TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
Gizlilik Politikamız
Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yasal bir yükümlülük olmasının yanı
sıra bu husus Bankamız için ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede, Bankamızın mevzuatında müşteri
bilgilerinin gizliliği ile ilgili detaylı düzenlenmeler yapılmakta, Bankamız süreçlerinde ve her türlü
uygulamalarında müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle vurgulanmaktadır.
Müşterilerimize ait bilgiler müşterilerin onayı olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü
biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere hiçbir şekil ve
surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Bankamız bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal
düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
Bankamız, destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların
Bankamızın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
Bankamızın internet sitesi, ihtiyaç duyulan hallerde diğer internet (web) sitelerine link vermektedir. Bu
Politikamızda yer verdiğimiz taahhütler sadece Bankamızın internet sitesi için geçerli olup, link vermiş
olduğumuz diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. İnternet sitemizden link ile gidilecek diğer
internet sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerli olacak
olup, bu sitelerde uğranılabilecek maddi ve/veya manevi zarar ve kayıplardan Bankamız sorumlu
değildir.
Şahsi bilgi (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) verdiğiniz takdirde, bu bilgiler sadece kampanya,
duyuru, değişiklik, bilgilendirme, tanıtım ve duyuru iletileri için göndermek için kullanılacak ve yasal
zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
Saygılarımızla,
TAIB Yatırımbank A.Ş.
Download

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. Gizlilik Politikamız Müşterilerimize ait