof. Dr. M.TALHA GÖNÜLLÜ
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜR V. Prof.Dr. AHMET PINARBA I
LÇELERDEK YÜKSEK OKULLAR
2 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ Doç. Dr. . Ali OLGUNO LU
725 81 50
725 81 50
725 77 92
BESN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ Yrd. Doç. Dr. MÜCAH T ÇEL K
311 04 22
311 04 22
311 04 24
GÖLBA I MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ Yrd. Doç. Dr. Nazif ÇET N
781 69 45
782 14 62
782 14 63
227 28 11/5012
227 28 12
227 28 18
ÜNVANI
ADI SOYADI
TPAO BÖLGE MÜDÜRÜ
TPAO BÖLGE MÜDÜRÜ
SAVA BÜTÜN
HAK MLER
HAK M
OSMAN CEYLAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
MEHMET YEN KAYA
216 37 21
216 37 22
216 12 40
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
LG N KIZILAY
HAK M
RAMAZAN KELEBEK
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
GAL P MEHMET PERK
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
SONER AKKU
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
ÖZLEM KAYNAR TOPAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
LHAN ENGÜ
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
MAHMUT ERCAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
SEV M TÜRKER
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
FATMA KARADA
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
SERHAT ERCAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
TU BA BEDÜK
216 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
MEHMET FAT H ZENG N
214 37 21
216 37 22
216 12 40
HAK M
ÖMER UZUNÇAYIR
215 37 21
217 37 22
217 12 40
HAK M
FAT H SEV NÇ
216 37 21
218 37 22
218 12 40
SAVCILAR
CUMHUR YET SAVCISI
ABDULHAD AVAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
BÜLENT BALLI
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
CELAL HAKAN KAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
ERGÜN GÜÇLÜ
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
KENAN ALKAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
MUHAMMED AL BEDÜK
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
SAM R MAMO LU
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
BRAH M CEYLAN
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
HAKAN AKSOY
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
RECEP ERD N
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
BU RA TÜRKER
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
SÜLEYMAN ÇINAR
216 37 21
216 37 22
216 12 40
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
ENGÜL KAHRAMAN BÜK
3 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
ADI SOYADI
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
CUMHUR YET SAVCISI
TÜRKER ALPTEK N
216 37 21
216 37 22
216 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
ZEK YÜKSEL
217 37 21
217 37 22
217 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
EMRE GÜLÜ ÜR
218 37 21
218 37 22
218 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
BRAH M KARADA
219 37 21
219 37 22
219 12 40
220 37 21
220 37 22
220 12 40
CUMHUR YET SAVCISI
Z BULUT
KT DAR PART
AK PART L BA KANI
SEYFETT N B LEN
213 83 83
213 84 73
214 25 35
AK PART MRK. LÇE B K.
Av. HAKAN GÜRSOY
213 83 83
213 84 73
214 25 35
ANA MUHALEFET PART
CHP L BA KANI
Av. B LAL DO AN
216 43 88
216 43 88
216 43 88
CHP MRK. LÇE B K.
HANEF ÇAVU
216 83 59
0
0
214 88 43
0
214 88 43
216 34 10
216 34 10
216 34 10
TBMM'DE GRUBU BULUNAN S YAS PART LER
MHP L BA KANI
THAT SOLGUN
DBP L BA KANI
ZEYNAL MUTLU
DEKAN YARD.-ENST TÜ-YÜKSEK OKUL MÜDÜR YARDIMCILARI VE AÖF TEMS LC
TIP FAKÜLTES DEKAN YARDIMCISI
PROF. DR. HAYDAR BA
223 16 90
223 16 90
223 16 93
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜR YARDIMCISI
PROF. DR. BÜLENT B ROL
223 23 28
223 23 28
223 21 14
290 12 93
29012 93
290 12 92
TEKNOLOJ FAKÜLTES DEKAN YARDIMCISI YRD. DOÇ. DR. ESMA SAYAN
290 12 93
29012 93
290 12 92
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜR YARDIMCISI
YRD. DOÇ.DR. BARI TOPTA
223 23 28
223 23 28
223 21 14
BEDEN E T. VE SPOR Y.O. MÜDÜR YARDIMCISI
YRD. DOÇ. DR. ENGÜL DEM RAL
223 38 00
223 38 00
SA LIK H ZMETLER MYO. MÜDÜR YARDIMCISI YRD. DOÇ. DR. MUH TT N ÖNDERC
223 30 03
223 30 03
223 30 05
FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA UÇKUN
223 30 03
223 30 03
223 30 05
FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
YRD. DOÇ. DR. SMA L BOZKURT
223 30 03
223 30 03
223 30 05
SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI YRD. DOÇ. DR. SALHAD N GÖK
223 23 57
223 38 00
290 32 68
SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI YRD. DOÇ. DR. RUHAN KARADA
223 23 57
223 38 00
290 32 68
SA LIK H ZMETLER MYO MÜDÜR YARDIMCISI
YRD. DOÇ. DR. M YASE YAYLAGÜL
223 38 00
223 38 00
290 32 68
SA LIK H ZMETLER MYO MÜDÜR YARDIMCISI
YRD. DOÇ. DR. AY E N LAY GÜVENÇ
223 20 71
223 20 71
223 20 71
223 21 28
223 21 28
223 21 29
SLAM
MLER FAK. DEKAN YARDIMCISI YRD. DOÇ.DR. NECMETT N ERGÜL
ADIYAMAN MESLEK YÜK.OKLULU MÜDÜR YARDIMCISI YRD. DOÇ.DR. ULA
NAN SEV ML
ADIYAMAN MESLEK YÜK. OKLULU MÜDÜR YARDIMCISI
R. GÖR. NEVZAT GÜLER
223 21 28
223 21 28
223 21 29
TUR ZM L. VE OTEL. Y.O. MÜDÜRÜ
R. GÖR. DUYGU BABAT
223 10 24
223 10 24
223 12 54
YABANCI D LLER Y.O. MÜDÜR YARDIMCISI
EM NE KARAKAPLAN ÖZER
223 89 29
223 89 29
YABANCI D LLER Y.O. MÜDÜR YARDIMCISI
AL ÜN EN
223 89 29
223 89 29
223 16 93
ANADOLU ÜN
MURAT VURAL
213 76 64
213 76 62
213 76 62
VERS TES AÖF. BÜROSU YÖNET
RESM GEZETEDEK BAKANLAR KURULU L STES NE GÖRE BAKANLIKLARIN TE
MÜDÜRLER
4 / 11
LATINDAK AM R,BA KAN VE L
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
SANTRAL
(0416)
ADI SOYADI
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
BA BAKANLIK VE BA BAKAN YARDIMCILI I
L AFET ve AC L DURUM MÜDÜRÜ
OSMAN ERTU RUL ALTU
216 12 31
216 12 34
216 11 13
L MÜFTÜSÜ
M.AL ÖZTÜRKÇÜ
216 10 64
216 37 94
216 12 57
ADALET BAKANLI I
AÇIK CEZA NFAZ KURUMU MÜDÜRÜ
ABDULHAM T DEN ZC
216 41 24
216 60 27
214 59 60
CEZA NFAZ KURUM. VE TUTUK EVLER ZLEME KURL. B K.
Av. FAHR B LD K
216 16 79
216 44 38
0
KAPALI CEZA NFAZ KURUMU MÜDÜRÜ EKREM LBAY
216 30 10
216 11 10
216 48 19
DENET ML SERBESTL K MÜDÜRÜ
214 81 91
214 81 91
214 84 86
216 10 82
216 76 93
216 10 97
216 31 55
216 31 56
216 11 55
214 28 33
216 55 73
216 06 53
216 06 55/101
216 06 51
216 42 34
216 19 78
214 15 74
216 24 42
216 37 44
216 24 30
VEYS GÖK
LE VE SOSYAL PAL
KALAR BAKANLI I
LE VE SOSYAL POL KALAR L MÜDÜRLÜ Ü SA T MIZRAKLIDA
216 10 82
M, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLI I
M, SANAY VE TEKNOLOJ L MÜDÜRÜ HACI DA TAN
216 10 97
ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I
ÇALI MA VE
KURUMU L MÜDÜRÜ
RAMAZAN TATAR
SOSYAL GÜVENL K KURUMU L MÜDÜRÜ FUAT TEK N
ÇEVRE VE EH RC K BAKANLI I
ÇEVRE VE EH RC K L MÜDÜR V.
