ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
İ Haluk Kafalı
Doğum Tarihi:
24.05.1958
Doğum Yeri:
Kayseri
Adres:
Telefon:
0542 4862454 / 0 532 5803431
E-Mail:
[email protected]
Yabancı Dili:
İngilizce
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Tıp
Üniversite
Çukurova Üniversitesi
Yıl
1982
Tıp/Anesteziyoloji
Cumhuriyet Üniversitesi
1992
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve
Danışman(lar)ı : Ratlarda, halotan ve izofluranın organlara ve hücre siklusuna etkileri,
Cumhuriyet Üniversitesi, 1992.
Tez danışmanı: Dr. M. Caner mimaroğlu
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Uzm. Dr.
Yar. Doç.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Görev Yeri
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özel İsviçre Hastanesi
Hospitalium grup Çamlıca Hastanesi
Acıbadem Aile Hastanesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
Yıl
1988–1992
1992–1993
1994-1997
1997-2004
2005-2005
2005-2008
2008-2009
2010-2013
2013-
idari Görevler :
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1997-2000
Cumhuriyet Ün. Tıp Fak. Anesteziyoloji A.D., Algoloji Bilim Dalı Başkanlığı:
1999- 2003
Cumhuriyet Üniversitesi sağlık hizmetleri MYO, Yüksek okul kurul üyeliği:
1997 - 2000
Gittiği Rotasyonlar
Kalp Cerrahisi Anestezisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mayıs-Haziran1990
Algoloji, Çapa Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Nisan – Temmuz 1994
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yoğun Bakım Derneği

Rejyonel Anestezi Derneği
Ödüller :
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi 2004 Poster Sunusu yarışması
ikincilik ödülü. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, F. Kılıççıoğlu, Ç. Özkan, H. Kafalı, C.
Mimaroğlu “Tiva’da Alfentanil İle Remifentanil’in Anestezi Özellikleri ve Peroperatif
Tolerans Açısından Karşılaştırılması”
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1. Dr.Bekir özbilim, “Alt batın operasyonlarında kombine spinal-epidural anestezi”,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,1995.
2. Dr.Sinan Gürsoy, ˝Tavşanlarda intratekal tramadol hidrokloridin risk ve
faydalarının ˝, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999.
3. Dr. Hüseyin Gökgöz, “Hasta Kontrollü Analjezide Tramadol’ün İntravenöz ve
Epidural Etkinliğinin Karşılaştırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2000.
4. Dr. Kenan kaygusuz, “ Yoğun Bakımda kullanılan sedasyon ajanlarının
hemodinami, DO2 ve VO2 üzerine etkileri”. 2000.
5. Dr. Banu Aldemir, “Total intravenöz anestezide propofol ile birlikte remifentanil
ve alfentanil kullanımının karşılaştırılması ve ketaminin tolerans üzerine etkisi”.
2002.
6. Dr. Bilge Gürelik,” Çeşitli intravenöz anestezik ilaç kombinasyonlarının beyin kan
akımı ve hemodinami üzerine etkileri”. 2004.
Kongre, Bilimsel Toplantı Ve Kurslara Katılımları
Ulusal
1. XXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 18-23 Ekim 1991, Marmaris.
2. IV. Ulusal Ağrı Kongresi, 24-26 Eylül 1993, İstanbul.
3. XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 27-31 Ekim 1993,
Nevşehir.
4. XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, V. Yoğun Bakım Kongresi, V.
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 24-29 Ekim 1997, Bursa.
5. II. Çukurova Anestezi Günleri, 12-14 Haziran 1998, Adana.
6. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi,
VI Göğüs Kalp Damar Anestezi
ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim-01 kasım
1998,. Antalya.
7. XVIII. Annual Meeting ESRA. 29 Eylül-02 Ekim 1999, İstanbul
8. XXXIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, VII. Yoğun Bakım Kongresi,
VII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 27-31 Ekim 1999
Mersin.
9. XXXIV.Türk
Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon
kongresi,
25-29
Ekim
2000,
Kuşadası.
10. ESRA ve RAD Ortak toplantısı IX. Kış sempozyumu, 15 –18 Şubat 2001, Bursa.
11. XXXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 27-31 Ekim 2001, Antalya.
12. XXXVI.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 26-30 Ekim 2002, Antalya.
13. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs 2003, İstanbul.
