Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doğaltaş Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0384-T
Revizyon No: 04 Tarih: 9 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0384-T
Adresi :
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl
Yolu
03200
AFYON / TÜRKİYE
: 0 272 228 13 39 / 22389
Faks
: 0272 228 1277
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaY
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Doğal Taşlar ve
Doğal Taş Ürünleri
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pandül deney donanımıyla
kayma direncinin tayini
(Kuru ve Islak zeminde)
Not: Yukarıda verilen iki deney tek bir
metot olduğunda birleştirilebilir.
TS EN 14231
Ses hızı ilerlemesinin tayini
TS EN 14579
Knoop sertliğinin tayini
TS EN 14205
Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının
tayini
TS EN 1925
Basınç dayanımı tayini
TS EN 1926
Özgül Kütle deneyi
ASTM D-5550-06
Görünür yoğunluk, toplam ve açık
gözeneklilik tayini
TS EN 1936
Atmosfer Basıncında Su emme tayini
TS EN 13755
Tuz kristallenmesine direncin tayini
TS EN 12370
Don Tesirlerine Dayanıklılık ve
don sonrası basınç dayanımı
deneyi
TS EN 12371 (Madde 7.3.1.1;
Madde 7.3.1.2 )
Sabit moment altında eğilme
dayanımının tayini
TS EN 13161
Yoğun yük altında bükülme
dayanımı tayini
TS EN 12372
Minerolojik / Petrografik Tanımlama
TS EN 12407
Nemli ortamda SO₂ yıpratmasına
karşı direncin tayini
TS EN 13919
Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin
tayini
TS EN 14066 (Madde 8.1;
Madde 8.2)
Aşınma direnci tayini
TS EN 1341 Ek C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doğaltaş Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0384-T
Revizyon No: 04 Tarih: 9 Aralık 2014
AB-0384-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Doğal Taşlar ve
Doğal Taş Ürünleri
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
XRF Cihazıyla Kimyasal Analiz
(CaO, Al₂O₃, MgO, Fe₂O₃,SiO₂)
TS EN 15309
Saplama Deliğinde Kırılma Yükünün Tayini
TS EN 13364
Doğaltaş mamullerinin geometrik özellik
tayini
TS EN 13373 (Madde 5.2,
Madde 5.3)
İsimlendirme kriterleri
TS EN 12440
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı