@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 68
ÖZEL RÖPORTAJ / ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU
HALKBANK 2015’TE
ASYA VE BALKANLAR’DA
BÜYÜMEYE ODAKLANDI
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat
Taşkesenlioğlu, yurt dışında
açacakları yeni temsilcilikler ve
satın almalarla 2015 yılında
Asya ve Balkanlar’da büyümeyi
hedeflediklerini söylüyor.
2015 yılında Singapur’da
temsilcilik açmaya hazırlanan
Halkbank, Sırbistan’da da
banka almak için
çalışmalar başlattı.
SON 5 YILDA
EN HIZLI
BÜYÜYEN
BANKA OLDU
Halkbank, Türk bankacılık sektörünün en köklü
kuruluşlarından biri. 76 yıl önce “Türkiye’de
üretimin teşvik edilmesi” misyonu ile kuruldu.
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu,
üreten Türkiye’ye kesintisiz destek sağladıklarını
belirtiyor. Taşkesenlioğlu, Ekovitrin’e yaptığı özel
açıklamada Halkbank’ın son 5 yılda Türkiye’nin
en hızlı büyüyen bankası olduğunu söyledi.
H
alkbank, bankacılık sektörünün en köklü kuruluşlarından biri. 76 yıl önce
Türkiye’de üretimin teşvik
edilmesi hedefiyle kurulan Halkbank, KOBİ’lere ve ülke
ekonomisine önemli destekler
sağlıyor. Finansal ve finansal olmayan ürünlerle reel sektörün
yanında olan banka, ürün ve
hizmetlerini çeşitlendirerek i-
68 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
htiyaçlara yönelik çözümler
geliştiriyor. Bugün itibarıyla 886
şube ile müşterilerine hizmet veren Halkbank, 2014 üçüncü çeyrek
verilerine göre toplam kredilerde
yüzde 12,7 artışla 126,1 milyar
TL’ye, KOBİ kredilerinin de dâhil
olduğu ticari kredilerde ise yüzde
16,7 artışla 71,9 milyar TL’ye ulaştı.
Global ölçekte hedef büyüten banka, şubeleşme atağını sürdürdüğü
ÖZEL
RÖPORTAJ
ŞEREF ÖZATA
Balkanlar’dan sonra Asya kıtasında da büyümeyi hedefliyor.
Halkbank’ın genel müdürlük
koltuğunda Ali Fuat Taşkesenlioğlu
oturuyor. Türkiye’nin son 5 yılda en
hızlı büyüyen bankası olduklarını
belirten Taşkesenlioğlu, Ekovitrin
Medya Grubu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Şeref Özata’ya önemli
açıklamalarda bulundu.
EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
69
@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 70
ÖZEL RÖPORTAJ / ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU
“KATILIM BANKACILIĞINDAKİ
ADIMLARIMIZI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”
HALKBANK’IN 2014 KARNESİ
ŞUBE SAYISI
: 886
TOPLAM MEVDUAT : 101,5 milyar TL
TOPLAM KREDİLER : 126 milyar TL
NET KÂRI*
: 1 milyar 764 TL
*2014 üçüncü çeyrek verilerine göre.
HEDEFLERİNİ EKOVİTRİN’E ANLATTI
Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Genel Müdürü Şeref Özata, Halkbank Genel Müdürü
Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu ziyaret etti. Taşkesenlioğlu,
Halkbank’ın 2015 yılı hedeflerini Ekovitrin’e açıkladı.
KOBİ DEYİNCE
HALKBANK...
KOBİ’ler için geliştirdiği çözümlere yenilerini eklemeyi sürdüren Halkbank,
bankacılık ücret ve komisyonlarında tasarruf sağlamak isteyen KOBİ’ler için
“KOBİ Hesaplı Bankacılık Tarifeleri” hizmet paketini oluşturdu.
