ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
2.
Doğum Yeri Tarihi: Eskişehir 29.08.1963
3.
Unvanı
Medeni Durumu
Lisan
4.
Öğrenim Durumu:
İlk Öğretim
Orta Öğretim
: Mehmet Zafer Akay
: Mimar
: Bekar
: Türkçe, İngilizce (iyi), Almanca (başlangıç)
: TED Ankara Koleji İlk-Orta Kısım
: TED Özel Ankara Lisesi
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Doktora
5.
Y. Lisans
Mimarlık
(tamamlanmadı)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1988
Lisans
Mimarlık (B.Arch)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1984
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri -
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
"Sun, Shade and Green: Orientation of Buildings Towards the South as a Basis for Sustainable Architecture
and City Planning", Institute of Architects Pakistan Journal, v.1 issue 1, Oct. 2013
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
(M. Rıfat Akbulut ile) "Jeanneret Harikalar Diyarında: Le Corbusier'in Doğu Yolculuğu ve İstanbul" Sosyal
Bilimler, MSGSÜ SBE Dergisi 8/2013, s. 81-93.
1
Gezi'de Örtülü Bir Yıkım Politikasının Baltası Taşa mı Vuruldu? Mimar.ist 48 (Sonbahar 2013) s. 80-84.
(Ahmet Ardıçoğlu ile) "İlk Mimarlık Bürolarının İzinde: Erken Cumhuriyet Döneminin İş Merkezi Karaköy",
Mimar.ist 46, (Kış 2012) s.77-91.
"Sefaletin Tarihselciliği", Mimar.ist, 43 (Bahar 2012) s. 56-60.
"İstanbul'un Fark Edilmeyen "Modernite"si", Mimar.ist 39 (Bahar 2011) s. 67-75.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
"Arkitekt'in 50 Yılı: Evreler, Yazarlar, Mimarlar", Zeki Sayar ve Arkitekt: Tasarlamak, Örgütlemek,
Belgelemek, ed. Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Derin İnan (Aralık 2011), Mimarlar Odası, yayın
aşamasında.
"Baysal-Birsel’in Yarışma Katkısına Bakmak" Baysal-Birsel Rasyonalizmi, ed. Ali Cengizkan, Müge
Cengizkan, (Mart 2014), Mimarlar Odası, yayın aşamasında.
(Ahmet Turhan Altıner, Fikret Evci, vd ile birlikte) "Mahalle Afet Yönetiminden Hareketle Yeni Bir Kentsel
Dönüşüm Yaklaşımı Geliştirmek: Gayrettepe Örneği", MSÜ Kentsel Mekana Müdahale Sempozyumu, Aralık
2013
"Kendi Evinde Sürgün Modernizm: Seyfi Arkan'ın 1940 Sonrası Yapıtları", Modernist Açılımda Bir Öncü:
Seyfi Arkan, (ed. Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Derin İnan) Mimarlar Odası, 2012. s. 147-159.
(M: Rıfat Akbulut ile birlikte) "Halk İçin Tasarlamak: Seyfi Arkan'ın Şehirciliği ve "Ucuz Konut" Projeleri",
Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan, (ed. Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Derin İnan) Mimarlar Odası,
2012. s. 231-248.
7.7. Diğer yayınlar
Kitap:
(Ahmet Turhan Altıner ile birlikte) Herkes İçin Kent Mimarlığı, Altıner Yay., 1994. 115 s.
Makaleler:
"Enver Tokay'ın Tasarımlarında Güneye Yönlenme ve Ankara Vali Evi" Bina Kimlikleri Söyleşileri 9 (Aralık,
2012), Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yayın aşamasında.
"İstanbul Limanı Yolcu Salonu'nun Olaylı Yarışması ve Yapımı" Arredamento Mimarlık 281 (TemmuzAğustos 2014) s. 80-85.
"Denizli'de Taşla ve Betonla Yazılmış bir Şiir: Selçuk Milar ve Denizli Erkek Sanat Okulu", Laodikea Stone 11
(Mart-Nisan 2014) s. 48-51.
"İmitasyon Mimarlık" Mimarist 43 (2012/1) s. 66-67.
"Daha Az Bilinen İstanbul Apartmanları: Mimar/Arkitekt'te Yayımlanmış Yapılar Seçkisi", Mimarist 39
(2011/1) s. 72-75
"Bizantion'dan İstanbul'a Bir Başkentin 8000 Yılı" Mimarist 37 (2010/3) s. 6-7.
"Umutlu Tekniğin Yola Çıkış Öyküsü: Boran Ekinci" Arredamento Mimarlık, 2003/6 (100+59)
, s. 67-68.
"Archiscope'un 5 Sayılık Öyküsü" Mimarlık 300 (Ağustos 2001) s. 47.
"İşyerleri: Endüstri Devriminden Bilgi çağına İşin Yeri", XXI 2 (Mayıs-Haziran 2000) s. 130-131, 135-141.
"Mimarlara Saygı Yok", Arkitekt 1991/6, s. 72.
2
"Venustas", Arkitekt 1991/1, s. 40.
"J.N.L. Durand'ın Tipoloji Çalışmaları", Media (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arayayın) 84/2 (Eylül 1984), s. 3640.
"Korumacı Söylem Üzerine", Media (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arayayın) 84/2 (Eylül 1984), s. 19-20.
"Ödül Tartışmaları Üzerine Notlar", Media (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arayayın) 84/1 (Mart 1984), s. 16-17.
Konferans:
"Lineer Kent Önerisi" Media (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arayayın) 1990/1, s. 24-28.
Panel tartışmalar:
"Tartışma: 20. Yüzyıl Yapılarının Koruma Sorunları", Mimarist 39 (2011/1) s. 46-54.
"Tarihsel Kentlerde Değişim ve Yenileşme Paneli ve Sapanca Bildirisi", Arkitekt 1991/10, s. 55-82.
"Yayıncılar Tartışıyor" Mimarlık 250 (1992) s. 33-34.
"Tartışma: Kentin Tasarlanması ve Planlanması" Media (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arayayın) 1990/1, s. 2938.
Derlemeler:
"Dosya: İstanbul'un Modern Mimarlık Mirası" Mimarist 39 (2011/1) s. 45-84.
"Tabanlıoğlu Architecture & Consulting: Doğan Printing Center", Architecture Steel Stahl Acier 7 (2000) s. 116.
Ahmet Turhan Altıner ve Ahmet Ardıçoğlu ile, "Arif Hikmet Koyunoğlu: Sıra dışı bir Yaşam Öyküsü", Arkitekt
1991/4, s. 34-50.
"Vedat Dalokay'ın Mimarlığı", Arkitekt 1991/4, s. 52-63.
"Vedat Dalokay", Arkitekt 1991/3, s. 54-59.
"1973 - 1977 Ankara'nın mimar Belediye Başkanı: 06 Dalokay", Arkitekt 1991/3, s.60-61.
"Selçuk Milar", Arkitekt 1991/3, s. 46-53.
"60 Yıllık Mimari Manzara: İstanbul ile Ankara", Arkitekt 1991/1, s. 52-59.
Söyleşiler:
Tansel Korkmaz: "İmparatorluk Başkentinden Küresel Kente İstanbul'un Bir Asırlık Öyküsü", Mimarist 38
(2010/4) s. 12-15.
Kerem Erginoğlu - Hasan Çalışlar: "Türkiye'de toplum modernliğe açık, ancak mimarı tanımıyor", Mimarist 36
(2010/2) s. 34-42.
8.
