MEVZUAT SİRKÜLERİ
İstanbul, 03.07.2014
SİRKÜLER NO: 54/2014
KONU: Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2014 Yılının İkinci
Yarısında Uygulanacak Olan Alt ve Üst Sınırları
ÖZET: Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ile sosyal güvenlik destek primine esas kazançların
aylık üst sınırı, 01.07.2014 - 31.12.2014 döneminde 7.371,00 TL olarak uygulanacaktır.
AÇIKLAMALAR:
31.12.2013 tarih ve 28868 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 31.12.2013 tarih ve 2013/1
sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarları, 01.07.2014 31.12.2014 döneminde 1.134,00 TL olarak uygulanacaktır.
Buna göre sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük
ve aylık kazançların 2014 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki gibi
olacaktır.
01.07.2014 - 31.12.2014 Döneminde Uygulanacak Sınırlar
Alt sınır
Günlük kazanç
Aylık kazanç
Üst sınır
37.80 TL
245,70 TL
1.134,00 TL
7.371,00 TL
Saygılarımızla,
BİLGENER
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
LİMİTED ŞİRKETİ
Download

54 - SGK Primleri İçin Alt ve Üst Sınırlar Temmuz 2014