B
a n k a c ı l ı k D ü z e n l e m e ve
Denetleme Kurumu (BDDK)
tarafından açıklanan ve rilere
göre Türk bankac ılık sek tö rünün
aktif büyüklüğü 1 trilyon 929 milyar
763 milyon TL’ye ulaştı ve son bir yıl
içinde yüzde 17’lik bir büyüme kaydetti. Sektörün bugün ulaştığı seviyeyi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
70 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
Küresel ekonomilerde normalleşme sürecinin devam ettiği
2014, ABD ekonomisinin güçlü
toparlanma belirtileri göstermeye
başladığı ve Avrupa Birliği’nde durağan büyüme rakamlarının gözlendiği bir yıl oldu. ABD Merkez
Bankası FED’in tahvil alımlarını
azaltması ve buna bağlı olarak özel-
likle gelişmekte olan ekonomilerde
baş gösteren likidite bolluğunun azalacağı yönündeki endişeler, Avrupa
Merkez Bankası’nın parasal
genişleme politikası uygulamaya
başlamasıyla birlikte yerini rahatlamaya bıraktı.
Yaşanan tüm bu gelişmeler küresel ekonomik büyüme rakamlarının
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat
Taşkesenlioğlu, 2015 yılında katılım
bankacılığı alanına yapacakları
yatırımlarla hem sektörün büyümesine
katkıda bulunmayı hem de Halkbank’ın
kârını artırmayı hedeflediklerini vurguluyor.
da geçmiş yıllara oranla daha düşük
gerçekleşmesine neden oldu. Son
10 yıldır uygulanan istikrarlı ekonomi politikaları sayesinde krizlere
dirençli hale gelen Türkiye ekonomisi
ise bu dönemde de başarılı performansından ödün vermedi. Bankacılık
sektörü açısından baktığımızda da
küresel ekonomik gelişmelerin 2013
yılsonu ve 2014 ilk çeyreği itibarıyla
kârlılık oranlarını etkilediğini görüyoruz. Ancak genel ekonomik iyileşmenin etkisiyle bu durumun pozitife
döneceğini ve kâr marjlarında iyileşme yaşanacağını söyleyebiliriz.
“TOPLAM MEVDUATIMIZ
101,5 MİLYAR TL”
I 2014 yılı bankacılık sektörü
açısından nasıl bir yıl oldu? Halkbank
olarak sene başında belirlediğiniz
hedefleri ne ölçüde tutturdunuz?
Halkbank olarak çalışmalarımızı
verimlilik odaklı stratejimiz ve ‘üreten
Türkiye’ye kesintisiz destek sağlama
misyonumuz
doğrultusunda
sürdürüyoruz. Eylül sonu itibarıyla
toplam aktiflerimizi 2013 yılsonuna
göre yüzde 7 artırarak 149,8 milyar
TL’ye yükselttik, toplam mevduatımız
da 101,5 milyar TL oldu.
Bu süreçte reel sektörü desteklemek için kredilendirme faaliyetlerimize de devam ettik. Yılın üçüncü
çeyreğinde toplam kredilerimiz yüzde
12,7 artışla 126,1 milyar TL’ye yükselirken, KOBİ kredilerinin de dâhil
olduğu ticari kredilerimiz ise yüzde
16,7 artışla 71,9 milyar TL’ye ulaştı.
Bu çalışmalarımız sonucunda yılın
üçüncü çeyreğini 1 milyar 764 milyon TL net kâr ile kapattık.
TİCARİ VE KOBİ
KREDİLERİNDE
% 16,7 ARTIŞ
I KOBİ’ler, Türk ekonomisinin
b e l ke m i ğ i k o n u m u nd a . İ h r a c a t ı n
yüzde 60’ını, istihdamın da yüzde 80’ini KOBİ’ler sağlıyor. Ama kredi pas-
tasından yeterince pay alamamaktan
ya k ı n ı y o r l a r . Ha l k ba n k , 20 14 ’ t e
KOBİ’lere ne kadarlık kredi dağıttı?
2014’in 10 aylık döneminde bu miktar ne kadardı?
Yılın üçüncü çeyreğinde toplam
kredilerimiz yüzde 12,7 artışla 126,1
milyar TL’ye yükselirken, KOBİ
kredilerinin de dâhil olduğu ticari
kredilerimiz ise yüzde 16,7 artışla 71,9
milyar TL’ye ulaştı.
“HER ZAMAN REEL
SEKTÖRÜN YANINDA
OLDUK”
I Halkbank’ın KOBİ pazarındaki
payı nedir? KOBİ’lere ne tür destekler veriyorsunuz? Müşterilerinize bu
hizmetlerle ne tür avantajlar sunuyorsunuz?