Projeler
Zafer Akay, serbest mimar, Ankara
1982 Devlet Mezarlığı, Ankara, Yarışma Projesi (Turgut Çıkış, Murat Aydın, Ufuk Ertem ile)
3
1984 Kabatepe Sembolik Şehitliği, Çanakkale, Yarışma Projesi (Turgut Çıkış ile)
1985 Prato delle Valle, Padova, İtalya, Progetto Venezia Kavramsal Yarışma Projesi (Turgut Çıkış ile)
1985 Sümerbank Bakanlıklar Mağazası, Ankara, Uygulama Projesi [Galeri Nev] (Turgut Çıkış, Haldun
Dostoğlu, Ali Artun ile)
1986 Türk-İngiliz Kültür Derneği Derslik Yapısı, Kavaklıdere, Ankara, Öneri Projesi (Ahmet Turhan Altıner ile)
1986 Ulus Tarihi Kent Merkezi, Ankara, Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Boran Ekinci, Ali Osman Öztürk,
Yunus Eşkinat, Ayşen Savaş, Belgin Turan ile)
1987 Sayek Yaz Evi, Arsus, İskenderun, Uygulama Projesi [Uygulanmadı] (Ahmet Turhan Altıner ile)
1987 Fransız Okulu, Çankaya, Ankara, Ön Projesi [89.08 2. proje; 91.09 3. proje] (Zeynep Mennan ile)
1987 Şehreküstü Zafer Meydanı, Bursa, Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Cüneyt Budak, Meral Sayın,
Hakan Alp, vd ile)
1988 Beyazıt Meydanı, İstanbul, Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Meral Sayın, Hakan Alp, Sevil Enginsoy,
Haluk Zelef vd ile)
1988 Ankara Hipodromu, Eryaman, Ankara, Öneri Projesi [GEMAŞ] (Boran Ekinci ile)
YENER-AKAY Tasarım Uygulama, Ankara
1988 Kütükçüoğlu Restoran ve Tenis Klübü, Gölbaşı, Ankara, Uygulama Projesi
19882 Barış Makina Sanayi Üretim Yapısı, Sincan AOSB, Ankara, Uygulama Projesi (Ahmet Ardıçoğlu ile)
1989 Kuşadası Belediyesi Ticaret ve Sosyal Tesisleri, Yarışma Projesi (Ali Osman Öztürk, Hilmi Güner ile)
1990 Yılmaz Konut Yapısı, Kazan, Ankara, Uygulama Projesi (Erkan Gencol ile)
1990 Celal Bayar Anıtmezarı, Umurbey, Bursa, Yarışma Projesi ve Çevre Düzenlemesi (Murat Ayaş ile)
1990 Beycik Tatil Köyü, Beycik, Antalya, Ön Projesi (Erkan Gencol ile)
1990 Turkuaz Apart Hotel, Tekirova, Antalya, Uygulama Projesi [94.05 2. Aşama]
1990 Place Jacques Cartier, Montreal, Kanada, Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışma Projesi
1990 FNSS Savunma Sistemleri Yönetim, Aneks, Kafeterya Yapıları, Gölbaşı, Ankara, İç Mimarlık Uygulama
Projesi (Gamze Güven ile)
1990 İnsan Hakları Parkı Çevre Düzenlemesi, Aktepe, Ankara, Yarışma Projesi Erkan Gencol ile)
1991 Ankara Belediyesi Büfe Tipleri Yarışma Projesi [Mansiyon] (Gamze Güven ile)
1991 Ankara Kent Omurgası Kuzey Bölümü, Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Erkan Gencol, Gamze
Güven ile)
1992 Kafkas Konut Sitesi, Çayyolu, Ankara, Çevre Düzenleme Uygulama Projesi (Erkan Gencol ile)
1992 Ekmen–Omurtag İkiz Evleri, Oran, Ankara, Uygulama projesi (Erkan Gencol ile)
