Özgeçmiş Bilgileri
Güncellenme tarihi: 08/12/2014
1. Kişisel bilgiler
Ad ve soyad
Nüket Paksoy Erbaydar
Ünvan
Doçent
Doğum yılı
1966
Doğum yeri
K.MARAŞ
2. Kurumsal bilgiler
Yıl
Bölüm/Program
Görev Ünvanı
1993
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyon-Bolvadin 1 No’lu Merkez Sağlık Ocağı
Pratisyen Hekim
1995
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Pratisyen Hekim
Kurumu Ankara Ulucanlar Dispanseri
1995
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Pratisyen Hekim
Kurumu Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü
1995-2001
2001-2005
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2005-2006
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
01.06-
WHO Office for Europe, Copenhagen, Denmark (by secondment)
WHO Officer
31.10. 2005
18.10.2005- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Töre ve Namus Danışman
03.03.2006
Cinayetleri
Sebeplerinin
ile
Kadınlara
Araştırılarak
ve
Çocuklara
Alınması
Yönelik
Gereken
Şiddetin
Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
29.06.2006- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yrd. Doç.
07.03.2014- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doçent
1
3. Eğitim bilgileri
Yıl
Üniversite
Bölüm/Program
Derece
1992
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Lisans
2001
Hacettepe
Halk Sağlığı
Tıpta Uzmanlık
Ankara
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
Üniversitesi
Disiplinlerarası Sosyal
Üniversitesi
2005
Psikiyatri Yüksek Lisans
Programı
2010-
Ankara
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Üniversitesi
Disiplinlerarası Kadın
Yüksek Lisans
Çalışmaları Yüksek Lisans
Programı
4. Yöneticilikle ilgili görevleri
--------5. Başlıca çalışma alanları
 Toplum ruh sağlığı
 Şiddetin önlenmesi
 Kadın sağlığı
 Kronik hastalıklar
6. Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri
 Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans programı
içinde Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet dersi
 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Afet ve kriz Durumlarında Üreme Sağlığı
Hizmetleri
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Seçmeli Dersi
 Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Dersi
2
7. Seçilmiş projeler
1. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Düzeyleri ve Madde Kullanım
Boyutlarının Saptanması” projesinde görev almıştır. Projede araştırmacı olarak görev
almıştır (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi Projesi No: 0302101004),
2004-2006.
2. “Kadınlar için Kadınlar” MATRA (Ortadoğu ve Avrupa Sosyal Dönüşüm Programı)
Projesinde görev almıştır. Hollanda Hükümeti Dışişleri Bakanlığı finansal desteği ile
yapılmıştır. Projenin tarafları Hollanda’dan NEHEM, Türkiye’den Çağdaş Kadın ve Gençlik
Vakfı’dır. Projede eğitici olarak görev almıştır, 2004-2006.
3. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinde görev almıştır. Proje Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü, UNFPA teknik desteği, European Commision finansal desteği ile
yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planının hazırlanmasında danışmanlık yapmıştır, 2007-2008.
4. Deri Altı Kontraseptif İmplantların ve Rahim İçi Araçların Etkililiği ve Yan Etkilerinin
İncelenmesi (Türkiye) araştırmasında sorumlu araştırmacı (Principal investigator) olarak
çalışmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından teknik ve finansal, Family Health International
(FHI, USA) ve CREP (Argentina) tarafından teknik açıdan desteklenen çok merkezli
araştırma (Project ID Number: A15229), 2003-2013.
5. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi” projesinde danışman-eğitici olarak görev
almaktadır. Proje, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından yürütülmüştür, (2005-2011).
6. Şiddet Failleri ile Çalışma Projesinde eğitici olarak görev yapmaktadır. Proje, SABEV
tarafından Ankara Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içinde
yürütülmektedir, (2013-).
3
8. Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)
1. N. Paksoy Erbaydar, N. Cilingiroğlu, "Chronic pain and depression: A descriptive survey among
adult primary health care center patients", Turkish Journal of Medical Sciences , Cilt (40)5707714., pp., 2010. (SCI-Exp)
2. N. Paksoy Erbaydar, N. Cilingiroğlu, "Chronic pain and depression: A descriptive survey among
adult primary health care center patients", Turkish Journal of Medical Sciences , Cilt (40)5707714., pp., 2010. (SCI-Exp)
3. N. Paksoy Erbaydar, N. Bilir, L. H. Özcebe, S. Vaizoğlu, D. Aslan, "Evaluation of health-related
quality of life of women living in a city center in the east of Turkey", Turkish Journal of
Medical Sciences (ISI) , Cilt 41(7)307-316 pp., 2011. (SCI-Exp)
4. Meirik, V. Brache, K. Orawan, N. Abu Habib, J. Schmidt, N. Ortayli, K. Culwell, E. Jackson, M. Ali,
The WHO study group on contraceptive implants for women*. “A multicenter randomized clinical
trial of one-rod etonogestrel and two-rod levonorgestrel contraceptive implants with
nonrandomized copper-IUD controls: methodology and insertion data”. Contraception, Cilt 87(1),
113–120 pp., 2013** (SCI)
*WHO study group on contraceptive implants for women:
Investigators: Luis Bahamondes, Maria Valeria Bahamondes, Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Campinas, Brazil; Rebeca Massai, Juan Carlos Montero, Dr. Claudio Villarroel,
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), Santiago, Chile; Vivian Brache, PROFAMILIA,
Santo Domingo, Dominican Republic; Laszlo Kovacs, Attila Pal, Sandor Koloszar, Albert SzentGyorgi Medical University, Szeged, Hungary; Kiriwat Orawan, Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand; Ayse Akin, Nüket Paksoy Erbaydar, Türküler Erdost, Güldali Aybaş, Sinan
Beksac, HacettepeUniversity Medical School, Ankara; Berna Dilbaz, Ali Haberal, Cuma Kurttekin,
Emine Giray, Etlik Maternity and Gynecological Training Hospital, Ankara; Hale Aktün, Leyla
Mollamahmutoglu, Erdoğan Tümay, Ayşe Evran, Zekai Tahir Burak Maternity Hospital, Ankara,
Turkey; Jonathan Kasule, Tsungai Chipato, University Hospital of Zimbabwe, Harare,
Zimbabwe.**
5. N. Paksoy Erbaydar, O Çaman Karadag, N. Cilingiroğlu. How do municipality employees in
Ankara approach persons with disabilities? Disability and Health Journal Cilt 6(4)391-398 pp.,
2013 (SSCI)
4
9. Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler
 Ankara Tabip Odası üyeliği
 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyeliği
 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (2002-2006)
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (T-HASAK) üyeliği
 T-HASAK adına World Federation of Public Health Association Genel Kurul temsilciliği
(San Francisco-USA 2001; Brighton-UK 2004)
 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik/Kadın Sağlığı Kolu üyeliği
 Sosyal Psikiyatri Derneği üyeliği
 İntiharı Önleme Derneği üyeliği
 Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması Derneği üyeliği
5
Download

08/12/2014 1. Kişisel bilgiler Ad ve soyad Nüket Paksoy Erbaydar