2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Başvuruları
Farabi Değişim Programı
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları
arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi
kurumlarının dışında anlaşma sağlanan bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine
devam etmelerini amaçlamaktadır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
 Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması (hazırlık ve
birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık
ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
yararlanamazlar.)
 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:
 Aday başvuru formu (form için tıklayınız)
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmış, dekanlıklarca ya da enstitü müdürlüğünce
onaylanmış transkript.
 Gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise yabancı
dil düzeyini gösteren belge. (üniversitemizce ilan edilecek tarihte yapılacak dil yeterlilik sınavı
sonucu)
Bu evraklar ile birlikte 28 Şubat- 14 Mart arası başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuruda bulunacağınız yer: Haliç yerleşkesi, 4. Kat, Uluslararası Ofis.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Öğrenci Değerlendirmesinde;
 Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu
geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not
ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
 Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim
yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile
yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'sinin toplamı dikkate alınarak, her
program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim
yapılır.
Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan
üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.
ÜNİVERSİTEMİZİN ANLAŞMALI OLDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİNİN LİSTESİ:
ÜNİVERSİTENİN ADI: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU)
Alan
Derece
Fakülte/YO/MYO/ENST
Bölüm
Önlisans
Lisans
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
X
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
X
Y.L.
FİZİK TEDAVİ VE REH. Y.O. Fizik
X
Tedavi
ÜNİVERİSTENİN ADI: FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ERCİYES)
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ENSTİTÜLER
Bölüm
Önlisans
Toplam
Doktora
Öğrenci
Sayısı
2
2
9
2
9
Derece
Toplam
Lisans
Y.L.
Doktora
X
X
X
X
X
X
Tıp
Hemşirelik
Öğrenci
Sayısı
4
4
Değişim
Süresi(Ay)
10 (2X5)
10 (2X5)
Anesteszi
X
4
10 (2X5)
Tıbbi Görüntüleme
TeknikLERİ
Tıbbi
Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
X
4
10 (2X5)
X
4
10 (2X5)
X
4
10 (2X5)
4
10 (2X5)
X
X
ÜNİVERSİTENİN ADI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA)
Alan
Derece
Fakülte/YO/MYO/ENST
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Değişim
Süresi(Ay)
9
Bölüm
Önlisans
Lisans
Y.L.
Toplam
Doktora
Tıp
Diş Hekimliği
X
X
Öğrenci
Sayısı
2
2
Kalacağı
Süre(Dönem)
2
2
Eczacılık
Hukuk
Hemşirelik
Beslenme Ve
Diyetetik
Fizyoterapi Ve
Rehabilitasyon
Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri
Tıbbi
Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
X
X
X
X
2
2
2
2
2
2
2
2
X
2
2
X
2
1
X
2
1
X
2
1
ENSTİTÜLER
Diş Protez
Teknolojisi
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
X
X
2
1
2
2
ÜNİVERSİTENİN ADI: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON)
Alan
Derece
Fakülte/YO/MYO/ENST
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ENSTİTÜLER
Bölüm
Önlisans
Lisans
Öğrenci
Sayısı
2
2
2
2
2
Değişim
Süresi(Dönem)
1
1
1
1
1
X
2
1
X
2
1
X
2
1
2
1
Tıp
Diş Hekimliği
Eczacılık
Hukuk
Hemşirelik
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri
Tıbbi
Dökümantasyon
Ve Sekreterlik
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
HUKUK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ENSTİTÜLER
Bölüm
Tıp
Diş Hekimliği
Hukuk
Hemşirelik
Beslenme Ve
Diyetetik
Sağlık Yönetimi
Anestezi
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Doktora
X
X
X
X
ÜNİVERSİTENİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA)
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
Y.L.
Toplam
Önlisans
Derece
Lisans
Toplam
Y.L.
X
X
X
X
X
2
2
2
2
2
Değişim
Süresi(Dönem)
2
2
2
2
2
X
X
X
2
2
2
2
2
2
X
2
2
2
2
X
ÜNİVERSİTENİN ADI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA)
Doktora
Öğrenci Sayısı
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
ENSTİTÜLER
Derece
Bölüm
Tıp
Diş Hekimliği
Fizyoterapi Ve
Rehabilitasyon
Hemşirelik
Anestezi
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri
Diş Protez
Teknolojisi
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Önlisans
Toplam
Lisans
X
X
X
2
2
2
Değişim
Süresi(Dönem)
2
2
2
X
X
X
2
2
2
1
1
1
X
2
1
X
2
1
Bölüm
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Tıp
Diş Hekimliği
Eczacılık
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Beslenme ve
Diyetetik
Hemşirelik
Anestezi
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ENSTİTÜLER
Doktora
2
2
X
ÜNİVERSİTENİN ADI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE)
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
Y.L.
Önlisans
Öğrenci Sayısı
Derece
Lisans
Y.L.
Toplam
Doktora
X
X
X
X
Öğrenci
Sayısı
2
2
2
2
Değişim
Süresi(Dönem)
2
2
2
2
X
2
2
X
X
X
2
2
2
2
1
1
X
2
1
2
2
X
ÜNİVERSİTENİN ADI: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(KIRKLARELİ)
Alan
Derece
Fakülte/YO/MYO/ENST
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
Bölüm
Beslenme ve
Diyetetik
Hemşirelik
Tıbbi
Önlisans
Lisans
X
X
X
Y.L.
Toplam
Doktora
Öğrenci
Sayısı
2
Değişim
Süresi(Dönem)
2
2
2
2
1
MESLEK YÜKSEKOKULU
Dökümantasyon
ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
X
2
1
ÜNİVERSİTENİN ADI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN)
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Derece
Bölüm
Önlisans
Lisans
Öğrenci
Sayısı
2
2
Kalacağı
Süre(Dönem)
2
2
X
X
2
2
1
1
X
2
1
X
X
2
2
1
1
Tıp
Hemşirelik
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Anestezi
Tıbbi
Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Diyaliz
Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri
Y.L.
Toplam
Doktora
X
X
ÜNİVERSİTENİN ADI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ)
Alan
Derece
Fakülte/YO/MYO/ENST
Bölüm
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Tıp
Diş Hekimliği
Eczacılık
Hukuk
Beslenme ve
Diyetetik
Hemşirelik
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Radyoterapi
Tıbbi
Dökümantasyon ve
Sekreterlik
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane
Hizmetleri
Elektronörofizyoloji
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Önlisans
Lisans
Öğrenci
Sayısı
2
2
2
2
2
Değişim
Süresi(Dönem)
2
2
2
2
2
X
X
2
2
2
2
1
1
X
2
1
X
X
X
X
2
2
2
2
1
1
1
1
X
X
2
2
1
1
X
2
1
X
X
X
X
X
X
Y.L.
Toplam
Doktora
ADALET MESLEK
YÜKSEKOKULU
Adalet
X
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
ENSTİTÜLER
2
1
X
2
2
X
2
2
ÜNİVERSİTENİN ADI: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞI VELİ ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR)
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Derece
Bölüm
Önlisans
Hemşirelik
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Yaşlı Bakımı
Tıbbi
Dökümantasyon Ve
Sekreterlik
Lisans
Y.L.
Toplam
Doktora
X
X
X
Öğrenci
Sayısı
2
Kalacağı
Süre(Dönem)
2
2
2
1
1
ÜNİVERSİTENİN ADI:PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ)
Alan
Fakülte/YO/MYO/ENST
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Derece
Bölüm
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Önlisans
Lisans
X
Y.L.
Toplam
Doktora
Öğrenci
Sayısı
2
Kalacağı
Süre(Dönem)
2
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı