İstanbul, 30 Aralık 2014
Sirküler No: 109
Konu: Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2015 yılında
uygulanacak olan alt ve üst sınırları.
Özet: Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ile sosyal güvenlik destek primine
esas kazançların aylık üst sınırı, 01.01.2015-30.06.2015 döneminde 7.809,90 TL,
01.07.2015-31.12.2015 döneminde ise 8.277,90 TL olarak uygulanacaktır.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82.
maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır. Buna göre 5510 Sayılı
Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas
tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise
günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır.
Orjin Maslak Plaza
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik aynı tarihte yaptığı açıklamada,
asgari ücretin 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt 1.201,50 TL, ikinci 6
aylık dönemi için ise brüt 1.273,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir.
Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler
için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Aşağıdaki hesaplamalar, Çalışma Bakanı’nın açıklaması ve Bakanlığın
http://www.csgb.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulan brüt asgari ücret
tutarları dikkate alınarak yapılmıştır. Komisyon kararı sirkülerimizin
hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.
Buna göre sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik
destek primine esas günlük ve aylık kazançların, 2015 yılında uygulanacak
olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tablolarda dikkatinize sunulmaktadır:
Bu dokümanda yer alan
I. 01.01.2015-30.06.2015 dönemi
ilişkin genel bilgiler
Günlük kazanç
Aylık kazanç
Alt sınır
40,05 TL
1.201,50 TL
Üst sınır
260,33 TL
7.809,90 TL
Alt sınır
42,45 TL
1.273,50 TL
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
II. 01.07.2015-31.12.2015 dönemi
Günlük kazanç
Aylık kazanç
açıklamalarımız, konuya
kaynaklanan veya
Üst sınır
275,93 TL
8.277,90 TL
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan
M. Fatih Köprü ([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
Download

Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2015 yılında uygulanacak