Download

8,12,35,48,50,A sayılarının açıklığı 45 olduğuna göre A`nın