KRET ONHAN
KADASTRO MÜDÜRÜ
ZAFER TÜREN
216 49 91
216 24 83
216 46 91
TAPU MÜDÜR V.
MEHMET
280 10 62
280 10 07
216 11 33
MAZ
GENÇL K VE SPOR BAKANLI I
GENÇL K H ZMETLER VE SPOR L MÜDÜRÜ S.AHMET BA CI
216 48 33
216 21 67
216 21 68
216 48 34
KRED VE YURTLAR KURUMU YURT MÜDÜRÜ MUSTAFA SAM KÖRO LU
223 13 06
223 13 06
223 13 95
216 37 82
216 17 40
213 89 44
213 89 42
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK L MÜDÜRÜ AD L ALAN
216 17 44
GÜMRÜK VE T CARET BAKANLI I
L T CARET MÜDÜR V.
THAT YILDIRIM
213 89 43
LER BAKANLI I L MÜDÜRLER VE UBE MÜDÜRLER
225 04 84
225 04 85
225 04 90
216 69 69
216 69 69
216 59 89
216 59 89
216 98 46
ABDULLAH ALTUNSOY
216 21 23
216 21 23
216 15 16
L MAHALL DARELER MÜDÜR V.
MAHMUT NAN
216 98 68
216 17 82
216 23 65
L NÜFUS VE VATANDA LIK MÜD.
MEHMET EN
216 22 39
216 72 81 / 17
214 10 45
L ÖZEL KALEM MÜDÜR V.
SEYD KÖREDE
216 50 01
216 10 01
213 74 37
L PLANLAMA VE KOORD.MÜDÜRÜ
HÜLYA NA
216 38 10
214 07 55
214 07 55
L SOSYAL ETÜT PROJE MÜDÜRLÜ Ü
MAHMUT ÖZTÜRK
213 00 42
213 00 42
216 15 16
L ÖZEL DARES GENEL SEKRETER
KENAN DO AN
225 04 83
MEHMET ÇEL K
216 69 69
216 54 44
L DERNEKLER MÜDÜRÜ
MEHMET O UZ
L DARE KURULU MÜDÜRÜ
L BASIN VE HALKLA
.MÜDÜRÜ
5 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
L YAZI LER MÜDÜRÜ
LG
LEM UBE MÜDÜR V.
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
ZEYNEL ASLAN
216 48 28
216 48 28
216 15 16
MEHMET ÇEL K
0
213 02 64
216 69 69
ADI SOYADI
HUKUK LER UBE MÜDÜR V.
RAMAZAN AKSOY
213 37 87
213 37 87
216 15 16
DAR H ZMETLER UBE MÜDÜR V.
S.SAM KETENC
213 44 57
213 44 57
216 15 16
GÖÇ DARES MÜDÜR V.