Halkbank, KOBİ’lere sunduğu
desteği yeni ürün ve hizmetlerle
sürdürüyor. Finansal ve finansal olmayan çözümlerle reel sektörün her
zaman yanında olan bankamız, ürün
EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
71
@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 72
ÖZEL RÖPORTAJ / ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU
“İSTANBUL FİNANS
MERKEZİ’NDEKİ
YERİMİZİ ALACAĞIZ”
“Türkiye’nin son 5 yılda en hızlı
büyüyen bankası olarak İstanbul
Finans Merkezi’ndeki yerimizi
alacağız. 76 yıllık deneyimimiz ve
marka gücümüzle İFM projesinin
hedeflerimize ulaşmamıza büyük
katkı sağlayacağına inanıyoruz.”
ve hizmetlerini çeşitlendirerek farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler
geliştirmeye devam ediyor. KOBİ’ler
için güvenceli ürünler sunan
Halkbank, Güvenceli Çek ürününden
sonra bu alandaki ürünlerine bir
yenisini daha ekledi. Güvenceli KOBİ Ödeme Limiti tanımlı firmaların
ödeme vadesinde hesapta para olmasa bile borcun kredi limitinden otomatik olarak ödenmesini sağlayan
sistemle ticari alışverişlerde oluşan
güvensizliğin ortadan kaldırılması
amaçlanıyor. Sistem sayesinde ihtiyaç halinde tedarikçiler/satıcılar
alacaklarını ödeme vadesinden önce
ıskonto edebiliyor. KOBİ’ler için
geliştirdiği çözümlere yenilerini eklemeyi
sürdüren
Halkbank,
bankacılık ücret ve komisyonlarında
tasarruf sağlamak isteyen KOBİ’ler
72 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
için “KOBİ Hesaplı Bankacılık
Tarifeleri” hizmet paketini oluşturdu.
3 farklı seçeneği bulunan paket kapsamında şube kanalından gerçekleştirilen hesaptan havale, EFT,
diğer banka takas çeki işlemleri ile
çek karnesi ve hesap işletim ücreti
gibi masraflardan muafiyet sağlanıyor. KOBİ’ler ihtiyaçlarına göre KOBİ Mini, KOBİ Maxi ve KOBİ Süper
paketlerinden birini seçebiliyor.
Halkbank, “Halk Esnaf Destek
Paketi” ile esnaf ve sanatkârlara da
destek oluyor. Esnafın işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçları için aylık ya da 3 aylık geri
ödeme periyodu ve 36 aya kadar
vade seçeneğiyle uygun koşullarda
kredi kullandıran bankamız, 6 aya
kadar ödemesiz dönem imkânı da
sunuyor. Bankamızda ayrıca esnaf ve
sanatkârlara yıllık yüzde 4’ten
başlayan faiz oranları ve azami 5 yıl
vadelerle Hazine destekli doğrudan
işletme ve yatırım kredileri de kullandırılıyor.
I Türk ekonomisi, gerek bölgesinde gerekse dünyada yaşanan
siyasi ve ekonomik olumsuzluklara
rağm en b üy üm e p erf orm an s ı nı
sürdürüyor. Bankacılık sektörü bu
gelişmelerden ne ölçüde etkileniyor?
ABD Merkez Bankası FED’in
2015’te faiz artırımına gideceği
yönünde beklentiler var. Faiz
artırımının yıl ortasına doğru gerçekleşmesi beklense de, söz konusu belirsizliğin piyasaları etkileyeceğini
söyleyebiliriz. Diğer yandan doların
artmasına neden olması beklenen
bu durumun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ihracat artışına
katkı sağlamasını bekliyoruz.
Türkiye’nin 10 yıldır sürdürdüğü istikrarlı büyüme performansının
2015’te de devam edeceğini ve
ülkemizin hedeflediği büyüme
rakamlarına ulaşacağını düşünüyoruz.
2014 bankacılık sektörünün kârlılık oranlarının düşüş gösterdiği bir
yıl oldu. FED’in para politikalarındaki değişiklikler ile küresel
ekonomik durgunluğun yarattığı bu
etkinin 2015 yılında azalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2015 yılında Türk
bankacılık sektörünün kârlılık açısından daha olumlu sonuçlar elde edileceğini söyleyebiliriz. Büyümesini
sürdüren Türk bankacılık sektörünün
uluslararası piyasalardaki etkinliğinin
de önümüzdeki dönemde artarak
devam edeceğini düşünüyoruz. Bu
süreçte biz de Halkbank olarak
bankacılık alanındaki 76 yıllık deneyimimiz, güçlü bilanço yapımız ve
etkin maliyet yönetimimizle kârlılığımızı ve ekonomiye desteğimizi
sürdüreceğiz.
“ŞUBE SAYIMIZI
ARTIRACAĞIZ”
I Şu anda kaç şube ile hizmet
veriyorsunuz, yılsonu itibarıyla kaç
şubeye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Bankamızın şu an 886 olan şube
sayısını 2015 yılı içinde 925 civarına
çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmet
ağımızı genişletme hedefimiz doğrultusunda 2014’ün son çeyreğinde 2 bin
yeni personel istihdam ettik. 2015 için
belirlediğimiz bir personel alım hedefimiz bulunmuyor.
“İSTANBUL, DEĞER
YARATAN BİR FİNANS
MERKEZİ OLABİLİR”
I Tü r ki ye ’ ni n dün ya f i nan s
piyasaları arasında söz sahibi olması
adına önemli projeler sürdürülüyor.
Bunlardan biri de İstanbul Finans
Merk ezi. Proje hayata geçtiğind e
bankacılık ve finans sektörü ne gibi
kazanımlar elde edecek?
Dünyadaki ilk uluslararası finans
merkezi olarak değerlendirilen
14 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI
2000 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında Halkbank’ın kapatılan
Erzurum’un Pasinler şubesi 14 yıl sonra yeniden açıldı. Açılış törenine
Halkbank’ın Erzurumlu Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu katıldı. Pasinler
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Taşkesenlioğlu’na teşekkür plaketi sundu.
Kapalı Çarşı’yı düşündüğümüzde,
İstanbul’un zaten hâlihazırda bir finans merkezi konumunda olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bunu
canlandırmak adına atılması gereken
adımlar var. Son yıllarda uygulanan
istikrarlı ekonomi politikalarının bu
anlamda oldukça önemli olduğunu
düşünüyorum.
Ayrıca bölgesel konumuna
bakıldığında da Ortadoğu, Doğu
Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika
için önemli ekonomik büyüklüğe
sahip Türkiye’nin en büyük kenti
İstanbul, bölge finansal kaynaklarının
toplanması ve toplanan kaynakların
yine bu bölgelere yönlendirilmesi
noktasında önemli bir yer tutuyor.
Ancak ülkemizin sahip olduğu avantajlar kadar, “Uluslararası Finans
Merkezi” olabilmek için sahip olunması gereken özellikler ve performans göstergeleri açısından geliştirilmesi gereken konular da bulunuyor. Ülkemiz, bu gereklilikler
konusunda çeşitli süreçlerde yol aldı.
Finans sistemimizin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak hayata geçirilen düzenleme ve kanunlarla birlikte bu anlamda önemli bir aşa-
ma kaydedildi. Yürürlüğe giren
düzenlemelerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte İstanbul’un değer
yaratan ve rekabetçi bir finans
merkezi olabileceğine inanıyorum.
I Bankalardaki işlem ücretleri
müşterilerin tepkisini çekiyor. Bu
bağlamda tüketici dernekleri vs. de
dönem dönem bankalarla mahkemele r d e k a r ş ı k a r ş ı y a g e le bi l i y o r .
Özellikle kredi kartı kullanımındaki
yıllık ücret. Banka müşterilerinden
çeşitli isimler altında alına n 60’a
yakın farklı komisyon ve ücretler vs.
bu konudaki en iyi örnek… Konuyu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alternatif Dağıtım Kanalları
(ADK) aracılığıyla gerçekleştirilen
işlemlerden alınan ücretler müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla uygulamaya konulmuş olup,
bu sayede hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Diğer yandan
bankamız tarafından internet
şubesinden gerçekleştirilen havale
işlemleri için 0,95 TL, Çağrı
Merkezi’nden gerçekleştirilen havale
işlemleri için ise 1,95 TL olarak belirlenen işlem ücretleri sektör ortalamasının altında.
EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
73
@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 74
ÖZEL RÖPORTAJ / ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU
“İFM SEKTÖRE DOPİNG
ETKİSİ YARATACAK”
I Halkbank’ın Genel Merkezi’nin
İstanbul’a taşınmasıyla ilgili uzun süredir
y apı l an çal ı şm al ar han gi aşam ad a.
