© Hugo Strötbaum
www.recordingpioneers.com
THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (1)
Singers and instrumentalists active between 1895 and 1916
(based on the article Yüzyılımızın Başlarında İstanbul’un Musiki Hayatı by Ruhi Kalender. Edited by Hugo Strötbaum)
SINGERS & INSTRUMENTALISTS
HANENDE / GAZELHAN
KEMAN
KEMENÇE
KANUN
UT (OUD)
Hanende Abdi
Kemani Akribas
Kemençeci Ağabey
Kanuni Abdah/Abduh(?)
Udi/Hanende (Selanikli) Abos
Hanende (Mısırlı) Abud
Kemani Anim
Kemençeci Aleko
Kanuni Abud
Udi (Mısırlı) Abud
Gazelhan Ağbazar (=Ağ(y)azar?)
Kemani Aşki
Kemençeci Anastas
Kanuni Ağbazar (=Ağ(y)azar?)
Udi Afet
Hanende Ağopos
Kemani (Selanikli) Ethem
Kemençeci Petri
Kanuni/Gazelhan Ağyan
Udi Ahmet
Gazelhan/Kanuni Ağyan
Kemani Leon Hancıyan
Kemençeci Sotiri/Sotiraki
Kanuni (Ama) Ali
Udi (Selanikli) Ahmet
1
© Hugo Strötbaum
www.recordingpioneers.com
Hanende Ahmet
Kemani Harun
Hanende Ali
Kemençeci Vasilaki
Kanuni (Selanikli) Artaki
Udi (Beyrutlu) Ankar
Kemani İhsan
Kanuni Fethi
Udi Arşak
Hanende Aram (=
Uram/Avram?)
Kemani Kâni
Kanuni Galip
Udi Boğos
Hanende (Hafız) Aşir
Kemani Lambo
Kanuni Hafız
Udi (Üsküdarlı) Cemil
Hanende (Asdıkzade) Boğos
Kemani Memduh
Kanuni Hasan
Udi Hasan
Hanende Burhanettin
Kemani Mircan
Kanuni Hayuk
Udi (Mısırlı) İbrahim
Hanende Celâl
Kemani Müstan
Kanuni Karnik
Udi/Gazelhan İhsan
Hanende Cemal
Kemani (Bülbüli) Salih
Kanuni Meyhal
Udi Karakin/Karekin
Hanende (Üsküdarlı) Edip
Kemani Salim (= Selim?)
Kanuni Nesimi
Udi Mehmet
Hanende (Selanikli Hafız) Emin
Kemani Şükrü
Kanuni Nesip
Udi Mustafa
Hanende Ferangül
Kemani Tatyos
Kanuni Nubar
Udi Saim (= Sami?)
Hanende (Hacı) Gurbet
(= Garabet/Karabet?)
Kemani Tahsin
Kanuni Salamon
Udi Sami
Hanende Haçik
Kemani Yorki (= Yorgi)
Kanuni Şemsi
Udi Selim (Ibrahim’s brother)
Hanende Hafız
Kemani Zafiraki
Kanuni(?) Uram (= Aram?)
Udi Serkis
Hanende (Şairzade) Hamdan
(= Handan?)
Kanuni Uzad
Udi Şükrü
Hanende Hıristo/Hristo
Kanuni Yorvanet (= Yervanat)
2
© Hugo Strötbaum
www.recordingpioneers.com
Hanende (Mısırlı) İbrahim
Hanende İhsan
Hanende İsmail
Hanende (Derviş) İsmail
Hanende (Hacı) Karabet
Hanende Karakaş
Gazelhan Kasım
Hanende/Gazelhan Kâzım
Hanende Kirkor
Gazelhan Mehmet
Hanende Menteş
Hanende (Şairzade) Mihran
Hanende/Gazelhan Mihritad
(Selanikten)
Hanende Mike
Hanende Misak
Hanende Mithat
Hanende Mustafa Kemal
3
© Hugo Strötbaum
www.recordingpioneers.com
Hanende Muvartad (=Mürtad?)
Hanende Mürtad
Hanende Nazmi
Hanende (Sarı) Onnik
Hanende (Üsküdarlı) Oseb
Hanende (Hafız) Osman
Hanende Ovrik/Hovrik
Hanende Pol (Paul)
Hanende Recai
Hanende ( Hafız) Selahattin
Hanende Serap/Sirap
(Selanikten)
Hanende Seras (= Serap?)
Hanende (Hacı) Serkis
Hanende Sisak (not: Seysak )
Hanende Şnork (not: Şetoruk or
Şenyork)
Hanende Şevket
Hanende Şükrü
4
© Hugo Strötbaum
www.recordingpioneers.com
Hanende Tevfik
Hanende Kamusgöz Uram
Hanende (Selanikli Hafız) Yaşar
Hanende/Gazelhan Yaşar
Hanende Yervanat
Hanende Ziya
LAVTA
Lavtacı Civan
TANBUR
Tanburi Kâzım
SANTUR
Santuri (Selanikli?) Ethem
Lavtacı (Hacı) Haçik
NEY
KLARNET / GIRNATA
Neyzen Şakir
Klarnetçi (Selânikli)
Abdurrahman
Neyzen Tevfik
Klarnetçi/Gırnatacı İbrahim
Lavtacı Lambo
Lavtacı (Şairzade) Mihran
Lavtacı Onnik
Lavtacı Ovrik (not: Ojik)
Source: Yüzyılımızın Başlarında İstanbul’un Musiki Hayatı by Ruhi Kalender (in: Ankara Üniversitesi İlahiyat Dergisi, 23. cilt)
5
Download

© Hugo Strötbaum - Recording Pioneers