ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU
BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda
belirtilen kontenjanlara öğrenci alınacaktır.
Yabancı Dil Sınavı Başvuru Tarihi
05-09 Ocak 2015
Yabancı Dil Sınavı
16 Ocak 2015
Başvuru Tarihi
05-19 Ocak 2015
Enstitüler Aydın Menderes Derslikleri (ADÜ Merkez Yerleşkesi,
Başvuru Yeri
Aytepe/ AYDIN)
Adayların http://www.adu.edu.tr/lisansustu adresinden vesikalık fotoğraf ile ön başvurularını yaparak
istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar mülâkat
tarihinden sonra üç gün içerisinde http://www.adu.edu.tr adresinde ana sayfada duyurulacaktır.
Mülâkat Tarihi, Yeri ve Saati
Mülâkat Tarihi, Yeri ve Saati
DOKTORA : 21 Ocak 2015 Saat:14.00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü:
Anatomi(Vet.), Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Vet.), Biyokimya (Vet.), Cerrahi
(Vet.), Doğum ve Jinekoloji (Vet.), Farmakoloji ve Toksikoloji (Vet.), Fizyoloji
(Vet.), Histoloji-Embriyoloji (Vet.), Mikrobiyoloji, Parazitoloji (Vet.), Patoloji
(Vet.), Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama (Vet.) Doktora Programları; ADÜ
Veteriner Fakültesi Işıklı Yerleşkesi, Işıklı/ AYDIN
Anatomi (Tıp), Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya (Tıp), Histoloji ve
Embriyoloji (Tıp), Doktora Programları; ADÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN
Ebelik, İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programları; ADÜ Aydın Sağlık
Yüksekokulu Merkez/AYDIN
Tıbbi Parazitoloji Doktora Programı ADÜ Hastane Yeni Ek Bina Öğretim Üyesi
Odası Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN
Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Doktora Programı; ADÜ Hastane Yeni Ek Bina 4. Kat
445 Nolu Oda Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN
YÜKSEK LİSANS (Tezli/Tezsiz İkinci Öğretim): 21 Ocak 2015 Saat: 10.00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü:
Anatomi(Vet.), Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Vet.), Biyokimya (Vet.), Cerrahi
(Vet.), Doğum ve Jinekoloji (Vet.), Farmakoloji ve Toksikoloji (Vet.), Fizyoloji
(Vet.), Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Vet.), Histoloji-Embriyoloji
(Vet.), Mikrobiyoloji, Parazitoloji (Vet.), Patoloji (Vet.), Reprodüksiyon ve Suni
Tohumlama (Vet.) Yüksek Lisans Programları; ADÜ Veteriner Fakültesi Işıklı
Yerleşkesi, Işıklı/ AYDIN
Anatomi (Tıp), Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya (Tıp), Fizyoloji(Tıp),
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp), Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programları;
ADÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ebelik, Halk Sağlığı
Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Programları; ADÜ Aydın Sağlık Yüksekokulu Merkez/AYDIN
Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans Programı; ADÜ Hastane Yeni Ek Bina
Öğretim Üyesi Odası Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN
Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Yüksek Lisans Programı; ADÜ Hastane Yeni Ek Bina 4.
Kat 445 Nolu Oda Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN
Başvuruda İstenilen Belgeler
1) Lisans /Yüksek Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği (yurtdışı mezunları için denklik belgesi),
2) Lisans not ortalaması ve not dökümü,
Doktora programlarına lisans derecesiyle başvuran adayların lisans
not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili puan, Tezli
Yüksek Lisans mezunlarının en az 75 puan ve hazırlık sınıfları hariç
en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not
ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
3) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavın
sonuç belgesi,
Yüksek Lisans programlarına başvurularda ALES’den en az 55 puan
almış olması (Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç),
Doktora programlarına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların
veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte mezunlarının
başvurularında ALES’ten en az 55 puan, lisans diplomasıyla
başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.
