Mustafa Kemal Üniversitesi
2014 Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçları
Adı Soyadı
Fakülte / YO /Meslek Yüksekokulu
Bölüm / Program
AHMET ELBĠġH
BASEL ZEDEN
RAMA SAMIR SUBHI ZIN
FATMA ELHATĠB
TAREK ALJWEH
AHMAD HAMED ALHAMID
MUAZ ESAT
MAYS KOUJ
ABDULRAHMAN BAHRO
RAGHED OTHMAN
YAR MEHMET KILIÇ
DOAA KABANE
MOHAMED FOUAD SAYED ISSA
OMAR KENAN
MUHAMMET MERYUMOĞLU
ALĠ REYHANĠOĞLU
RAMA FALLAHA
ALMĠNE GĠZEM CANLI
MUHAMMET KAHRAMAN
MOHAMAD MAHROUK
SARAH AYRUT
SHAZA SAMĠSM
RANIM HUBBĠ
REVAN SEVDE
MOHAMAD SUHAIB LOULO
SĠBEL AHLEM ASLAN
ZĠHNĠYET BOZOĞLAN
SAMAR NAKKAR
ATEKA ALHAMDO
REEM RAYANĠ
FARIZA ABDULKERĠM
MEHMET FATĠH BOġ
SALLY ANDROON
MUHAMMD EL RIFAĠ
RANIA AKRAA
HASAN ALFARES
HEDĠL BĠTTAR
MERYEM HATTAP
SAARAH AJOUKA
CEMĠLE TANDOĞAN
NUR ELHATTAP
SOUSAD AL SAYED ALĠ
DUAA TIZINI
SAFAA ABO RAS
LUBNA KARAGA
INAS ALHUSSEIN
MOHAMAD ADNAN JUMAA
FATMA SAĠD
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Antakya Meslek Yüksekokulu
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Basın ve Yayıncılık
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
DiĢ Hekimliği Fakültesi
DiĢ Hekimliği Fakültesi
Dörtyol Meslek Yüksekokulu
Dörtyol Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği
Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği
Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği ĠÖ
DiĢ Hekimliği
DiĢ Hekimliği
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Tekelojileri
Çocuk GeliĢimi
DıĢ Ticaret
Elektrik
Elektronik Tekolojisi
ĠnĢaat Teknolojisi
Lojstik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yerel Yönetimler
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Bilgisayar Programcılığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Arkeoloji
Arkeoloji
Arkeoloji
Arkeoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
EBTEHAL ALASTHAR
HAYA BĠTTAR
YAZBERDĠ NURGELDĠYEV
OMAMA ALKASSAR
SONDOS BITTAR
HUDA AURT
MUHAMMAD DARWISH
HAZAR ALMOHAMMAD
BUSEYNE ZEKERĠYYE
KHALED FAROUSĠ
MOHAMED SAD HAMUODĠ
TALĠP ARSLAN
MUSTAFA TAHĠROĞLU
MARAH BITAR
FIDA KARAGA
SERTAN ÖZÇELĠK
GÜĠCAN GÜLTEKĠN
MERVE FANSA
SEYHAN KURTULUġ
FATMA AKYOL
NĠGAR ĠBRAHĠMOVA
WELLA BEKKUR
EDĠP YILMAZ
NUR MEHMET ÖNDER
CEMĠL OZAN
REVAN HĠSNAVĠ
BUSHRA FARHAT
ZHZZNAN FARHAT
KÜBRA BAġARAN
LAMYA AL SAYET
AYġE TÜRKKAN
AMER ES KAĠF
SONER HOġADAM
OKTAY HÜMBETOV
MARYAM HAMADO
RAWAN KARAKAġLI
REEM OBIED
DĠLAY OKYAY
MUSTAFA BARADĠ
MOHAMAD ALHMAME
SEMĠH ÇAKIRKAYA
SALMA HAJBAKRĠ
MOUNA HASANI
AHMAD ALTHALJEH
MOHAMMAD WAFA WEĠS
CAN AHMET
NĠCAT ALĠYEV
RĠHAM AL MUSTAFA
ABDÜLKERĠM HALEF
USAME KAHRAMANOĞLU
ESRA CANGÜDER
RAWAN TALEB
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Fed-Edebiyat Fakültesi
Hassa Meslek Yüksekokulu
Hassa Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hatay Sağlık YO
Hatay Sağlık YO
Hatay Sağlık YO
Hatay Sağlık YO
Hatay Sağlık YO
