1
E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ YARIYILI
TÜRK DİLİ DERSİ ARASINAV TARİHLERİ
BÖLÜMÜ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makineleri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni Bölümü
ARASINAV TARİHİ
19.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
SINAV YERİ
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ YARIYILI
ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ DERSİ ARASINAV TARİHLERİ
BÖLÜMÜ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makineleri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni Bölümü
ARASINAV TARİHİ
27.11.2014
27.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
20.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
SINAV YERİ
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
2
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Fizik-I
Botanik
D-2
D-2
Bilgisayar
Lab-1
Moleküler Biyoloji
D-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Kimya
D-4
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-2
Temel İstatistik
D-2
Matematik-I
D-10
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Bitki Fizyolojisi
B-1
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir)
14 KASIM 2015
CUMA
Tarım
Ekonomisi
B-1
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Ekonomi
B-1
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12.30-14.00
Kalite Güvence
Sistemleri
D-1
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
D-9
Genetik Kaynaklar ve Islaha Giriş
B-2
Bitki Koruma
Tarımsal Mekanizasyon
D-9
D-9
Tarla Bitkileri
Yetiş. İlk
TB.BÖL.DERS
Tarla Bitkileri
Tarımı
B-2
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
D-9
11 KASIM 2014
SALI
Genel Seracılık
D-9
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Genel Bağcılık
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonu
Fizyolojisi
D-2
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Kalite Güvence
Sistemleri
D-1
Mantar Yetiştirme
İş-3
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
4. SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
*Meyve-Sebze
Kurutma
Tekniği
Böl. Ders.
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
*Bahçe
Bitkilerinin
Pazara
Hazırlanması
Böl.Ders.
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Bahçe Bitkileri Islahı
Böl. Ders.
Ilıman İklim Meyve Türleri I
Böl. Ders.
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu-III
Kültür Sebzeleri I
Böl. Ders.
17.00
18.30
*Seçmeli Dersler
Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII
*Organik Gıda Üretimi-İş-2
*Bahçe Bit. Besin Nok. Ve Güb.
BB.Böl.Ders
14:00-15:30
Subtropik İklim
Meyve Türleri
D-1
3
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Zooloji
D-3
Genel Kimya
D-3
Fizik-I
D-3
15.15
16.45
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Botanik
D-3
Bilgisayar
Lab-2
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-3
Temel İstatistik
D-3
Matematik-I
D-9
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Fizyolojisi
B-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir)
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi
D-2
14 KASIM 2015
CUMA
Taksonomi İlkeleri
B-2
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Genel Entomoloji
D-2
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
D-10
Bahçe Bitkileri Tarımı
Tarımsal Ekoloji
D-10
Tarla Bitkileri Tarımı
D-10
D-10
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Nematoloji
D-3
11 KASIM 2014
SALI
Mikoloji
D-10
Uygulamalı Entomoloji-I
C-Çizim Salonu
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bitki Bakteriyolojisi
D-3
Bitki Virolojisi
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvansal Zararlılar
C-Çizim Salonu
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Virüs Hastalıkları
Böl.Ders
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Böl.Ders.
*Seçmeli Dersler
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bitki Zararlıları
Entegrasyonu I
Böl. Ders.
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Biyolojik Savaşa Giriş
Böl.Ders.
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu III
Bölüm Seçmeli Ders Grubu III
*Bitki Hekimliği
*Organik Tarımda Bitki Koruma
Böl. Ders.
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
14.00-15.30
Tarımsal Savaş
Yöntemleri
D-2
4
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Jeomorfoloji
D-1
11 KASIM 2014
SALI
Botanik
D-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Temel Tasarım
PD-1-4
Bilgisayar Bilgisi
Lab-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Meteoroloji-Klimatoloji
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-1
Matematik
D-1
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Sosyolojisi
D-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
Bitki Materyali-II
D-1
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Bitkisel Tasarım
PD-1-2
Kaynak Analizi
D-1
Peyzaj Ekolojisi
PD-1-2
Peyzaj Mimarlığı Çizim
Tekniği
C-Çizim Sal.
PD-1
17.00
18.30
Örtü Bitkileri
D-1
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
,
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Fidanlık Tekniği
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kentsel Rekreasyon Alan Plan.
D-1
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
Peyzaj Mühendisliği
D-1
Proje-I
D-4
Peyzaj Onarım Tekniği
D-1
Maket Tekniği
PD-1
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
*Uygulamalı Bitkisel Tasarım
PD-1
11 KASIM 2014
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Proje III
PD-1
(08.30-18.30)
14 KASIM 2015
CUMA
*Çevresel Etki Değerlendirme
D-1
*Kent Ekosistemi
PD-4
*Çevre Psikolojisi
D-1
.
*Grafik Anlatım Tek
PD-1
*İç Mekan Bitkileri Tasarımı
D-1
*Seçmeli dersler
*Çevre Mevzuatı ve Yönetimi
D-1
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu III
*Kentsel ve Kırsal Ekoloji
PD-4
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.00
*Bil. Dest. Tasarım
PD-3
5
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bilgisayar
Lab-1
11.45
13.15
13.30
15.00
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Botanik
D-2
Fizik-I
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-4
Genel Kimya
D-4
Temel İstatistik
D-4
D-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Matematik-I
D-4
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Laboratuvar Tekniği
D-3
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir)
Toprak Bilimi
ve Bitki
Besleme
B-2
Toprak ve Bitki
Besleme Esasları
TO.Böl.Ders
Ekonomi
B-1
Bitki
Koruma
İlkeleri
B-2
Bitki
Koruma
B-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
B-2
Tarımsal Mekanizasyon
B-2
Gıda Bilim ve Teknolojisi
D-9
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Süt Kimyası ve Biyokimyası
B-1
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Gıda Katkı ve Yardımcı
Maddeleri
D-10
14 KASIM 2015
CUMA
Temel Hesaplama Teknikleri
D-3
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Süt Mikrobiyolojisi
D-3
*Süt Ürünleri
Pazarlaması
B-1
*Gıda Mevzuatı
ST.Böl.Ders
Beslenme ve Süt Ürünleri
D-9
Depolama ve Soğutma
Tekniği
D-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Yoğurt ve Benzeri Fermente Süt
Ürünleri Teknolojisi
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Süt Endüstrisinde Kalite
Kontrol-II
Böl.Ders
Krema ve Tereyağı
Teknolojisi
Böl.Ders
Süt Ürünlerinde Ambalaj
Böl.Ders
Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozu
Teknolojisi
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10.30-12.00
Süt Endüstrisinde
Hijyen ve Sanitasyon
D-3
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu-III
Süt İşleme Mühendisliğinde Özel
Konular
Böl.Ders
14.00-15.30
Süt Endüstrisinde
Gıda Güvenlik
Sistemleri
D-9
6
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Botanik
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Genel Kimya
D-3
11.45
13.15
13.30
15.00
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Bilgisayar
Yabancı Dil-I
Lab-1
D-10
Fizik-I
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Temel İstatistik
D-10
D-3
15.15
16.45
Matematik-I
B-1
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarım Ekonomisi İstatistiği
D-2
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
B-1
Toprak ve Bitki
Besleme Esasları
Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
D-3
Bitki Koruma
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
D-10
Tarımsal Mekanizasyon
B-1
C-6
Gıda Bilim ve Teknolojisi
B-1
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
*Türkiye Ekonomisi
B-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Ekonomistler için Matematik
D-2
Tarım Hukuku
D-9
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarımsal Kooperatifçilik
B-1
14 KASIM 2015
CUMA
Kırsal Sosyoloji
D-4
*Tarımsal Kuruluşlar ve
Organizasyon
TE Böl.Ders
Üretim Ekonomisi
D-1
*Tarım Sistemleri
B-1
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10.30-12.00
Tarım Tarihi ve
Deontolojisi
İş-1
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
*Tarım Sigortaları
Seminer Salonu
*Seracılık Ekonomisi
Seminer Salonu
Tarım Politikası
Böl. Ders.
*Ekonomik Bütünleşmeler
ve Tarım
Böl.Ders.
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu III
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Böl. Ders.
Kırsal Kalkınma
Böl. Ders.
15.15
16.45
17.00
18.30
*SEÇMELİ DERSLER
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Tarımsal Değerleme
ve Bilirkişilik
Böl. Ders.
7
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Bilgisayar
Botanik
Lab-2
D-3
Genel Kimya
Fizik-I
D-4
D-4
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
B-2
Temel İstatistik
D-9
15.15
16.45
Matematik-I
B-2
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
14 KASIM 2015
CUMA
Termodinamik
B-1
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Ekonomi
D-4
13.30
15.00
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
15.15
16.45
17.00
18.30
Mühendislik
Matematiği
D-2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
İŞ-1
Bitki Koruma
İŞ-1
Tarımsal Mekanizasyon
İŞ-1
*Gıda Bilim ve
Tek.
İŞ-1
*Süt ve
Ürünleri Tekn.
Böl.Ders
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Mukavemet
B-1
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidrolik ve Pnömatik
Sistemler
B-2
14 KASIM 2015
CUMA
Tarımsal Elektirifikasyon
İş-1
Sera Mekanizasyonu
D-3
Akışkanlar Mekaniği
D-2
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10.30-12.00
Termik Motorlar
İklimlendirme
Tekniği
Böl.Ders
Mesleki
İngilizce
D-9
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
10.30-12.00
Toprak
Mekaniği
14.00-15.30
Makine Elemanları
D-4
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarım Makineleri Yöneylem
Araştırmaları Böl. Ders.
Ürün İşleme Tekniği
Böl. Ders..
*Risk Yönetimi
Böl. Ders.
*Ergonomi
Böl.Ders.
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu III
14 KASIM 2015
CUMA
09.00-10.30
Tarım Traktörleri
Tarım Makineleri Mühendislik
Esasları-I Böl. Ders.
Tarım Makinleri İşletme ve Bakım
Tekniği Böl. Ders.
*SEÇMELİ DERS
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Diploma Tezi
Böl.Ders
8
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM YAPISAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Botanik
Genel Kimya
D-4
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
İş-1
11.45
13.15
Ölçme Bilgisi
İş-1
13.30
15.00
Bilgisayar
Fizik-I
B-1
Temel İstatistik
Lab-3
İş-1
15.15
16.45
Matematik-I
İş-1
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Mukavemet
B-1
Üniversite Seçmeli Ders Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
Yapı Statiği(2011 Girişliler)
D-10
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30 Mühendislik
Ölçmeleri
D-4
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Ekonomi
D-2
Mühendislik Matematiği
D-2
Genel Zootekni
C-4
Hayvan Yetiş. ve
Besl.
Böl.Ders
Tarımsal Mekanizasyon
D-4
Gıda Bilim ve Teknolojisi
C-2
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Hidrolik
İş-1-2
11 KASIM 2014
SALI
Sulama Suyu Kalitesi
B-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidroloji
İş-1-2
14 KASIM 2015
CUMA
*Kırsal Yerleşim Tekniği
İş-2
*Sulamada Programlama
Teknikleri
B-2
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
*Yüzey Sulama
Sistemlerinin
Değerlendirilmesi
Böl. Ders.
Proje Çalışmaları I
Böl. Ders.
14 KASIM 2015
CUMA
*Sera Yapım
Tekniği
Böl. Ders.
Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
Böl. Ders.
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Arazi Toplulaştırması
Böl. Ders.
10.30-12.00
Basınçlı Sulama
Sistemleri
Tarımsal Yapıların Tasarımı
Böl. Ders.
*SEÇMELİ DERSLER
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Üniversite seçmeli Ders. Grubu III
9
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Fizik-I
Genel Kimya
Yabancı Dil-I
İŞ-1
D-1
D-9
Bilgisayar
Lab-3
Temel İstatistik
İş-2
Botanik
İŞ-1
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Matematik-I
İş-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
11 KASIM 2014
SALI
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
*Genel
Mikrobiyoloji
C-2
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
*Gıda
Mikrobiyolojisi
C-3
Genetik
D-9
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
İş-3
* Tarım Ekonomisi
D-9
Bitki Fizyolojisi
C-3
Tarımsal Mekanizasyon
D-3
*Gıda Bilim ve
Teknolojisi
C-3
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Yem Bitkileri-I
D-10
11 KASIM 2014
SALI
Endüstri Bitkileri-I
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Bitki Doku Kültürleri
İş-3
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Tohumluk
D-10
Araştırma ve Deneme Metodları
D-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
*Sitogenetik-Böl.Ders.
*Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyonu-Böl.Ders.
Genel Bitki Islahı
Böl. Ders.
Çayır Mera-I
Böl. Ders.
*Tarla Bitkilerinde Kalite ve
Depolama
Böl.Ders.
*İkinci Ürün Tarımı
Böl.Ders.
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarla Bitkilerinde Projelendirme
Böl. Ders.
*SEÇMELİ DERSLER
14 KASIM 2015
CUMA
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu-III
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Kültür Bitkileri Morfolojisi
D-9
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Genel Kimya
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
İş-2
Fizik-I
İş-2
15.15
16.45
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Botanik
D-9
Bilgisayar
Lab-1
Temel İstatistik
İş-3
Matematik-I
İş-3
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Toprak Bilgisi
D-9
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
12.30-14.00
Bitki Fizyolojisi
İş-1
Tarımsal Ekoloji
İş-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarım Ekonomisi
D-1
Ekonomi
D-1
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Koruma
D-3
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Tarımsal Mekanizasyon
D-2
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Laboratuvar Tekniği ve Analiz
Yöntemleri
D-9
Gıda Bilim ve Teknolojisi
D-3
14 KASIM 2015
CUMA
Moleküler Biyoloji
D-9
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Gübreler ve Gübreleme
D-1
Toprak Genetiği ve Sınıflandırması
D-2
Toprak Fiziği
D-3
*Toprak Mineralojisi
D-10
*Toprak Su Çevre İlişkileri
Böl.Ders
*Mikrobiyoloji
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bahçe ve Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi-Böl. Ders.
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
*Araştırma ve Deneme
Metodları
Böl.Ders.
*Türkiye Toprakaları
Böl.Ders.
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
.
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Kimyası
Böl.Ders
Toprak ve Su Koruma
Böl. Ders.
Verimlilik Analizleri ve
Değerlendirilmesi
Böl. Ders.
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu III
14:00-15:30
Toprak Mekaniği ve
Teknolojisi
D-3
11
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ (2011,2012, 2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Zooloji
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Fizik-I
İş -2-3
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
B-1
D-1
11.45
13.15
13.30
15.00
Botanik
Bilgisayar
Lab-2
İş-3
15.15
16.45
Genel Kimya
D-3
Matematik-I
D-3
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hayvan Anatomisi ve
Fizyolojisi
D-2
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Üniversite Seçmeli Ders
Kuşağı
(Tabloda Belirtilmiştir
Genetik
D-2
*Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
C-6
*Toprak ve
Bitki
Besleme
Esasları
Böl.Ders
*Ekonomi
C-2
*Tarım Ekonomisi
C-3
Bitki Koruma
D-2
Tarımsal Mekanizasyon
D-1
Gıda Bilim ve Teknolojisi
D-2
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Araştırma ve Deneme Metotları
İş-3
11 KASIM 2014
SALI
Yemler Bilgisi
İş-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Çayır Mera ve
Yem Bitkileri
C-2
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Tasarım
Bitkilerinin Has.
ve Zararlıları
C-3
*Karma Yem Teknolojisi
D-4
10.30-12.00
Üreme Bilgisi ve Yapay
Tohumlama
D-2
*Hayvancılıkta Biyoteknoloji
D-9
*Hayvancılık Organizasyonları
D-10
*Islahın Genetik İlkeleri
C-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Hayvan Barınakları
Böl.Ders.
Hayvan Hastalıkları ve Sağlık
Koruma
Böl. Ders.
13.30
15.00
Ruminantların Beslenmesi
Böl.Ders.
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Böl. Ders.
Hayvan Davranışları ve
Refahı
Böl. Ders.
15.15
16.45
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu III
14:00-15:30
*Hayvancılıkta
Mevzuat
D-10
17.00
18.30
*SEÇMELİ DERSLER
12
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 2. SINIF
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
DERSİN ADI
Marka Yönetimi
TARİHİ
12 KASIM 2014
SAATİ
11.45-13.15
DERSLİĞİ
Çalışma Psikolojisi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
D-2
Konuşma Eğitimi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
D-3
Köy Sosyolojisi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
İŞ-1
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
D-4
D-1
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN
BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi
Gübreler ve Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi
İyi Tarım Uygulamaları
Organik Hayvancılık
Tarım İşletmelerinin Yönetimi
TARİHİ
SAATİ
DERSLİĞİ
Yrd.Doç.Dr.İ.PAYLAN
Yrd.Doç.Dr.Bülent YAĞMUR
Prof.Dr.S.ERKAN, Prof.Dr.H.ÖZKATAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA,
Prof.Dr.N.TOSUN, Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN, Prof.Dr.D.ANAÇ
Prof.Dr.F.KIRKPINAR, Prof.Dr.N.KOŞUM
Doç.Dr.Ş.IŞIN
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
Ölçme Tekniği
Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi
Tarımda Bilişim Teknolojileri
Prof.Dr.Ş.AŞIK
Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
Doç.Dr.B.TEKİN
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
İŞ-1
TO.BÖL.DERS
BK.BÖL.DERS
İŞ-2
ZO BÖL.DERS
TE.SEMİNER
SALONU
C-2
İŞ-3
TM BÖL. DERS
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite
2. GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
: Prof.Dr.G.SANER
TARİHİ
14 KASIM 2014
SAATİ
15.15-16.45
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri
Organik Gıda Üretimi
Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım
Hayvan Davranışları
Hayvan Refahı
Enerji Bitkileri
Kırsal Yayım
Doç.Dr.Fatih ŞEN
Doç.Dr.Harun UYSAL
Prof.Dr.Y.KURUCU
Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Doç.Dr.H.GEREN
Prof. Dr. M. BOYACI
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
TE.SEMİNER
SALONU
BB.BÖL.DERS
İŞ-2
C-2
İŞ-3
C-4
C-3
İŞ-1
TE.BÖL.DERS
TARİHİ
12 KASIM 2014
SAATİ
08.15-09.45
DERSLİĞİ
İŞ-2
Tarım İşletmelerinin Yönetimi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.N.TOSUN, Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN,
Prof.Dr.D.ANAÇ
Doç.Dr.Ş.IŞIN
12 KASIM 2014
08.15-09.45
Tarımda Bilişim Teknolojileri
Doç.Dr.B.TEKİN
12 KASIM 2014
08.15-09.45
TE.SEMİNER
SALONU
TM.BÖL.DERS
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
İyi Tarım Uygulamaları
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri
Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Yusuf KURUCU
Doç.Dr.Fatih ŞEN
Prof.Dr.G.SANER
TARİHİ
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
Hayvan Refahı
Enerji Bitkileri
Hayvan Davranışları
Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Doç.Dr.H.GEREN
Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
C-2
BB.BÖL.DERS
TE.SEMİNER
SALONU
C-3
İŞ-1
C-4
13
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi
Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi:
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.S.ERKAN,Prof.Dr.H.ÖZAKTAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
TARİHİ
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
SAATİ
08.15-09.45
08.15-09.45
DERSLİĞİ
BK.BÖL.DERS
TO.BÖL.DERS
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım
Kırsal Yayım
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Prof. Dr. M. BOYACI
TARİHİ
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
İŞ-3
TE BÖL.DERS
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi:
Tarım İşletmelerinin Yönetimi:
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN, Prof.Dr.P.K.TEKSÜR, Doç.Dr.M.GÜMÜŞ
Doç.Dr.Ş.IŞIN
TARİHİ
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
SAATİ
08.15-09.45
08.15-09.45
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi:,
Prof.Dr.S.ERKAN,Prof.Dr.H.ÖZAKTAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
12 KASIM 2014
08.15-09.45
DERSLİĞİ
İŞ-1
TE.SEMİNER
SALONU
BK.BÖL.DERS
2.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.Fatih ŞEN
Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
TARİHİ
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 2. SINIF
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
DERSİN ADI
Marka Yönetimi
TARİHİ
12 KASIM 2014
SAATİ
11.45-13.15
DERSLİĞİ
Çalışma Psikolojisi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
D-2
Konuşma Eğitimi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
D-3
Köy Sosyolojisi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
İŞ-1
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
12 KASIM 2014
11.45-13.15
D-4
D-1
DERSLİĞİ
BB.BÖL.DERS
İŞ-3
14
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Botanik
D-2
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-2
Bilgisayar
Lab-1
15.15
16.45
17.00
18.30
14 KASIM 2015
CUMA
Genel Ekonomi
C-2
Kimya
D-4
Matematik
D-10
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
D-10
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
Tarım Hukuku
D-2
Bitki Koruma
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
Bitki Besleme
İş-2-3
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
D-9
11 KASIM 2014
SALI
Süs Bitkileri I.
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Genel Bağcılık
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Bahçe Bitkileri Fizyolojisi
B-1
Mantar yetiştirme Tekniği
İş-3
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bahçe Ürünlerinin Pazara
Hazırlanması
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Sebze Tohumculuğu
Böl.Ders
Ilıman İklim Meyve Türleri I.
Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Kültür Sebzeleri I
Böl.Ders
14.00-15.30
Subtropik İklim
Meyveri
D-1
15
17.00
18.30
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Peyzaj Mimarlığı
PM.Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Kimya
D-3
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-3
11.45
13.15
13.30
15.00
Botanik
D-3
15.15
16.45
Bilgisayar
Lab-2
Genel Ekonomi
C-2
Matematik
D-9
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
D-10
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
Tarım Hukuku
D-2
Bitki Koruma
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
Bitki Besleme
İş-2-3
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Nematoloji
D-3
11 KASIM 2014
SALI
Genel Fitopatoloji
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bitki Bakteriyolojisi
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-3
10.00
11.30
11.45
13.15
Taksonomi İlkeleri
B-2
13.30
15.00
12.30-14.00
Genel Entomoloji
D-2
15.15
16.45
Bitki Virolojisi
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
D-1
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bitki Virüs ve Viriod Hastalıkları
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Bitki Fungal Hastalıkları
Böl.Ders
Uygulamalı Entomoloji-II
Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
-Bitki Hekimliği
-Tarımsal Üretimde Çevre Sorunları
-Organik Tarım ve Bitki Koruma
(Seçmeli Ders Grubu
Böl.Ders
14.00-15.30
Tarımsal Savaş
Yöntemleri
D-2
16
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Jeomorfoloji
D-1
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Botanik
D-1
Temel Tasarım
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Meteoroloji-Klimatoloji
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-1
PD-1-4
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Bilgisayar Bilgisi
Matematik
D-1
Lab-3
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Sosyolojisi
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-1
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Bitkisel Tasarım
PD-1-2
Bitki Materyali-II
D-1
Kaynak Analizi
D-1
Peyzaj Ekolojisi
PD-1-2
Peyzaj Mimarlığı Çizim
Tekniği
C-Çizim Sal.
PD-1
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Örtü Bitkileri
D-1
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Fidanlık Tekniği
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kentsel Rekreasyon Alan Plan.
D-1
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
Peyzaj Mühendisliği
D-1
Proje-I
D-4
Peyzaj Onarım Tekniği
D-1
Maket Tekniği
PD-1
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Peyzaj Mimarlığı Deontolojısi
D-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Proje III
PD-1(SÖZLÜ)
(08.30-18.30)
Kent Ekosistemi
PD-4
Çevre Psikolojisi
D-1
.
Grafik Anlatım Tek
PD-1
İç Mekan Bitkileri Tasarımı
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
Çevresel Etki Değerlendirme
D-1
Sosyal İçerikli Ders
Çevre Mevzuatı ve Yönetimi
D-1
Röl. ve Apl. Tek.
PD-1
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.00
Bil. Dest. Tasarım
PD-3
17
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Bilgisayar
Lab-1
11 KASIM 2014
SALI
Peyzaj Mimarlığı
PM.Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Botanik
D-2
11.45
13.15
13.30
15.00
SAAT
08.15
09.45
14 KASIM 2015
CUMA
Kimya
D-4
Genel Ekonomi
C-2
Matematik
D-4
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Süt Kimyası ve Biyokimyası
B-1
Tarım Hukuku
D-2
11 KASIM 2014
SALI
Laboratuvar Tekniği
D-3
Bitki Koruma
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Süt Tek.
Teknik İngilizce
Böl.Ders
Bitki Besleme
İş-2-3
14 KASIM 2015
CUMA
Temel Hesaplama Teknikleri
D-3
17.00
18.30
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Süt Mikrobiyolojisi
Böl.DersD-3
15.15
16.45
17.00
18.30
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
D-10
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-4
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Beslenme ve Süt Ürün.
D-4
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Depolama ve Soğuk Tekniği
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Süt End. Kalite Kont.II
Böl. Ders.
Yoğurt ve Benz.Ferm.Süt Ürünleri
Tek.
Böl. Ders.
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Krema ve Tereyağı Tek.
Böl.Ders.
Koyulaş.Süt ve Süt Tozu Tek.
Böl. Ders.
Sosyal İçerikli Ders
14.00-15.30
Süt End.Gıda Güv.
Sistemleri
D-9
18
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Botanik
11 KASIM 2014
SALI
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Kimya
D-3
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bilgisayar
Lab-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-10
D-4
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Genel Ekonomi
C-2
Matematik
B-1
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
D-10
Genetik
D-2
Tarım Hukuku
D-9
Mühendislik Mekaniği
D-2
Bitki Koruma
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
Bitki Besleme
İş-2-3
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarım Ekonomisi İstatistiği
D-2
11 KASIM 2014
SALI
Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarımsal Kooperatifçilik
B-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
.
Ekonomistler İçin Matematik
D-2
13.30
15.00
15.15
16.45
Üretim Ekonomisi
D-1
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
14.00-15.30
Makro Ekonomi ve
Tarım
İş-1
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Kırsal Sosyoloji
D-4
Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği
Böl.Ders.
.
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Böl.Ders.
Kırsal Kalkınma
Böl.Ders.
Sosyal İçerikli Ders
Uluslararası Ekonomik
İlişkiler ve Türk Tarımı
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Tarım İşletmelerinin Analiz ve
Planlaması
Böl.Ders.
19
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Bilgisayar
Lab-2
11 KASIM 2014
SALI
Peyzaj
Mimarlığı
PM. Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Botanik
D-3
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
B-2
Kimya
D-4
Genel Ekonomi
C-2
15.15
16.45
Matematik
B-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Genel Mikrobiyoloji
D-10
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarım Hukuku
D-2
11 KASIM 2014
SALI
Meliorasyon Makineleri
Böl.Ders
Bitki Koruma
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Termodinamik ve
İklimlendirme
İŞ-3
Bitki Besleme
İş-2-3
14 KASIM 2015
CUMA
Akışkanlar Mekaniği
D-2
Mühendislik
Matematiği
D-2
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Tarımsal Elektirifikasyon
İş-1
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
12:30-14:00
Malzeme Bilgisi
D-4
14.00-15.30
Mukavemet ve
Makine Elemanları
D-4
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Tarım Makineleri Yöneylem
Araştırmaları
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Biyolojik Malzeme ve Ürün
İşleme Tekniği
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
09.00-10.30
Tarım Traktörleri
Sulama
Mekanizasyonu
Böl.Ders
Tarım Makineleri Mühendislik
Esasları-I
Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Diploma Tezi
Böl.Ders
20
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM YAPISAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM.Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Botanik
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Kimya
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
İş-1
Bilgisayar
Lab-3
Genel Ekonomi
C-2
15.15
16.45
Matematik
İŞ-1
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
D-10
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
Tarım Hukuku
D-2
Bitki Koruma
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
Bitki Besleme
İş-2-3
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Hidrolik
İş-1-2
11 KASIM 2014
SALI
Matematik-II
C-6
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidroloji
İş-1-2
14 KASIM 2015
CUMA
Meteoroloji
Böl.Ders
10.00
11.30
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Mühendislik Ölçmeleri
D-4
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Yapı Statiği
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Arazi Toplulaştırması
Böl.Ders
Proje Çalışmaları I
Böl. Ders
Tarımsal Altyapı Tasarım Tekniği
Böl.Ders
Tarımsal Yapıların Tasarımı
Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Yüzey Sulama Yöntemleri
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
21
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Kimya
D-1
Yabancı Dil-I
D-9
Botanik
İŞ-1
Bilgisayar
Lab-3
Genel Ekonomi
C-2
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Matematik
İŞ-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
C-4
Genetik
D-9
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarım Hukuku
D-2
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Koruma
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bitki Besleme
İş-2-3
14 KASIM 2015
CUMA
Bitki Doku Kültürleri
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
İş-3
Tarla Tarımı
10.00
11.30
Böl.Ders
11.45
13.15
Tahıllar
Moleküler Genetik
Böl.Ders
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
Araştırma Deneme Metodları
D-4
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Yem Bitkileri-I
D-10
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
Biyokimya
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Endüstri Bitkileri-I
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
*Sitogenetik
-Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyonu
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Çayır Mera-II
Böl.Ders
Moleküler Biyoteknoloji
Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
*İkinci Ürün Tarımı
Böl.Ders
Tarla Bitkilerinde Projelendirme
Böl.Ders
*SEÇMELİ DERSLER
Sosyal İçerikli Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
22
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Kimya
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
İş-2
Botanik
D-9
Bilgisayar
Lab-1
Genel Ekonomi
C-2
Matematik
İş-3
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Genel Mikrobiyoloji
C-4
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
Tarım Hukuku
D-2
Bitki Koruma
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
Bitki Besleme
İş-2-3
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Analitik Kimya
B-1
10.00
11.30
09.00-10.30
Gübreler ve Gübreleme
D-1
Toprak Genetiği ve Sınıflandırması
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-2
Toprak Fiziği
Jeoloji ve Jeomorfoloji
Böl.Ders
D-3
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bahçe ve Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Toprak Etüd ve Haritalama
Böl.Ders
Toprak Verimliliği
Böl.Ders
D-2
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Kirliliği
İŞ-1
13.30
15.00
15.15
16.45
Sosyal İçerikli Ders
17.00
18.30
Organik Yetiştiricilikte Bitki
Besleme Teknikleri
D-1
14:00-15:30
Toprak Mekaniği
Böl.Ders
D-3
23
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
B-1
Botanik
İş-3
Bilgisayar
Lab-2
Genel Ekonomi
C-2
15.15
16.45
Kimya
D-3
Matematik
D-3
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Genel Mikrobiyoloji
C-4
Genetik
D-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Laboratuvar ve Analiz Yöntemleri
C-2
Tarım Hukuku
D-2
11 KASIM 2014
SALI
Hayvan Besleme Biyokimyası
İş-2
Bitki Koruma
D-4
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Seçmeli Ders Kuşağı
1.Grup
Tarımsal Mekanizasyon
İş-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hayvan Anatomisi ve
Fizyolojisi
D-2
Bitki Besleme
İş-2-3
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvan Davranışları ve Refahı
D-7
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10.30-12.00
Üreme Bilgisi ve
Yapay Tohumlama
D-2
Hayvan Besleme Fizyolojisi ve
Metabolizması
İş-2
Islahın Genetik İlkeleri
C-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.Grup
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvan Barınakları
Böl.Ders
Hayvancılıkta Sağlık Koruma
Böl.Ders
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
D-6
Kanatlı Hayvan Beslenmesi
Böl.Ders
Monogastrik ve Lab.
Hayvanlarının Üretimi
Böl.Ders
Hayvan Islahı
Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
24
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi
Gübreler ve Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi
İyi Tarım Uygulamaları
TARİHİ
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
SAATİ
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
DERSLİĞİ
İŞ-1
TO.BÖL.DERS
BK.BÖL.DERS
İŞ-2
Organik Hayvancılık
Tarım İşletmelerinin Yönetimi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr.İ.PAYLAN
Yrd.Doç.Dr.Bülent YAĞMUR
Prof.Dr.S.ERKAN, Prof.Dr.H.ÖZKATAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA,
Prof.Dr.N.TOSUN, Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN,
Prof.Dr.D.ANAÇ
Prof.Dr.F.KIRKPINAR, Prof.Dr.N.KOŞUM
Doç.Dr.Ş.IŞIN
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
08.15-09.45
08.15-09.45
Ölçme Tekniği
Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi
Tarımda Bilişim Teknolojileri
Prof.Dr.Ş.AŞIK
Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
Doç.Dr.B.TEKİN
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
12 KASIM 2014
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
ZO.BÖL.DERS
TE.SEMİNER
SALONU
C-2
İŞ-3
TM.BÖL.DERS
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite
2. GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
: Prof.Dr.G.SANER
TARİHİ
14 KASIM 2014
SAATİ
15.15-16.45
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri
Organik Gıda Üretimi
Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım
Hayvan Davranışları
Hayvan Refahı
Enerji Bitkileri
Doç.Dr.Fatih ŞEN
Doç.Dr.Harun UYSAL
Prof.Dr.Y.KURUCU
Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Doç.Dr.H.GEREN
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
14 KASIM 2014
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 4. SINIF
SOSYAL ÜÇERİKLİ DERS GRUBU
DERSİN ADI
Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri
TARİHİ
13 KASIM 2014
SAATİ
13.30-15.00
DERSLİĞİ
İnsan İlişkileri ve İletişim
13 KASIM 2014
13.30-15.00
D-1-10
İnsan Kaynakları Yönetimi
13 KASIM 2014
13.30-15.00
D-3
D-2
DERSLİĞİ
TE.SEMİNER
SALONU
BB.BÖL.DERS
İŞ-2
C-2
İŞ-3
C-4
C-3
İŞ-1
25
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
11 KASIM 2014
SALI
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Topraksız Tarım
Böl.Ders
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bağcılık I
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Tropik İklim Mey.