14. TARD Dicle-Fırat Havzası Bölgesel Toplantısı- VI., 11-14 Eylül 2003, Van.
15. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi, 27 kasım01 Aralık 2003, Antalya.
16. Rejyonel Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonel Anestezi Derneği 2. Ortak
Toplantısı, 15-18 Ocak 2004, Bursa.
17. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi, 01-05
Aralık 2004, Antalya.
18. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs 2004, İstanbul.
19. Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım sempozyumu,2-5 mart 2005 istanbul.
20. 8.ulusal ağrı kongresi 18-21 Mayıs 2005 İstanbul.
21. Ultrason eşliğinde periferik sinir blokları,15-16 Haziran 2007 İstanbul.
Uluslar arası
22. 7th World Congress on Pain, 22-27 Ağustos 1993, Paris, Fransa.
23. 7th İnternational Symposioum, The Pain Clinic, 2-6 Ekim 1996, İstanbul.
24. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology. 2-7 Mayıs 1997,
Lozan, İsviçre.
25. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology. 25-28 Nisan 1998,
Barcelona, İspanya.
26. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology. 1-4 Nisan 2000,
Vienna.
ESERLER LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Mimaroglu C, Utkan T, Kaya T, Kafali H, Sarıoglu Y. “Effects of propofol on vascular
smooth muscle function in isolated rat aorta”, Meth Find Exp Clin Pharmacol 16, 257-61
(1994).
A2. Kafali H, Kaya T, Gursoy S, Bagcivan I, Karadas B, Sarioglu Y, “The role of K(+)
channels on the inhibitor effect of sevoflurane in pregnant rat myometrium”, Anesth
Analg 94, 174-178 (2002).
A3. Kaya T, Gursoy S, Karadas B, Sarac B, Kafali H, Soydan AS, “High-concentration
tramadol-induced vasodilation in rabbit aorta is mediated by both endotheliumdependent and –independent mechanisms”, Acta Pharmacol Sin, 24, 385-389 (2003).
A4. Gursoy S, Kaya T, Kunt N, Karadas B, Bagcivan I, Kafali H, “Interactive effect of
sevoflurane with isradipine or indomethacin on spontaneous contractile activity of
isolated pregnant rat myometrium”, Int J Obstet Anesth 13, 234-8 (2004).
A5. Kafali H, Aldemir B, Kaygusuz K, Gursoy S, Kunt N, “Small-dose ketamine
decreases postoperative morphine requirements”, Eur J Anaesthesiol, 21, 916-917
(2004).
A6. Gursoy S, Kunt N, Kaygusuz K, Kafali H, “Intravenous amitraz poisoning”,
Clin Toxicol (Phila) 43, 113-6 (2005).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Mimaroglu C, Güler C, Kafali H, Elibol U, Çağlar Y, “The prevention of corneal
complications during general anaesthesia”. 8th European Congress of Anaesthesiology,
Sep, 9-15, Varşova-Polonya 1990.
B2. Mimaroglu C, Kafali H, Ozbilim B, “ Incidence of turniquet pain with 1% prilocain
HCL and hyperbaric (8 % glucose) bupivacaine in spinal anaesthesia”. 5th International
Congress The pain clinic, Sep 14-18, Jerusalem- Israel 1992.
B3. Mimaroglu C, Kafali H, Unsaldi T,” Use of tense therapy at childhood synovitis” 20th
International Congress of pediatrics, Sep 6-10, Rio De Janeiro- Brasil 1992.
B4. Mimaroğlu C, Kafalı H; Ozbilim B: Morphine Bupivacain trijected in to the epidural
area during anaesthesia and its postoperative analgesia cycle. 5th Int cong of pain clinic Abst
Book . Jerusalem s 36,1992.
B4. Kafali H, Mimaroglu C, Karsli B,” The postoperative analgesia and complications with
epidural morphine and bupivacaine”, 7th World Congress on Pain, August 22-27, Paris –
France 1993.
B5. Toksoy HB, Tanzer F, Kafali G, Kafali H,” Carnitine levels during halothane
anesthesia”, National Asian Congress of Pediatrics, Feb, 6-11, New Delhi- India 1994.
B6. Kaya T, Sarıoğlu Y, Utkan T, Mimaroğlu C, Yildirim MK, Kafali H, “Effects Of
Ketamıne On Sympathetıc Neurotransmıssıon In Rat Vas Deferens” : 7th European
Congress On Intensıve Care Medıcıne Pages: 285-287 Published: 1994
B7. Mımaroglu, C; Utkan, T; Kaya Kafalı, H; Sarıoglu, Y “Effects Of Propofol On Vascular
Smooth Muscle Functıon In Isolated Rat Aorta” 7th European Congress On Intensıve Care
Medıcıne Pages: 843-845 Published: 1994
B8. Ozbilim B, Kafali H, Mimaroglu C, “ Combined spinal-extradural anaesthesia on
lower abdominal surgery” BJA- European Society of Anaesthesiolosist Annual Congress 15 June, London- England 1996.
B9. Kunt N, Aslan B, Talo R, Koyluoglu G, Kafali H, “ The comparison of caudal and
ilioinguinal-iliohypogastric nerve blocks for postoperative analgesia in children”, 17th
Annual ESRA Congress, Geneva, 1998.
B10. Talo R, Kunt N, Kafali H, Aslan BD, “The comparison of lidocaine and lidocaine +
fentanyl + rocuronium, the combination on intravenous regional anaesthesia (IVRA). 18th
Annual ESRA Congress, Istanbul, Regional Anesthesia and Pain Medicine, V 11, 1999.
B11. S Gürsoy, H. Kafalı, N. Kunt, “Determination of risks and benefit of intrathecal
tramadol hydrochloride in rabbits”, 18th Annual ESRA Congress, Istanbul, Regional
Anesthesia and Pain Medicine, V 11, N 3, 98, 1999.
B12. N. Kunt, S. Gursoy, H. Yılmaz, H. Kafali, “The effect of intrathecal flumazenil on
antagonism of midazolam administrated i.v. to rabbits”, European Society of
Anaesthesiologists 8th Annual Meeting, Vienna, Austria, V 17, Supp 19, 86, 2000.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Taşyurt A, Mimaroğlu C, Kafalı H, İnan H. “Dilatasyon küretaj girişimlerinde
propofol’ün poliklinik hastalarında kullanımı”. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüşler 2,
53-55 (1991).
D2. Kafalı H, Mimaroğlu C. “ Propofol, tiyopentanol, etomidat’ın anestezi indüksiyonu ve
entübasyon esnasında göz içi basıncı, kardiyovasküler sistem ve solunum üzerine etkileri
(Apne insidansı)”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 14, 75-8 (1992).
D3. Kafalı H, Mimaroğlu C. “ Spinal anestezide % 1 prilokain, oktapressinli %3’lük
prilokain, % 8 glukozlu %05’lik bupivakain ile turnike ağrısı insidansı”. CÜ Tıp Fakültesi
Dergisi 15, 7-10 (1993).
D4. Kafalı H, Gönüllü M, Yüksel N. “ Klonidinin entübasyon esnasında göz içi basıncına
ve kardiyovasküler sistem üzerine etkisi”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 15, 216-20 (1993).
D5. Kafalı H, Mimaroğlu C, Özok U, Karslı B. “Abdominal Jinekolojik operasyonlarda
ondensetron’un antiemetik etkisi”. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 22, 261-4, (1994).
D6. Karslı B, Kafalı H, Özok U, Mimaroğlu C. “Kaudal blok uygulaması”. Anestezi Dergisi
2, 114-9 (1994).
D7. Kafalı H, Mimaroğlu C. “ Halotan hepatotoksitesi”. Cerrahi Tıp Bülteni 3, 182-7
(1994).
D8. Karslı B, Kafalı H, Mimaroğlu C, Özok U. “ Geriatrik Anestezi”. T Klin Tıp Bilimleri
14, 309-13 (1994).
D9. Mimaroğlu C, Kafalı H, Utkan NZ, Arda S, Karslı B. “Operasyon sonunda % 05’lik
bupivakain HCL ve % 1’lik prilokain HCL ile yapılan interkostal blokajın etkilerinin
karşılaştırılması”. Ağrı Dergisi 6, 21-26 (1994).
D10. Toksoy HB, Tanzer F, Kafalı G, Kafalı H, Bakır S. “ Carnitine levels during
halothane anesthesia”. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences 20, 263-4 (1994).
D11. Kunt N, Kafalı H, Acar G, Yılmaz H, Mimaroğlu C. “ Genel anestezinin bazal gözyaşı
yapımı üzerine etkisi”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 18, 252-4 (1996).
D12. N. Kunt, H. Kafalı, G. Özbaş, S. Gürsoy, C. Mimaroğlu, “Pediatrik hastalarda
intranazal premedikasyon için kullanılan midazolam ve ketamin HCL’in etkilerinin
karşılaştırılması”, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 18, 269-272 (1996).
D13. Özok U, Kafalı H, Mimaroğlu C. “Artroskopilerde postoperatif analjezi amacıyla
morfin ve bupivakainin intraartiküler epidural uygulamasının karşılaştırılması”. T klin Tıp
Bilimleri 16, 374-7 (1996).
D14. H. Kafalı, N. Kunt, S. Gürsoy, R. Dağlı, “Tenoksikam ve Bupivakainin tiroidektomi
sonrası ağrı tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması”, Ağrı Dergisi 9, 38-42 (1997).
D15. N. Kunt, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, S. Gürsoy, “Hasta kontrollü analjezi ile
postoperatif ağrı tedavisinde morfin, meperidin ve fentanilin etkinliğinin karşılaştırılması”,
Ağrı Dergisi, 9, 28-35 (1997).
D16. H. Kafalı, N. Kunt, S. Gürsoy, T. Kunt, C. Mimaroğlu, “Tonsillektomilerde preemptif
uygulanan fusafungine ve dipron’un postoperatif ağrı üzerine etkisi”, C.Ü. Tıp Fakültesi
Dergisi 19, 136-139 (1997).
D17. S. Gürsoy, H. Kafalı, N. Kunt, F. Göze, “Tavşanlara intratekal uygulanan tramadol
hidrokloridin risk ve faydalarının belirlenmesi”, Ağrı 14, 60-67 (2002).
D18. S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, B.Aslan, Ş. Gökgöz, H. Kafalı, “Laparoskopik
Kolesistektomilerde Postoperatif Ağrı Tedavisinde Torakal Epidural Analjezi ile
İntramusküler Petidinin Karşılaştırılması”. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 25, 5-9 (2003).
D19. K.Kaygusuz, S. Gürsoy, H. Erdoğan, M.İ. Toker, H. Kafalı. “Trakeal Entübasyonu
Takiben Artan İntraoküler Basınca Alfentanilin Etkisi”, MN Klinik Bilimler&Doktor 9, 350355 (2003).
D20. K. Kaygusuz, S Gürsoy, N. Kunt, H. Kafalı, “Yoğun Bakımda Hellp Sendromuna
Yaklaşım (Yedi Olgu Sunumu)”, Anestezi Dergisi 12, 219-222 (2004).
D21. T. Kaya, G. Köylüoğlu, S. Gürsoy, N. Kunt, H. Kafalı, A.S. Soydan, “Effects of
propofol and tramadol on cholinergic receptor-mediated responses of the isolated rat
ileum”, T Klin Tıp Bilimleri 24, 52-56 (2004).
D22. K Kaygusuz, S Gürsoy, N Kunt , H Kafalı, “Yoğun Bakımda Kullanılan Sedatif
Ajanların Hemodinami ve Oksijen Transportu Üzerine Etkileri”, Erciyes Tıp Dergisi 26,
165-177 (2004).
D23. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, N. Kunt, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Mekanik ventilasyon
uygulanan yoğun bakım hastalarında kardiyak output ölçümünde yöntem karşılaştırması”,
Türk Anest Rean Der Dergisi 33, 328-332 (2005).
D24. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, N. Kunt, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Radiyal arter
kanülasyonu sonrası başparmak amputasyonu ile sonuçlanan erken iskemik
komplikasyon”, Anestezi Dergisi 13, 220-222 (2005).
D25. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, B. Aldemir, H. Öztürk, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Aksiller
Brakiyal Pleksus Bloğunda Lidokaine İlave Edilen Ketaminin İntraoperatif ve Postoperatif
Etkileri”, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (4):147 – 152, (2005)
D26. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, Y. Demirel, B. Duran, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Alt Batın
Cerrahilerinde Postoperatif Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Türkiye Klinikleri J
Med Sci, 26: 146-152 (2006).
D27. H. Kafalı, S. Gürsoy, “Yenidoğan Anestezisi”, Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 26(6):
128-133, (2006).
D28. N. Kılıçaslan, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, T. Ersencan, H. Kafalı, C. Mimaroğlu,
“Deksmedetomidinin stres cevaba ve hemodinamik yanıt ile desfluran ihtiyacına etkisi”,
Anestezi Dergisi 14, 237-242 (2006).
D29. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, B. Aldemir, İ. Bağcıvan, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Total
İntravenöz Anestezide (TİVA) Remifentanil ile Alfentanilin Anestezik Etkilerinin ve
Peroperatif Toleransın Karşılaştırılması”, Türk Anest Rean Der Dergisi 34, 361-367
(2006).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Mimaroğlu C, Kafalı H. “Etomidate, Propofol ve tiyopental’in intraoküler basınç ve
kardiyovasküler sistem ve solunum üzerine etkileri”. XXV. TARK, 18-23 Ekim, Marmaris,
1991.
E2. Gönüllü M, Kafalı H, Sak Ş, Yüksel N. “Clonidinin intraoküler basınca etkisi”. 18-23
Ekim, Marmaris 1991.
E3. Mimaroğlu C, Kafalı H. “Spinal anestezide % 05 hiperbarik bupivakain, %3 prilokain
hidroklorür, % 1 prilokain hidroklorür kullanımı sırasında turnike ağrısı insidansı”. 18-23
Ekim, Marmaris 1991.
E4. Karslı B, Mimaroğlu C, Kafalı H. “ Perianal girişimlerde kaudal anestezi”. 4. Ulusal
ağrı Kongresi, 24-26 Eylül, istanbul 1993.
E5. Utkan NZ, Arda S, Mimaroğlu C, Kafalı H, Dülger M. “ Operasyon sonrası ağrı ve
solunum fonksiyonlarına infiltrasyon anestezisi ve interkostal blokajın etkileri”. 4. Ulusal
ağrı Kongresi, 24-26 Eylül, istanbul 1993.
E6. Mimaroğlu C, Kafalı H, Utkan NZ, Arda S, Karslı B. Operasyon sonunda % 05’lik
bupivakain HCL ve % 1’lik prilokain HCL ile yapılan interkostal blokajın etkilerinin
karşılaştırılması”. 4. Ulusal ağrı Kongresi, 24-26 Eylül, istanbul 1993.
E7. Mimaroğlu C, Utkan T, Kaya T, Kafalı H, Sarıoğlu Y. Effects of propofol on vascular
smooth muscle function in isolated rat aorta. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
12. kurultayı, 12-16 Ekim, İstanbul 1993.
E8. Kafalı H, Mimaroğlu C, Özkök U, Karslı B. “ Abdominal jinokolojik operasyonlarda
ondensetronun antiemetik etkisi”. XXVII. TARK, 27-31 Ekim, Nevşehir 1993.
E9. H. Kafalı, N. Kunt, R. Dağlı, “Tenoksikam ve bupivakain’in tiroidektomi sonrası ağrı
tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
kongresi, 451, Bursa, 1997.
E10. H. Kafalı, N. Kunt, S. Gürsoy, T. Kunt, C. Mimaroğlu, “Tonsillektomilerde preemptif
uygulanan fusafungin ve dipronun ağrı üzerine etkileri”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, 452, Bursa, 1997.
E11. Aslan BD, Aslan SM, Dağlı R, Kafalı H, Çolak S, Önen. “ AV Kardiyoversiyonda
propofol ve midazolam-fentanyl karşılaştırılması”. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi,, Antalya, 1998.
E12. Kunt N, Aslan BD, Talo R, Özal H, Dağlı R, Kafalı H. “ Çocuklarda preemptif
ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ile kaudal bloğun preoperatif anestezi düzeyine
etkilerinin karşılaştırılması”. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi,,
Antalya, 1998.