MAHMUT ÖZTÜRK
213 00 42
213 00 42
216 15 16
216 19 91
216 24 78
216 10 13
216 30 30
216 60 36
214 54 34
216 45 70
216 10 71
214 30 00
KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I
L KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRÜ
216 12 59
216 10 08
MUSTAFA EK NC
MAL YE BAKANLI I
DEFTERDAR
ORHAN MUTLUAY
216 10 13
LL E
L M LL E
M MÜDÜRÜ
M BAKANLI I
216 11 81
216 10 21
SEYF ÖZKAN
LL SAVUNMA BAKANLI I
ASKERL K UBES BA KANI
ALBAY DAVUT KULALAR
216 10 71
ORMAN VE SU LER BAKANLI I
DS 203. UBE MÜDÜRÜ
HAKAN KAYA
216 43 12
216 43 13
216 17 34
214 31 38
216 98 53
METEOROLOJ MÜDÜRÜ
EZHER ZENG N
216 11 06
216 11 06
213 42 83
ORMAN LETME MÜDÜRÜ
MEHMET HARB
213 65 86
216 43 94
216 29 72
216 40 08
216 40 08
216 60 78
213 65 86
216 48 26
216 29 72
LL PARKLAR ADIYAMAN UBE MÜDÜRÜ SMA L KOZAN
TOPRAK MUHAFAZA BA MÜHEND
AL KARAÇAM
SA LIK BAKANLI I
L SA LIK MÜDÜRÜ
Dr. MEHMET EM N TA
225 10 21 / 22-23
HALK SA LI I MÜDÜRÜ
Dr. H.MUSTAFA KUTLU
225 10 21
225 20 76
225 11 94
225 11 95
225 11 94
225 10 23
KAMU HASTANELER B RL
DR. ERDO AN ÖZ
225 10 21 / 22-23
227 08 63
213 12 22
GENEL SEKRETER
225 11 96
225 11 96
225 20 75
ULA TIRMA BAKANLI I
DEVLET HAVA MEYDANI MÜDÜRÜ
HÜSEY N Ç FTÇ
244 22 12
214 24 56
214 24 59
244 21 74
KARAYOLLARI 87. UBE EF
HASAN ÖZASLAN
216 49 81
216 49 81
216 38 13
219 40 03
219 40 03
214 39 86
213 98 94
213 98 94
213 81 58
213 50 30
216 31 58
214 33 97
216 10 83
214 48 68
ADIYAMAN'DAK KAMU BANKALARININ MÜDÜRLER
HALK BANKASI MÜDÜRÜ
FUAT MEHMET AYHAN
HALK BANKASI BULVAR UBES MÜDÜRÜ BÜLENT TUNÇ
VAKIFLAR BANKASI MÜDÜRÜ
RAAT BANKASI MÜDÜRÜ
216 70 00
216 91 46
216 77 02
216 15 09
TAH R AF N
CENG Z CO KUN
RAAT BANKASI SAKARYA CADDES UBES MÜDÜRÜ
MURAT YÜCEL
214 30 98
214 30 98
213 30 64
RAAT BANKASI ATATÜRK BULVARI UBES MÜDÜRÜ
ORHAN Ç ÇEK
213 06 01
213 06 01
213 05 99
214 06 07
214 06 09
214 06 08
227 27 27
227 14 95
227 14 96
T VE ÖZEL BÜTÇEL KURULU LARIN YÖNET
KOSGEB H ZMET MERKEZ MÜDÜRÜ
ADNAN AKYÜZ
ORGAN ZE SANAY BÖLGES MÜDÜRÜ YÜKSEL ÖNAL
6 / 11
LER
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
ADI SOYADI
PTT BA MÜDÜRÜ
AL RFAN GÖNÜL
TARIM KRED KOOP.MÜDÜRÜ
AHMET FAT H
TMO AJANS MÜDÜRÜ
NEVZAT URAL
EK
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
216 05 69
216 05 65
216 05 15
223 21 30
0
223 22 75
216 19 76
216 19 75
216 19 75
TBMM'DE GRUBU BULUNMAYAN S YAS PART LER N L BA KANLARI
BBP L BA KANI
YÜKSEL YALÇIN
BTP L BA KANI
SEVG ASLAN
216 88 80
DP L BA KANI
AHMET Ç FTÇ
216 18 30
AL ÇEL K
213 14 40
213 14 40
AYDIN CANLI
223 22 86
223 22 86
0
0
HÜR DAVA PART
YURT PART
SAADET PART
L BA KANI
L BA KANI
L BA KANI
0
HA M ASNUK
L GENEL MECL
(BA KAN VEK LLER VE L DA
L GENEL MECL S 1. B K. V.