4) Yabancı Dil belgesi,
Tezli Yüksek Lisans Programları için; yabancı dil şartı isteyen enstitü
anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına başvuracak
adayların, ÜDS, YDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından
yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, eğitim dili yabancı dil
olan programlarda hazırlık sınıfından muaf olmak için ise en az 70
puan aldıklarını gösteren belge.
Doktora Programları için; adayların anadilleri dışında İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince,
Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından
en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu eşdeğerliliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından birinden bu puana denk puana
sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren Doktora programlarına
başvuracak adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise en az 70
puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından en az 70 puan
aldıklarını gösteren belge.
5) 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7) Adli sicil kaydı belgesi.
Kesin Kayıtta Verilmesi
Gereken Belgeler
1) Lisans /Yüksek Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği (yurtdışı mezunları için denklik belgesi),
2) Lisans not ortalaması ve not dökümü,
3) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavın
sonuç belgesi,
4) Yabancı Dil Belgesi,
5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
6) 2 adet fotoğraf,
7) Adli sicil kaydı belgesi,
8) 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ait ikinci öğretim tezsiz yüksek
lisans programı için öğrenim ücreti dekontu.
Kesin Kayıt, II. Öğretim
Doktora Programı ve Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz İkinci Öğretim)
Öğrenim Ücreti Yatırma, Ders
22-30 Ocak 2015
Kaydı Yaptırma Tarihi
Enstitüler Aydın Menderes Derslikleri (ADÜ Merkez Yerleşke, Aytepe/AYDIN)
Kesin Kayıt Yeri
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014/15 BAHAR DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
04.12.2014
KONTENJAN
Program Adı
Program Türü
Puan
Türü
T.C. Yabancı
Yatay Yabancı Dil
Geçiş
Şartı
Anatomi (Tıp)
Anatomi (Tıp)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
1
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların; yurt içi veya yurt dışında (denkliği YÖK
tarafından onaylı) Fen ( Biyoloji) veya Sağlık bilimleriyle ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren Yüksek okul ve (Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümleri) fakültelerinden mezun olmaları gerekir.
Anatomi (Tıp)
Doktora
SAY / EA
1
-
-
Var
Başvuru Koşulları: Doktora programına başvuracak adayların; yurt içi veya yurt dışında (denkliği YÖK tarafından
onaylı) Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner fakülteleri mezunu olmaları veya Sağlık Bilimleri Anatomi
(Tıp) Yüksek Lisans Derecesine sahip olmaları gerekir.
Anatomi (Veteriner)
Anatomi (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
2
2
1
Yok
2
1
Var
-
-
Yok
-
Var
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Anatomi (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
2
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
5
Başvuru Koşulları: -Besin Hijyeni ve Teknolojisi ile ilgili en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) Doktora
SAY / EA
1
-
Başvuru Koşulları: -Besin Hijyeni ve Teknolojisi ile ilgili en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak
Biyofizik
Biyofizik
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
3
-
-
Yok
2
-
-
Var
Başvuru Koşulları: Dört yıllık üniversite mezunu olmak
Biyofizik
Doktora
SAY / EA
Başvuru Koşulları: (a) Tıp fakültesi, Eczacılık fakültesi, Diş hekimliği fakültesi, ve Veteriner fakültesi mezunu olmak
(b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik (Tıp), Biyokimya (Tıp), Farmakoloji (Tıp), Fizyoloji (Tıp) ve Tıbbi Biyoloji
Anabilim dallarında Yüksek Lisans mezunu olmak
(c) Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden
Yüksek Lisans Mezunu olmak
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
2
-
-
Yok
SAY
2
-
-
Var
SAY
5
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: -İstatistik Bölümü lisans mezunu olmak.
Biyoistatistik
Doktora
Başvuru Koşulları: -Biyoistatistik alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Biyokimya (Tıp)
Biyokimya (Tıp)
Yüksek Lisans (Tezli)
Başvuru Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların; yurt içi veya yurt dışında (denkliği YÖK
tarafından onaylı) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya,
Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve
Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri veya ilgili bölümleri) veya Sağlık Bilimleriyle ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren
Fakülte/Yüksek Okulardan mezun olmaları gerekir
Biyokimya (Tıp)
Doktora
SAY
1
-
-
Var
Başvuru Koşulları: Doktora programına başvuracak adayların, yurt içi veya yurt dışında (denkliği YÖK tarafından
onaylı) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya,
Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve
Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri veya ilgili bölümleri) veya Sağlık bilimleriyle ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren
Fakülte/Yüksek Okullardan mezun olmaları ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
Biyokimya (Veteriner)
Biyokimya (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
3
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: Fen veya sağlık alanlarında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak
Biyokimya (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
1
-
-
Var
Başvuru Koşulları: En az 5 yıllık fakülte mezunu olmak veya fen ve sağlık alanlarında yüksek lisans dplomasına
sahip olmak
Cerrahi (Veteriner)
Cerrahi (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
3
-
-
Yok
SAY
3
-
-
Var
2
-
-
Var
Başvuru Koşulları: -Veteriner Fakültesi mezunu olmak
-En düşük ALES puanının 55 olması
Cerrahi (Veteriner)
Doktora
Başvuru Koşulları: -Veteriner Fakültesi mezunu olmak
-En düşük ALES puanının 55 olması
-En düşük yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) puanının 55 olması
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
Başvuru Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların yabancı dil puanı 40 ve , yurt içi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksek okulu hemşirelik
bölümü mezunu olmaları (en az dört yıllık lisans diplomasına sahip) veya Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği yurt
dışı bir üniversitenin hemşirelik bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
5
-
-
Var
Başvuru Koşulları: -ÜDS/YDS ya da dengi yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak,
-Sağlık YO veya Sağlık bilimleri fakültesinin hemşirelik bölümünden ya da Hemşirelik YO/fakültesinden mezun olmak
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
2
-
-
Var
Başvuru Koşulları: Yabancı dil minimum 40 puan. Veteriner Fakültesi mezunu olmak
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
1
-
-
Var
SAY
6
-
-
Var
Başvuru Koşulları: Veteriner Fakültesi mezunu olmak
Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Yüksek Lisans (Tezli)
Başvuru Koşulları: -Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının
hemşirelik/ebelik bölümlerinden mezun olmak
Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Yüksek Lisans
(Tezsiz İkinci Öğr.)
Yok
15
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: -Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının
hemşirelik/ebelik bölümlerinden mezun olmak.
Ebelik
Ebelik
Yüksek Lisans
(Tezsiz İkinci Öğr.)
Yok
30
2
2
Yok
Başvuru Koşulları: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekoklullarının Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ile dört yıllık
lisans eğitim mezunu olmak
Ebelik
Doktora
SAY / EA
3
2
1
Var
Başvuru Koşulları: Yurt içi veya yurt dışında sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık ebelik/hemşirelik lisans eğitimi veren
fakülte / yüksekokullardan muzun olmak ya da yüksek lisans eğitimini ebelik/doğum kadın sağlığı ve hastalıkları
hemşireliği alanında yapmış olmak
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
3
-
-
Yok
-
-
Var
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
1
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Fizyoloji (Tıp)
Fizyoloji (Tıp)
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
4
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların yurt içi veya yurt dışı (Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından denklik belgesine sahip) Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri ile
ilgili öğrenim gören dört yıllık (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümleri) fakülte mezunu olmaları gerekir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü,
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Fizyoloji (Tıp)
Yüksek Lisans
(Tezsiz İkinci Öğr.)
Yok
10
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Tezsiz Yüksek lisans programına başvuracak adayların yurt içi veya yurt dışı (Yüksek Öğretim Kurumu tarafından
denklik belgesine sahip) Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri ile ilgili öğrenim
gören dört yıllık (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beslenme ve
Diyetisyenlik Bölümleri) fakülte mezunu olmaları gerekir.
Fizyoloji (Veteriner)
Fizyoloji (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
2
1
1
Yok
1
1
Var
1
1
Var
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Fizyoloji (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
2
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
6
Başvuru Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların,yurt içi Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ve Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik/sağlık memurluğu bölümü mezunu olmaları (en az
dört yıllık lisans diplomasına sahip) veya Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği yurt dışı bir üniversitenin hemşirelik
bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)
Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
1
-
-
Yok
5
1
1
Var
Başvuru Koşulları: Veteriner Fakültesi'nden mezun olmak
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Esasları
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
Başvuru Koşulları: -Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik
Fakültesi mezunu olmak
-Yabancil dil sınavından en az 50 puan almış olmak
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
2
-
-
Var
Başvuru Koşulları: ÜDS/YDS: 40 ve üzeri. Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık) Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri , FenEdebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji mezunu, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi mezunu
olmak.
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)
Doktora
SAY / EA
1
-
-
Var
Başvuru Koşulları: ALES:55 ve üzeri ÜDS/YDS: 55 ve üzeriÜDS/YDS: 40 ve üzeri. Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık)
Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri , Fen-Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji mezunu, Veteriner Fakültesi, Diş
Hekimliği ve Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
5
1
-
Yok
Başvuru Koşulları: -Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince
Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
5
1
-
Var
Başvuru Koşulları: -Doktora programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince
Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
İç Hastalıkları Hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
3
-
1
Var
5
-
2
Var
Başvuru Koşulları: -Hemşirelikle ilgili alanda lisans eğitimini tamamlamış olmak
İç Hastalıkları Hemşireliği
Doktora
SAY / EA
Başvuru Koşulları: Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde Yükseklisanı yapmış olmak., Lisans mezunlarının
başvurabilmesi için gerekli olan koşulları sağlamış olmak.
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
4
-
-
Yok
Doktora
SAY / EA
1
1
-
Var
SAY
3
2
1
Yok
Başvuru Koşulları: Lisans Mezunu Olmak
Mikrobiyoloji
Başvuru Koşulları: Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezunu olmak
Parazitoloji (Veteriner)
Parazitoloji (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli)
Başvuru Koşulları: Veteriner, Tıp, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü mezunu olmak
Parazitoloji (Veteriner)
Doktora
SAY
3
2
1
Var
Başvuru Koşulları: Veteriner, Tıp Fakülteleri mezunları ile Su Ürünleri Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji
Bölümü mezunu olup Parazitoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Patoloji (Veteriner)
Patoloji (Veteriner)
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
3
2
-
Yok
2
-
Var
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Patoloji (Veteriner)
Doktora
SAY / EA
3
Başvuru Koşulları: Veteriner Fakültesi mezunu olmak ya da Veteriner Patoloji yüksek lisans mezunu olmak
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
1
-
-
Yok
SAY / EA
1
1
-
Var
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
3
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: Veteriner Fakültesi mezunu
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama
Doktora
Başvuru Koşulları: Veteriner Fakültesi mezunu
Spor Fizyolojisi
Spor Fizyolojisi
Başvuru Koşulları: Yüksek lisans programına başvuracak adayların yurt içi veya yurt dışı (Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından denklik belgesine sahip) Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri ile
ilgili öğrenim gören dört yıllık (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Spor Bilimleri Bölümü, Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümleri) fakülte mezunu olmaları gerekir.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbı Farmakoloji
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
4
-
-
Yok
-
-
Var
Başvuru Koşulları: ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde ön görülen esaslar
Tıbbi Parazitoloji
Tıbbi Parazitoloji
Doktora
SAY / EA
2
Başvuru Koşulları: Tıp Fakültesi ve/veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans
diplomasına sahip olmak.
Yaşlı Sağlığı
Yaşlı Sağlığı ve Bakımı
Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA
/ TIP
2
-
-
Var
4
-
-
Var
Başvuru Koşulları: İnsan sağlığı ile ilgili lisans programı mezunu olmak-
Yaşlı Sağlığı ve Bakımı
Doktora
SAY / EA
/ TIP
Başvuru Koşulları: İnsan sağlığı ile ilgili lisans veya yüksek lisans mezunu olmak-
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü öğrenci