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Bahçe Ürünlerinin Muh. Ve Paz
Böl.Ders.
Ilıman İklim Meyve Türleri I.
Böl.Ders
Örtüaltı Sebzeciliği
Böl.Ders
Meyve Sebze Kurutma Tekn
Böl.Ders
Kültür Sebzeleri I.
Böl.Ders
İç Mekan Süs Bitk
Böl.Ders
14.00-15.30
Subtropik İklim
Meyveri
D-1
26
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Hastalıların Ekolojisi ve
Epidemiyolojisi
Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
11 KASIM 2014
SALI
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarla Bitkileri Zararlıları
Böl.Ders
Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Böl.Ders
*-Kentsel Entom.
*-Bitki Koru. Biyot.
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Zararlıların Ekolojisi ve
Epidemiyolojisi
Böl.Ders
Pestisitler
Böl.Ders
Depolanmış Ürün Hastalık
ve Zararlıları
Böl.Ders
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
27
PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMI PEYZAJ MİMARLIĞI ALT PROGRAMI (3+1)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Jeomorfoloji
D-1
11 KASIM 2014
SALI
Botanik
D-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tasarı Geometri
PD-1
Temel Tasarım
PD-1-4
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Meteoroloji-Klimatoloji
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Yabancı Dil-I
D-1
Peyzaj Mimarlığı Temel İlk.
Böl.Ders
Ölçme Tekniği
Böl.Ders
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Sosyolojisi
D-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
SAAT
08.15
09.45
Bitki Materyali-II
D-1
Kaynak Analiz
D-1
Peyzaj Ekolojisi
PD-1-2
Peyzaj Mimarlığı Çizim
Tekniği
C-Çizim Sal.
PD-1
Örtü Bitkileri
D-1
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Çevresel Etki Değer.
D-1
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı Deontolojisi
D-1
Kentsel Rekreasyon Alan Plan.
D-1
Peyzaj Mühendisliği
D-1
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Proje-I
PD-4
11 KASIM 2014
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Bitkisel Tasarım
PD-1-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
14 KASIM 2015
CUMA
Peyzaj Onarım Tekniği
D-1
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Kent
Ekosistemi
PD-4
Fidanlık Tekniği
D-1
Maket Tekniği
PD-1
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Proje-III
PD-1 (SÖZLÜ)
(08.30-18.30)
Tasarım
Bit. Hast.
PD-5
Tasarım Bit. Bes.
PD-5
Çevre Psikolojisi
D-1
Grafik Anlatım Tek.
PD -1
İç Mekan Bitkileri
Tasarımı
D-1
Çevre Mevzuatı Yön.
D-1
14 KASIM 2015
CUMA
Peyzaj Mim. Sulama
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.00
Bilgisayar Dest.
Tasarım
PD-3
28
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
11 KASIM 2014
SALI
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Yoğurt ve Benzeri Ürün. Tek.
Böl.Ders.
İçme Sütü Teknolojisi
Böl.Ders.
11 KASIM 2014
SALI
Süt End. Analiz Yönt.
Böl.Ders
.
Süt Biyolojisi
Böl. Ders.
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Süt End. Saf Kültür
Böl. Ders.
14 KASIM 2015
CUMA
Dondurma ve Benz. Ürün. Tek.
Böl. Ders.
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10.30-12.00
Süt End. Hijyen ve
Sanitasyon
D-3
29
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarım Ekonomisi İstatistiği
D-2
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarımsal Kooperatifçilik
D-8
14 KASIM 2015
CUMA
Köy Sosyolojisi
D-4
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Tarımsal Kıymet
Takdiri ve Bilirkişilik
Böl. Ders.
Ekonomistler İçin Matematik
D-2
.
Maliye
Böl.Ders.
Üretim Ekonomisi
D-1
14.00-15.30
Makro Ekonomi ve
Tarım
İş-1
30
17.00
18.30
,
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM MAKİNELERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Grafik ve Bilgisayar Destekli Tasarım
Böl.Ders
10.00
11.30
17.00
18.30
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
09.00-10.30
Tarım Traktörleri
10.30-12.00Termik Motorlar
Sera Mekanizasyonu
D-3
-Konstüksiyon Teknikleri
Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak İşleme Makineleri
Böl.Ders
Biyolojik Malzeme
Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Ekim Bakım ve Gübreleme
Makineleri
Böl.Ders
Karma Yem Teknolojisi
ZO-Böl.Ders.
Diploma Tezi
Böl.Ders
Mekanik Teknoloji
Böl.Ders
14.00-15.30
Makine Elemanları
D-4
31
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Hidrolik
İş-1-2
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidrometeoroloji
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Tarımsal Yapılar
Böl.Ders
.
Proje Çalışmaları I
Böl.Ders
Kültürteknik Proje Hz. Tek.
Böl.Ders
Sulamada Prog. Tekn.
