T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ANABİLİM DALLARINA GÖRE ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN ÖNERİLEN DOKTORA TEZLERİ
(Aday Doktora Öğrencileri, Enstitüye ön kayıt yaptırmadan önce mutlaka tez başlığı öneren öğretim üyesi ile görüşmelidirler.)
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. A. Orhan MAĞDEN
Prof. Dr. A. Orhan MAĞDEN
Doç. Dr. Mete EDİZER
Önerilen Tez Başlığı
Alt Ekstremitede Kas Flepleri
Kemik ve Osteokutanöz Flepler
Alt Ekstremitede Fasyokutanöz Flepler
Biyokimya
Prof. Dr. A. Semra KOÇTÜRK
Üçlü Ko-kültür Yöntemi ile in-vitro Kan Beyin Bariyer Modelinin Oluşturulması ve Amiloid Beta ve Kolesterol Varlığında Nöronal Hücrelerde Oluşan Oksidadif Stres, Sinyal İleti Yolakları ve
Apoptoz Mekanizmalarının İncelenmesi
Biyofizik
Biyofizik
Doç. Dr. Adile ÖNİZ
Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ
Akışkanlar Dinamiği Altında Biyofiziksel Beyin Modelleme
Egzersizin Beyin Performansına Etkisi
Biyomekanik (BMÜ)
Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU
Meniskus Dokusunun Allogreft Doğal Yapı İskelesi Kullanılarak Biyouyumluluğunun Geliştirilmesi
Biyomekanik (BMK)
Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU
Kontrollü Sürekli Kompresyon Yapabilen Plağın Geliştirilmesi
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Bayram ÜNVER
Açık Kapak Cerrahisi ve Transkatater Aort Kapak Değişimi (TAVI) Uygulanan Hastalarda Erken Dönem Egzersiz Eğitiminin Etkilerinin Karşılaştırılması
Osteitis Pubis'li Sporcularda Radyal Extracorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Prof.Dr. Bayram ÜNVER
Total Diz Protez'li Hastalarda Düşmeyi Önleyici Egzersiz Programının Etkinliğinin İncelenmesi
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Arzu GENÇ
Omuz Rotator Kaf Yaralanması Olan Hastalarda Çekirdek Stabilite (Kor) ve Standart Egzersiz Yaklaşımlarının Ağrı, İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Fizyoloji
Prof. Dr. Nazan UYSAL HARZADIN
Sıçanlarda Streptozotocin İle Oluşturulan Diyabet Modelinde Anksiyetenin Araştırılması
Fizyoloji (EFZ)
Prof. Dr. B. Muammer KAYATEKİN
Kayak Sporcularında İliotibial Bant Kalınlığının Ultrason ile Değerlendirilmesi
Fizyoloji (EFZ)
Prof. Dr. Osman AÇIKGÖZ
Yüzücülerde Sezon Başı Uygulanan 12 Haftalık Kuvvet Antrenmanlarının Kalp Remodeling ve Bazı Kardiyak Parametreler Üzerine Etkisi
Hemşirelik (HSH)
Hemşirelik (HSH)
Hemşirelik (CHH)
Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÖZBIÇAKÇI
Yrd.Doç.Dr. Nihal GÖRDES AYDOĞDU
Yrd. Doç. Dr. Fatma VURAL
Okul Hemşireliğinde Sağlığı Geliştirme Modeli ile Yapılan Girişimlerin Hizmet Kalitesine Etkisi
Hiper tansiyonu olan hastalarda hemşirelik girişimlerinin sağlık yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesine etkisi
Stomalı Bireylerde Destek Grup Girişiminin Stomaya Uyum, Yaşam Kalitesi ve Komplikasyon Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Hemşirelik (CHH)
Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK
Total Diz Protezi Planlanan Hastalara Ameliyat Öncesi ve Sonrası Uygulanan Danışmanlığın Hastaların Yaşam Kalitesi ve Özbakım Gücüne Etkisi
Medikal Fizik
Medikal Fizik
Medikal Fizik
Prof. Dr. Emel ADA
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT
Hafif Kognitif Yıkım Olan Hastalarda Fonkiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Sinyallerinin İşlenmesi
Ulusal Referans Doz Seviyelerinin Belirlenmesi
Bilgisayarlı Tomografi'de Hasta Dozu Azaltımında Koruyucu Malzeme Kullanımı; Malzeme MC ile Simülasyonu
Moleküler Tıp
Prof. Dr. Erdener ÖZER
Preeklampsi Moleküler Patogenezinde Micro-RNA'ların (mir-10, mir16, mir27, mir-424, mir-381, mir-497) Rolü
Parazitoloji
Doç. Dr. Soykan ÖZKOÇ
DEÜH Merkez Parazitoloji Laboratuvarı'na Gönderilen Bronkoalveoler Lavaj Sıvısı (BAL) Örneklerinde Pneumocystis Jirovecii ve Microsporidium sp.'nin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Sinirbilimler
Prof. Dr. Pınar AKAN
In-Vitro Kan Beyin Bariyeri ve Buna Entegre Nöronal Hücre Modelinin Oluşturulması
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Farelerde Kuyruk Toplardamarından DNA Enjeksiyonu ve CRISPR/CAS9 Genom Mühendisliği Yöntemleriyle Karaciğer Kanserinin Modellenmesi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Mezenkimal-Epitelyal Dönüşümünde Ets Transkripsiyon Faktörlerinin Rolünün Tanımlanması
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Doç. Dr. Sefa KIZILDAĞ
Şizofrenide KREMEN1 Geni ile İlgili Dolaşımdaki MicroRNA'ların Ekspresyonları ve Bilişsel İşlev Bozukluğu ile İlişkisi
Download

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Önerilen Tez Başlığı Anatomi Prof. Dr