MUSTAFA ALTUNDAĞ
PROFESÖR
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
26.05.2014
Adres
: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40
34662 Üsküdar/İstanbul
Telefon
: 2164740860-
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 10.01.1961
Faks
:
Kadro Yeri
: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
Doktora
1988-1994
Tez adı: Ali b. Faddal el-Mücâşiî'nin Nüketü Meâni'l-Kur'an İsimli Eserinin Tahlili ve Tenkitli Neşri
(1994)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans-Tezli
1986-1988
Tez adı: Müfessir Vâhidî ve Fedâilü's-Süver Adlı Eseri (1988)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ PR.
Lisans-Anadal
1982-1986
Akademik Ünvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1997-1998
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1989-1996
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT
1998-2002
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
DOÇENT
2002-2007
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
PROFESÖR
2007-2012
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
PROFESÖR
2012
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI
1
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
KPDS,
1995 (Güz), Puan: 81
Arapça
KPDS,
1992 (Bahar), Puan: 93
Üak Temel Alan
Temel Alan : İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı : İlahiyat
Anahtar Kelime 1 : Tefsir
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
1.AKKAYA AYŞE, (2008). Kur'an'ın ibadetle ilgili hükümlerinde ahlaki boyut, Marmara Üniversitesi
2.ESNEMEZ HÜSEYİN, (2008). Müfessir İsmail El-Hiri Ve El-Kifaye Fi't-Tefsir adlı eseri, Marmara Üniversitesi
3.TAÇBAŞ HATİCE, (2003). Mümtehine suresi ve müslim-gayr-i müslim ilişkileri, Marmara Üniversitesi
KÜÇÜKAŞÇI MUSTAFA, (2002). Şarkiyatçı Arthur Jeffery ve Kur`an çalışmalarının değerlendirilmesi,
4.
Marmara Üniversitesi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.ALTUNDAĞ MUSTAFA (2002). İstanbul Topkapı Mushafı Hz. Osman?a mı Aittir?,. Marife, 1(2/1), 53-87.
2.ALTUNDAĞ MUSTAFA (2001). Sahih Kıraatlerin Arap Lehçeleriyle İlişkisi Üzerine. M.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi,
20(20), 23-48.
3.ALTUNDAĞ MUSTAFA (2000). Kelâmullah Halku'l-Kur'an Tartışmaları Çerçevesinde Kelâm-ı Nefsî - Kelâm-ı
Lafzî Ayırımı. M.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 18(18), 149-181.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.ALTUNDAĞ MUSTAFA İnsan Hakları Bağlamında İslam'a Göre Din ve Vicdan Hürriyeti. Azerbaycan Milli
Elmler Akademiyası Akademik Z.M. Bünyadov Adına Şerqşünaslıq İnstitutu Qloballaşan Dünyada İslam
Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları (Uluslararası Sempozyum), 1(1), 56-66.
2.ALTUNDAĞ MUSTAFA İslam'ın Temel Kaynağı Kur'an'ın Milli Duygu ve Değerlere Bakışı. Azerbaycan Milli
İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü ?Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine? III. Uluslararası Folklor
Sempozyumu, 1(1), 543-546.
3.ALTUNDAĞ MUSTAFA Kur'an'ı Tercüme Etmenin Gerekliliği ve Sağlıklı Bir Kur'an Tercümesi İçin Bazı
Öneriler. Azerbaycan Respublikası Tahsil Nazirliyi Azerbaycan Diller Universiteti Tercüme ve Transmilli
Prosesler Beynelxalq Konfrans (Uluslararası Sempozyum), 1(1), 52-63.
4.M Said Ramazan Buti Hz. Muhammed'in Risâletinin Evrenselliği (trc. Mustafa Altundağ). Kur’ân Mesajı: İlmi
Araştırmalar Dergisi, 1(12), 53-87.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.ALTUNDAĞ MUSTAFA Kur'an'da Neshi Kabul Etmeyenlerin Gerekçelerine Tahlili Bir Yaklaşım. Kur'an ve
Tefsir Araştırmaları-III, İslami İlimler Araştırma Vakfı, 1(1), 421-442.
2.ALTUNDAĞ MUSTAFA (2012). Murat Sülün'ün "Kur'an'da Haccın Kavramsal Çerçevesi" adlı tebliğinin
müzakeresi. Bütün Yönleriyle Hac
2
3.ALTUNDAĞ MUSTAFA Mustafa Atilla Akdemir'in "Kıraat Resmü'l-Mushaf İlişkisi" başlıklı bildirisinin
müzakeresi. Kur?an ve Tefsir Araştırmaları-III, İslami İlimler Araştırma Vakfı, 1(1), 135-142.
4.ALTUNDAĞ MUSTAFA Ali Selçuk Biricik'in "Kur'an ve Coğrafya" adlı bildirisinin müzakeresi. Kur?an ve Tefsir
Araştırmaları-II, İslami İlimler Araştırma Vakfı, 2(2), 236-238.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Sahih Kıraatlerin Kaynağı (2007)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Ensar Neşriyat Ensar Neşriyat , Sayfa
Sayısı 212, Türkçe
2.
Kur'an'a Göre İdeal Mü'min (2007)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Ensar Neşriyat Ensar Neşriyat , Sayfa
Sayısı 230, Türkçe
3.
Mücâşiî (2006)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Türkiye Diyanet VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Sayfa Sayısı
2, Türkçe
4.
İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu?l-Beyân: Kur'an Meâli ve Tefsiri (Arapça?dan trc. Mustafa Altundağ)
7.cilt (2006)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Erkam Yay.Erkam Yay., Sayfa Sayısı 330, Türkçe
5.
Hata İddiaları Çerçevesinde Kur'an'ın Dil ve Yazım Özelliği (Mushafta Lâhn Meselesi) (2004).,
ALTUNDAĞ MUSTAFA, Nurlar/BaküNurlar/Bakü, Sayfa Sayısı 180, Türkçe
6.
İbnü'l-Cündî (2000)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Türkiye Diyanet VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Sayfa
Sayısı 2, Türkçe
7.
Hurûf-ı Mukattaa (M.Zeki Duman ile birlikte) (1998)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Türkiye Diyanet
VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Sayfa Sayısı 7, Türkçe
8.
Ali b. Faddâl el-Mücâşi`î?nin Nüketü Me`âni?l-Kur?ân Adlı Eserinin Tahlili ve Tenkitli Neşri
(1994)., ALTUNDAĞ MUSTAFA, Yayınlanmamış doktora tezi (Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst)
Üyelikler
Üye
Üniversitelerarası Kurul , 2008-2011
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Türkçe
3
Mukayeseli Tefsir Metinleri
Türkçe
3
Kur'an Tarihi
Türkçe
3
Türkçe
4
2013-2014
Yüksek Lisans
Kur'an Tarihi
2012-2013
Yüksek Lisans
2011-2012
Lisans
Tefsir Tarihi ve Usulü
3
4
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız