02124556513 »
P 2/2
FUARDA MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU İLE YER ALABİLECEĞİNİZ SEKTÖRLER
• Doğal taş, yapay taş, dış mekan düzenlemesi; cephe sistemleri, yer kaplamaları, bahçe ve çevre düzenlemeleri, sıva^clla-boya, yapıştırıcılar,
ısı, soğuk, yangın ve ses teolasyonlan, İzolasyon ve yalıtım malzemeleri, fitiller, cephe sistemleri, yer kaplamalan
- Seramik; İç mekan malzemeleri ve Ürünleri, fayans, seramik, cephe sistemleri, yer kaplamalan, sıhhi tesisat malzemeleri ve ürünleri,
amnatürler, aksesuarlar
FUARDAKİ DİĞER SEKTÖRLER
• Taş, toprak tuğla, çatı konstrükslyonlan, yapı kimyasallan, yapı aletleri • Geleceğe yatırım: restorasyon ve renovasyon, Araştırma / Geliştirme
•Alüminyum: ma kınalar, Alüminyum ve çelik İşleme aletleri • Çelik • Paslanmaz çelik - Galvaniz - Bakır profiller ve yapı sistemleri • Enerji - Yapı Güneş Eneıjlsl Teknolojisi; ısıtma tekniği, havalandırma tekniği ve Ikllmiendirme tekniği - Garaj kapılan - Park sistemleri Bina otomasyonu«
Kilitler - Menteşeler - Güvenlik • Kapılar ve Pencereler Plastik, yapısai ahşap İnşaat malzemeleri, cephe sistemleri, iç mekan, merdivenler, yer
kapîamalan, aksesuarlar yer kaplamalan, elastik, tekstil, parke, lamlnat, çıta ve profiller, döşeme ve uygulama tekniği - Cam; Bina otomasyonu •
Cam yapı malzemeleri, cephe sistemleri, cam konstrükslyonlan, folyolar, enerji üretim slstem/eri, inşaat sektöründe İT çözümleri, ölçüm tekniği
Paket fiyat katılım bedeline dahi) olan hizmetler: Stand İnşaat), temeldekorasyon malzemeleri, Elektrik bağlantısı vo temel aydınlatma. Ürünlerin İstanbul - Münih İstanbulnakliye ve gümrükleme organizasyonu, sigortalanırım, Fuar kataloğunda ve İnternette firma bilgilerinin yer alması. Odamızca hazırlanan katalogda firma
bilgilerinin yeralması, fuar süresince ofis ve iletişim araçlan w?ikram Nimetlerinden faydalanma Imkonı, stand büyüklüğü de arantılt aIrak ıkretslz fuargiriş kora
teminikatılım bedelinin ve 2 kişinin ekonomisınıfı uçak bileti bedelinin %50'lnl kapsayan T.C Ekonomi Bakanlığı teşvik İşlemlerinin Odamızca tokiblyapılacak olup,
teşvik başvuru ücreti hizmete dahildir. “%50 DevletDesteğinden faydalanmak İçin, www.ekonomi,aov.trfdon - Dcstok programlan"mİnceleyiniz,
BAU 2015 MÜNİH İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI MİLLİ KATİLİM ORGANİZASYONU
Doğal taş, yapay taş, dış mekan düzenlemesi
Seramik; İç mekan malzemeleri ve ürünleri
FİRMA UNVANI:...................................................................................
TEL
:.... ..............................................
E-POSTA:...............
Katılım ve ayrıntılı bilgi için lütfen temasa geçiniz.
Banka Bilgileri:
Yapı vq Kredi Bankası Suitanhamam Şubesi / Istanbui Ticaret Odası Hesabi - Şube Kodu; 055
Euro Hesap No: 606519491(BAN: TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
£
SSr
İS T A N B U L
T İC A R E T
O D A S I 1ü8a
O R G A N İZ A T Ö R : İSTANBUL TİCARET ODASI
İRTİBAT: FU AR LAR V E DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
TEL: 0212 4 5 5 6110 - 4 5 5 65 03 FAKS: 0212 S20 15 2 6
E-POSTA: csrg.ovciogluı*lto.org.tr / gokee.coskun<S>lto,org.tr
Download

bau 2015 münih inşaat endüstrisi fuarı milli katilim organizasyonu