KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Zeynep Merve ERTEN
Unvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0322 388 45 00
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1988-Malatya
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik
Mezuniyet Yılı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Birim/
Zootekni / Hayvan Yetiştirme ve Islahı A.B.D. -2012
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Birim/
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
Zootekni-2009
KPDS
ÜDS
53,75
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
2012-
Teknik Personel - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
2013-
Halkelinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Karakoyun Irkı Altprojesi 2 – Yardımcı Araştırmacı
2012-
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi – Yardımcı Araştırmacı
YAYINLARI
1. AKTAŞ, Z.M., KAYGISIZ, A., BAŞ, S.,Kahramanmaraş Yetiştirici Şartlarında Türk Saanen
Keçilerinin Süt Verim Özellikleri, Bazı Meme Ölçüleri ve SHS Arasındaki İlişkiler. KSÜ Doğ. Bil.
Derg.15(4) : 7-17, (2012).
2. EYDURAN, E., YILMAZ, İ., KAYGISIZ, A., AKTAŞ, Z.M., An Investigation on Relationship
Between Lactation Milk Yield, Somatic Cell Count and Udder Traits in First Lactation Turkish
Saanen Goat Using Different Statistical Techniques. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(4),
- (2013).
3. ERTEN H.E., ERTEN Z.M., KİRAZ S., KONCAGÜL S., KESER N., 2014. Süt Sığırlarının
Seleksiyonunda Kullanılan Moleküler Markörlerden DGAT1 (acyl CoA:diacylglycerol
Acyltransferase 1) Geni. Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu. 24-26 Nisan 2014,
Kayseri. s:2.
4. ERTEN Z.M., ERTEN H.E., KONCAGÜL S., KİRAZ S., COŞKUN M.A., 2014. 2013 yılı
Toplam Performans İndeksi (Tpi)'ne Göre İlk 50 Boğanın Babaları ve Maternal Büyük Babalarının
Akrabalık İlişkileri. Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu. 24-26 Nisan 2014, Kayseri.
s:26.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Zeynep Merve ERTEN Unvan Ziraat