PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.
2014 Yılı I. Yarıyıl Finansal Sunumu
Pınar Et’in Gücü
• Yenilikçi ve öncü kimlik
• 300’den fazla SKU
• AR-GE deneyimi
•En itibarlı markalar içerisinde ilk
10’da*
•Türkiye’nin en beğenilen
şirketleri arasında**
•Türkiye’nin ilk 10 Süper Markası
arasında***
Ürün
Portföyü
Marka
Değeri
• Tedarikten son ürüne kadar
her aşamada gıda
güvenliği ve kalite
• ISO 9001-2008
• ISO 14001
• ISO18001
• FSSC 22000
• ISO 50001
• YBP – Türkiye’nin en büyük
soğuk & donuk dağıtım
zinciri
• 150.000 satış noktası
• Teknik bilgi ve deneyim
• Süt ve et ürünlerinin
dağıtımında sinerji
Kalite
Dağıtım
Ağı
* GFK&Repman 2013 ** Capital&GFK 2013 *** Superbrands
• Hijyenik ve AB
Standartlarında üretim
• Teknik deneyim ve sektörel
bilgi
Üretim
• 6 bölgeye yayılmış satın
alma faaliyetleri
• Çiftçilerle güçlü ilişkiler
• Sözleşmeli besicilik
Tedarik
1
Pazar Dinamikleri
Gıda Ürünleri Fiyatı
Dana Bıçak Ortalama Fiyatı (TL)

İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu
yılın ilk çeyreğinin üzerinde
gerçekleşmiştir. (%12,75)
Hammadde fiyatları, 2013 yılının sonlarına
doğru yukarı yönlü bir hareket izlemiş ve bu
durum 2014 yılının ilk yarısında da devam
etmiştir. 2014 yıl başından itibaren dana fiyatı
%11,81 artmıştır. (TÜİK)
1Ç

Ambalajlı Şarküteri Penetrasyon
Kişi Başı Et Tüketimi (Kg)
120
109
Kırmızı Et
100
67%
64%
80
43
40
66
20
0
2013-1Y
2014-1Y
Kaynak: IPSOS
77
Kanatlı
18
60
Kaynak: BESDBİR


32
59
19
13
2014 yılı ilk çeyreğinde toplam
kırmızı et üretimi, geçen yılın aynı
dönemine göre %11,3 oranında
azalarak 184.975 ton olarak
gerçekleşmiştir. (TÜİK)
2014 yılı ilk çeyreğinde kanatlı eti
üretimi (piliç ve hindi) geçen yılın
aynı dönemine göre %5,8 artarak
449.426 ton olarak gerçekleşmiştir.
(TÜİK)
2014 yılı ilk yarısında kayıtlı
şarküteri pazarı 34.454 ton, 0,76
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı ilk yarısında dondurulmuş
ürünler pazarı 796 ton, 74.699.000
TL olarak gerçekleşmiştir. (Nielsen)
2
Pazarda Rakiplerin İlerisinde
Ürünler
Pazar Payı Pozisyon
Salam
45,8%
Lider
Sosis
38,3%
Lider
Sucuk
16,6%
Lider
Toplam Şarküteri
24,3%
Lider

Pınar Et, şarküteri ürünlerindeki pazar
payını geçtiğimiz yıl sonuna göre artırarak
en yakın rakibinin 2,5 katından daha fazla
olan %24,3 pazar payıyla liderliğini
korumuştur. (2013: %22,9)

Lider marka olarak farklı tatlar, yenilikçi
paketlemeler ve yeni konseptler ile
kategoriye açılımlar getirilmektedir.
Kaynak: Nielsen, 2014-1Y, Ciro Payı
Pazar Payı Karşılaştırması
Toplam İşlenmiş Et Pazarı, 2014 yılının
ilk yarısında geçtiğimiz yılın ilk yarısına
göre tonaj bazında %4,3 daralırken, ciro
bazında %12,9 büyüme göstermiştir.
(Nielsen)
60%
Pınar
En Yakın Rakip
40%
20%
0%
Salam
Sosis
Kaynak: Nielsen, 2014-1Y, Ciro Payı
Sucuk
Toplam Şarküteri
3
Pazarda Rakiplerin İlerisinde
45,8%
43,9%
33,3%
26,8%
20,0%
15,7%
35,2%
25,8%
19,2%
14,7%
37,4%
Salam (Lider)
38,3%
35,3%
Sosis (Lider)
28,4%
20,6%
16,2%
22,9%
17,0%
+1,4%
24,3%
16,6%
Sucuk (Lider)
Toplam İşlenmiş Et
(Lider)
2010
2011
2012
2013
2014-1Y
Kaynak: Nielsen - Ciro Payı
2014 yılının ilk yarısında da pazar payı artışları devam etmiştir.
4
Yeni Ürünler & Ürün Farklılaştırmaları
Pınar Gurme Dilimli Şarküteri Ürünleri
Ocak 2014
Pınar Mangal Keyfi Büyük Dilim
Mayıs 2014
Pazar eğilimlerine yanıt veren ve uzmanlığımızı pekiştiren yeni lezzetler. Farklı tüketici
segmentleri için yeni ürünler. Tüketiciler için kolaylık sağlayan promosyonlar.
Yeni Ürünler & Ürün Farklılaştırmaları
Pınar Hindi Döner
Pınar Hindi Nugget
Pınar Limon Soslu Levrek & Çipura
Pazar eğilimlerine yanıt veren ve uzmanlığımızı pekiştiren yeni lezzetler. Farklı tüketici
segmentleri için yeni ürünler. Tüketiciler için kolaylık sağlayan promosyonlar.
Kampanyalar
Pınar Aç Bitir Salam
Pınar Gurme Sucuk
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler
Derneği tarafından düzenlenen Effie Türkiye
Reklam Etkinliği Yarışması’nda, Aç-Bitir
reklam filmi Altın Effie’ye layık görülmüştür.
Mart 2014 döneminde iletişimi yapılmıştır.
7
Ürün Grupları ve Kanal Dağılımı
Ürün Grupları Bazında Net Satışların Kırılımı (2014-1Y)
Katma değeri yüksek
ürünlerin satışına
odaklanma stratejisine
devam edilmiştir.
Diğer; 4%
Taze Et; 8%
Dağıtım Kanalları Bazında Kırılım (2014-1Y)
İşlenmiş
Ürünler; 88%
Direkt;
19%
İhracat;
3%
YBP;
78%
8
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.
Finansal Sonuçlar
Satış Performansı & Karlılık
Net Satışlar (Mn TL)
Brüt Kar (Mn TL)
83,1
479,3
307,8
352,8
383,7
416,4
64,7
%18,3
225,2
72,4
59,9
60,3
266,4
42,6
39,9
1Y13
1Y14
CAGR %12
2009