E13. S. Gürsoy, H. Yılmaz, BD. Aslan, H. Kafalı, “Metanol Entoksikasyonu: 4 vakanın
incelenmesi”, XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 224, Antalya, 1998.
E14. S. Gürsoy, N.Kunt, B.Aslan, H. Kafalı, “Laparoskopik Kolesistektomilerde
Postoperatif Ağrıda Torakal Epidural Analjezinin Etkinliği”, XXXIII.Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, Mersin, 1999.
E15. H. Yılmaz, N.Kunt, S. Gürsoy, H. Kafalı, “Tavşanlarda İntratekal Flumazenilin
Nörotoksik Etkileri”, XXXIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Mersin, 1999.
E16. N. Kunt, S. Gürsoy, M. Kaptanoğlu, H. Gökgöz, H. Kafalı, “Torakotomi sonrası
Tramadol+Bupivakain’in postoperatif ağrı, solunum fonksiyonları ve stres hormonlarına
etkileri”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 337, Kuşadası, 2000.
E17. S. Gürsoy, T. Kaya, N. Kunt, H. Kafalı, Y. Sarıoğlu, “Gebe Rat Myometriumunda
Sevofluran, İzofluran ve Halotanın İnvitro Etkilerinin Karşılaştırılması”, XXXIV.Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 380, Kuşadası, 2000.
E18. H. Gökgöz, S. Gürsoy, N. Kunt, H. Kafalı, “Hasta Kontrollü Analjezide Tramadol’ün
İntravenöz ve Epidural Etkinliğinin Karşılaştırılması”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, 451, Kuşadası, 2000.
E19. N. Kunt, S. Gürsoy, Ş. Manduz, H. Kafalı, “Kardiak Cerrahi Anestezisinde
Sevofluran-Fentanil-Midazolam ve İzofluran-Fentanil-Midazolam’ın Hemodinamik
Stabiliteye Etkisi”, XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Kuşadası, 458,
2000.
E20. BD. Aslan, H. Özal, S. Gürsoy, Z. Karaman, Ü. Özüm, H. Kafalı, “Lomber Spinal
Cerrahide Kombine Spinal-Epidural Teknik”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, 475, Kuşadası, 2000.
E21. H. Kafalı, T. Kaya, S. Gürsoy, İ. Bağcıvan, Y. Sarıoğlu, “Gebe Rat Myometrium
Striplerine Sevofluran’ın Etkisi ve Etki Mekanizması”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, 393,Kuşadası, 2000.
E22. Dağlı R, Aslan BD, Özel U, Kafalı H. Sevofluran, izofluran ve propofolun tiroid
hormonlarına etkileri”. XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi,
393,Kuşadası, 2000.
E23. Gürsoy S., Kaygusuz K., Kafalı İ.H., Gürelik B., Kılıççıoğlu F, “Kolsişin
intoksikasyonu (2 olgu sunumu)”, XXXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi,
498, Antalya, 2001.
E24. Gürsoy S., Kaygusuz K., Kafalı İ.H., Kunt N., Özal H, “Mekanik ventilasyon
uygulanan hastalarda kardiyak output ölçümünde yöntem karşılaştırılması” XXXV.Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 498, Antalya, 2001.
E25. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, M.İ. Toker, N. Kunt, H. Kafalı. Trakeal entübasyonu
takiben artan göziçi basıncına alfentanil ve remifentanilin etkilerinin karşılaştırılması.
XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek
sayı, Cilt 31, Antalya, 17, 2003.
E26. H. Kafalı, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, N. Kunt, İ. Uzay, “Radiyal arter kanuluzasyonu sonrası
başparmak amputasyonu”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk
Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 61, Antalya, 2003.
E27. S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, F. Kılıççıoğlu, H. Kafalı, “Amitraz Entoksikasyonu
(7 olgu)”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der
Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 135, Antalya, 2003.
E28. S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, A. Taş, F. Kılıççıoğlu, H. Kafalı, “Metanol
Entoksikasyonu (12 olgu)”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk
Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 139, Antalya, 2003.
E29. H. Kafalı, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, İ. Uzay, M. Gönüllü, “Hellp Sendromu (6 olgu)”,
XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek
sayı, Cilt 31, 142, Antalya, 2003.
E30. H. Özal, S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, B. Gürelik, H. Kafalı, “Alt ekstremite
cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezi”, XXXVII.Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31,
205, Antalya, 2003.
E31. S. Gürsoy, B. Karadaş, N. Kunt, N. Kılıçaslan, H. Kafalı, TK. Temiz. “Gebe rat
myometriumunda sevofluran ile isradipinin etkileşmesi”. XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31,, Antalya, 2003.
E32. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, N. Kunt, C. Baran, H. Kafalı, “Riskli hastalarda siyatik+3
in 1 blok uygulaması (2 olgu nedeniyle)”, Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal
anestezi Derneği 2. ortak toplantısı, 62, 2004.
E33. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, F. Kılıççıoğlu, Ç. Özkan, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Tiva’da
Alfentanil İle Remifentanil’in Anestezi Özellikleri ve Peroperatif Tolerans Açısından
Karşılaştırılması”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean
Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 53, Antalya, 2004.
E34. N. Kılıçaslan, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, F. Alkın, H. Kafalı, C. Mimaroğlu,
“Deksmedetomidinin Entübasyon ve Cerrahi Strese Karşı Oluşan Nöroendokrin ve
Hemodinamik Yanıt İle Desfluran İhtiyacına Etkisi”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı,Cilt 32, 69, Antalya, 2004.
E35. Kılıççıoğlu F, Kaygusuz K, Gürsoy S, Karakuş M, Kafalı H, Mimaroğlu C, “Pre-Emptif
Uygulanan Tramadol ve Lornoksikamın Erken Postoperatif Analjezik Tüketimi ve Stres
Yanıt Üzerine Etkileri”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest
Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 78, Antalya, 2004.
E36. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, Y. Demirel, C. Düger, B. Duran, H. Kafalı, C Mimaroğlu,
“Alt Batın Cerrahilerinde Postoperatif Analjezide Hangi Yöntem?”, XXXVIII.Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı,Cilt 32,
80, Antalya, 2004.
E37. Kaygusuz K, Gürsoy S, Kılıçarslan N, Özkan Ç, Kafalı H, Mimaroğlu C, “ESWL’de
Deksmedetomidinin Hemodinamik, Sedatif ve Analjezik Etkilerinin Propofol İle
Karşılaştırılması”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean
Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 84, Antalya, 2004.
E38. Kafalı H, Kaygusuz K, Gürsoy S, Özkan F, Mimaroğlu C, “Düşük Doz Ketamin
Postoperatif Morfin Tüketimini Azaltır”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 87, Antalya, 2004.
E39. K.Tuzcu, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, C. Düger, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Alt Batın
Cerrahilarinde Postoperatif Analjezik Yöntemlerin Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlarına
Etkisi”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der
Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 98, Antalya, 2004.
E40. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, H. Kara, H.Kafalı, C. Mimaroğlu, “İki Atriumlu Tek
Ventrikülü Pediatrik Hastaya Yapılan Fontan Operasyonunda Anestezi Uygulaması”,
XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek
sayı,Cilt 32, 194, Antalya, 2004.
E41. Gürsoy S, Kaygusuz K, Aldemir B, Düger C, Kafalı H, Mimaroğlu C, “Aksiller
Brakiyal Pleksus Bloğunda Lidokaine İlave Edilen Ketaminin Motor ve Sensoryal Blok
Üzerine Etkileri”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean
Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 197, Antalya, 2004.
E42. B Gürelik, H. Kafalı, S. Gürsoy , F. Kılıççıoğlu, M. Gürelik, N. Kunt, Mimaroğlu C,
“Ketamin, deksmedetomidin, klonidin ve midazolamın hemodinami ve beyin kan akımı
üzerine etkileri”, XXXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean
Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 33, 7, Antalya, 2005.
F. ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜM
F1. Mimaroğlu C, Kafalı H. XIV-Kalp durması ve Kalp, Akciğer, Beyin Canlandırması. İn:
İlk Yardım Ders Kitabı, 1. baskı. Ünsaldı T (Ed). Esnaf Ofset, Sivas 1994, P: 99-122.
Download

Prof. Dr. İ. Haluk KAFALI (Başkan)