1992 Sincan Plaza Alışveriş Merkezi, Ankara, Öneri Projesi (Gamze Güven ile)
4
1993 Casa Bonita Restoran, Çankaya, Ankara, İç Mimarlık Projesi (Gamze Güven ile)
Akay Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti., Ankara
1993 Temoto Ofis ve Ticaret yapısı, Kartal, İstanbul, Uygulama Projesi
1993 Kahvecioğlu Vakfı Yaşlılar Evi ve İşhanı, Artvin, Uygulama Projesi
1993 Bursa Hafif Raylı Sistemi Yeraltı İstasyonları, Uygulama Projesi [kısmen uygulandı] (Gamze Güven ile)
1993 Bursa Hafif Raylı Sistemi 1. Aşama Yerüstü İstasyonları, Uygulama Projesi [uygulanmadı] (Gamze
Güven ile)
1993 Bursa Hafif Raylı Sistemi İşletme ve Bakım Merkezi, Uygulama Projesi [uygulanmadı] (ön proje:
Kohlstrung)
1993 Bursa Hafif Raylı Sistemi Uzaktan Kumanda Merkezi, Uygulama Projesi [uygulanmadı]
1993 Pervan Haftasonu Evi, Akyurt, Ankara, Uygulama Projesi
1994 Kahvecioğlu Apartman, Artvin, İç Mimarlık Uygulama Projesi (Gamze Güven ile)
1994 Unikombank Karetniy Riad Şubesi, Moskova, Rusya, Uygulama Projesi (ön proje: Futlik)
1994 Ören Kıyı Düzenlemesi, Yapı Yenilemeleri, Burhaniye, Ön Projesi (UTTA ile)
1994 Zapaduralnerud Yönetim Yapısı, Perm, Rusya, Uygulama Projesi
1995 GEÇAK Terasevler Konut Sitesi, Çankaya, Ankara, Öneri Projesi (kentsel tasarım: UTTA)
1995 Bursa Hafif Raylı Sistemi Santral Garaj Yeraltı İstasyonu, Ön Projesi (Gamze Güven ile)
1996 Balıkesir Merkezi İş Alanı, Kentsel Tasarım Öneri Projesi (UTTA ile)
1999 Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan, İstanbul, Aydınlatma Tasarımı Projesi (mimari proje: Ayşen Savaş,
Namık Erkal)
Zafer Akay, serbest mimar, İstanbul
2000 TESKOMB Yönetim Yapısı, Ankara, Mimarlık Yarışma Projesi (Ahmet Ardıçoğlu, Ela Ardıçoğlu ile)
2001 Kadıköy Kıyı Düzenlemesi, İstanbul, Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Turgay Gökçen, Rıfat Akbulut,
Seher Başlık, Erdem Erbaş ile)
2001 Bursa Kültürpark Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Turgay Gökçen, Rıfat Akbulut, Seher Başlık, Burcu
Özüpak ile)
2004 Celebration of Cities Kavramsal Yarışma Projesi (Rıfat Akbulut, Seher Başlık, Oğuz Coşkun ile)
2004 Pananos Plajı Çevre Düzenleme Yarışma Projesi, Selçuk
2004 Katalonya 40.000 Konut Uluslararası Kentsel Tasarım Kavramsal Yarışma Projesi, Salt
Zafer Akay Yapı İşliği (Zafer Akay Building Workshop) İstanbul
5
2004 Üner Evi, Heybeliada, İstanbul, Restorasyon Projesi
2005 Club Sunshine, Tekirova, Antalya, Yenileme Projesi
2005 GH 43 Konut Yapısı, Büyükdere, İstanbul, Uygulama Projesi
2006 Matchmakers Plaza, Küçükçekmece, İstanbul, Öneri Projesi
2006 Tavşancıl Yaz Evi, Denizköy, Dikili, Öneri Projesi
2006 S-B Yaz Evi, Dalyan, Öneri Projesi
2007 Singin Evi, Tepekent, İstanbul, Yenileme Projesi
2007 A.K. Dağ Evi, Bolu, Öneri Projesi
2008 FNSS Savunma Sistemleri Yönetim Yapısı, Gölbaşı, Ankara, Yenileme Projesi
Kader Birbil ile
2008 Ferrera Cafe, Bilkent Praktiker, Ankara, İç Mimarlık Öneri Projesi
2008 Ferrera Cafe, İçerenköy Bauhaus, İstanbul, İç Mimarlık Uygulama Projesi
2008 Ferrera Cafe, Ankara Forum Bauhaus, İç Mimarlık Uygulama Projesi
2008 Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Yarışma Projesi, İstanbul (Ahmet Ardıçoğlu, Ela
Ardıçoğlu, Rıfat Akbulut, Seher Başlık ile)
2008 Ferrera Cafe, M1 Kartal, İstanbul, İç Mimarlık Uygulama Projesi (1. versiyon)
2008 Ferrera Cafe, GS 71 Lounge Bar, Beyoğlu, İstanbul, İç Mimarlık Öneri Projesi
2009 Ferrera Cafe, M1 Kartal, İstanbul, İç Mimarlık Uygulama Projesi
2010 Ferrera Cafe, Bursa Bauhaus, İç Mimarlık Uygulama Projesi
2010 Journey Lounge Bar Restaurant, Cihangir, İstanbul, İç Mimarlık Uygulama Projesi
2011 Ferrera Cafe, Forum Marmara Bakırköy Bauhaus, İstanbul, İç Mimarlık Uygulama Projesi
Akay Ardıçoğlu Yapı İşliği (Akay Ardıçoğlu Building Workshop), İstanbul
2011 Troya Müzesi Yarışma Projesi, Çanakkale (Ahmet Ardıçoğlu ile)
2011 Ferrera Cafe, Bayrampaşa, İstanbul, İç Mimarlık Uygulama Projesi
2011 Şişli Lisesi Mimarlık Yarışma Projesi, İstanbul (Ahmet Ardıçoğlu ile)
2011 Afyon Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Yarışma Projesi (Ahmet Ardıçoğlu, Rıfat Akbulut Aygen
Kancı ile)
2012 Özdilek Evi Dış Mekan Düzenlemeleri, Acarkent, İstanbul (Ahmet Ardıçoğlu ile)
2012 Özdilek Yazlık Konutu Yenileme Projesi, Kayalar, Çanakkale (Ahmet Ardıçoğlu ile)
9.
İdari Görevler
2002-2003: Literatür Yayıncılık, Mimarlık yayınları editörü
6
2001-2002: Mahalle Afet Yönetimi Derneği, YK Sekreteri
2000:
Total Aydınlatma, Proje yönetmeni
1998-1999: Archiscope Genel yayın yönetmeni, 1 Numara yayıncılık
1997-1998: Ekinciler İnşaat, Göztepe Park proje koordinatörü
1991-1992: Arkitekt, Editör, Gelişim yayınları - Interpress
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
TMMOB Mimarlar Odası
Mahalle Afet Yönetimi Derneği
11. Ödüller
1990 Çizgisel Kent 3, Kavramsal Proje [MO Grafik Sunuş Ödülü] (Erkan Gencol ile)
1988 Yeni Çizgisel Batıkent, Ankara, ODTÜ KAM Sempozyumu Kavramsal Yarışma Projesi [Ödül] (Ahmet
Ardıçoğlu, Boran Ekinci ile)
1987 SMMMB Ekonomik Konut Tasarımı, Kavramsal Yarışma Projesi [Ödül] (Ahmet Ardıçoğlu ile)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
2012-2013
İlkbahar
İç Mimarlık Proje IV (3. yıl)
3
6
10
Türkiye Mimarlığı (seçmeli)
3
-
30
Güz
2013-2014
İlkbahar
İletişim E-Mail: [email protected] [email protected] [email protected]
7
Download

Özgeçmiş (CV) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi