SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ SINAV HAKLARI
Numarası
200634020
200834053
201034023
201134401
200834060
200834028
200834048
200834003
Adı Soyadı
Sınav hakkı kullanacağı dersler Tarihi
İ.Süleyman Güneş PSI 102 Int.Relations II
9/24/2014
R.Noyan Öztepe PSI 401 European Integraiton
9/24/2014
B.Şeyma Çeşnigil PSI 310 Political Theory
9/24/2014
PSI 412 Political Sociology
9/26/2014
Özgür Demir
PSI 401 European Integraiton
9/24/2014
PSI 403 American For.Pol.
9/25/2014
Ali Soylu
PSI 203 Turkish Politics
9/25/2014
PSI 401 European Integraiton
9/24/2014
Benian Gülbay
PSI 401 European Integraiton
9/24/2014
F.Erkan Kölemen PSI 202 Diplomatic History II
9/25/2014
PSI 205 History of Pol.Thought
9/24/2014
PSI 104 Int.to PoliticalScienceII
9/26/2014
LAW 202 International Law II
9/26/2014
PSI 310 Political Theory
9/24/2014
Gülsüm Alpaslan PSI 103 Int.to PoliticalScienceI
9/26/2014
PSI 202 Diplomatic History II
9/25/2014
PSI 205 History of Pol.Thought
9/24/2014
PSI 310 Political Theory
9/24/2014
Saat Öğretim üyesi
13:30 Y.D.Dr.Gökhan Akşemsettinoğlu
10:00 Y.D.Dr.Gökhan Akşemsettinoğlu
13.30 Doç.Dr.H.Bahadır Türk
13.30 Doç.Dr.H.Bahadır Türk
10:00 Y.D.Dr.Gökhan Akşemsettinoğlu
13.30 Doç.Dr.C.Akça Ataç
13.30 Prof.Dr.Aykut Kansu
10:00 Y.D.Dr.Gökhan Akşemsettinoğlu
10:00 Y.D.Dr.Gökhan Akşemsettinoğlu
16.00 Doç.Dr.C.Akça Ataç
10:00 Doç.Dr.H.Bahadır Türk
13.30 Prof.Dr.Tanel Demirel
10:00 Yrd.Doç.Dr.Ebru Çoban Öztürk
13.30 Doç.Dr.H.Bahadır Türk
10:00 Prof.Dr.Tanel Demirel
16.00 Doç.Dr.C.Akça Ataç
10:00 Doç.Dr.H.Bahadır Türk
13.30 Doç.Dr.H.Bahadır Türk
Download

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü sınav hakları