Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
e-VT (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli
gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişmelerin izlenilmesi,
uluslararası bilgi istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara
kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanılacak istatistikler, Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet
Araştırması (A101) ile toplanmaktadır.
TÜİK 2014 yılı çalışmalarında kağıt ortamında anketle veri toplama uygulamasına son verilmiş olduğu
için, artık kağıt ortamında veri derlemek mümkün değildir.
İlk uygulama 2014 yılı içerisinde yapılacak olan 2013 YSHİ araştırmasıdır. Bu uygulama yönteminin iş
yerleriyle yapılan tüm çalışmalara yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
YSHİ çalışması kapsamına giren girişimler, e-VT ile kendi muhasebe uygulaması üzerinden ya da e-VT
web sayfasındaki Harzemli veri girişi uygulaması üzerinden formu doldurmak zorundadırlar.
Öncelikle kullandığınız muhasebe uygulamasının özelliklerine göre, doldurmak zorunda olduğunuz
formun büyük bir kısmı otomatik olarak derleneceğinden, büyük ölçüde zamandan tasarruf etmiş
olacaksınız. Ayrıca TÜİK tarafından, hem veri transferi sonrası hem de çalışmanın tamamlanması
sonrasında firmaya ait verilerinden hazırlanmış, girişime özel yönetici raporları da firma ve cevaplayıcı
e-posta adreslerine ulaştırılacaktır.
Mikro Yazılımevi programlarından verilerin XML yapısında oluşturulması için eklenen ekranlara,
Genel muhasebe / Yıllık bildirim ve beyannameler / e-Beyanname /TUİK e-VT altından ulaşabilirsiniz.
TUİK Bağlantı Ayarları
TUİK bağlantı ayarları menüsünü kullanarak firmaya verilen 10 haneli iş yeri kayıt No. ve uygulama
anahtarı verilerini programa tanıtmalısınız. Sakla butonunu kullanarak saklayınız.
YSHI Hesap Parametreleri ve YSHI Hesap Parametreleri 2’nin
Kullanımı
Parametre ekranlarında, tipi alanında Fiş formül, Giriş, Açıklama ve Boş seneklerinden uygun olanını
seçmelisiniz. Eğer hesap, hesap grubu veya başka bir parametre satırındaki veriyi kullanacaksanız Fiş
formül seçeneğini, manuel değer yazacaksanız Giriş seçeneğini, sadece başlık yazacaksanız Açıklama
seçeneğini, boş bırakacaksanız Boş seçeneğini kullanmalısınız.
Fiş formül ve seviye 1 seçerek bilgilerin okunacağı hesapların tanımlanabildiği Hesap No. / Fiş formül
bölüne ulaşabilirsiniz.
Ulaşacağınız fiş formül editörü alanından satır ekleme seçeneğini kullanarak muhasebe hesabı,
muhasebe hesap grubu veya parametre ekranın sonuna ekleyebileceğiniz parametre satır numarasını
tanıtabilirsiniz.
İşlem alanında Toplama (+), Çıkarma (-) ile eklenecek satırın sonucunun satıra eklenecek bir değer mi
yoksa çıkarılacak bir değer mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
Tip alanında, Hesap, Grup (66 gibi hesap grubu) veya manuel eklenecek bir parametre satırının
sonucu olan sıra mı seçileceğini belirtebilirsiniz.
Hesap tipi alanından hesabın hangi sonuç değerini alacağını seçebilirsiniz. Bu alanda,
Borç yekûn açılış, Borç yekûn dönem sonu, Borç yekûn dönem içi
Alacak yekûn açılış, Borç yekûn dönem sonu, Alacak yekûn dönem içi
Borç bakiye açılış, Borç bakiye dönem sonu, Borç bakiye dönem içi
Alacak bakiye açılış, Alacak bakiye dönem sonu, Alacak bakiye dönem içi seçeneklerini
kullanabilirsiniz.
Enter ile yapmış olduğunuz seçime göre oluşan hesaplamayı parametre ekranına aktarabilirsiniz.
Satır düzenleme seçeneği ile üzerinde bulunulan satırın parametrelerini yeniden düzenleyebilirsiniz.
Satır silme seçeneği ile üzerinde bulunulan satırı silebilirsiniz.
Ekleyeceğiniz satır başka bir parametre satırının sonucu ise tip alanında sıra seçebilirsiniz. Parametre
ekranına yeni bir satır eklemek için, ilk boş satırın üzerinde Alt+D tuşlarına basarak satırın
açıklamasını girmelisiniz. Fiş formül bölümü diğer satırlarla aynı şekilde kullanılmaktadır. Yeni
eklediğiniz satırın sonucunu sıra No. seçeneğini kullanarak hesaplanacak Yıllık iş istatistikleri sanayi
formu (A101) satırındaki formüle ekleyebilirsiniz.
YSHI Hesap Parametreleri
YSHI Hesap parametreleri ekranında, YSHI soru formu, Bölüm 3, Girişimde … yılı istihdam, çalışılan
saat ve ödemeler, 4. … yılında ücretli çalışanlara yapılan brüt ödemeler alt bölümünden başlanarak
muhasebe kayıtlarından okunabilecek veriler için hesap kodlarını girmeniz istenmektedir.
Bölüm 4, Girişimin … yılı harcamaları için kullanılacak hesap kodu, grup kodu ve formülleri kullanarak
verileri oluşturabilirsiniz.
Page Down tuşuna basarak verilerin okunacağı alanları tanımlamaya devam edebilirsiniz.
Bölüm 5, Girişimin … yılı hasılatı için kullanılacak hesap kodu, grup kodu ve formülleri kullanarak
verileri oluşturabilirsiniz.
Page Down tuşuna basarak verilerin okunacağı alanları tanımlamaya devam edebilirsiniz.
Bölüm 6, Girişimin … yılı stokları için kullanılacak hesap kodu, grup kodu ve formülleri kullanarak
verileri oluşturabilirsiniz.
Page Down tuşuna basarak verilerin okunacağı alanları tanımlamaya devam edebilirsiniz.
Bölüm 7, Girişimin … yılında yurt dışı bağlantılı yapmış olduğu faaliyetleri için kullanılacak hesap
kodu, grup kodu ve formülleri kullanarak verileri oluşturabilirsiniz.
Bölüm 8, Girişimin … yılında yapılan gayri safi yatırım ve satış, 4 … yılında yapılan sabit kıymet satış
değerini , hesap kodu, grup kodu ve formülleri kullanarak verileri oluşturabilirsiniz.
Bölüm 10, Girişimin … yılı araştırma – geliştirme ile ilgili giderleri için kullanılacak hesap kodu, grup
kodu ve formülleri kullanarak verileri oluşturabilirsiniz.
Bölüm 11, Girişimin … yılında vergilendirme usulü, tahakkuk eden Katma Değer Vergisi ve diğer
dolaylı vergiler
Bölüm 12, Girişimin … yılı kâr/zarar durumu değerlerini, hesap kodu, grup kodu ve formülleri
kullanarak verileri oluşturabilirsiniz.
YSHI Hesap Parametreleri 2
YSHI Hesap parametreleri 2 ekranında, YSHI Hesap parametreleri ekranında, YSHI soru formu, Bölüm
8, Girişimde ... yılında yapılan gayri safi yatırım ve satış için kullanılacak hesap kodu, grup kodu ve
formülleri kullanarak verileri oluşturabilirsiniz.
Yıllık Sanayi Hizmetleri Anketi
Kuruluş programı, firma tanıtım kartı bölümünden girilmiş olan firmaya ait bilgiler, TUİK bağlantı
ayarlarından tanımlanan bilgiler, Personel programından puantaj verileri, YSHI Hesap parametreleri
ve YSHI Hesap parametreleri 2 menülerinde tanımlanan hesap değerleri forma aktarılmaktadır.
Forma taşınmayan bilgilerin girilmesi ve gelen bilgilerin düzeltilmesi sonucunda Sakla butonu
kullanılarak form saklanmalıdır. Saklanan formdaki bilgileri yenilemek için Mikro verilerinden Oku
butonu kullanılmalıdır. Tüm sekmelerdeki veriler düzenlendikten sonra, Anketi gönder butonuna
basılarak form TUİK’e gönderilebilir.
Anketi gönder butonuna basıldığında size Anahtar sorulacaktır. Aşağıdaki işlemleri yaptıktan sonra
oluşturduğunuz anahtarı bu alana girmelisiniz.
Formu göndermek için gerekli anahtarı oluşturabilmek için,
https://harzemli.tuik.gov.tr/ed/EdUygulamaDis/ adresinden TUİK tarafından
firmanıza verilen kullanıcı kodu No. ve şifreniz ile giriş yapınız.
Giriş yaptıktan sonra, karşınıza Erişim denetimi – Uygulamalar ekranı gelecektir.
Yetkili olunan uygulamalar bölümünden, İş yerleri (e-VT işlemleri) bölümünü sonrasında Devam
seçimini yapınız. Karşınıza aşağıdaki menü gelecektir.
Uygulama anahtarını oluşturmak için Anahtar Üretme sekmesini seçiniz. Anahtar üretmek için Yeni
anahtar üret seçimini yapınız.
Download

Elektronik Veri Transferi