2010
2011
2012
2013
1Y13
1Y14
2014 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre gerçekleştirilen %18,3 düzeyindeki
büyüme fiyat, ürün miksi ve tonaj (+%6) kaynaklı
olmuştur. Sektörde fiyatlar yukarı yönlü seyretmiştir.
Hammadde fiyatlarının yukarı doğru seyretmesi satış
fiyatlarına aynı oranda yansıtılamamış olsa da bu
durum, operasyonel maliyetlerimizde sağladığımız
iyileşmeler ve iştirak gelirlerindeki artışlarla kısmen
dengelenmiştir.
2009
2010
2011
2012
2013
Net Kâr (Mn TL)
40,1
39,5
38,3
29,7
32,7
17,8
2009
2010
2011
2012
2013
1Y13
21,2
1Y14 10
Gelir Tablosu
YGB
(Milyon TL)
30.06.2014
Net Satışlar
266,4
Satılan Malın Maliyeti
(226,5)
Brüt Kar
39,9
Ar&Ge Giderleri
(0,6)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (14,1)
Genel Yönetim Giderleri
(10,0)
Faaliyet Karı
15,2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kârlarındaki Paylar
6,5
Diğer Gelirler
2,1
Diğer Giderler
(0,4)
Finansal Giderler (Net)
0,9
Vergi Öncesi Kar
24,3
Vergi
(3,1)
Dönem Net Karı
21,2
FAVÖK
21,7
Toplam Varlıklar
437,5
Özsermaye
321,6
30.06.2013
Fark
% Değişim
225,2
(182,6)
42,6
(0,6)
(14,8)
(8,0)
19,1
41,2
(43,8)
(2,7)
(0,0)
0,7
(1,9)
(3,9)
18,3
24,0
(6,2)
4,4
(4,9)
23,9
(20,3)
1,0
2,6
(0,3)
0,1
22,5
(4,7)
17,8
24,1
424,3
303,6
5,5
(0,5)
(0,1)
0,8
1,8
1,6
3,4
(2,4)
13,2
18,0
559,4
(19,6)
28,8
678,9
7,8
(34,3)
18,9
(10,1)
3,1
5,9
11
Kar Marjları
Brüt Kar Marjları (%)
Faaliyet Kar Marjları *(%)
9,1%
15,7%
17,4% 17,3%
19,1%
18,9%
14,7% 15,2%
15,0%
2011 2012 2013 2Ç13 2Ç14 1Ç14 1Y13 1Y14
6,3%
5,7% 5,8%
5,7%
2011 2012 2013 2Ç13 2Ç14 1Ç14 1Y13 1Y14
Net Kar Marjları (%)
FAVÖK Marjları **(%)
10,7%
10,0% 10,1% 10,7%
8,7%
8,5%
7,9% 7,9%
8,5%
7,7%
8,1%
2011 2012 2013 2Ç13 2Ç14 1Ç14 1Y13 1Y14
7,7%
7,8% 8,0% 8,0%
8,9%
7,9% 7,9%
6,9%
2011 2012 2013 2Ç13 2Ç14 1Ç14 1Y13 1Y14
* Diğer gelir ve giderler hariç ** Amortisman ve KTK öncesi faaliyet karı
12
Temel Rasyolar, Net Finansal Borç
Net İşletme Sermayesi
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Cari Oran
1,42
1,70
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1,46
13,78
Kaldıraç Oranı
0,26
1,00
0,25
1,00
Kısa Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Krediler
1,26
0,00
0,80
0,00
-
-
Net Finansal Borçlar
(0,2)
(13,0)
0,00
0,00
KD Finansal Borç / Toplam Fin. Borç
Net Finansal Borç / EBITDA
Toplam Finansal Borç / Sermaye
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
(Milyon TL)
100
80
60
 Sürekli risk yönetimine
odaklanma
40
Mn TL
20
 Etkin çalışma sermayesi
yönetimi
0
-20
 Güçlü bilanço ve likidite
yönetimi
-40
-60
-80
-100
K.V. Ticari Alacaklar
K.V. Ticari Borçlar
Stoklar
13
2014 Yılı 1. Yarıyıl Değerlendirmesi
 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen kesintisiz hammadde fiyat artışlarına rağmen
Pınar Et yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %18,3 düzeyinde
büyümüştür.
 Sektörde gerçekleşen satın alma faaliyetlerinin piyasaya etkileri yakından takip
edilmektedir.
 Hammadde fiyatları, 2013 yılının sonlarına doğru yukarı yönlü bir hareket izlemiş
ve bu durum 2014 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. 2014 yıl başından
itibaren dana fiyatı %11,81 artmıştır.
 Masraf tasarrufları ile maliyet düşürücü tedbirler alınmış ve üretimde verimliliği
artırmaya yönelik projeler sürdürülmüştür. (OMI-Yalın Altı Sigma projeleri)
 Katma değeri yüksek ürünlere odaklanmaya, tüketicinin alım gücüne uygun daha
küçük ambalajlı ürünler geliştirilmesine yönelik uygulamalara devam edilmiştir.
14
Stratejiler ve Hedefler
 Etkin stok yönetimi
 Farklı segmentlerdeki ihtiyaçlara hitap eden ürün portföyü
 Yaygın dağıtım
 Sosyal medyanın etkin kullanımı
 Ev dışı tüketim kanalını geliştirmek
 Pazarlama yatırımlarımıza devam ederek
 Stratejik öncelikli segmentlerde pazarın üzerinde büyüme sağlamak
15
Ortaklık ve İştirak Yapısı – Hisse Performansı
Hisse Performansı
Ortaklık Yapısı
Yaşar Holding A.Ş.
Pınar Süt
Halka Açık
54%
13%
33%
200
10,00
150
8,00
6,00
100
4,00
50
2,00
-
0,00
İştirakler
BİST-TÜM'e Göre (Sol Eksen)
Yasar Birleşik Pazarlama A.Ş.
Bintur Catering A.Ş.
Desa Enerji A.Ş.
Camlı Yem A.Ş.
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.
Pınar Foods Gmbh
İştirak Oranı %
38,0
1,3
26,4
23,4
1,8
44,9
PETUN (Sağ Eksen)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu: 9,01
Borsa İstanbul İşlem Kodu: PETUN
İlk İşlem Tarihi: 03.02.1986
16
Yasal Uyarı ve İletişim Bilgileri
Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve
hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Sunumda şirket yönetiminin gelecekte
olması muhtemel olaylara ilişkin bugünkü görüşlerine yer verilmiştir. Tahminler temel mantık
kurallarına dayandırılmasına rağmen, değişkenler ve tahminlere baz oluşturan varsayımlardaki
değişiklikler tahminlerden önemli oranda sapmalara sebep olabilir. Ekteki sunumun yatırım
amaçlı kullanılmasına bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan Pınar Entegre Et ve Un San.
A.Ş. ile iştirakleri, danışmanları, yöneticileri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Şirketin mali tablolarına www.kap.gov.tr ve www.pinar.com.tr web sitelerinden erişim
sağlanabilir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Tel: 90 232 482 22 00
Faks: 90 232 484 17 89
[email protected]
17
TEŞEKKÜRLER
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.
Download

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.