MUSTAFA KAVAK
AKP KAHTA
L GENEL MECL S 2. B K. V.
H.ÖMER AH N
AKP BESN
DA
ENCÜMEN
HÜSEY N NECM BAYKAN
DA
ENCÜMEN
MUSTAFA KÖSEO LU
AKP BESN
DA
ENCÜMEN
MEHMET KAYA
AKP KAHTA
L GENEL MECL S ÜYES
RFAN YILMAZ
AKP MERKEZ
L GENEL MECL S ÜYES
OSMAN KOYUNCU
AKP MERKEZ
L GENEL MECL S ÜYES
ABUZER TÖKEN
AKP MERKEZ
L GENEL MECL S ÜYES
MEHMET ÇALI KAN
AKP MERKEZ
L GENEL MECL S ÜYES
M.NED M EVL
CHP MERKEZ
L GENEL MECL S ÜYES
ÖMER KORKMAZ
AKP BESN
L GENEL MECL S ÜYES
SMA L SÜMER
AKP BESN
L GENEL MECL S ÜYES
AYDIN ARSLAN
SAADET BESN
L GENEL MECL S ÜYES
MEHMET KAN
AKP ÇEL KHAN
L GENEL MECL S ÜYES
ABUZER AÇIKGÖZ
AKP ÇEL KHAN
L GENEL MECL S ÜYES
ABDURRAH M BAYHAN
L GENEL MECL S ÜYES
AHMET Ç ÇEK
L GENEL MECL S ÜYES
SMA L KU
LU
AKP GÖLBA I
L GENEL MECL S ÜYES
EMRULLAH KARA
AKP GÖLBA I
L GENEL MECL S ÜYES
CUMAL DURSUN
CHP GÖLBA I
L GENEL MECL S ÜYES
MEHMET CAN ERDO AN
AKP KAHTA
L GENEL MECL S ÜYES
ABUZER YALVAÇ
AKP KAHTA
L GENEL MECL S ÜYES
SIRRI KÖSE
AKP KAHTA
L GENEL MECL S ÜYES
MEHMET KARACA
AKP S NC K
L GENEL MECL S ÜYES
ABUZER YA AR
AKP S NC K
AKP MERKEZ
AKP GERGER
SAADET GERGER
7 / 11
0
0
0
ENCÜMEN )
216 11 67
216 36 44
217 11 67
216 36 44
218 11 67
216 36 44
219 11 67
216 36 44
220 11 67
216 36 44
221 11 67
216 36 44
222 11 67
216 36 44
223 11 67
216 36 44
224 11 67
216 36 44
225 11 67
216 36 44
226 11 67
216 36 44
227 11 67
216 36 44
228 11 67
216 36 44
229 11 67
216 36 44
230 11 67
216 36 44
231 11 67
216 36 44
232 11 67
216 36 44
233 11 67
216 36 44
234 11 67
216 36 44
235 11 67
216 36 44
236 11 67
216 36 44
237 11 67
216 36 44
238 11 67
216 36 44
239 11 67
216 36 44
240 11 67
216 36 44
0
0
216 27 67
324 20 63
0
214 71 64
0
0
0
0
0
0
0
451 26 12
451 23 24
216 11 67
0
782 12 78
0
0
0
0
0
421 22 58
0
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
SANTRAL
(0416)
ADI SOYADI
L GENEL MECL S ÜYES
OSMAN DEN Z
AKP SAMSAT
L GENEL MECL S ÜYES
MUSTAFA ORHAN
BBP SAMSAT
L GENEL MECL S ÜYES
ABDULKAD R GÜRBÜZ
AKP TUT
L GENEL MECL S ÜYES
FAHR BOZDA
AKP TUT
SEKRETERL K
(0416)
241 11 67
216 36 44
242 11 67
216 36 44
243 11 67
216 36 44
244 11 67
216 36 44
FAX
(0416)
0
0
0
0
ADIYAMAN BELED YE MECL
BELED YE MECL S ÜYES
ABDURRAHMAN KARAYILAN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
CEMAL GÜVEN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
MEHMET DURGUN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ABDULGAN ERDENG
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S BA KANI
MUH TT N BÜYÜK
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
AHMET YA AR ÖNCEL
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
BAHATTIN TEK N
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
BÜLENT U UR ÖZELÇ
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
MEDIHA SEV NÇ DO AN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ÜMMÜ GÜLSÜM ÖNCEL
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
SEYFETT N B LEN
AK PART ^
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
MAHMUT KARAMAN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
PER HAN GUMU
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ESRA ILHAN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
HASAN DEM R
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ABDULKADIR KURT
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
VAKKAS FIRAT
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
H YUSUF ARSLAN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
FARUK BÜLENT KAPLAN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ABUZER ÖNDER
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ORHAN USLU
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ABDULLAH A KIN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
M SAL H KAYA
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
M.FAT H BOZKURT
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
ABDURRAHMAN GÜRBÜZCAN
AK PART
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
DEN Z ÇAKMAK
CHP
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
RFAN MURAT OZÇ FTÇ
CHP
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
HÜSEY N TUNCAY
CHP
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
SMET AÇIKGÖZ
CHP
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
MEHMET ÜNLÜ
CHP
MERKEZ
BELED YE MECL S ÜYES
YUSUF ZIYA HARMANCI
MHP
MERKEZ
8 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
SANTRAL
(0416)
ADI SOYADI
KAMU N TEL
CARET VE SANAY ODASI BA K.
ORGAN ZE SANAY BÖLGES YÖNET M
KURULU BA KANI
CARET BORSASI BA KANI
ESNAF VE SANAT. OD. B RL. B K.
RAAT ODASI BA KANI
SERBEST MUH.VE MAL MÜ . B K.
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
NDEK MESLEK KURULU LARIN BA KANLARI
MUSTAFA USLU
216 46 46
213 63 75
214 97 41
216 74 09
214 97 41
ABDULKAD R ÇELENK
227 27 27
227 14 95
227 14 96
MAHMUT FIRAT
223 18 77-78
223 18 77-78
223 18 79
YA DURUNAY
216 33 62
213 02 71
214 47 48
213 56 50
KEMAL AH N
216 47 66
213 84 44
213 84 44
216 53 93
NAZ F ATALAY
216 69 85
213 45 32
0
MESLEK KURULU LARIN ODA BA KANLARI
ESNAF VE KEF. KOOP. BA K.
ABUZER ASLANTÜRK
216 10 80
0
216 33 61
ECZACILAR ODASI BA KANI
H.KEMAL TA
214 62 72
225 01 05
214 79 51
TAB PLER ODASI BA KANI
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
213 87 68
0
213 87 69
VETER NER HEK M. ODASI BA K.
MEHMET GÜZEL
213 11 55
0
213 11 55
BURHAN KÖMÜRO LU
225 32 84
225 32 84
225 32 94
ELEK. MÜHEN. ODASI L TEMS LC
MUSTAFA MURAT ERTÜRK
213 16 03
214 02 16
214 09 75
HAR TA MÜHEN. ODASI L TEMS LC
HAL SE D LEK
216 28 30
-
0
. MÜHEN. ODASI L TEMS LC
ÖZGÜR TUNÇ
213 99 17
-
213 99 17
225 04 83/225
225 04 87/225
228 04 90
HEK MLER ODASI L TEMS LC
JEOF K MÜHEN. OD. L TEMS LC
ORHAN BOYRAZ
JEOLOJ ODASI L TEMS LC
OSMAN ÖZDEM R
216 10 85
-
216 15 93
SAL H DO AN
213 96 90
0
216 48 28
MAK NA MÜHEN. ODASI L TEMS LC
MEHMET AYDIN
213 75 49
214 06 06
213 75 49
ORMAN MÜHEN. ODASI L TEMS LC
YUSUF TURAN
213 65 86
0
216 29 72
TMMOB. EH R PLANCILARI OD. L TEMS
MEHMET BA CI
216 17 20
214 41 02
216 24 30
AL TÜRKER YENER
216 17 44
216 17 44
216 25 67
HASAN NANDI
216 14 36
216 14 39
214 14 40
ZEYNAL ASNUK
214 90 36
0
0
Z YA DURANAY
216 54 34
214 12 66
0
BERBERLER VE KUAFÖR. ODASI BA KANI MEHMET S VR DA TAN
213 07 15
0
0
B.
ABUZER ÖZGÜL
214 35 10
0
0
ABDULKAD R AKBA
214 58 06
0
0
216 43 40
0
0
MAR MÜHEN. OD. L TEMS LC
RAAT MÜHEN. ODASI L TEMS LC
TURSAB L TEMS LC
AÇ LER ODASI B K.
BAKKALLAR VE BAY . ODASI BA KANI
AATÇILAR ODASI B K.
FIRINCILAR ODASI BA KANI
KAHVEC LER ODASI BA KANI
NAN TURAN
KASAPLAR ODASI BA KANI
NUR ANAÇ
216 92 00
0
0
KUNDURACILAR ODASI BA KANI
A. EYH MEHMET KAPLAN
214 67 30
0
0
LOKANTACILAR ODASI BA KANI
HÜSEY N TURAN
213 33 66
0
0
MADEN SANATKÂRLAR ODASI BA KANI MAHMUT YÜCEL
214 23 05
0
0
MAN KONFEKS YONCULAR ODASI BA KANI MUSTAFA SALMAN
214 06 76
0
0
216 10 36
0
0
OFÖRLER VE OTOMOB LC LER ODASI BA KANI
AHMET TA
9 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
ADI SOYADI
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
TERZ LER VE KOL. ODASI BA KANI
OSMAN DEM R
213 48 52
0
0
YA SEBZEC LER ODASI BA KANI
MEHMET BAK KUTLU
225 20 20
0
0
216 69 99
216 69 99
214 71 01
214 11 71
213 89 85
0
214 84 88
214 71 40
214 84 88
216 71 40
213 45 32
213 47 24
213 01 01
0
216 27 15
BASIN KURULU LARININ TEMS LC LER
ADIYAMAN GAZETEC LER CEM YET BA K. ZEK D KAYA
ADIYAMAN GAZETEC LER CEM YET BA KANI
ADIYAMAN GAP GAZETEC LER B RL
ANADOLU RADYO TV VE GAZETEC LER (GN.B RL
BRAH M ASLAN
B K Z.AB
B K. ARTEG-1)
N KIYMAZ
M.RAGIP ERSOY
FIRAT GAZETEC LER CEM YET BA KANI ZEYNAL AB
N FIRAT
ÖZEL BANKA MÜDÜRLER
AH N ÇEL K
216 18 14/168
214 11 00
216 31 71
216 21 90
Faruk ATLAMI
2133272-70
-
-
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI MÜDÜRÜ A.SELAM AKA
213 60 84
213 60 84
216 666 18 26
BANK ASYA MÜDÜRÜ
AHMET BEL T
216 60 50
DEN ZBANK MÜDÜRÜ
.MAHMUT ÖNCEL
213 11 62
AKBANK MÜDÜRÜ
AKBANK 2. UBE KONAK YANI
216 66 90
213 11 62
213 79 41
216 36 63
213 50 36
219 20 20-25
219 20 40
219 20 40
GARANT BANKASI BULVAR UBES MÜDÜRÜ ERD NÇ ERGÜN
219 50 05
219 50 05
219 50 20
HSCB BANKASI MÜDÜRÜ
MEHMET SA T K LC
213 08 88
BANKASI MÜDÜRÜ
AL FUAT KARDA
216 26 18
216 11 27
216 37 97
214 24 29
BANKASI BULVAR UBES MÜDÜRÜ
MUSTAFA HIDIRO LU
213 51 24
213 51 24
213 51 27
ING BANKASI MÜDÜRÜ
AHMET NALBANTBA I
214 64 14
214 64 14
214 72 72
KUVEYT TÜRK BANKASI MÜDÜRÜ
MUZAFFER KARA
213 05 05
SEL M SELV
213 89 22
NANSBANK MÜDÜRÜ
RFAN GÜLBEN Z
