FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
AMAÇ
• Fonksiyonel sağlık durumu hakkında genel
bilgi sahibi olmak
• Fonksiyonel sağlık durumunu
değerlendirmenin önemini kavramak
• Foksiyonel sağlık durumunu değerlendirme
yollarını bilmek
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
1
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
TANIM
• Fonksiyonel durumun kesin tanımını yapmak
zordur.
• FD insanın biyolojik durumuyla direkt ilişkili
olmakla birlikte sadece biyolojik yapıyla ilgili
değildir.
• Fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal
komponentleri içeren çok boyutlu bir yapısı
vardır.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
2
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
Fd neden önemlidir?
• Tanı
– Biyolojik
– Psikolojik
– Sosyal
• Muayeneye gelen hastaların
– %32’i fiziksel
– %45’i ruhsal
– %34’ü sosyal kısıtlamalara sahip
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
3
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
FIZIKSEL FONKSIYONLAR
•
•
•
•
•
Banyo
Tuvalet
Yemek
Yürümek
Giyinmek vs.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
4
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
RUHSAL FONKSIYONLAR
•
•
•
•
Depresyon
Anksiyete
Öz bakım
Başa çıkma
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
5
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
BILISSEL (KOGNITIF) FONKSIYONLAR
•
•
•
•
•
•
Oriyentasyon
Hafıza
Konuşma
Yargılama
Dikkat
Sebep sonuç ilişkisi
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
6
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
SOSYAL FONKSIYONLAR
• İnsanlar arası ilişkiler
• Sosyal kaynaklar
• Toplumsal rol
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
7
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
FONKSIYONEL DURUM TARAMASI
• Yüksek riskli gruplarda
–
–
–
–
Kronik hastalar
Yaşlılar
Kronik hastaların ve yaşlıların bakıcıları
FD’u etkileyebilecek ilaç kullananlar
• Kapsamlı Fonksiyonel Tarama
– Hastalık etki profili
– Rand erişkin sağlık durumu
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
8
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
Neler yapIlabilir ?
•
•
•
•
•
•
•
Fonksiyonel problem listesine uygun tedavi
Duygusal destek
Hastalık destek grupları
Fizik tedavi
İş eğitimi
Hospice
Evde hasta bakımı
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
9
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
FD DEGERLENDIRME ARAÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
10
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
FD DEGERLENDIRME ARAÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
11
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
FD DEGERLENDIRME ARAÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
12
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ
• FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU
değerlendirilmesi ve göz önünde
bulundurulması gereken önemli bir antitedir.
• FD değerlendirmesini risk gruplarında
yapmak gerekir.
• FD değerlendirmesi için geliştirilmiş ölçekler
vardır.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
13
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
SORU
•
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sağlık
durumu taraması açısından risk gruplarından
değildir?
a)
b)
c)
d)
Yaşlılar
Kronik hastalığı olanlar
Kronik hastalığı olanların bakıcıları
Fonksiyonel durumu etkileyebilecek ilaç
kullananlar
e) Doktora başvuran bütün hastalar
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
14
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
SORU
•
Yaşlıların %50’sinde günlük aktiviteleri
etkileyecek kadar fiziksel kısıtlanma vardır
a) Doğru
b) Yanlış
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
15
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
SORU
•
Günlük pratikte hekimler fonksiyonel
kıstlamaların ancak yüzde 50’sini
saptayabilmektedirler
a) Doğru
b) Yanlış
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
16
/ 17
FONKSİYONEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
SORU
•
Fonksiyonel sağlık durumu tarama testleri
muayeneye gelen bütün bireylere
uygulanmalıdır
a) Doğru
b) Yanlış
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk
17
/ 17
Download

Fonksiyonel sağlık durumu