bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Özgeçmiş / CV
Korece-Hollandaca
Özgeçmiş / CV : Kişisel bilgi
이름
Voornaam
Başvuranın verilen ismi
성
Achternaam
Başvuranın aile ismi veya
soyadı
생년월일
Geboortedatum
Başvuranın doğum tarihi
출생지
Geboorteplaats
Başvuranın doğduğu yer
국적
Nationaliteit
Başvuranın vatandaşı olduğu
ülke
결혼 여부
Burgerlijke staat
Başvuranın medeni durumu
미혼
Ongehuwd
Evli değilse veya ilişkideyse
기혼
Gehuwd
Karısı veya kocası varsa
미망인
Weduwe/Weduwnaar
Eşlerden birinin ölümü
nedeniyle evliliği bitmiş ise
주소
Adres
Başvuranın tam olrarak
yaşadığı yer
전화
Telefoon
Başvuran ile irtibata
geçilebilecek telefon numarası
이메일 (E mail)
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta
adresi
웹 사이트
Website
Başvuranın kişisel veya iş
web sitesi adresi
1991 - 1995 / 서울대학교 /
서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universiteit
Seattle / Seattle, WA Bachelor
Bedrijfskunde
Eğitim hayatınızı listeleyen
standart formatı
유치원
Kleuterschool
Amerikada beş-sekiz yaş
arası çocukların gittiği bir tür
okul
초등학교
Basisschool
Sekiz-on üç yaş arası
çocuklara eğitim veren
Amerikan okul sistemi
중학교
Junior highschool
İlkokul ile lise arasındaki okul
고등학교
Middelbare school
On altı-on sekiz yaş arası
gençlerin gittiği Amerikan
sistemli okul
대학교
Hoger onderwijs
Üniversitedeki derece-seviye
için Amerikan ismi
유아 학교
Kleuterschool
Dört-yedi yaşlar arasındaki
eğitim için verilen İngiliz isim
초등학교
Basisschool
Yedi-on yaşlar arasındaki
eğitim için verilen İngiliz isim
중등학교
Middelbare school
On-on altı yaşlar arasındaki
eğitim için verilen İngiliz isim
식스-폼 컬리지
Sixth-Form College
On altı-on sekiz yaşlar
arasındaki eğitim için verilen
İngiliz isim
대학교
Universiteit
Dereceli-seviyeli eğitim için
Özgeçmiş / CV : Eğitim
1/2
bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Özgeçmiş / CV
Korece-Hollandaca
İngilizlerin verdiği isim
Özgeçmiş / CV : İş tecrübesi
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 /
서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - nu / Jackson Shoes
Inc. / Spokane, WA Manager
Werkzaamheden:
Birinin iş tecrübelerini
sıralamanın standart bir
örneği
...에서의 업무 경력
Werkervaring bij ...
Bir dönem iş tecrübesi
edinmek için çalıştığınız bir işi
tanıtmak için kullanılır
...에서 인턴쉽
Stage bij ...
Bir dönem iş tecrübesi
edinmek için çalıştığınız bir işi
tanıtmak için kullanılır.
Genelde kişi yurtdışında belli
bir dönem çalıştıysa kullanılır
..에서의 봉사활동
Vrijwilligerswerk bij ...
Yardıma muhtaçlar için
yapılan gönüllü işleri temsil
ederken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Goede mondelinge en
schriftelijke beheersing van
het ...
Adayın bir dilde vasat
derecede bilgisi olduğunu
gösterirken kullanılır
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Vloeiende mondelinge en
schriftelijke beheersing van
het ...
Adayın belli bir dilde akıcı
olduğunu gösterirken kullanılır
컴퓨터 사용 능력이 있는
Goede
computervaardigheden
Adayın bilgisayarın tüm temel
fonksiyonlarını kullanabildiğini
gösterirken kullanılır
우수한 커뮤니케이션/ 협정/
프리젠테이션 능력
Uitstekende communicatieve
vaardigheden /
Onderhandelingsvaardighede
n / Presentatievaardigheden
Adayın iletişim / anlaşma /
sunuş konularında iyi
olduğunu göstermek için
kullanılır
우수한 MS 오피스/ HTML
프로그래밍 사용 능력
Gevorderde kennis van
Microsoft Office / HTMLprogrammering
Adayın Microsoft Office
araçlarında derin tecrübesi
olduğunu ve bilgisayar
programlama yazılımlarında
iyi olduğunu göstermek için
kullanılır
우수한 MS 워드/ 엑셀/
데이타 베이스/ 파워 포인트
사용 능력
Kennis van Microsoft Word /
Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi,
hesap çizelgesi, veritabanı ve
sunum yazılımları hakkında ön
bilgisi olduğunu göstermek
için kullanılır
CAD/ CAM 사용 능력
Kennis van CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn
yazılımlarını kullanabildiğini
göstermek için kullanılır
현재 ... 면허증 소지자
Rijbewijs categorie ...
Adayın yasal olarak araç
kullanabileceğini gösterir
Özgeçmiş / CV : Diğer yetkinlikler
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Cümle Kalıpları: Başvuru | Özgeçmiş / CV (Korece