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu
Ġskenderun Sivil Havacılık YO
Ġskenderun Sivil Havacılık YO
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
Basın ve Yayıncılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Mekatronik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği
Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği
Bilgisayar Des. Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı
Aneztesi
Aneztesi
Aneztesi
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekretelik
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekretelik
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekretelik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım
HemĢirelik
HemĢirelik
HemĢirelik
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ġktisat 1
Ġktisat 1
Ġktisat 2
Ġktisat 2
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme ĠÖ
ĠĢletme ĠÖ
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi ĠÖ
AHLAM ABDO
HEBA BAYDAK
RĠHAM ZAĠN
REEM GANNAS
MARAH RUMMAN
KAMAR SHIEKH HASSAN
YAĞMUR ÇĠFTÇĠ
SUHA ABDULRAHMAN
MUSTAFA TUNÇER
ABDULRAHMAN AL HAMZEH
RABEI
EYYÜP GÜNEġ
MOHAMED JAMIL ASSOUS
MEHMET TAMER
ABDALLAH ELGHRABANWI
MAHMOUD ALOLO
ADHAM ALAWAD
HALID SEYH
SAEED GHOLAMISEMSARI
ABDULWAHAB ALWANĠ
ATĠE TURRAHMAN ELZOABĠ
YASĠR SÖZER
MUHAMMED ALĠ BIRRO
BESAL BARAD
MARWA SAYED ISSA
NEVAL AĞIR
ĠPEK YILDIZ
MEHMET ALĠ SÖZER
MERZĠYYE ALĠYEVA
AZARĠ ALSALMAN
HAKAN TURGAY HYUSEĠN
ġEYMA ABDULGANĠOĞLU
ELĠF EBRU KAYTMAZ
SHARĠF ASPERON
REVAP TALĠP
FATMA BAYRĠZ
FATEMA AL SAYED ALĠ
MALAK NANA
AFRAA MOUSTAFA
SENE KUTLU
YASEMĠN DÜLGER
RAGHDA SAYED IESSA
ENAS ALKADDOUR
EYAD FAYAD
OSMAN BĠTTAR
OSMAN ĠBRAHĠM
BELAL ALMOSAALMAHSOR
SARA MUHAMMED HAYR
KUTAIBA SAMĠSM
RAMA OMAR ALI OBIED
EMEL ALTINSÖZ
MUHAMMED ALĠ BAYGIN
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Reyhanlı Meslek Yüksekokulu
Reyhanlı Meslek Yüksekokulu
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik YO
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ġnternet ve Ağ Teknolojileri
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Bilgisayar Mühendisliği ĠÖ
Bilgisayar Mühendisliği ĠÖ
Elektrik Elektronik Müh. ĠÖ
Elektrik Elektronik Müh. ĠÖ
ĠnĢaat Mühendisliği ĠÖ.
ĠnĢaat Mühendisliği ĠÖ.
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği ĠÖ.
Makine Mühendisliği ĠÖ.
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Petrol ve DoğalgazMühendisliği ĠÖ
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ĠÖ
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon
Tıp
Tıp
Tıp
Tıp
Tıp
Seyahat ĠĢletmeciliği
Seyahat ĠĢletmeciliği
Seyahat ĠĢletmeciliği
Seyahat ĠĢletmeciliği
Seyahat ĠĢletmeciliği
Seyahat ĠĢletmeciliği
Seyahat ĠĢletmeciliği
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Download

Mustafa Kemal Üniversitesi 2014 Yabancı Uyruklu Öğrenci