GARANT BANKASI MÜDÜRÜ
SUAT AYDIN
EKERBANK MÜDÜRÜ
213 40 02
213 09 09
213 89 34
213 89 55
TÜRK YE F NANS KATILIM BANKASI MÜD. ERCAN TA KIN
213 34 34
TEB BANKASI MÜDÜRÜ
HAYRETT N KEREM GÜL
216 00 74
251 21 21
216 06 17
YAPI KRED BANKASI MÜDÜRÜ
NURHAK ÖZENSOY
216 42 02
216 68 88
216 41 11
YAPI KRED BANKASI ATATÜRK BULVARI UBE MÜDÜRÜ
NAZ FE TA ÇI
214 00 55
214 00 55
214 00 12
216 86 66
0
216 95 23
0
0
0
214 10 93
0
0
216 11 38
0
0
BRAH M HAL L BABACAN
213 94 94
0
213 94 94
HAC ERDENG
216 53 73
216 53 73
216 53 73
214 78 03
214 78 03
0
216 22 50
216 45 35
216 45 35
213 30 98
KAMU YARARINA ÇALI AN DERNEK BA KANLARI
ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE
BEYAZ AY DERNE
UBE BA KAN V.
ASLAN PALALI
ADIYAMAN UBE BA KANI AYLA PEKTA
GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE B RLE ME DER. BA KANI
AHMET ÇEL K
M YAYMA CEM YET ALTIN EH R B.B K. Bülent KAPLAN
TÜRK HAVA KURUMU B. BA K.
TÜRK YE HARP MALULÜ GAZ LER EH T, DUL VE YET.DER. B.B K.
TÜRK YE MUH. GAZ LER DERNE
TÜRK YE KIZILAY DERNE
BA K AHMET OKUTAN
ADIYAMAN UBES BA KANI
BEK R UYANIK
10 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
ADIYAMAN L PROTOKOLÜ
ÜNVANI
ADI SOYADI
ÇEVRE KURULU LARI DAYANI MA DERNE
ADIYAMAN TEMS LC (ÇEKUD)
Faruk KÜRKER
SANTRAL
(0416)
SEKRETERL K
(0416)
FAX
(0416)
0
0
0
MESLEK ALANDA FAAL YET GÖSTEREN DERNEK BA KANLARI
ADIYAMAN KENT KONSEY BA K.
HACI S NAN TEMEL
214 62 02
0
214 62 02
ASKON ADIYAMAN UBE BA KANI
MAHMUT ÇEL K
213 33 35
216 85 84
21 85 86
ATEKS BA KANI
SMET AÇIKGÖZ
0
225 14 48
225 13 46
216 17 43
216 10 06
0
213 00 02
213 00 02
214 09 14
214 35 65
214 82 50
0
214 82 50
ADIYAMAN MUS
ADIYAMAN MÜSTAK L SAN. VE
ADIYAMAN SAN.VE GENÇ
CEM YET B K.
ADAMLARI DERN. BA K. (MÜS AD)
ADAMLARI DERN. BA K. (ASG AD)
ERDAL ORANLI
ER F YILDIRIM
FAT H B LG Ç
NOT:
1-) l Protokol Listesi, Bakanlar Kurulunun 2012/3073 say Karar n (1) say Listesi Esas Al narak Ba kent D ndaki llerde Tebrikata Giri
ras na göre, göz önüne al narak düzenlenmi tir.
2-) Protokol Listesindeki De iklikleri [email protected] e-posta adresine Lütfen Bildiriniz.
11 / 11
Güncelleme: 21.01.2015 / 13:54
Download

İl Protokol Listesi için Tıklayınız