K O B İ ’ l e r e y a k ı n l ığ ı i l e b i l i n e n
Halkbank’ın İstanbul’a taşınması yeni
s a n a y i m e r k e z l e r i o lu ş u m u s ü r e n
Anadolu’daki illeri ve Kobi’leri nasıl
etkiler? Halkbank tam olarak ne zaman İstanbul’a taşınacak? Bu gelişme
b a nk a nı n h i z m et l e r i ne na s ı l ka t kı l a r
sağlayacak?
İstanbul Finans Merkezi’nin tamamlanmasının Türkiye için önemli bir
kazanım olacağına, sektöre doping etkisi yaratacağına ve sektörün “marka algısına” küresel boyutta ciddi bir katkı
sağlayacağına inanıyorum. İFM projesinin çok uluslu firmaların İstanbul’da
merkez kurmayı düşünmesine neden
olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla, bu projenin ulusal boyutta istihdamın ve yurt içi
piyasaların geliştirilmesine yönelik fayda
sağlayacağını düşünüyoruz.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Genel
Kurul’umuzda yapılan ana sözleşme
değişikliğiyle bankamız resmi olarak
İstanbul merkezli oldu. Şu an Genel
Müdürlük süreçlerimizi Batı Ataşehir’de
finans merkezinin inşa edileceği lokasyona birkaç yüz metre mesafede yürütüyoruz.
Biz de Türkiye’nin son 5 yılda en hızlı büyüyen bankası olarak İstanbul
Finans Merkezi’ndeki yerimizi alacağız.
76 yıllık deneyimimiz ve marka gücümüzle İFM projesinin hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
İstanbul’a taşınmamız elbette ki
KOBİ’lerle ilişkimizi zedelemeyecek.
Halihazırda ülkemizin en büyük sanayi
merkezlerine daha yakın olacağız. Diğer
yandan Türkiye’nin dört bir yanındaki
886 şubemizle Anadolu’da faaliyet
gösteren KOBİ’lerimizin de her an yanında olacağız. Kurumsallaşma sürecini
tamamlamış bir marka olarak merkezimiz
nerede olursa olsun hizmet anlayışımız
ve kalitemizi şubelerimiz aracılığıyla
ülkemizin her yanına taşıyabilecek
güçteyiz.
74 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
“ASYA VE BALKANLAR’DA
BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ”
I Halkbank olarak 2015 yılı için hedef, beklenti ve öngörüleriniz
nelerdir?
Bundan 76 yıl önce Türkiye’de üretimin teşvik edilmesi hedefiyle
kurulan bankamız, kuruluşundan bu yana hem KOBİ’lere ve ülke
ekonomisine destek oluyor hem de uluslararası bankacılığın tüm
gereksinimlerini yerine getiriyor. 2015 yılında da KOBİ bankacılığındaki liderliğimizi sürdürürken, bankacılığın her alanında fark yaratacak ürün ve hizmetler geliştirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda
her zaman olduğu gibi reel sektörün öncelik verdiğimiz alanlar
arasında yer alacağını söyleyebiliriz. Bu alandaki uzmanlığımızla
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit edecek, onlar için yenilikçi çözümler
sunacağız.
Diğer yandan bireysel bankacılık alanında da Paraf’la yaptığımız
atılımı sürdürecek, bireysel müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Bankamızın 2015 hedefleri arasında
katılım bankacılığı alanında bugüne kadar attığımız adımları ileri taşımak da yer alıyor. Bu alanda çalışmalarımıza başladık. Katılım
bankacılığı alanına yapacağımız yatırımla birlikte hem sektörün
büyümesine katkıda bulunmayı hem de kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz.
2014 yılında Londra ve Halkbank Skopje Belgrad temsilciliklerimizi
hizmete açtık. Muhabir bankalarla ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni
bağlantılar kurmak amacıyla 2015 yılında Asya’da da büyümeyi hedefliyoruz. Bu amaçla Singapur’da bir temsilcilik açacağız. Yeni temsilcilikler açarken Balkanlar’daki büyüme stratejimiz doğrultusunda da
yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda Sırbistan’da banka alımı için çalışmalara başladık. Bu satın almanın gerçekleşmesi durumunda bugüne
kadar Balkan ekonomilerinin büyümesine verdiğimiz desteği
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Download

Özel röportajın devamı için tıklayınız.