19. Esri Kullanıcıları Konferansı
22-23 Ekim 2014 | ODTÜ, Ankara
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Ömer ÜNSAL
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Amaç
CBS kullanıcılarına, afet öncesinden sonrasına kadar aktif kullanılabilen ArcGIS platformu
kabiliyetlerinin gösterilmesidir.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Esri UC 2014 | Demo Theater |
İçerik
Afet Öncesi CBS Kabiliyetleri
•
Arc Hydro, HEC-RAS, HEC-GeoRAS ile üretilen taşkın haritası derinlik değerlerinin
binalara
yazdırılması
•
Acil çağrılara göre mekânsal istatistikler çıkarılması ve haritaların yayınlanması
Afet Sonrası CBS Kabiliyetleri
•
ArcGIS Network Analyst ile toplanma alanları ve kurtarma için rota,servis alanı ve
matriks analizleri
•
Collector for ArcGIS ile personel ve vatandaş için mekânsal hasar tespiti yapılması
•
Kentsel detayların ve taşkın haritasının CityEngine ile 3B olarak modellenmesi ve 3B
web yayını
•
2B ve 3B modellerin ArcGIS Pro ile gösterimi
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Hedef Kitle
•
Bir afetin veya olayın yönetiminde ilgilenler,
•
Basit ve karmaşık mekansal analizlerle ilgilenenler,
•
ArcGIS platformunda masaüstü, web ve mobil yazılımların entegrasyonunu afet
yönetimi üzerinde görmek isteyenler ve tüm CBS kullanıcıları hedef kitle
kapsamındadır.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Esri UC 2014 | Demo Theater |
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Arc Hydro ve Taşkın Haritaları
Arc Hydro
HEC-GeoRAS
Veritabanı
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
HEC-RAS
ArcMap
Mekânsal İstatistikler ve Harita Yayını
Acil Çağrılar
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal İstatistik
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Harita Yayını
Ağ Analizleri
Toplanma Merkezleri
ve Ulaşım Alanları
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
En Kısa
Güzergahların Tespiti
Mekansal Hasar Tespit Bildirimleri için Collector for ArcGIS
Vatadaş ve Kamu Personeli için
Mekansal Hasar Tespit Bildirimleri
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
3B Taşkın ve Kent Modeli ile 3B Web Harita Servisi
3B Taşkın ve Kent
Modeli
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
3B Web Harita Servisi
2B ve 3B Taşkın ve Kent Modelinin ArcGIS Pro ile Zenginleştirilmesi
3B Taşkın ve Kent
Modeli
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
SONUÇ
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
www.esriturkey.com.tr
[email protected]
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Mekânsal Analizler ve Arc Hydro
Download

Mekânsal Analizler ve Arc Hydro