CARDIOLOGY UPDATE KARDİYOLOJİ
GÜNCELLEME TOPLANTISI
M anagement of Cardiovascular Risk in Diabetic Adults
Erişkin Diyabet Hastalarında Kardiyovasküler Risk Yönetimi
Updated Advanced Diabetes Training for Medical Doctors
KALTUD in cooperation with Emirates Cardiac Society
December 19-21, 2014
Dubai, UAE
www.kaltud.org
Sevgili Meslekdaşlarım,
Sizleri Kaliteli Tıp Uygulamaları Derneği (KALTUD) çatısı altında, Emirates
Cardiac Society işbirliği ile gerçekleştireceğimiz KARDİYOLOJİ
GÜNCELLEME toplantısı konusunda bilgilendirmekten ve toplantımıza
davet etmekten mutluluk duyuyorum.
Kardiyoloji Güncelleme toplantımızın farklı ülkelerden dahiliye uzmanları,
kardiyologlar ve diyabet uzmanlarının katılımı ile gerçekleşecek,
uluslararası bir organizasyon olacağını bildirmek benim için ayrı bir
mutluluk ve gurur kaynağıdır.
Daha önce organize ettiğimiz diğer toplantılarda olduğu gibi bu
toplantımız da ‘’ Erişkin Hastalarda Kardiyovasküler Risk Yönetimi’’
konusuna odaklanacaktır.
Bu toplantımız, değişen yaşam koşullarına bağlı olarak batı dünyasında
gittikçe artan bir sorun olan Erişkin Diyabet Hastalaınrda Artan
Kardiyovasküler Risk konusuna odaklanacaktır.
Toplantımız sırasında panelistlerimiz tarafından aktarılacak kanıta dayalı
ve güncel notlar ile bu konudaki bilgilerimizi tazeleyebileceğimize
eminim.
Sizlerin de tecrübelerinizi paylaşarak ve sorularınızı aktararak bu
toplantının aktif katılımcıları olmanızı ve hep birlikte bu Kardiyoloji
Güncelleme toplantısından maksimum verim alabilmemize yardımcı
olmanızı ümit ediyorum.
Toplantımıza katılımınız ile Dubai’de en kısa zamanda bir araya gelmeyi
umuyorum.
Dr. Baris Ilerigelen
Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı Eş Başkanı
Dear Colleagues,
It is a great pleasure for me to announce and invite you to the
upcoming CARDIOLOGY UPDATE meeting first time under the umbrella
of Quality in Medicine Association (KALTUD) together with colleagues
from Emirates Cardiac Society on December 19-21, 2014 in Dubai /
UAE.
Today, I am happy and proud to let you know that the new Cardiology
Update meeting will again be a multinational event: this time together
with the attendance of diabetes specialists, cardiologists and internal
medicine specialists from neighbour countries.
In line with similar meetings we organised before meetings, this
Cardiology Update meeting will be devoted to the ’Management of
Cardiovascular Risk in Adult Patients ’
Our meeting will mainly focus on the I ncreasing Cardiovascular
Risk in Diabetic Patients , which is an increasing problem in modern
life due to changing life styles of adult population.
I am sure you will be refreshed with the evidence based and up dated
data from our panellists during the meetings.
We also expect you to be the active participants to the meetings with
your daily experiences and questions in order to get the best out of
CARDIOLOGY UPDATE.
I hope that we will all have better confidence to help our patients that
we face in our daily practices with the refreshment that we get from
the meeting.
I look forward to seeing you soon in the beautiful Dubai.
Dr. Nooshin Mohd Bazargani
Cardiology Update Co Chair Person
O rganisation Partners / Organizasyon Sahipleri:
Quality in Medicine Association/Turkey
Kaliteli Tıp Uygulamaları Derneği / Türkiye
Emirates Cardiac Society/ BAE
Birleşik Arap Emirlikleri Kardiyoloji Derneği
Co Chairs / Toplantı Eş Başkanları:
Prof. Dr. Barıs Ilerigelen
Prof. Dr. Nooshin Mohd Bazargani
Panelists:
Prof. Dr. Nooshin Mohd Bazargani
Prof. Dr. Taner Damcı
Prof. Dr. Ertuğrul Taşan
FINAL PROGRAM
December 19, 2014
16:00-18:00
Registration / Kayıt
20:00-22:00
Faculty Dinner Radisson Blu Hotel
Toplantı Açılış Yemeği
December 20, 2014
M AIN HALL M oderator: Prof. Dr. Taner
Damci
09:30-09:40
Opening / Açılış MAIN HALL / Ana Salon
Prof. Dr. N. M. Bazargani
09:40-10:00
Increasing Cardiovascular Risk in Adult Diabetics
Erişkin Diyabetik Populasyonda Artan Kardiyovasküler
Risk
Prof. Dr. N. M. Bazargani (English / İngilizce)
10:00-10:30
Coffee Break / Kahve Molası
10:30-12:00
Diabetes Burden as a Major Problem in Adults
Erişkin Hastalarda Bir Problem Alarak Diyabet Hastalığı
Prof.Dr. T. Damci
12:00-12:30
Diabetes Patient Complains-Diyabetik Hasta Problemleri
Prof. Dr. E. Taşan
12:30-13:00
Questions & Answers / Soru & Cevap
13:00-14:30
Lunch / Öğle Yemeği
14:30-15:30
Updated Therapy Hints for Diabetes
Güncel Diyabet Tedavisinde İpuçları
Prof. Dr. T. Damci
15:30-15:45
15:45-16:30
Coffee Break / Kahve Molası
What’s New in Treatment to Diabetes
Diyabet Tedavisinde Yenilikler
Prof. Dr. E. Taşan
D ecember 21, 2014 H ALL I M oderator: Prof. Dr. Taner Damcı
08:00-09:00
Keys to Cardiovascular Therapy for Diabetic Patients
Diyabetik Hastalarda Kardiyovasküler Tedavinin İpuçları
Prof. Dr. N. M. Bazargani ( English / İngilizce)
09:00-09:15
Coffee Break / Kahve Molası
09:15-10:00
Disscussion & Closing / Tartışma ve Kapanış
Download

cardıology update kardiyoloji güncelleme toplantısı