Böl.Ders
Yüzey Sulama Yöntemleri
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Ölçme Tekniği
Böl.Ders
32
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
11 KASIM 2014
SALI
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Yem Bitkileri
D-10
11 KASIM 2014
SALI
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tarla Bitkileri Hastalık ve
Zararlıları
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarla Ürünlerinde Kalite ve
Depolama
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Doku Kültür Yöntemleri
İş-3
Tarla Deneme Tekniği
Böl.Ders
Genel Bitki Islahı
Böl.Ders
Organik Tarım
Böl.Ders
Tarla Bitkilerinde Projelendirme
Böl.Ders
Çayır Mera Amenajmanı
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
33
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
11 KASIM 2014
SALI
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
11 KASIM 2014
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
12 KASIM 2014
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
13 KASIM 2014
14 KASIM 2015
Toprak Kimyası
15 KASIM 2014
09.00-10.30
Gübreler ve Gübreleme
D-1
D-5
Toprak Genetiği ve Sınıflandırması
11.45
13.15
D-2
13.30
15.00
15.15
16.45
Toprak Fiziği
D-4
17.00
18.30
Bitki Biyokimyası
Toprak Mineralojisi
Tarla Deneme Tekniği
14:00-15:30
Böl.Ders
D-6
D-5
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
D-3
34
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Botanik
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Teknik Resim
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Matematik
C-Çizim Sal
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kimya
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
15.15
16.45
17.00
18.30
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I , Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim
Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Toprak Bilgisi
İş-3
Bitki Fizyolojisi
B-1
Genetik
D-2
Genel Mikrobiyoloji
D-4
Tarımsal Ekoloji
B-2
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Mühendislik Mekaniği
D-2
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
PM Böl.Ders
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
ZO. Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletme
C-6
4.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Sığır ve Manda Yetiştirme
Böl.Ders
Tavuk Yetiştirme
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Hayvan Besleme Biyokimyası
İş-2
Yem ve Yem Teknolojisi
Böl.Ders
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tarımsal Mekanizasyon
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
İş-3
ST. Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Anatomi ve Fizyoloji
D-2
Karma Yem Teknolojisi
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvan Davranışları
D-7
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
10.30-12.00
Üreme Bilgisi ve
Yapay Tohumlama
D-2
35
,
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Tarım Sistemleri
Süs Bitkileri Yetiştirme
Bitki Fizyolojisi
Sebze Yetiştirme-I
Bitki Biyokimyası
Böl.Ders
D-5
Böl.Ders
Böl.Ders
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Süs Bitkileri
Yetiştirme
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
Tarım Hukuku
D-3
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Endüstri Bitkileri
Sulama ve Drenaj
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
D-4
10.00
11.30
Tarım Ürünlerinin Muh.
11.45
13.15
Böl.Ders
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarım Mekanizasyon
İş-1-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tohumluk Bilimi
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-10
Meyve yetiştirme II
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
D-7
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Tarımsal Yayım ve Hab.
TE Böl.Ders
Ilıman İklim meyve Türleri I.
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Bahçe Ürünlerinin Muh. Ve Paz
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Genel Seracılık
Böl.ders
Subtropik İklim Meyv. Tür-I
Böl.Ders
.
14 KASIM 2015
CUMA
Tropik İklim Mey.
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
36
15.15
16.45
Kültür sebzeleri I
Böl.Ders
.
İç Mekan Süs Bitk
Böl.Ders
17.00
18.30
Gıda Bilim ve Tek.
D-9
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Tarım Sistemleri
Süs Bitkileri Yetiştirme
Bitki Fizyolojisi
Sebze Yetiştirme-I
Bitki Biyokimyası
Böl.Ders
D-5
Böl.Ders
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
11 KASIM 2014
SALI
Tarım Hukuku
D-3
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Endüstri Bitkileri
Sulama ve Drenaj
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
D-4
10.00
11.30
Tarım Ürünlerinin Muh.
11.45
13.15
Böl.Ders
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Süs Bitkileri
Yetiştirme
Böl.Ders
Tarım Mekanizasyon
İş-1-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tohumluk Bilimi
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-10
Meyve yetiştirme II
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
D-7
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Hastalıların Ekolojisi ve
Epidemiyolojisi
Böl.Ders
Tarımsal Yayım ve Haber
(TE. Böl.Dersliği)
11 KASIM 2014
SALI
Tarla Bitkileri Zararlıları
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Zararlıların Ekolojisi ve
Epidemiolojisi
Böl.Ders
11.45
13.15
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
37
13.30
15.00
15.15
16.45
Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Böl.Ders
Pestisitler
Böl.Ders
Depolanmış Ürün Hastalık
ve Zararlıları
Böl.Ders
17.00
18.30
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Böl.Ders
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
D-9
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Tarım Sistemleri
Süs Bitkileri Yetiştirme
Bitki Fizyolojisi
Sebze Yetiştirme-I
Bitki Biyokimyası
Böl.Ders
D-5
Böl.Ders
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
11 KASIM 2014
SALI
Tarım Hukuku
D-3
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Endüstri Bitkileri
Sulama ve Drenaj
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
D-4
10.00
11.30
Tarım Ürünlerinin Muh.
11.45
13.15
Böl.Ders
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Süs Bitkileri
Yetiştirme
Böl.Ders
Tarım Mekanizasyon
İş-1-2-3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tohumluk Bilimi
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-10
Meyve yetiştirme II
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
D-7
Bitki Koruma-I
(Ento.)
İŞ-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Tarla Bitkileri Kalitesi
(Bölüm Dersliği)
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Tıbbı Bitkiler
(Bölüm Dersliği)
Tarımsal Yayım ve Haber
TE Böl.Ders
Moleküler Biyoloji
Böl. Dersliği
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tohumluk Sertifikasyonu
(Bölüm Dersliği)
14 KASIM 2015
CUMA
Sitogenetik
(Bölüm Dersliğ)
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
38
15.15
16.45
17.00
18.30
Çayır-Mer’a Amenajmanı
Bölüm Dersliği
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
D-9
Tarla Bitkilerinde Projelendirme
Böl.Ders
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Laboratuar ve Analiz Yöntemleri
11 KASIM 2014
SALI
Hayvan Besleme Biyokimyası
D-6
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
İş-2
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
D-6
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Islahın Genetik İlkeleri
İş-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-2
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
14 KASIM 2015
CUMA
D-5
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
D-7
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvan Davranışları
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
Böl.Ders
Hayvancılıkta Örgütlenme
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
İş-1
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
17.00
18.30
D-9
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Yoğurt ve Benz.Ürün. Tek.
Böl. Ders.
11 KASIM 2014
SALI
Süt End. Analiz Yönt.
Böl. Ders.
Akışkanlar Mekaniği
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Saf Kültür Üretim Tek.
Böl. Ders.
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Süt İşleme Müh.
Böl. Ders
Tarımsal Pazarlama
Böl. Ders.
İçme Sütü Tek.
Böl. Ders.
14 KASIM 2015
CUMA
Süt Mikrobiyolojisi
Böl. Ders.
12.30-14.00
Makine Malzeme
Bilgisi
D-4
39
17.00
18.30
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Laboratuar ve Analiz Yöntemleri
11 KASIM 2014
SALI
Hayvan Besleme Biyokimyası
D-6
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
İş-2
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
D-6
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Islahın Genetik İlkeleri
İş-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-2
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
14 KASIM 2015
CUMA
D-5
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
D-7
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvan Davranışları
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
Böl.Ders
Hayvancılıkta Örgütlenme
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
İş-1
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
17.00
18.30
D-9
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarımsal Kooperatifçilik
D-8
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
Tarım.Kuruluş ve Org.
Böl.Ders
Tarım Muhasebesi
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Köy Sosyolojisi
D-4
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
40
15.00
15.15
16.45
Üretim Ekonomisi
D-1
Tarımsal Yayım
Böl.Ders
14.00-15.30
Makro Ekonomi ve
Tarım
İş-1
17.00
18.30
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Laboratuar ve Analiz Yöntemleri
11 KASIM 2014
SALI
Hayvan Besleme Biyokimyası
D-6
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
İş-2
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
D-6
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Seminer Salonu
Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Islahın Genetik İlkeleri
İş-2
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-2
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
14 KASIM 2015
CUMA
D-5
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
D-7
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Hayvan Davranışları
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
Böl.Ders
Hayvancılıkta Örgütlenme
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
İş-1
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
17.00
18.30
D-9
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Araştırma ve Deneme Metodları
İş-3
11 KASIM 2014
SALI
Süt Sığırcılığı
Böl.Ders
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Hayvan Islahı
Böl.Ders
Hayvan Sağlığı
Böl.Ders
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Böl.Ders
Küçük Baş Et Üretimi
Böl.Ders
Kanatlı Eti Üretimi
Böl.Ders
14.00-15.30
Monogastrik Hay.
Bes.
41
Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarımsal Yayım
Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM MAKİNELERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Yapı Malz.
Bilgisi
(Bölüm
Ders)
Toprak Verim. Ve Bitki Beslm.
D-5
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidroloji
İş-1
Tarımsal
Ekoloji
B-2
Mühendislik Matematiği
D-2
Tarım Ekon. Ve İşletme
D-7
11 KASIM 2014
SALI
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
İstatistik
İş-3
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-1-2-3
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Sulama
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
. TAR.MEK.SİSTEM ANALİZİ
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Gübreler ve Gübreleme
D-1
Uzaktan Algılama ve CBS
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
D-2
D-4
Bitki Koruma
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II
İş-1
D-9
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
GRAFİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM-I
Böl.Ders
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
EKİM BAKIM GÜBRELEME
MAKİNALAR
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
TOPRAK İŞLEME
MAKİNALARI
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Tarım Traktörleri
TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME
Böl.Ders
SERA MEKANİZASYONU
D-3
TARIMSAL DRENAJ
Böl.Ders
10.30-12.00
TERMİK MOTORLAR
(SEÇ.)
42
13.30
15.00
-KONSTRÜKSİYON TEK.
(SEÇ.)
15.15
16.45
17.00
18.30
Diploma Tezi
Böl.Ders
MEKANİK TEKNOLOJİ
Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
1.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Yapı Malz.
Bilgisi
(Bölüm
Ders)
Toprak Verim. Ve Bitki Beslm.
D-5
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidroloji
İş-1
Tarımsal
Ekoloji
B-2
Mühendislik Matematiği
D-2
Tarım Ekon. Ve İşletme
D-7
11 KASIM 2014
SALI
14 KASIM 2015
CUMA
İstatistik
İş-3
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-1-2-3
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Sulama
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
. TAR.MEK.SİSTEM ANALİZİ
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Gübreler ve Gübreleme
D-1
Uzaktan Algılama ve CBS
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
D-2
D-4
Bitki Koruma
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II
İş-1
D-9
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Hidrolik-II
İş-1
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidrometeoroloji
Böl.Ders
14 KASIM 2015
CUMA
Arazi Toplulaştırması
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
43
11.45
13.15
Proje Çalışmaları I
Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarımsal Drenaj
Böl.Ders
Kültürteknik Proje Hz. Tek.
Böl.Ders
Yüzey Sulama Yöntemleri
Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Yapı Malz.
Bilgisi
(Bölüm
Ders)
Toprak Verim. Ve Bitki Beslm.
D-5
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidroloji
İş-1
Tarımsal
Ekoloji
B-2
Mühendislik Matematiği
D-2
Tarım Ekon. Ve İşletme
D-7
11 KASIM 2014
SALI
14 KASIM 2015
CUMA
İstatistik
İş-3
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-1-2-3
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Sulama
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
. TAR.MEK.SİSTEM ANALİZİ
Böl.Ders
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
09.00-10.30
Gübreler ve Gübreleme
D-1
Uzaktan Algılama ve CBS
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
D-2
D-4
Bitki Koruma
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II
İş-1
D-9
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
Toprak Genetiği ve Sınıflandırması
D-2
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Toprak Fiziği
D-4
14 KASIM 2015
CUMA
Toprak Kimyası
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
44
D-5
10.00
11.30
Tarımsal Yayım
TE Dersliği
Tarımsal Drenaj
11.45
13.15
TYS - Dersliği
13.30
15.00
15.15
16.45
Türkiye Toprakları
Toprak Mineralojisi
Bölüm Dersliği
Böl.Ders
17.00
18.30
Tarla Bitkilerinin
Bitki Besin Maddeleri Bölüm
Gübrelenmesi
Dersliği
Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Not: Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi
aldıkları Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
13.30
15.00
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Yapı Malz.
Bilgisi
(Bölüm
Ders)
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Hidroloji
İş-1
İstatistik
İş-3
17.00
18.30
Toprak Verim. Ve Bitki Beslm.
D-5
17.00
18.30
3.SINIF
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Mühendislik Matematiği
D-2
Tarım Ekon. Ve İşletme
D-7
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Sulama
Böl.Ders
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
14 KASIM 2015
CUMA
Uzaktan Algılama ve CBS
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
D-2
4.SINIF
12.30-14.00
Malzeme Bilgisi
D-4
Tarımsal Mekanizasyon
İş-1-2-3
. TAR.MEK.SİSTEM ANALİZİ
Böl.Ders
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II
İş-1
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Tarımsal
Ekoloji
B-2
15.15
16.45
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
14 KASIM 2015
CUMA
D-4
Bitki Koruma
D-9
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
Gübreler ve Gübreleme
D-1
45
SAAT
08.15
09.45
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Tarımsal Kooperatifçilik
14 KASIM 2015
CUMA
Köy Sosyolojisi
D-4
15 KASIM 2014
CUMARTESİ
D-8
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Tarım.Kuruluş ve Org.
Böl.Ders
Tarım Muhasebesi
Böl.Ders
Üretim Ekonomisi
D-1
Tarımsal Yayım
Böl.Ders
17.00
18.30
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrencinin No, adı-soyadı:06080006298-Yıldırım SEVGİ
DERSİN ADI
GÜNÜ VE SAATİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
Meyve ve Bağ Zararlıları
14 Kasım
2014
10.00-11.30
Sebze Zararlıları
15 Kasım
2014
12.30-14.00
Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ
Prof. Dr. Ferit TURANLI
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ (KAPANMIŞ)
11 Kasım 2014
İSTATİSTİK
Prof. Dr. Hülya ATIL
13.30-15.00
14.00-15.30
Makro Ekonomi ve
Tarım
İş-1
Download

e.ü.ziraat fakültesi 2014-2015 güz yarıyılı türk dili dersi arasınav